สังฆทานนิวส์ ปีที่9 ฉบับที่134 ออกทางเว็บไซ้ต์ วันที่ 25 กันยายน 2558

สังฆทานนิวส์ ปีที่9 ฉบับที่134 ออกทางเว็บไซ้ต์ วันที่ 25 กันยายน 2558
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ถ่ายทอดถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ