ฉบับที่ 34

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Home : ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบปัจจัยเพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน
ณ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 

ขอเชิญ ร่วมบริจาค
เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
หรือ โรงพยาบาลสังฆทานโอสถ999
 
 
หรือ โรงพยาบาลสังฆทานโอสถ999

ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างใกล้จะเสร็จ