Samuel: levenskeuzes vanuit gebed


Je bent tussen 20 en 30 jaar en je maakt volop plannen voor de toekomst: 
studies, loopbaan, relaties,… 
Bij de keuzes die je maakt wil je niet alleen je talenten, voorkeuren en verlangens een rol laten spelen, 
je wil er ook uitdrukkelijk je geloof bij betrekken. 
Omdat je weet (hoopt) dat je een vrij en gelukkig mens wordt 
wanneer je met God verbonden leeft 
en je je leven bouwt op wat Hij van je verlangt.

Samuël wil je helpen om het verlangen van God over je leven op het spoor te komen. 

Uitgangspunt is de ervaring van zovele mensen 
dat het inderdaad wáár is wat er gezegd wordt en geschreven staat: 
dat ‘God’ niet zomaar een abstract begrip of stoplap is, 
maar een levende Aanwezigheid, 
een God die zich laat kennen 
en mensen ‘aanspreekt’ in hun diepste verlangen 
naar bevrijding en vervulling, 
naar een goed, mooi en gelukkig leven…