ฉบับที่ 36

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.
ข่าวประชา สัมพันธ์อบรมแท็กซี่คุณธรรม รุ่นที่ 11
.
ขอเชิญ กลุ่มแท็กฃี่คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไทยรร่มเย็น
.
เข้าร่วม โครงการอบรมสติปัฏฐาน 4
.
ที่ บ้านสว่างใจ เขาใหญ่ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ 11 ระหว่าง วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2553
ผู้ที่แจ้งความจำนงกรุณาติดต่อกลับด้วยตนเองอีกครั้ง หรือติดต่อกลับมาที่ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ
วันที่ 22 มีนาคม 2553
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม และรับบัตรประจำตัว
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางจากวัดสังฆทาน ถึง วัดถ้ำกฤษณา และเริ่มปฏิบัติธรรม
วันที่ 24 มีนาคม 2553
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางจากวัดถ้ำกฤษณา

เวลา 17.00 น. เดินทางถึงวัดสังฆทาน

ผู้ที่ไม่สามารถไปตามวันเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งกลับด่วนคะ (รถออกจากหน้าวัดสังฆทาน 13.00 น.}
***************************************************************************************************************
 
แท็กซี่ คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไทยร่ม เย็น
"ทุกประเทศทั่ว โลกตื่นตัวแห่กันเข้ามาเที่ยวเมืองไทย
เพราะติดใจ ความมีเมตตาไมตรี รอยยิ้มสยาม และแท็กซี่คุณธรรม"
๕!๕!๕! ๕!๕!๕! ๕!๕!๕! ??? (เราทำได้)
[ Yes,I love Thailand,becuase thai people are very friendly ]

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

คลื่น ขาวคุณธรรม FM 107.25 MHz
ออกอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นของกลุ่มแท็ก ฃี่คุณธรรม
เปิดเฉพาะเพลงธัมมะ และเพลงสร้างสรรค์ ประเทืองปัญญา
งดเว้นเพลงรัก ไม่พูดการเมือง
คนขับแท็กฃี่คุณธรรม เป็นผู้จัดรายการ