11

ภาพบรรยากาศ:โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทานปี 2558

วันที่ 21 มีนาคม 2558 เป็นวันแรกของการรับสมัคร บรรพชาสามเณรฤดูร้อน วัดสังฆทาน ปี 2558 ตั้งแต่เช้าก็มีผู้ปกครอง พาบุตรหลาน
มาลงชื่อสมัครบวชเป็นผ้าขาวน้อย เป็นจำนวนมาก บางท่านมาอยู่วัดในวันนี้ บางท่านก็บอกพรุ่งนี้มาส่งตัวอยู่วัด อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ครับ


เมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากช้วงเข้าเขียนใบสมัครบวชกันแล้ว บ่ายก็มีพิธีขอขมากรรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ก่อนที่หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก จะตัดผมเป็นพิธี
หลังจากหลวงพ่อตัดผมนาคแล้ว ผู้ปกครองก็ตัดผมนาคน้อย ก่อนที่จะไปโกนผม รอบวชเป็นผ้าขาวน้อย ในช้วงเย็น สาธุ สาธุ สาธุเมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากช้วงเข้าเขียนใบสมัครบวชกันแล้ว บ่ายก็มีพิธีขอขมากรรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ก่อนที่หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก จะตัดผมเป็นพิธี
หลังจากหลวงพ่อตัดผมนาคแล้ว ผู้ปกครองก็ตัดผมนาคน้อย ก่อนที่จะไปโกนผม รอบวชเป็นผ้าขาวน้อย ในช้วงเย็น สาธุ สาธุ สาธุ


เมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากช้วงเข้าเขียนใบสมัครบวชกันแล้ว บ่ายก็มีพิธีขอขมากรรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ก่อนที่หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก จะตัดผมเป็นพิธี
หลังจากหลวงพ่อตัดผมนาคแล้ว ผู้ปกครองก็ตัดผมนาคน้อย ก่อนที่จะไปโกนผม รอบวชเป็นผ้าขาวน้อย ในช้วงเย็น สาธุ สาธุ สาธุเมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากช้วงเข้าเขียนใบสมัครบวชกันแล้ว บ่ายก็มีพิธีขอขมากรรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ก่อนที่หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก จะตัดผมเป็นพิธี
หลังจากหลวงพ่อตัดผมนาคแล้ว ผู้ปกครองก็ตัดผมนาคน้อย ก่อนที่จะไปโกนผม รอบวชเป็นผ้าขาวน้อย ในช้วงเย็น สาธุ สาธุ สาธุเมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากช้วงเข้าเขียนใบสมัครบวชกันแล้ว บ่ายก็มีพิธีขอขมากรรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ก่อนที่หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก จะตัดผมเป็นพิธี
หลังจากหลวงพ่อตัดผมนาคแล้ว ผู้ปกครองก็ตัดผมนาคน้อย ก่อนที่จะไปโกนผม รอบวชเป็นผ้าขาวน้อย ในช้วงเย็น สาธุ สาธุ สาธุเมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากช้วงเข้าเขียนใบสมัครบวชกันแล้ว บ่ายก็มีพิธีขอขมากรรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ก่อนที่หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก จะตัดผมเป็นพิธี
หลังจากหลวงพ่อตัดผมนาคแล้ว ผู้ปกครองก็ตัดผมนาคน้อย ก่อนที่จะไปโกนผม รอบวชเป็นผ้าขาวน้อย ในช้วงเย็น สาธุ สาธุ สาธุ


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทานปี 2557 - 1 ( ชม วีดีโอเพิ่มเติม... )

SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.

ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้ ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้
.

  "อุปลมณี" เป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรม แก่เหล่าศิษยานุศิษย์
 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
Comments