Održavanje programa

Tijekom uporabe računalni program treba održavati. To znači osigurati da on radi upravo ono što korisnik od njega očekuje i da to radi bez pogrješaka. Obično program pri isporuci korisniku zadovoljava njegove potrebe, ali su tijekom vremena potrebne manje ili veće izmjene. Razlog za izmjene mogu biti promijenjene potrebe korisnika, promijenjeno sklopovlje na kojem se program izvršava, otkrivena skrivena pogrješka u programu i sl.
Postupak mijenjanja programa tijekom njegovog životnog vijeka naziva se održavanje programa.
Neke tvrtke pri prodaji programa nude korisniku ugovor o održavanju kojim mu jamče da će uvijek urediti program prema njegovim potrebama i da će tu izmjenu brzo provesti. To je dobro za korisnika jer može tražiti izmjenu programa sukladno svojim potrebama. Većina tvrtki ipak to ne radi, već u stanovitim vremenskim razdobljima izdaju nove inačice (verzije) programa ili ispravljene dijelove programa. To je neizravno održavanje programa na koje korisnik može malo izravno utjecati i pogodno je samo za programe koji se prodaju u velikim količinama. U tom primjeru se održavanje svodi na instaliranje nove inačice programa ili ispravljenih dijelova programa.
Stanovita potpora kupcima je mogućnost kontaktiranja službe za korisnike telefonom ili elektroničkom poštom. Stručne osobe će kupcu pružiti nužne informacije o uporabi programa i o mogućem otklanjanju pogrješaka koje je korisnik uočio.