ฉบับที่ 33

ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะหญิง - ชาย
สามารถสมัครบวชได้ที่ชั้นใต้ดินของอุโบสถแก้ววัดสังฆทาน
ได้ทุกวันก่อนเวลา 17.00 น. ( ครั้งแรกควรมาก่อน 16.00 น. )

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้
2. รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
3. บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
(มีรูปถ่ายของท่านด้วย)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร. 02-496-1240-42
 
***********************************************
ขอเชิญสาธุชน ร่วมบริจาคเพื่อ 
 ผ่อนชำระค่าซื้อที่ดินหน้าวัดสังฆทาน
และ ซื้อที่ดินวังน้ำเขียว ตรว.ละ 500 บาท
เพื่อปลูกต้นไม้คืนให้กับธรรมชาติ
 

 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการครูคุณธรรม

สมัครเป็นสมาชิกครูคุณธรรม ได้ที่ห้องสมุดแพกลางน้ำ วัดสังฆทาน

โทร.02-496-1240-42  ต่อ 113

เอกสารการสมัคร

- รูป 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรข้าราชการครู
   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วิไลวรรณ รักษ์สันติกุล 086 770 1989

กำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง