Arhiva 2015-2017

http://samro.ro/

CUPRINS
Management performant național ?! [prof. Ovidiu Nicolescu]
Evenimentul Newsletter SAMRO #100 în luna august [prof. Rodica M. Cândea]
Bursa națională a invențiilor românești [prof. Mihail A.Țîțu]
Buletinul informativ al Centrului de Dezvoltare Academica a UVT [Echipa CDA]
- "Businessul nu are nimic în comun cu etica" [Ionuț Axinescu, Editor Coordonator la Revista CARIERE]
Economic Conditions Snapshot, June 2017McKinsey Global Survey results [Sven Smit, June 2017]
Episodul 4 - "Emoțiile la locul de muncă" [prof. Rodica M.Cândea]


MANAGEMENT PERFORMANT NAȚIONAL ?!

În raportul de cercetare SAMRO, Starea de sănătate a managementului din România”, din 2016, - ediția a-VIII-a, lansat recent, în capitolul 3, sunt formulate 31 de priorități și modalități de perfecționare ale managementului național, structurate pe două orizonturi: lung, respectiv, mediu și scurt. Fără nicio îndoială, toate au fost, sunt și vor fi de stringentă actualitate pentru România.

Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în managementul la nivel național, ne face să ne gândim la ABC-ul managementului, care constă în:

-      Evaluarea realistă și cauzală a domeniului condus, cu reliefarea punctelor forte și punctelor slabe;

-      Stabilirea obiectivelor principale de realizat;

-      Selectarea persoanelor (managerilor) și echipelor capabile și doritoare de realizare a obiectivelor stabilite;

-      Consultarea principalilor stakeholderi implicați în domeniul respectiv;

-      Stabilirea unui program realist și mobilizator de realizare a obiectivelor;

-      Muncă competentă și asiduă pentru implementarea programului;

-      Evaluări periodice pentru realizarea obiectivelor și comunicarea rezultatelor obținute stakeholderilor și comunității implicate;

-      Adoptarea de decizii și realizarea de acțiuni corective și profilactice în domeniul respectiv.

 Ne-am permis să menționăm aceste cunoștințe manageriale, care reprezintă alfabetul managementului performant, pentru că ele trebuie avute în vedere în orice sistem, și - cu atât mai mult, la nivel național – întrucât managementul național influentează decisiv nivelul de dezvoltare al țării și standardul de viață al populației.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte SAMRO/Președinte onorific CNIPMMR
Din activitatea comunității SAMRO


EVENIMENT NEWSLETTER SAMRO ÎN LUNA AUGUST


Peste o luna, în 15 august, veți primi numărul aniversar al newsletterului nostru - Newsletter SAMRO #100 ! Este un eveniment cu multe semnificații pentru comunitatea SAMRO.

 

SAMRO a luat ființă la Timișoara în mai 2007 având 38 de “nași” fondatori, iar peste 2 ani, în mai 2009, a apărut Newsletter SAMRO #1. Inițiativa unui newsletter al SAMRO a aparținut profesorilor Gheorghe Gh. Ionescu și Ovidiu Nicolescu.

Ne aflăm acum după un parcurs de peste 8 ani, cu apariții ale newsletterului în fiecare luna. Newsletterul a crescut, a evoluat și s-a maturizat prin eforturi comune, concentrat fiind pe formarea unei comunități cu un profil aparte, a cărei oglindă este astăzi site-ul SAMRO.

 

Orice eveniment, dacă este marcat în vreun fel, ne oferă oportunitatea unei introspecții, pentru care rareori avem timp, dar care ne dă posibilitatea să simțim că ne controlăm viața, că "trăim" și nu suntem doar "trăiți de timp". De aceea vă invităm să ne transmiteți câteva gânduri, idei, imagini, orice doriți să împărtașiți colegilor, despre ce credeți că înseamnă newsletterul pentru dvs, despre trecut, prezent și, mai ales, despre viitorul SAMRO. Vom introduce mesajele dvs numărul aniversar NL#100 și pe site-ul SAMRO

Spuneți-ne, de exemplu:

- Ce evenimente marcante au avut loc la dvs care să contribuie la conturarea profilului SAMRO de azi ?
- Ce activități organizate de către și în cadrul SAMRO vă amintiți ?
- Au avut vreo contribuție cele 99 de numere de până acum ale newsletterului în ceea ce vă privește și dacă da, care sunt acestea ?
- Dacă ați fi editorul newsletterului, ce altă formă i-ați da? Cum credeți că ar servi mai bine obiectivului pe care ni l-am propus, acela de a consolida o comunitate SAMRO de care să fim mândri? 
etc

Ceea ce ne veți spune va contribui fără îndoială la consolidarea sentimentului de apartenență la o comunitate pe care noi toți am făcut-o să fie ceea ce este astăzi. Și încă mai sunt multe de făcut împreună !
 
Așteptăm contribuțiile dvs până la data de 10 august pe adresa rcandea@gmail.com

Cu mulțumiri anticipate,
Rodica M. CândeaBURSA NAȚIONALĂ A INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI

 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și Centrul PatLib din Sibiu al OSIM București și EPO Munchen au fost prezenți în data de 20 iunie 2017 la Bursa Națională a Invențiilor Românești organizată de către Ministerul Cercetării și Inovării  (MCI) în parteneriat cu Camera Deputaților și cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) la Palatul Parlamentului.

Evenimentul a avut o componentă expozițională și una dedicată întâlnirilor dintre inventatori și cercetători și mediul economic. Invitațiile către agenții economici au fost transmise de către CCIR și mediul de afaceri a răspuns acestei invitații.


În Sala Unirii din Palatul Parlamentului a fost amenajată componenta expozițională, în care au fost prezentate toate invențiile participante și medaliate în acest an la saloanele de la Geneva și Barcelona. Pentru a crea o imagine puternică a forței creatoare a domeniului CDI din Romania, invitația MCI s-a adresat în egală sura instituțiilor de tip universitate, centru de cercatări, firme, etc, de a prezenta cele mai relevante realizări, care se constituie într-o oferta pentru mediul economic.

În Sala Take Ionescu (alaturată Salii Unirii) au fi amenajate spatii dedicate discuțiilor / întâlnirilor dintre inventatori / cercetatori și exponenții mediului de afaceri.

Domeniul inventicii și al transferului de tehnologie a polarizat pentru această zi atenția specialiștilor și a celor care sunt preocupați de inovare.

Universitatea "Lucian Blaga din Sibiu" s-a prezentat cu un număr de invenții brevetate sau în curs de brevetare, de la caz la caz, lucru care a făcut să fie foarte apreciată de către Ministrul MCI.

Invențiile ULBS au fost din domeniul tehnic, medical, chimie dar și din domenii interdisciplinare.

Inventatorii prezenți cu invenții din partea ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu au fost: Dan Sabău, Alexandru Sabău, Diana Coman, Sorin Borza, Alexandru Moldovan, Adrian Bogorin-Predescu, Ion Mărginean, Ștefan Țîțu, Mihail Aurel Țîțu.    Alte detalii legate de prezența ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu se pot găși pe larg pe site-urile: https://www.facebook.com/mihail.titu și https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Inventatorii de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu continuă să se prezinte acolo unde sunt invitați la toate nivelurile de dificultate atât în țară cât și în străinătate.

Ministrul MCI a premiat Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ca fiind o universitate focusată pe Inventică dar și pe domnul profesor Mihail Aurel ȚÎȚU pentru merite deosebite aduse la nivel național și internațional în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale.

Sibiu, 11 Iulie 2017

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Manager, Centrul PatLib din Sibiu al OSIM București și EPO Munchen

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU


>>> Am primit Buletinul informativ al CDA #2Este un newsletter elaborat de Centrul de Dezvoltare Academica a Universității de Vest din Timișoara (UVT)publicat trimestrial, și care este dedicat cadrelor didactice din UVT. Fiecare număr al buletinului abordează un subiect de interes pentru activitatea academică, subiect ales de către echipa CDA în urma sondării opiniei cadrelor didactice din UVT. Informațiile sunt de interes pentru noi toți. [Echipa CDA]

>>> Un subiect de actualitate: Businessul nu are nimic în comun cu etica” - prejudecată care trebuie să se schimbearticol preluat din numărul 237/mai 2017 al Revistei CARIERE, autoIonuț Axinescu, Editor Coordonator la Revista CARIERE.

>>> Economic Conditions Snapshot, June 2017McKinsey Global Survey results

Growing concern over geopolitical instability

Economic views remain more upbeat than gloomy

How the divide between emerging and developed markets is changing

Prof. Rodica M. Cândea


Inteligența emoțională, comportament și performanță managerială  (4)

Emoțiile la locul de muncă

Am arătat în episodul anterior că inteligența emoțională se manifestă prin prezența a 12 competențe emoționale, grupate în 4 domenii: conștiința de sine și managementul sinelui, care țin de sinele propriu; conștiința socială și managementul relațiilor, care țin de sinele social.

Interesul crescând pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi a com­pe­tenţelor emoţionale în context managerial şi de afaceri a fost determinat de conștientizarea faptului că organizaţia nu este un vid emoţional și aceasta are urmări majore. Stările şi procesele emoţionale există în permanenţă şi peste tot în organi­zaţie. Impactul emoțiilor este cu atât mai puternic cu cât stimulii care le generează sunt mai puternici. Și atunci ne punem următoarele întrebări:

În cazul schimbărilor organizaţionale de exemplu, emoțiile apar în contextul  rezistenţei instinctive a angajatului la schimbare, a nesiguranței și neîncrederii, a temerii de necunoscut. Aceste emoții, dacă sunt neglijate, pot periclita succesul schimbării. Pe de altă parte, stări emoţionale precum nemulţumirea faţă de starea prezentă sau curiozitatea, entuziasmul pentru nou, satisfacţia privind o stare viitoare dorită, sunt pârghii care pot să vină în sprijinul schimbării. Și atunci, ce concluzii putem trage referitoare la modul în care ar trebui abordată schimbarea, pentru a asigura succesul acesteia?

Munca în comun pentru realizarea  obiectivelor organizaţiei nu este posibilă fără comunicare şi succesul depinde în bună măsură de calitatea şi cantitatea comunicării şi a sistemelor de comunicare instituționalizate. Ca orice manifestare umană, procesul de comunicare poartă amprenta emoţiilor, a intereselor, ambiţiilor, dorinţelor, nevoilor umane de tip Maslow. Procesul de comunicare este un proces psihologic în care abundă emoțiile. În acest caz ce relevanța are comunicarea asupra capacității angajaților și a organizaţiei ca întreg de a fi performantă?  

Comunicarea eficace și eficientă cuprinde mai multe competențe dintre care, adesea, sunt deficitare competența de a asculta și de a vorbi în public. Anxietatea vorbirii în public, bine cunoscută de mulți dintre noi, este o stare de neliniște în care ne așteptăm să se întâmple ceva rău, "simțim" o amenințare nedefinită. Putem să ne lăsăm distrași de aceasta, să încercăm să o reducem sau să o "convertim" în entuziasm. Dar cum putem să ne "dirijăm" emoțiile în sensul dorit?

În rezolvarea de probleme procesul de luare a deciziilor este dependent de capacitatea managerului de a-și accesa informația stocată în memoria emoțională. Aceasta va influența înclinarea spre o soluție sau alta. Vorbim despre "arta" managerului de a lua decizii în lipsa informației complete sau posibil distorsionate, vorbim despre instinctul managerial. Dar ce este de fapt „instinctul managerial”?

În orice organizație există conflicte care pot fi considerate pozitive sau negative în funcție de finalitatea lor, această finalitate depinzând de modul în care conflictele sunt abordate. Cunoaşterea de sine şi autocontrolul sinelui, a şti cum să critici constructiv şi să primeşti critica ne­con­struc­tivă, a înţelege emoţiile celuilalt, a face faţă tensiunii, stresului, pot influența finalitatea. Știind acestea, în ce constă știința rezolvării conflictelor?

Este de necontestat faptul că angajații sunt mult mai productivi, mai creativi, atunci când muncesc la ceva ce le place, care le aduce satisfacție. Starea lor emoțională este de entuziasm, de mulţumire, de satisfacţie. Într-un cuvânt ei sunt motivați. Plictiseala, dezinteresul, iritarea, nemulțumirea, caracterizează demotivarea. Pot exista şi reacţii rezultante bazate pe sentimentul că „dacă tot fac ceva ce detest, măcar să fiu plătit bine“, ceea ce nu este mereu posibil. Dar ce face ca munca să ne placă? Ce ne motivează, ce ne mişcă, ce ne determină satisfacţia în muncă? Și, desigur, ce pot face organizaţia și managerul pentru ca angajatul să lucreze şi „cu inima“, nu numai „cu mintea“?

Activitatea unui lider este adesea definită ca un proces de influenţare, de motivare a altora în direcţia realizării unor obiective. Influenţarea este posibilă prin abordarea subordonaţilor la nivel emoţional în primul rând, şi apoi la nivel cognitiv. Liderul „rezonant“ este un „rezervor“ de emoţii pozitive care stimulează în angajaţi disponibilitatea pentru un anumit comportament. Inteligenţa emoţională dă forţă capacităţii liderului de a inspira, de a entuziasma, de a trezi pasiuni, de a-i menţine pe oameni motivaţi. Ca prim pas ar fi util de știut prin ce se caracterizează comportamentul liderului inteligent emoțional?

Activităţi de marketing şi vânzări efectuăm, chiar inconștient, pentru a ne „vinde“ ideile, serviciile, timpul de care dispunem, cât mai "avantajos" şi pentru a obţine ceea ce dorim la „preţul“ potrivit. Știm că în viaţă rareori obţinem ceea ce merităm şi, de aceea, negociem, iar în negociere emoțiile sunt un vehicul important. Dar cum intervin stările emoționale în acest fel de marketing și vânzări?

Dacă ne referim la spiritul de echipă, la ceea ce integrează la nivel superior eforturile unei echipe, găsim că în spatele acestuia se află legături de natură emoțională. Grupul şi echipa se aseamănă prin complementaritatea acţiunilor membrilor, dar se deosebesc prin aceea că echipa presupune o comuniune emoţională care trebuie „construită“ pentru a se ajunge de la grup la echipă. Grupurile performante pot să obţină uneori rezultate la fel de bune ca echipa, sau chiar mai bune. Știind acestea, ne rămâne să răspundem la 2 întrebări: dorim să formăm echipe știind că legăturile de natură emoțională pot fi uneori contra-productive pentru obiectivele organizației și, dacă da, cum construim spiritul de echipă? 

În era Inteligenței Artificiale, mai mult ca oricând, a fi inteligent înseamnă altceva decât înainte, iar schimbarea majoră se referă la competențele emoționale ale capitalului uman, la climatul emoțional ca o componentă a culturii organizaționale. 

Revenind la obiectivele propuse în cadrul acestei rubrici, ne interesează, în primul rând, dacă și cum pot fi dezvoltate competențele emoționale

(va urma)

Prof. Rodica M. Cândea
Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.
Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO