กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครเ พื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โพสต์26 ม.ค. 2552 18:18โดยPitipon Wongkaso
               สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราปฏิบัติน้าที่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรและตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราปฏิบัติหน้าที่ กศน. อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานีในวันเวลาราชการ
Comments