MATRIKULAZIO KANPAINA / Campaña de matriculación

ONGI ETORRI / BIENVENIDAS

2019-2020 ikasturterako matrikula eskaera /

Solicitud de matrícula para el curso 2019-2020

HH2 / Infantil 2 años: 17 eskaera / solicitudes.

LH2 / 2º de Primaria: 1 eskaera / solicitud.

LH4 / 4º de Primaria: 1 eskaera / solicitudes.

LH5 / 5º de Primaria: 2 eskaera / solicitudes.

Kontuan izan beharreko egutegia:

  • urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra: eskabideak eta agiriak aurkeztea (Online eginez gero, azken eguna otsailaren 7a)
  • otsailak 14: eskatzaileen zerrendak argitaratuko dira.
  • martxoak 21: behin-behineko zerrendak argitaratuko dira. Martxoaren 28ra arte erreklamazioak egiteko epea.
  • apirilak 4: behin betiko zerrendak argitaratuko dira. Errekurtsoak aurkezteko epea, maiatzaren 6ra arte.


OHARRA: Zerrendak ondoko lekuetan egongo dira eskuragarri (Datuen Babeserako Legea dela eta ezin ditugu datuak hemen argitaratu):

        Familien gunea, "ikasgunea" ( https://ikasgunea.euskadi.eus/eu)

        Eskatutako ikastetxe bakoitzean

Interesatuei eskolatik informatuko zaie.

Calendario a tener en cuenta:

  • Del 28 de enero al 8 de febrero: entrega de solicitudes y documentación acreditativa (hasta el 7 de febrero si se hace online)
  • 14 de febrero: se publica el listado de solicitudes
  • 21 de marzo: publicación de listas provisionales de adjudicación de plaza. Se abre plazo de reclamaciones hasta el 28 de marzo.
  • 4 de abril: publicación de listas definitivas. Plazo de presentación de recursos hasta el 6 de mayo.

NOTA: Las listas pueden consultarse (Debido a la Ley de Protección de Datos no podemos publicarlas aquí):

    En el portal de las familias "ikasgunea" (https://ikasgunea.euskadi.eus/es )

    En cada uno de los centros solicitados

A las/os interesadas/os se les informará desde el centro.