Deklaracija podataka

Varijable se razlikuju prema njihovim simboličkim imenima i oznaci tipa podatka koji se u njih pohranjuje. Program prevoditelj će pravilno prevesti izvorni kôd samo ako je za svaku varijablu prije uporabe jednoznačno određeno simboličko ime i tip podatka. Zbog toga se na početku programa najavljuju varijable koje će se rabiti u programu.
Postupak najave, tj. zadavanja simboličkog imena varijabli i određivanje tipa podatka koji će se u tu varijablu pohraniti, naziva se deklariranje. Deklarira se tako da se navede tip podataka, a nakon njega zapiše popis varijabli odabranog tipa odvojenih zarezom i na kraju točka-zarez (;).
 

Primjeri deklaracije varijabli

int x; Značenje oznaka vrste int i float objašnjeno je u nastavku.
float b;
int c,d,e; Više istovrsnih varijabli se može deklarirati u slijedu tako da ih se odvoji zarezom.