Dokumentacija

Važan dio izradbe programa je izradba dokumentacije za program. U dokumentaciju se ubrajaju, primjerice, uputa za instaliranje programa i priručnici za korisnika.