Newsletter SAMRO 
#76 (august
 2015

Cuprins

Editorial: Managementul și irosirea resurselor [prof. Ovidiu Nicolescu]
Din activitatea comunității SAMRO: Decizii adoptate în cadrul Consiliului Director SAMRO, din data de 27.07.2015 [prof. Ovidiu Nicolescu, prof. Dănuț Dumitrașcu]
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective: Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu la Munchen,
PatLib Conference 2015
[prof. Mihail A.Țîțu]
Manageri practicieni și învățământul de management: Ne-a răspuns la întrebări dna Luminița Răcășan, membră Bizz Club și director comercial în cadrul companiei Perpetuum  [dr. Andrei Țigănaș]
Din actualitatea națională și internațională: prof. Daniel David - "Psihologia poporului român"
Cealaltă față: Despre "sufletul" organizației: comunicare & climat emoțional [prof. Rodica M.Cândea]Editorial

MANAGEMENTUL ȘI IROSIREA RESURSELOR

Obţinerea de funcţionalitate şi performanţă este menirea (esenţială) a managementului în orice sistem - ţară, companie, comună, familie sau universitate. Una dintre primele condiţii pentru a-şi realiza menirea, dacă nu chiar cea mai importantă, se referă la resurse.

Nu poţi să obţii performanţă dacă nu ai resurse! Nu poţi să obţii performanţă dacă nu-ţi păstrezi şi protejezi resursele! Nu poţi obţine performanţă dacă nu utilizezi eficace şi eficient resursele de care dispui! Cele afirmate mai sus sunt truisme, dacă nu chiar axiome ale managementului profesionist.

Simţim nevoia să le repetăm, să le reamintim şi să le punctăm, ca urmare a constatărilor făcute cu prilejul unei vacanţe de o săptămână în locuri mai puţin frecventate de turiştii actuali – Voineasa, Vidraru, Roşia Montană etc. Cele văzute la faţa locului ne-au şocat. Complexul sindical de la Voineasa – unul dintre cele mai moderne din ţară în 1989, este închis în cea mai mare parte; 16 vile – şi acum foarte moderne ca design, plasate într-un decor de vis, un hotel cu două etaje, un complex cu patru nivele alcătuit din două restaurante braserie ş.a., sunt închise. Funcţionează doar cu 25% din capacitate în luna august - un singur hotel. Complexul de la Vidra (probabil tot al sindicatului) are închise 6-7 hoteluri plasate în cascadă pe malul lacului Vidraru, o sală de sport (unde acum trei decenii se pregăteau Patzaichin şi alţi olimpici), un complex de restaurante multietajat, unde pe vremuri mâncau şi se distrau peste 1000 de persoane. În toată staţiunea mai funcţionează cinci vile. Situaţie identică ca, semnificaţie – dar diferită ca tip de activitate şi mult mai gravă în consecinţe economico- sociale – la Roşia Montană. În această comună care se află pe un munte de aur domneşte o sărăcie lucie (pe parcursul a 8 km există o singură prăvălie de 7 m2) pe care nu o mai prezentăm.

Din nefericire putem continua cu sute de exemple de resurse majore, unde este înmagazinată munca milioanelor de români din deceniile de comunism, care acum se irosesc, pierzându-se substanţa economică, oportunităţi de dezvoltare, de locuri de muncă etc.

Pornind de la interesul naţional şi de la menirea managementului naţional – Guvern, Parlament, Preşedenţie – considerăm că se impune de urgenţă un inventar al tuturor resurselor neutilzate – hale industriale, clădiri, hoteluri, suprafeţe de teren, canale de irigaţii, silozuri, spaţii zootehnice etc – în România, aflate în proprietate de stat, publică, sau sindicală.

Acest inventar făcut public, să servească drept fundament pentru o strategie şi un program de punere a lor în valoare, pe bază de criterii economice şi sociale performante, într-o perioadă de maximum cinci ani. Este o crimă naţională să laşi să se irosească resurse imense, probabil în valoare de sute de miliarde de euro, mai ales atunci când este pe penultimul loc ca nivel de dezvoltare în UE. Managerii care conduc România – de la toate organismele statale - trebuie să treacă rapid la acţiune.

Prof. univ. dr. OVIDIU NICOLESCU


Din activitatea comunității SAMRO


Decizii adoptate
în cadrul Consiliului Director SAMRO, care a avut loc la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Centrul de Perfecționare Păltiniș la data de 27.07.2015
 1. Situațiile privind apartenența unor membri în SAMRO și propunerile de excluderi vor fi întocmite la nivel de filiale și apoi predate către SAMRO Central până în data de 30.10.2015.  Decizia de excludere se va lua în cadrul Adunării Generale din 6.11.2015, înainte de alegeri, astfel încât să nu se permită votul persoanelor care nu au achitat cotizațiile de membru.
 2. Pentru a reactiva implicarea unor universități în realizarea newsletter-ului SAMRO, până în data de 30.09.2015, la nivelul universităților se vor actualiza persoanele responsabile cu această activitate.
 3. Se aprobă ca din bugetul SAMRO să se achiziționeze până în data de 1.10.2015, legitimații și insigne de membru. Astfel, până în data de 1.09.2015, secretarul general SAMRO va propune spre selecție, două variante de design pentru legitimații.
 4. Structura cadru pe care fiecare filială o va utiliza la ședințele de alegeri va fi: 1. Informare la nivel SAMRO Central, 2. Informare la nivel de fililale, 3. Alegeri, 4. Diverse.
 5. Perioada de desfășurare a Conferinței internaționale SAMRO – ediția a doua este 14-16.10.2016 și se va desfășura la Păltiniș, în cadrul Centrului de Perfecționare al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu  și al Centrului de Conferințe al Mitropoliei Ardealului.
 6. În vederea finanțării conferinței și a facilitării participării unor personalități din străinătate, se propune includerea conferinței, ca activitate într-un proiect cu finanțare europeană.
 7. Alte detalii privind planificarea activităților pregătitoare conferinței, elaborarea diverselor documente (site, ghid, publicare, mod de indexare) vor fi expuse până în 30.09.2015.
 8. A apărut în Editura Lambert, lucrarea „Cele mai bune studii de management din România în perioada 2013-2014”. Se decide ca următoarea ediție să se realizeze peste 2 ani, într-o altă editură, și mai prestigioasă.
 9. Volumul conferinței CISAMRO 2014, editat de World Scientific Publishing House va apărea în luna august 2015.
 10. Pentru volumul aceleiași conferințe, editat de Cambridge Scholars Publishing (UK), lucrările sunt pregătite, dar volumul se va tipări numai după achitarea contravalorii volumelor, de către toți autorii.
 11. Lucrarea ”Starea de sănătate a managementului în anul 2014” este sub tiparul editurii ProUniversitaria. Lansarea cărții va avea loc în toamna anului 2015.
 12. Se aprobă realizarea într-o concepție schimbată a noii ediții a Anuarului științific al lucrărilor de management din România - 1990-2014. Modul de întocmire (instrucțiunile de înscriere a datelor direct pe site va fi comunicat).

Preşedinte SAMRO,                                                   Secretar General SAMRO,

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu                                   Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu la Munchen
PatLib Conference 2015

           

Deși a trecut ceva timp, considerăm că nu este târziu să promovăm un eveniment remarcabil care a avut loc în primăvara acestui an și unde câtiva români au reprezentat România cu cinste.

În perioada 20 – 22 aprilie, a avut loc PatLib Conference 2015, un eveniment anual aflat sub egida Oficiulu European de Brevete. Conferința itinerantă, se desfășoară în statele membre EPO, iar ediția 2015 a fost organizată la sediul din Munchen al EPO. Chiar dacă au trecut câteva luni de zile este bine de trecut în revistă un astfel de eveniment pe care îl considerăm remarcabil. Conferinţa Internaţională a fost susţinută de experţi în domeniul PI de la Oficiul European de Brevete, de la Organizaţia Mondială pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, Oficiul German de Proprietate Industrială şi specialişti din Europa în domeniul Proprietăţii Intelectuale. Conferinţa reprezintă o investiţie financiară destinată instruirii şi certificării finale a unui număr important de reprezentanţi din universităţi, institute de cercetare şi alte instituţii din Europa, cele 330 de Centre Regionale în domeniul PI din Europa, instituţii care au ca obiect de activitate promovarea şi protecţia Proprietăţii Intelectuale în sensul dobândirii de abilităţi teoretice şi practice în promovarea inovaţiilor, obţinerea licenţierilor, dar şi negocierii în transferul de tehnologie. Această reuniune a avut întotdeauna un foarte important rol practic, acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice prin participarea la un număr important de prelegeri şi aplicaţii concrete, dar şi asigurarea unor contacte cu persoanele participante din Centrele Regionale din întreaga Europă. În ultimii ani Conferința a primit atributul de "learning event", rețeaua PatLib fiind considerată un mediu potrivit de diseminare a celor mai bune practici în domeniul IP la nivel european. Scopul evenimentului a fost de a oferi o platformă pentru toate Centrele din Europa de a se întâlni, de a schimba informaţii, de a cunoaşte experienţele Centrelor din alte regiuni şi ţări. Mai mult evenimentul promovează comunicarea dintre reţeaua de Centre PatLib şi Oficiul European de Brevete. Subiectele abordate în cadrul conferinței au vizat în mod special evoluțiile internaționale în materie de brevete, mai ales că în 2014 la nivel mondial au fost înregistrate două milioane de brevete, 1,4 milioane fiind înregistrate în China, Japonia și Coreea.

Sibiul a fost reprezentată la Munchen de Centrul PatLib Sibiu prin directorul Centrului Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel Țîțu. A fost o experiență deosebită, sesiunile de instruire puse la dispoiziția participanților de către EPO alternând cu prezentări privind brevetul unic, actualități dezbătute de Curtea Europeană a Brevetului de Invenție.

Specialiști ai European Patent Office au ținut prelegeri privind sistemele de brevetare mondiale, expuneri în legătură cu noile proceduri de clasificare a brevetelor practicate de EPO.

Modulele de training au avut ca teme: familiile de brevete, cercetarea documentară în domeniul brevetelor și comunicarea cu clienții, instrumentele puse la dispoziție de EPO în domeniul brevetării. Cercetarea documentară în domeniul proprietății intelectuale a fost unul dintre subiectele cheie. A fost dezbătut cadrul juridic al bazelor de date pentru brevete, mărci, desene și modele industriale, drepturile deținătorilor de baze de date în domeniul brevetelor.

Pe parcursul zilelor alocate conferinței au existat o serie de întâlniri de lucru între specialiștii EPO și Staff-ul Centrelor PatLib din diverse locații din Europa. Mihail Aurel Țîțu a propus, a susținut și coordonat o întâlnire de tip "masă rotundă" la care au participat experți EPO și examinatori EPO tema fiind legată de modalitatea de acordare a suportului de tip științific (și nu numai) de către EPO pentru Centrele PatLib din România. De asemenea cei interesați au putut susține examene de perfecționare, de abilitare ca și specialiști EPO sau consilieri în proprietate industrială EPO. O serie de colegi din Staff-urile PatLib au susținut diverse examene cu examinatori EPO și au primit calitatea mult dorită. Mai mult trebuie spus că Oficiul European de Brevete a demarat o campanie de training extrem de serioasă pentru cei interesați, cursuri care se desfășoară atât front-desk cât și on-line. Suportul EPO este gratuit pentru cei care sunt selectați funcție de rezultatele obținute.

Este demn de remarcat că Oficiul European de Brevete are o grijă deosebită față de cei interesați din Centrele PatLib, dacă aceștia au și rezultate demne de luat în seamă, lucru aplicat în cazul Centrului PatLib Sibiu.

 Sibiu, 10 august 2015

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Departament Protecția Proprietății Intelectuale
Centrul PatLib Epo-Wipo-Osim-Orda Sibiu


Manageri practicieni și învățământul de managemerașul inovativLuminița Răcășan este membru Bizz Club și director comercial în cadrul companiei Perpetuum. Firma are ca obiect de activitate importul, distribuţia şi producţia produselor pentru amenajări interioare şi exterioare. Despre Perpetuum puteți afla mai multe aici.

Doamna Răcășan a avut amabilitatea de a ne răspunde pe scurt la întrebări:

1.     Poate o universitate să producă un bun manager pentru sectorul privat?

Da poate universitatea sa produca buni manageri.

2. Cât din arta conducerii se bazează pe concepte și cât pe experiența directă?

L.R.  Parerea mea este că raportul e de 70% experiență la 30% concepte

3. Ce propuneri aveți pentru îmbunătățirea colaborării dintre universități și companii, astfel încât absolvenții programelor de învățământ de management să fie cât mai competitivi pe piața muncii?

L.R.  Studenții ar putea să aibă acces în cadrul companiei 5 zile dintr-un an. Desigur, aceasta ar presupune un sacrificiu pentru oamenii care lucrează acolo deoarece vor avea în acea perioadă un randament mai scăzut. Sunt companii care înțeleg acest nevoia legăturii cu universitățile și aduc studenți în practică pentru… „a-i aduce puțin cu picioarele pe pământ”.

4. Poate un absolvent de management să-și asume direct funcții de conducere bazându-se doar pe calificarea obținută la facultate?

L.R. Dacă există un mentor, perioada ar putea să fie scurtă. Chiar 30 de zile. Fără mentorat… mi-e greu să dau un pronostic.

5. Care sunt treptele pe care le are de parcurs un absolvent pentru a putea ajunge în vârful unei organizații?

L.R. Le iau metodic, pe pași: execuție; absorbție de informații; aplicare. Aceasta din urmă presupune curaj și asumare de răspundere.

Desigur, pot fi 2 trepte, 4 trepte sau 8. Depinde cât de ambițios este absolvetul și cat de mult își doreste să promoveze și mai ales să știe ce vrea.

6. Cum vedeți îmbunătățirea relației dintre școlile de management și alumni (comunitatea absolvenților)?

L.R. Îmi este greu să mă pronunț pe marginea acestui subiect.

7. Ce sugestii aveți pentru ca SAMRO să strângă relația dintre teoretic și practic în management?

L.R. SAMRO ar putea să organizeze workshopuri pe teme practice. Mă refer la  probleme ridicate de companii pe diverse teme. În cadrul acestora se pot enunța, concret, datele problemei iar studenții să vină cu propuneri de rezolvare: metode, tehnici etc.

A consemnat: Dr. Andrei Țigănaș


Din actualitatea națională și internațională


A apărut cartea "Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală" (Editura Polirom, 2015), având ca autori pe psihologul clujean prof. Daniel David și colaboratorii săi. Cartea conține informații utile pentru orice manager preocupat de influențarea culturii organizaționale și a climatului emoțional. Înțelegerea modului specific de a gândi, simți și de a acționa al românilor, prin comparație cu alte popoare, ne poate da răspuns la întrebarea "de ce la noi este altfel decât la alții". De asemenea devine evident de ce avem nevoie de un management cu specific românesc pentru a obține performanță în România, chiar dacă avem multe de învățat și din experiența managerială a altor popoare. [R.M.Cândea]Cealaltă față  - OPINII

Despre "SUFLETUL" ORGANIZAȚIEI

1. Stilul comunicării manageriale și climatul emoțional al organizație

Conceptul de inteligență emoțională este dezbătut pe larg în lumea științifică și, în anumite privințe, controversat. Totuși, din punctul de vedere al managerului practician, este mai puțin important dacă inteligența emoțională este o inteligență în adevăratul sens al cuvântului sau este vorba doar despre un grup de competențe mai aparte, atâta vreme cât el poate extrage ceva util de aici, pentru el și organizație.

Cu ceva timp în urmă l-am ascultat pe prof. Daniel David spunând că “știința trebuie să fie un bun public”. Gândind probabil la fel, Daniel Goleman a preluat “frământările științifice” din literatura de specialitate cu privire la inteligența emoțională, le-a “împachetat” pentru public, a numit pachetul “inteligența emoțională = succes”, și l-a oferit publicului. Trebuie însă să acceptăm faptul că rigurozitatea științifică nu a mai "încăput" în pachet. A fost un compromis util deoarece lumea organizațiilor, a managementului, a fost sensibilizată cu privire la importanța proceselor emoționale în influențarea percepției și, prin urmare, a comportamentului uman. De aici încolo, practicianul interesat în dezvoltarea sa personală și/sau în creșterea performanțelor subordonaților săi, a avut la dispoziție o serie de informații utile.

Astfel începând din 1995 practica managerială a “cochetat” cu ideea rolului unor competențe  emoționale în obținerea de performanțe organizaționale, în special corelat cu crearea, dezvoltarea și păstrarea capitalului uman al organizației. La noi rolul competențelor emoționale în management a fost marcat în 2005 [1].

În acest număr al NL voi exemplifica modul în care poate fi evaluat climatului emoțional generat de stilul de comunicare al managerului. În numărul următor voi descrie evaluarea competeței de a înțelege starea emoțională apărută la un moment dat într-un grup, în funcție de expresia facială a membrilor grupului.

Comunicarea organizaţională are loc la două niveluri: la nivel formal şi la nivel emoţional. Ceea ce angajatul trebuie să ştie în legătură cu munca sa, cu politicile și procedurile organizaţionale, este comunicat prin canalele formale. Pentru a face însă ca angajaţii să împărtăşească sistemul de valori al organizaţiei, pentru a fi motivaţi să pună „trup şi suflet” în creşterea performanţelor personale și ale organizației, pentru a fi loiali organizației şi a acţiona ca echipă în faţa concurenţei, este necesară și comunicarea la nivel emoţional.

Climatul de comunicare, relațiile interumane, modul de abordare a proceselor de schimbare organizaţională sau a stărilor conflic­tuale, atitudinea organizației față de stakeholderi, își au rădăcinile în competenţele emoţionale ale angajaților, în politicile și procedurile organizației, în cultura sa organizațională. Viziunea şi misiunea organizaţiei pot fi privite ca fiind produse distilate ale vieții emoţionale a organizaţiei.

Climatul emoţional poate include componente de natură emoțională defensive (emoții negative) și/sau de suport (emoții pozitive).

De exemplu, ascunderea şi distorsionarea informaţiei, comunicarea autoritară cu tendinţă de impunere și control, manifestarea unei atitudini de superioritate sau evaluative, sau de nepăsare și lipsă de empatie, generează la angajat emoții negative, reacții de autoapărare, de teamă și nesiguranță, starea de demotivare (diagnosticare)

Pe de altă parte, printr-o comunicare onestă, cu folosirea activă și corectă a ascultării și a feedbackului pozitiv și negativ, cu manifestarea unei atitudini de egalitate, descriptive nu evaluative și orientate spre rezolvarea problemelor nu spre găsirea vinovatului, se generează emoții pozitive care stimulează circulaţia liberă şi nedistorsionată a informaţiilor, atmosfera de încredere, sentimentul de apartenență, colaborarea (diagnosticare).

Organizaţiile sunt formate din oameni, fiecare tin­zând să acţioneze în acord cu propriul sistem de valori, nevoi, percepţii și să se manifeste emoțional în mod diferit. Cum se poate ajunge la sinergia eforturilor unor angajați atât de diferiți?

Cultura organizației descrie "personalitatea" acesteia iar climatul emoțional este  "sufletul" organizației și semnalează starea ei psihică. La fel ca și în cazul individului, starea psihică poate afecta gândirea. În absenţa competențelor emoţionale care să canalizeze informaţia emoţională spre a fi utilizată în gândire, performanța organizației este sub semnul incertitudinii [2].

Performanța organizației se bazează pe orchestrarea interacţiunilor dintre „minţile” şi „sufletele” angajaţilor. Dacă angajaţii nu pot lucra bine împreună, nu pot colabora, sau sunt demotivați psihic, inteligenţa colectivă este redusă şi nu se realizează sinergia eforturilor lor. Aici intervenția managerială "de acord fin", cu pricepere și ingeniozitate, este salutară.   (va urma)


[1] Rodica M. Cândea, Dan Cândea, Competențele emoționale și succesul în management, Editura Economică, București, 2005.

[2] Întreprinderea sustenabilă - Cartea a 8-a Comunicare organizațională pentru performanță sustenabilă - 2014,  Rodica M. Cândea, Dan Cândea, Cap.3 – Comunicarea la nivel emoțional în sprijinul sustenabilității, pp 57-87.Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse exact așa cum sunt primite de la autori,

fără vreo intervenție asupra textului.Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO