⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱พระประธาน สำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน
สำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน   ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างพระอุโบสถ ( สร้างพระประธานก่อน สร้างอุโบสถทีหลัง )


อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอุโบสถ
บริจาคได้ที่
พระอาจารย์โสภณ ภูริจิตโต  โทร.081-474-5007   081-596-3503
สำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวฬุวัน

เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.นาขุนไกร  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย  ระหัส 64120

ธนาคาร ออมสินสาขาถนนจรดวิถีถ่อง ประเภทเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี พระโสภณ บัวกล้า เลขที่บัญชี 020 0 82996 727

ธนาคาร กรุงไทย สาขาศรีสำโรง ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระโสภณ ภูริจิตฺโต เลขที่บัญชี 618-0-06507-1

ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระโสภณ ภูริจิตฺโต เลขที่บัญชี 460-0-44756-1

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาศรีสำโรงย่อยสุโขทัย
ชื่อบัญชี พระโสภณ บัวกล้า เลขที่บัญชี 157-2-81957-0

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาสุโขทัย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระโสภณ บัวกล้า เลขที่บัญชี 536-243982-2

ต่อ............กำแพงเพชร 2 เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ถึง
สำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย
447 ก.ม.    6 ช.ม. 8 นาที

หนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ ( ทุกฉบับ และฉบับล่าสุด )

หนังสือธรรมยาตราในประเทศอินเดียของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เล่มที่๑ 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
fm8925.net  sbbtv999.com  sbbtv999.tv   sanghathan.net