โรงทานเช้าวันที่ 2 เมษายน 2558
อนุโมทนาบุญกับทุกๆโรงทาน คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
นำโดยคุณจันทร์งาม คุณนวพร สุปริงคลัด ได้ร่วมกันออกโรงทาน ลอดช่องอร่อยๆ
ถวายโรงตัก ถวายสามเณรน้อย อนุโมทนาบุญกับทุกๆโรงทานครับ


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทานปี 2557 - 1 ( ชม วีดีโอเพิ่มเติม... )

SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.

ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้ ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้
.


  "อุปลมณี" เป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรม แก่เหล่าศิษยานุศิษย์
 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ "อุปลมณี"  ขนาดไฟล์ 606 MB