Struktura grananja

Grananje je programska struktura koja omogućuje različit tijek programa, ovisan o rezultatu postavljenog uvjeta. To je važna struktura bez koje bi mogućnost rješavanja zadataka računalom bila vrlo ograničena. Rezultat postavljenog uvjeta mora biti jedno od dva stanja: true/false, da/ne, istina/laž, 1/0. Vrijednost rezultata uvjeta bit će 1 ako je uvjet zadovoljen i 0 ako uvjet nije zadovoljen.

Dijelovi programa koji se uvjetno izvode, grupiraju se u skupine ili blokove naredbi. Svaki se blok naredbi u ovoj inačici pseudo jezika omeđuje parom otvorena i zatvorena vitičasta zagrada ({ }). Ako blok naredbi ima samo jednu naredbu zagrade se mogu izostaviti. Blokovi naredbi se obično pišu uvučeno zbog preglednosti.

U dijagramu tijeka se za grananje koristi geometrijski lik romb:

Potrebiti izrazi ove inačice pseudo jezika za strukturu grananja su:
 
Opis
Pseudo jezik
grananje
ako je uvjet onda
      naredba l
inače
      naredba2;
blok naredbi
{
}
 

Zadatak 6

Potrebno je unijeti prirodan broja pa odrediti da li je paran ili neparan. Rezultat ispisati. Algoritam zadatka napisati pseudo jezikom i nacrtati dijagram tijeka.

Rješenje


Zadatak 7

Potrebno je unijeti dva broja pa odrediti i ispisati veći broj. Algoritam zadatka napisati pseudo jezikom i nacrtati dijagram tijeka.

 


Zadatak 8

Potrebno je unijeti prirodni broj pa provjeriti da li je taj broj istodobno djeljiv sa 7 i s 9. Ispisati rezultat. Algoritam zadatka napisati pseudo jezikom i nacrtati dijagram tijeka.