Ove su stranice namijenjene učenicima srednjih škola koji nastoje savladati osnovne programiranja. Ponuđeni materijali prate nastavni plan i program predmeta Računalstvo za četverogodišnje strukovne škole i to cjeline:
  • Programski jezici i načela programiranja
  • Osnove programiranja - C++. 
Materijali su podijeljeni u pet cjelina:
  • Programski jezici
  • Osnove programiranja
  • Osnovne programske strukture
  • Programiranje u C++
  • Vježbenica (zbirka riješenih zadataka)

Sastavni dio materijala su i PowerPoint prezentacije kojima je popračeno cjelokupno gradivo. Prezentacije mogu poslužiti nastavnicima prilikom tumačenja nastavnog gradiva, a učenicima za učenje, ponavljanje i provjeru znanja. Moguće je pregledati sadržaj prezentacija i preuzeti ih na svoje računalo.
Za dobavu prezentacije potrebno je odabrati odgovarajuću cjelinu, a potom kliknuti za to predviđen  gumba koji je ujedno i link.Nadamo se da će ponuđeni materijali biti korisni i poticajni.
 
 

Creative Commons licenca