วัดสังฆทาน

หนังสือนิมิตานุสรณ์ ( ฉบับสมบูรณ์ )

SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV

  งานบุญ  =>>อ่านสังฆทานนิวส์ทุกฉบับ 


ขั้นตอนการบวชชีพราหมณ์ / เนกขัมมบารมีที่วัดสังฆทาน : ความหมายและอานิสงส์ของการบวช

 
 

วัดสังฆทาน... sanghathan.net

 

เบอร์ที่ใช้ในวัดสังฆทาน

สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ   โทร. 02-496-1160 - 9   แฟกซ์ : 02-496-1170

สถานีวิทยุสังฆทนธรรม   โทร. 02-443-0341 - 2   แฟกซ์ : 02-443-0338

สำนักงานวัดสังฆทาน      โทร. 02-496-1240 - 2 แฟกซ์ : 02-496-1243

รับสมัครบวชเนกขัมมะ                          โทร. 02-496-1240 - 2 ต่อ 103

สังฆทานนิวส์                  โทร. 0-2447-1766      แฟกซ์ : 0-2447-1766

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz 

อริยะธรรม4 : Dhamma in Enlish

อริยะธรรม7 : เพลงธรรมะ

  
 
 
อริยะธรรม3
เสียงธรรมะจากพระสุปฏิปันโน 
 

อริยะธรรม6 : เพลงธรรมะ