Newsletter #79
(noiembrie 2015

Cuprins

Editorial:  [prof. Ovidiu Nicolescu]
Manageri practicieni și învățământul de management: Ne-a răspuns la întrebări  [prof. Rodica M. Cândea]
Din actualitatea națională și internațională
Cealaltă față: " [prof. Rodica M.Cândea]Editorial


Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Presedinte CNIPMMR/SAMROProprietatea intelectuală: actualități și perspective

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Departament Protecția Proprietății Intelectuale
Centrul PatLib Epo-Wipo-Osim-Orda Sibiu


Manageri practicieni și învățământul de management

A consemnat: prof. Rodica M. Cândea
Din actualitatea națională și internațională

Conferința PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ȘI MEDIUL DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CNCPIR organizează în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) în perioada 24-27 Septembrie 2015 Conferința intitulată PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ȘI MEDIUL DE AFACERI DIN ROMÂNIA. Evenimentul va avea loc la Cluj la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Aula Domşa

Obiective: Conferința își propune să discute câteva din principalele probleme de proprietate industrială (brevete de invenție, mărci, design) cu care se confruntă în prezent mediul de afaceri din România și să aducă împreună profesioniștii din mediul de afaceri și din domeniul protecției proprietății industriale în vederea unei mai bune cunoașteri și conlucrări (colaborări). Pentru problemele legate de brevetare a invențiilor din domeniul tehnologiei informației organizatorii au prevăzut o masă rotundă la care vor participa antreprenori și inventatori din domeniu, consilieri P.I. și reprezentanți ai OSIM.

Teme:

  • Aspecte specifice ale proprietății industriale în câteva domenii economice importante: industria farmaceutică, industria tutunului, industria tehnologiei informației (IT).
  • Aspecte practice ale obținerii și valorificării brevetelor de invenție;
  • Aspecte practice ale brevetării pentru proiecte finanțate din fonduri europene.

  • Call for PapersThirteenth Annual Institute For Emotional Intelligence, April 18-22 2016, TX 
  • Emotional Intelligence: From Theory to Everyday Practice  
  • Emotions matter. What we do with our emotions is especially important. When perceived accurately and regulated effectively, emotions help us to focus on important tasks, make effective decisions, enjoy healthy relationships, and manage life's ups and downs. 
  • In this presentation from the 2013 Yale Presidential Inauguration Symposia, Professor Brackett, Director of the Yale Center for Emotional Intelligence, will describe the theory of EI developed at Yale under President Salovey's direction and share his decades of research on the relationship between EI and important life outcomes. Click here to watch the video.

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) is an international network for management research and teaching that includes more than 40.000 management scientists from all over the world.

On this website you will find information about the EIASM and its activities, about its Academic Council (the body of Institutional Members), about the people involved, about the European associations and the projects administered by the European Institute, and about other events and topics of interest relevant to management researchers.

Găsiți newsletterul pentru luna septembrie la  EIASM Newsletter


Cealaltă față

"SUFLETUL" ORGANIZAȚIEI

2. Emoțiile colective și capacitatea de a le identifica

În NL#76 am amintit despre faptul că modul în care managerul comunică în calitate de șef își pune amprenta asupra performanței organizației, prin intermediul climatului comunicării și al climatului emoțional. O diagnosticare primară poate indica direcțiile care trebuie analizate în continuare.

Una din competențele emoționale esențiale rezultate din inteligența emoțională este recunoașterea emoțiilor celorlalți în cadrul procesului de comunicare. Expresiile faciale, limbaj neverbal al comunicării, sunt cele mai importante în detectarea stărilor emoționale ale interlocutorilor. Informația pe care expresiile faciale ne-o furnizează poate fi folosită în procesul de gândire, în evaluarea unor situații, în luarea de decizii, în acordarea de feedback etc.

În cazul în care aceste expresii sunt disimulate intenționat, interpretarea poate fi distorsionată. Micro-expresiile faciale însă sunt mult mai greu de auto-controlat, dar identificarea acestora este mai complicată și necesită instruire teoretică și practică. În acest sens vă amintiți, probabil, de serialul Lie to me, inspirat de cercetările și lucrările lui Paul Ekman (profesor emerit în psihologie la University of California School of Medicine, consultant pentru poliție și grupuri anti-tero, autor a 15 cărți, incluzând și Telling Lies and Emotions Revealed. Informații suplimentare se pot găsi pe website și blog aparținând lui Paul Ekman.

Expresiile faciale care comunică emoții nedisimulate, pot fi folosite în managementul comportamentului în organizație. Quy Huy, profesor de strategie la INSEAD, atrage atenția în “Leaders Who Can Read Collective Emotions Are More Effective(May 11, 2015) asupra importanței capacității de a "citi" emoțiile unui grup. Argumentul pe care îl aduce în discuție este rolul acestei competențe în managementul emoțiilor colective. Pe de altă parte, în articolul Assessing Collective Affect Recognition via the Emotional Aperture Measure, apărut în journalul Cognition and Emotion, este dezvoltat testul Emotional Aperture Measure (a se vedea și http://www.jeffreysanchezburks.com/blog/emotional-aperture/), care evaluează abilitatea de conștientizare a emoțiilor colective ale grupului, pe baza ponderii caracterului expresiilor faciale ale membrilor acestuia. Testul constă în identificarea dintr-o serie de videoclipuri a tipului de reacție emoțională a membrilor unui grup, la comunicarea unui mesaj referitor la o situație din organizație. Articolul comentează măsura în care abilitatea de a identifica ponderea emoțiilor de tip negativ sau pozitiv generate în grup se corelează cu percepția grupului în legătură cu caracterul de lider al managerului.

EAM poate avea mai multe aplicații, nu doar în domeniul organizațiilor, ci și în cazul liderilor politici interesați în evaluarea reacțiilor emoționale ale alegătorilor, în cazul poliției care are de-a face cu  grupuri mari de manifestanți, în procesul de reglare a transmiterii de informații în cadrul procesului didactic etc.

Puteți accesa și parcurge (gratuit) testul EAM pentru a vă evalua abilitatea pe care o aveți de a "citi" emoțiile colective.

Rodica M. CândeaCoordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO