พระครูสังฆรักษ์บุญมี  ยติโก  

                                        ณ.สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา

 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี   ๑๑๑๑๐                        โทรศัพท์  0836058391++0910451192   
หมั่นเพียรทำภาวนา. รักษาจิต หมั่นเพียรคิดสร้างกุศล บุญล้นหนา
จงรีบเร่งสั่งสมธรรม ภาวนา  มีสติ สร้างปัญญาผาสุขเอย...
สติมาปัญญาเกิด

สติเตลิดมักเกิดปัญหา

สติมาหมาไม่กัด

คุมสติไม่ถนัดก็กัดกับหมา

เราจะฝึกตนเองอย่างไรให้มีสติ ทำได้หลายวิธี เช่น บริกรรมพุทโธ เพื่อเชิญพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราก็เป็นการเรียกสติที่ดี

หรืออาจจะใช้แนว อาณาปาณสติ หรือ การดูลมหายใจก็ได้แล้วแต่ถนัด

แต่ที่สำคัญคือ เมื่อมีสิ่งกระทบต้องรู้เท่าทัน ต้องมีสติ

อย่าให้ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน อย่างที่ท่าน ว.วชิรเมธีเขียนเป็นหนังสือ

ข้อคิดของการมีสติ

๑.จากพระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพ ในล้นเล้ารัชกาลที่ ๕

ความรู้คู่เปรียบด้วย          กำลัง กายเฮย

สุจริตคือเกราะบัง            ศาสตร์พร้อง

ปัญยาประดุจดัง              อาวุธ

กุมสติต่างโล่ป้อง            อาจแกล้วกลางสนาม

หรือข้อคิดที่ ๒

เป็นคำสอนของท่านพระอาจารย์ ชา  สุภุทโท

"สติเป็นสภาวะธรรมชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง สติก็คือชีวิต ถ้าขาดสติก็เหมือนตาย ผู้ใดมีสติอยู่ตลอดเวลา ผู้นั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา"

มามีสติกันในทุกวัน เริ่มกันวันนี้เลยนะครับ