.

ภาพจาก FB สังฆทานธรรม คลื่นขาวจากชาวพุทธ : ผ้าขาวน้อยวันนี้ 28 มีนาคม 2558
กิจกรรมบำเพ็ญบุญ ผ้าขาวน้อย เริ่มตั้งแต่เช้าตีสี่ตื่นนอน ตีสี่ครึ่งสวดมนต์ทำวัตรเช้า เจ็ดโมงเช้าเดินจงกรม
 เก้าโมงเช้าพิจารณาอาหาร เที่ยงทำวัตรกลางวัน บ่ายๆซ่อมพิธีบรรพชาที่โบสถแก้ว บ่ายสามโมงทำความสะอาดกวาดวัด
 สี่โมงเดินจงกรม ห้าโมงเย็นก็ฉันน้ำปานะ หนึ่งทุ่มสวดมนต์เย็น อบรมกรรมฐาน ได้เวลาพักผ่อนนอนสมาธิ
จากวันแรกถึงวันนี้ความสงบนิ่ง สังเกตุได้จากการเดินจงกรม ที่จะเรียบร้อยมากว่าวันแรกๆ ความซนเริ่มหายไป อีกสองวันก็จะบรรพชาแล้วครับ

ซ้อมพิธีบรรพชา ที่โบสถแก้วโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทานปี 2557 - 1 ( ชม วีดีโอเพิ่มเติม... )

SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.

ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้ ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้
.


  "อุปลมณี" เป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรม แก่เหล่าศิษยานุศิษย์
 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ "อุปลมณี"  ขนาดไฟล์ 606 MB