O autorima


Sanda Šutalo,

 

dipl. ing. elektrotehnike rođena je 3. srpnja 1963. u Karlovcu gdje je završila Gimnaziju matematičkog smjera. Godine 1987. je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja živi i radi u Karlovcu. Radila je dvije godine u PTT prometu, a nakon toga se zapošljava u Tehničkoj školi u Karlovcu na mjestu predavača predmeta Računalstvo.

U svom nastavničkom radu nastoji primjenjivati suvremene postupke prenošenja znanja. U okviru izobrazbe nastavnika informatike za ECDL Experte, pod pokroviteljstvom MZOŠ-a, obrazovala se na naprednoj ECDL razini pa je certificirana za ovlaštenog ECDL ispitivača osnovnog i naprednog ECDL programa. Provodi informatičko opismenjavanje u lokalnoj zajednici. 2007. promovirana u zvanje nastavnik-mentor.

Udana je i majka troje djece.

Sanda Šutalo, dipl. ing.
Miroslava Krleže 8A
47000 Karlovac

E-mail: sanda.sutalo@gmail.com

 

 


Darko Grundler,
rođen je 13. prosinca 1949. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1968. godine, a diplomirao prije roka na smjeru elektronike 1972. godine. 1973. godine odslužio je vojnu obvezu, a 1974. godine upisao poslijediplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 1976. godine i stekao akademski stupanj magistra iz područja elektronike.

Godine 1974. zaposlio se kao srednjoškolski profesor u Srednjoškolskom centru u Kutini gdje ostaje dvije godine predajući elektrotehničku grupu predmeta. Godine 1976. zapošljava se u tvornici SELK gdje radi četrnaest godina na različitim radnim mjestima od inženjera u proizvodnji, voditelja razvoja do tehničkog direktora. Godine 1997. stekao je akademski stupanj doktor tehničkih znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju naslovljenu: "Genetičkim algoritmom optimirano neizrazito višerazinsko vođenje procesa". Od 1990. godine radi na Sveučilištu u Zagrebu na Tekstilno tehnološkom fakultetu gdje mu je povjerena nastava kolegija iz područja računalstva. Više godina je bio dopredsjednik Hrvatskog društva za sustave (CROSS). Član je međunarodne udruge iz područja evolucijskih algoritama EvoNet. Član je više programskih odbora međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (GECCO99, GECCO-2000, GECCO-2001, GECCO-2002, ICES2000, ICES2003, NITe'2000, FEA 2002, FEA 2003, CEEPUS SUMMER SCHOOL Split 2002 i dr.).

Šire područje znanstvenog djelovanja Darka Grundlera je područje umjetne inteligencije, a uže područje evolucijske metode optimiranja primijenjene na vođenje procesa. Objavio je više od trideset stručnih i znanstvenih radova na domaćim i inozemnim skupovima i u časopisima.

Uz ostalo Darko Grundler piše tekstove (knjige i članke) iz područja računalstva na hrvatskom jeziku. Napisao je petnaest knjiga iz područja računalstva od kojih su neke izašle u više izdanja. Autor je srednjoškolskih i sveučilišnih udžbenika. Cjelokupan popis radova može se naći na autorovim WWW stranicama. U autorskoj djelatnosti Darka Grundlera treba posebno istaknuti dvije značajke:

- sustavni i dosljedni napor za uvođenje hrvatskog nazivlja u novom i dinamičnom području računalstva te

- nastojanje da se područje računalstva na prikladan i razumljiv ali ujedno stručan i korektan način učini dostupnim što širem krugu čitatelja. Tako je uz ostalo objavio niz napisa u časopisu za djecu Radost, objavio više članaka u časopisu Elektrotehničar, autor je knjige iz područja računalstva na Brailleovom pismu i dr. Za knjigu "Osobna računala – građa i primjena" dobio je priznanje: najbolji u kategoriji stručna literatura za pojedinačno izdanje "Osobna računala – građa i primjena" za 1993. godinu po izboru časopisa INFOTREND.

Darko Grundler govori, čita i piše engleski jezik. Oženjen je i otac jedne kćeri. U slobodno vrijeme bavi se aktivno planinarenjem (član HPD "Jelengrad" iz Kutine, objavio i napise iz tog područja, sudjelovao u označavanju putova i promidžbi Moslavačke gore), rekreativnim vježbanjem i trčanjem, fotografiranjem (posebice fotografiranjem planinskih krajolika) i dr.
 
Prof.dr.sc. Darko Grundler
Kneza Lj. Posavskog 6
44320 Kutina