ฉบับที่ 35

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
จะไปจำพรรษาที่ 2  ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี
เดินทางในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลาบินขึ้นฟ้า 11.40 น.
ถึงเยอรมนี 18.00 น. ( เวลาในเยอรมนี )
พร้อมใจกันไปส่งหลวงพ่อ, ภิกษุอีก 3 รูป รวม 4 รูป ที่ อาคาร 1 ชั้น 4 ประตู 7
 
และกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น.
( งานประชุมพระกลางพรรษา )
 
กฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สังฆทานไทย-เยอรมัน : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553  เวลา 13.00 น.
*******************************************************************
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 : วันปวารณาออกพรรษา
 
กฐิน วัดสังฆทาน :: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553  เวลา 13.00 น.
 
TV ONLINE 1           TV ONLINE  2 
 

สำหรับเอกสารที่จะใช้ในการสมัครบวช/อุปสมบท เช่น

1. สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย 2 นิ้ว (สำหรับนักศึกษาต้อง
ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาด้วย)

4.ใบรับรองแพทย์ เช่น สารเสพติด
ใบแสดงผลการตรวจเลือด HIV
ไวรัสตับอักเสบ B และโรคติดต่อต่างๆเป็นต้น

5.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันตน

6.ใบลางาน (สำหรับผู้ที่ทำงาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆ)

(ถ้าไม่มีใบลางานหรือบัตรนักศึกษาต้องรอบวชรุ่นต่อไป)

 
ข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาบรรพชา/ อุปสมบท

1. ก่อนมาสมัคร ควรสะสางงานหรือธุระกิจการงาน หรือกิจการต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อมาบวชแล้ว
ไม่อนุญาติให้ลาศีลออกไปทำกิจธุระต่างๆ หรือออกนอกวัดอีกโดยเด็ดขาด
ยกเว้นครูบาอาจารย์ใช้ทำธุระภายนอกวัด หรือจำเป็นจริงๆให้แจ้งพระพี่เลี้ยงก่อน


2. ต้องมาสมัครในวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมาสมัครหลังจากวันที่กำหนดจะต้องให้รอรุ่นต่อไป
หรือจะสมัครใจบวชเป็นผ้าขาวสร้างบารมีก่อนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพระพี่เลี้ยง พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน


3. ต้องมาโกนหัวบวชเป็นผ้าขาวหรือนาคถือศีล 8 ก่อนตามระยะเวลาที่กำหนด
(ถ้าไม่มีใบลางาน ต้องมาก่อนอย่างน้อย 1 เดือน มีใบลางานอย่างน้อย 15 วัน)

4. ควรที่จะขอขมาลากรรมกับบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ที่เคยเลี้ยงดูผู้ที่เราเคยร่วมเกินกันและกัน
 ให้อโหสิกรรมกันให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นกรรมต่อกัน

5. เมื่อมาเป็นผ้าขาว จะต้องฝึกฝนตนอย่างหนัก เพื่อลดทิฏฐิมานะ จะต้องปฏิบัติตาม
และเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด ต้องเคารพครูบาอาจารย์อยู่เป็นนิจ ถ้าปฏิบัติตามไม่ได้
หรือยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องให้ฝึกฝนอบรมต่อไปอีก โดยอาจจะพิจารณาให้เป็นเณรหือเป็นผ้าขาวต่ออีก
 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมู่คณะและพระพี่เลี้ยง

6. ญาติของผ้าขาวไม่ควรมาเยี่ยมบ่อยจนเกินควร และควรให้เขาสมัครใจบวชด้วย จิตศรัทธาของตัวเอง โปรดอย่าชักนำ

7. ห้ามมิให้ญาติเอาสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาติ มาให้ผ้าขาวไว้ใช้ เช่น เงิน หนังสือต่างๆ วิทยุCD โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมฯ เป็นต้น

8. ห้ามมิให้ญาตินำอาหารหรือปานะและของใช้ต่างๆ ที่เกินความจำเป็น มาเก็บหรือแอบใช้ในที่พักส่วนตัว
ให้ใช้เป็นส่วนกลาง ถ้าญาตินำมาให้ พึงถวายเป็นของกลางสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนได้ใช้เหมือนกัน