Sandefjord Seilforening var med på mobilreturordningen i regi av Norges Idrettsforbund og Telenor, og samlet inn flest telefoner av alle idrettslag i 2013.

Vi er også med i 2014, og du kan levere telefoner til oss i klubbhuset på Granholmen når vi har våre aktiviteter der

mandager, tirsdager og onsdager fra kl 18.00 til 20.00.