Postadresse:  Postboks 373, 3201  SANDEFJORD
 Besøksadresse:  Granholmveien 76, 3230 SANDEFJORD
 Telefon:  400 48 123
 E-post:  sekreter@sandefjordseilforening.no
 Hjemmeside:  http://www.sandefjordseilforening.no
 Webmaster e-post:  webmaster@sandefjordseilforening.no
 Organisasjonsnummer:  NO 971 013 974
 Bankkonto:  2490 06 01405