Instalacija i podešavanje sučeljaInstalacija programa Code::Blocks


Potrebno je bitati vezu: http://www.codeblocks.org/downloads/binaries/

Potom birati BerliOS, pa preuzeti datoteku:

codeblocks-10.05mingw-setup.exe

Potom pokrenuti instalaciju codeblocks-10.05mingw-setup.exe i ostaviti sve opcije kako su i predložene.

 Za kraj: Prilagodba sučelja

Za prilagodbu sučelja :

  • ukloniti kvačicu iz ponude Show tips at startup i birati Close.
  • zatvoriti prozor Scripting Console; kliknuti i na križić kod Start Here.
  • u izborniku View ukloniti kvačicu s ponude Manager
  • u izborniku View u ponudi Toolbars ostaviti kvačicu samo na Compiler.

Sada bi sučelje trebalo izgledati ovako: