sbbtv999

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ฉบับที่ 110
 

 
 
 

 

 

 
 
( เกี่ยวกับวัดสังฆทาน )   งานบุญ   งานบุญทั่วไป
.
04.พิธีเปิดแพรคุมป้าย ศาลากตปุญโญ   พิธีถวายองค์กฐิน - ปี 2555   สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์   พิธีอัญเชิญตั้งเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( วัดพิชยญาติการาม ) องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์กตปุญโญนุสรณ์
  • มหาธรรมยาตราครั้งที่ ๔ เป็น .pdf   สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ 7 ม.ค.- 19 ก.พ.2012 ภาคภาษาไทย 36 หน้า 6.02 MB