Newsletter SAMRO #82 (februarie 2016)
Arhiva 2015-2016

https://samro.ro


CUPRINS
Editorial
A doua Conferință Internațională SAMRO [prof. O.Nicolescu]
Anunțuri
- A XVII-a ediție a Conferinței Internaționale "Riscul în Economia Contemporană" FEAA Galați19-20 mai 2016
A doua Conferință Internațională SAMRO "News, challenges and trends in management of knowledge-based organizations", Păltiniș, Oct 14-16, 2016
Din activitatea comunității SAMRO
- Documente adoptate în Ședința Consiliului Director din 1.02.2016 [prof. O.Nicolescu, prof. D.Dumitrașcu]
     Decizii
     Responsabilii la nivel de filiale cu transmiterea lunară de materiale către newsletterul SAMRO
     Programul proiect de creștere a vizibilității SAMRO
     Mini-Ghid privind conferințele naționale și internaționale organizate sub egida SAMRO 
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective
Contracte cu privire la drepturile de autor [prof. M. Țîțu]
- Catedra UNESCO - un pol de excelență la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu [prof C.Oprean]
- Dl prof. Ion Petrescu a aniversat 88 de ani
- Invitatie de la dr. Sebastian Vaduva, MBA, Dean of the Griffiths School of Management
- Universitatea orientată spre Managementul Calității Totale în 2025 [Conf.dr. Andrei Neștian]
- IMTA Faculty Development Program 
Învățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale
Întrebările orientative pentru interviurile viitoare. Apel către membrii SAMRO și către  șefii filialelor SAMRO [prof. R.M.Cândea]


Editorial

A DOUA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ SAMRO

Principala menire SAMRO este dezvoltarea și afirmarea școlii de management din România în context internațional. Modalitățile prin care SAMRO acționează pentru realizarea sa sunt multiple. Acum 2 ani la Murighiol, s-a organizat pentru prima dată în exclusivitate de către SAMRO, conferința Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional” ce a reunit peste 120 de comunicări științifice dintre care 1/3 din străinătate (SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Belgia, Danemarca, Austria, Grecia, Ungaria s.a.). Cele mai valoroase lucrări științifice au fost grupate în două volume publicate de către două edituri internaționale de prestigiu - Scientific Publishing House și Oxford University Press (în curs de apariție).

Fără nicio îndoială prima conferință științifică SAMRO a constituit un succes din toate punctele de vedere - problematica abordată, nivelul științific al lucrărilor, numărul și structura participanților din străinătate și din România, funcționalitatea și frumusețea locației, programul cultural-turistic, networking-ul științific și uman și afirmarea SAMRO ca o organizație managerial de elită, competitivă pe plan internațional.

În mod firesc, având în vedere elementele reliefate mai sus, s-a decis organizarea celei de-a doua ediții a conferinței internaționale SAMRO. De această dată, coordonarea și organizarea conferinței revine în principal colegilor de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, conduși de dl. prof. univ. dr. ing.Constantin Oprean. Locul desfășurării îl reprezintă Păltiniș, una dintre cele mai cunoscute și frumoase stațiuni montane din România, cu o bogată tradiție cultural-spirituală, unde s-au manifestat personalități de excepție ale culturii și științei din România - Emil Cioran, Constantin Noica, Octavian Goga, Lucian Blaga, s.a.

Organizarea conferinței se află în plină desfășurare, la recentul consiliu director SAMRO de la Sibiu, din 1 februarie 2016, stabilindu-se ultimele repere semnificative.

Conferința intrenațională SAMRO de la Păltiniș reprezintă un foarte bun context științific cu dimensiune internațională pentru prezentarea rezultatelor recente ale cercetării științifice și performanțelor pragmatice din managementul din România. Conferința constituie o foarte bună oportunitate pentru a reconfirma valoarea școlii de management din România și a pune în valoare rezultatele managementului autohton din ultimii ani. Conferința, care va reuni un număr semnificativ de specialiști din alte țări, va permite membrilor SAMRO și celorlalți specialiști din România să se ”confrunte”și să se poziționeze în raport cu colegii din alte țări, să dezvolte networking-ul cu aceștia și să-și valorifice lucrările în volume publicate în edituri de prestigiu din străinătate.

Dragi specialiști în management, vă invităm să participați la cea de-a doua ediție a conferinței internaționale SAMRO, eveniment științific unic în domeniul managementului din România. 

NICI UN MEMBRU AL COMUNITĂȚII SAMRO NU AR TREBUI SĂ LIPSEASCĂ DE LA ACEASTĂ MANIFESTARE.

Vă așteptăm cu drag!

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu,

Președinte SAMRO


Anunțuri

 ŸÎn acest an, FEAA din cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați organizează a XVII-a ediție a Conferinței Internaționale "Riscul în Economia Contemporană" în perioada 19-20 mai 2016 invitație

Prof. univ. dr. Nicoleta Cristache

 We are honoured to invite you at the second International Scientific Conference SAMRO 2016"News, challenges and trends in management of knowledge-based organizations" that will take place at Păltiniș, county of Sibiu, Romania between 14 to 16 October 2016. Please find the 2nd Call for Papers of the 2nd International Scientific Conference SAMRO 2016. 

Contact: Professor Mihail Aurel Țîțu, Tel: +40 269 249 444+40 269 430 110, Fax: +40 269 430 110;
Conference E-mail:  filiala.samro@ulbsibiu.ro . For more information please contact us through the conference website: http://conferences.ulbsibiu.ro/samro2016

 Vă informăm asupra faptului că volumul  ”Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor”, ce cuprinde lucrări științifice prezentate în cadrul primei conferințe internaționale SAMRO de la Murighiol, a fost publicat la editura World Scientific din Singapore, în condiții grafice deosebite. Puteți consulta site-ul editurii http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/9494 și câteva fotografii atașate ale volumului expediat ca mostră. Menționăm de asemenea faptul că exemplarele comandate și achitate de autori vor fi expediate de editură prin poștă, în cca 8 săptămâni. Consiliul Director al SAMRO a decis acest mod de expediție, deoarece costurile sunt mai reduse (660$, fata de 1100$ prin alte case de expediție, care ar fi expediat volumele în cca 2 săptămâni). Felicităm toți autorii pentru reușita acestei publicații.

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu - președinte SAMRO, Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu - secretar general SAMRO 


Din activitatea comunității SAMRO

  Decizii adoptate în Ședința Consiliului Director 
(01.02.2016, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu)

 

1.Se aprobă excluderea unor membri SAMRO (10 membri – filiala București, 3 membri – filiala Sibiu etc.), conform listelor prezentate de filiale. Trimiterea listelor către secretariatul general SAMRO se va realiza până în data de 15.02.2015;

2.Se aprobă primirea de noi membri în filiala Sibiu (dr. Dumitrașcu Oana și dr. Pitic Antonio, de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu);

3.Se aprobă planurile de activități și bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, la nivel de filiale;

4.Se aprobă planul și bugetul SAMRO pentru 2016;

5.Se aprobă ”Programul de Creștere  a Vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale" (PCVSAMRO), în forma discutată și corectată în cadrul ședinței Consiliului Director. Pentru completarea acestui program la punctul A.1. paragraful 3), se decide ca prof.univ.dr. Ion Popa să trimită până în 1.03.2016, propuneri de criterii după care se va realiza ierarhizarea celor mai bune lucrări de management, respectiv a celor mai bune teze de doctorat.

6.În conformitate cu PCVSAMRO se decide prezentarea în fiecare număr din newsletter-ul SAMRO a unui interviu cu un profesor membru al organizaţiei (propus succesiv de preşedinţii de filiale în următoarea ordine: București, Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara).

7.Referitor la punctul A 2, paragraful 1 din PCVSAMRO, fiecare filială va trimite până la 1.03.2016, câte o listă cu revistele şi ziarele cu preocupări economico-tehnico-manageriale, care să fie contactate în vederea promovării evenimentelor SAMRO.

8.În conformitate cu PCVSAMRO se decide prezentarea in fiecare număr al newsletter-ului SAMRO, a unui interviu cu un manager de companie reprezentativ (propuși succesiv de președinții de filiale în următoarea ordine: Timișoara, Sibiu, Iași, Cluj, București).

9.Referitor la punctul B 2, din PCVSAMRO, fiecare filială va trimite până la 20.02.2016, câte o listă cu universități din străinătate și/sau organizații internaționale cu profil de management, ca potențiali parteneri la conferințele SAMRO și/sau sub egida SAMRO.

10. Pentru reproiectarea site-ului, fiecare filială va trimite până în 1.03.2015, propuneri de îmbunătățire a acestuia. Propunerile vor sta la baza întocmirii cererii de ofertă, vor fi transmise firmei desemnate cu reproiectarea, care va realiza noul site până la data de 1.05.2016.

11.Se decide întocmirea unui calendar al manifestărilor științifice, acțiunilor SAMRO de diverse tipuri (inclusiv Ședinte ale Consiliului Director, Adunări Generale etc). Astfel, fiecare filială, va transmite până în 20.02.2015, către secretarul general SAMRO, calendarul acestor manifestări.

12.Conform punctului C3 din cadrul PCVSAMRO, se decide că responsabilii la nivel de filiale cu transmiterea lunară de materiale către newsletterul SAMRO sunt: Filiala Timișoara – Prof.univ.dr. Doina Dănăiață, Filiala București – conf.dr. Andreea Zamfir, Filiala Sibiu – Prof.univ.dr. Mihail Țîțu, Filiala Iași - Prof.univ.dr. Grigoruța Bedrule. Pentru Fililala Cluj, persoana va fi desemnată până în data de 15.02.2016.

13.Pentru proiectul celei de a doua Conferințe Internaționale organizate de SAMRO, în luna octombrie 2016 la Păltiniș se adoptă următoarele hotărâri: a) cele șase secțiuni ale conferinței, b) cuantumul taxei de participare va fi stabilit diferențiat funcție de momentul plății, c) cuantumul taxei de participare va fi menționat separat față de cheltuielile de cazare, d) până la 1.03.2016, filialele vor face propuneri de chairmani pentru secțiuni, d) se va căuta un sponsor principal pentru Gala dinner a conferinței.

14.Se aprobă ca domnul profesor dr. Cosmin Dobrin să întocmească până la 1.03.2016, o listă cu obligații minimale ale membrilor SAMRO.

15.Se aprobă ca volumul ”Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor” publicat la editura World Scientific din Singapore să fie expediat prin poștă (perioada de expediere 8-10 săpt., în varianta de cost cea mai redusă, respectiv 660 $).

16.Se aprobă minighidul privind participarea și promovarea conferințelor naționale și internaționale care se organizează sub egida SAMRO. Se desemnează ca persoană care să coordoneze și supervizeze implementarea minighidului, secretarul general SAMRO, prof.dr. Danut Dumitrașcu.

17.Se aprobă începerea demersurilor privind înființarea Academiei de Științe Manageriale din România. Se desemnează ca persoane responsabile cu acest demers, prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu – Președinte SAMRO și prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu – Secretar General SAMRO.

18.Se aprobă eliberarea de legitimații și insigne pentru membrii SAMRO. În acest sens, filialele vor trimite către secretariatul general SAMRO, până în 15.03.2016, listele cu membrii SAMRO, în baza cărora se vor elibera legitimațiile de membru.

19.Sunt desemnați ca recenzori ai volumului ”Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor” publicat la editura World Scientific din Singapore, prof.univ.dr. Liviu Ilieș și prof.univ.dr. Nicolae Bibu, care vor realiza recenzii pentru revista Economistul și alte publicații. Termen: 15.03.2016.

20.Pentru publicarea mai rapidă a lucrărilor din cadrul CISAMRO în volumul editat de Cambridge Scholars Publishing, se decide ca lucrările autorilor care nu au plătit taxa de editare să fie scoase din volum. Termenul de aplicare a deciziei, și de renegociere cu editura a condițiilor de publicare – 15.03.2016. Responsabil: prof.univ.dr. George Pleșoianu.

Anunț de ultimă oră:  

"Volumele conferinței CISAMRO publicate de World Scientific Publishing sosesc din Singapore lunea viitoare, un termen mult mai redus față de cele 8 săptămâni preconizate la 1 februarie."


Preşedinte SAMRO,                                                   Secretar General SAMRO,

Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU                            Prof.univ.dr. Dănuţ DUMITRAŞCU Responsabilii la nivel de filiale cu transmiterea lunară de materiale către newsletterul SAMRO : 

1.     Filiala Timișoara – Prof.univ.dr. Doina Dănăiață – email: doina_danaiata@yahoo.com

2.     Filiala București – Conf.dr. Andreea Zamfir – email: mailto:zamfir_andreea_ileana@yahoo.com

3.     Filiala Sibiu – Prof.univ.dr. Mihail Țîțu, email: mihail.titu@ulbsibiu.ro

4.     Filiala Iași – Prof.univ.dr. Grigoruța-Maria-Viorica Bedrule, email: mvgri@uaic.ro,  vio.grigoruta@gmail.com

5.     Fililala Cluj - persoana va fi desemnată până în data de 15.02.2016.


 În cadrul ședinței Consiliului Director din data de 1 februarie 2016, de la Sibiu s-a adoptat și Minighidul privind participarea și promovarea conferințelor naționale și internaționale SAMRO care se organizează sub egida sa  Minighid SAMRO


 Programul proiect de creștere a vizibilității SAMRO se găsește la ProiectProprietatea intelectuală: actualități și perspective

CONTRACTE CU PRIVIRE LA DREPTURILOR DE AUTOR

Prezint în continuare câteva aspecte pe care le consider extrem de relevante legate de contractele cu privire la drepturile de autor.

Contractul de comandă a unei opere viitoare

Ceea ce este specific acestui tip de contract, este faptul că acordul părţilor nu poartă numai asupra unei opere viitoare, dar mai ales asupra actului de creaţie al autorului. Acesta din urmă nu se obligă numai să cedeze în limitele prevăzute de lege drepturile pe care le va dobândi asupra operei sale viitoare, dar şi să creeze acea operă.

În ceea ce priveşte obligaţia autorului de a crea opera cerută, contractul apare ca un contract de executare de lucrări, iar în ceea ce priveşte obligaţia autorului de a autoriza publicarea operei sale terminate, contractul are natura unui contract de valorificare a drepturilor de autor. Contractul de comandă trebuie să prevadă atât termenul de predare, cât şi pe cel de acceptare a operei de către cel ce a comandat-o. După predarea operei, beneficiarul poate să o accepte să o refuze sau să ceară anumite modificări. În situaţia în care beneficiarul refuză opera, adică denunţă unilateral contractul, autorul operei are dreptul să păstreze sumele încasate şi să primească drept despăgubire contravaloarea lucrărilor, respectiv cheltuielile făcute cu executarea lucrărilor pregătitoare în vederea realizării operei.

Legea recunoaşte şi autorului dreptul de a solicita desfiinţarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial, în cazul în care cesionarul nu îl exploatează sau îl exploatează într-o măsură insuficientă şi dacă prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

Contractul de editare

Acest contract este cel mai cunoscut dintre contractele speciale reglementate de lege. Contractul de editare este acel contract prin care autorul cedează în anumite condiţii determinate editorului, temporar, în schimbul unei sume de bani numită remuneraţie, dreptul său de reproducere, cu sarcina pentru acesta din urmă de a asigura publicarea şi distribuirea operei. Pe lângă aceste două drepturi cedate autorul poate ceda editorului său şi un drept de a autoriza traducerea şi adaptarea operei. Pentru a ne afla în faţa unui contract de editare, trebuie să fie întrunite două elemente esenţiale. Primul se referă la cesiunea dreptului de reproducere acordat de autor editorului, iar al doilea element se referă la obligaţia editorului de a publica şi de a exploata opera cedată.

Contractul trebuie să cuprindă sub sancţiunea nulităţii relative următoarele clauze: felul cesiunii (exclusivă sau ne exclusivă), întinderea cesiunii în spaţiu, durata şi remuneraţia autorului.

Pe lângă aceste clauze obligatorii contractul mai poate să prevadă: un termen până la care autorul trebuie să predea originalul operei, un termen până la apariţia şi difuzarea exemplarului fiecărei ediţii, numărul maxim şi minim de exemplare, modul în care autorul poate să controleze numărul de exemplare produs de editorul său. Titularul dreptului de autor are următoarele obligaţii principale: obligaţia de a preda originalul operei către editor şi obligaţia de garanţie.

Editorul are următoarele obligaţii specifice: să permită autorului să facă modificări în cazul unei ediţii noi, să ceară consimţământul autorului atunci când doreşte să cedeze contractul de editare, să înapoieze autorului originalul operei primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel, obligaţia de a reproduce şi a difuza opera şi obligaţia de a remunera titularul dreptului de autor.

Dacă autorul a consimţit la cesiune, atunci se obligă a garanta folosinţa paşnică a drepturilor cedate. În acest sens, autorul trebuie să-l garanteze pe cesionar, pe toată perioada contractului, contra tulburărilor de fapt şi de drept provenind din faptul lui personal, dar şi din partea terţilor.

Contractul de editură încetează la expirarea perioadei pentru care el a fost încheiat. Autorul are dreptul să ceară desfiinţarea contractului, dacă editorul nu-i publică opera în termenul convenit, cât şi daune dacă prin nepublicare, a suferit un prejudiciu.

Contractul de editare poate îmbrăca forma a două feluri de contracte: contract de prestare de servicii şi contract de antrepriză. În primul caz, autorul pe cheltuiala sa îl împuterniceşte pe editor să-i reproducă opera, urmând ca autorul să-şi valorifice singur opera după editare. În cazul în care autorul îl împuterniceşte pe editor, ca pe cheltuiala sa să-i reproducă opera şi să i-o difuzeze, suntem în situaţia celui de-al doilea tip de contract şi anume cel de antrepriză, căruia i se aplică dispoziţiile dreptului civil.

            Domeniul Protecției Proprietății Intelectuale a devenit un domeniu cu o dinamică în creștere.

            Pentru a afla mai multe, pentru a fi la curent cu noutățile apărute vă recomand accesarea site-ului: https://www.facebook.com/Centrul-PatLib-Sibiu-Protecția-Proprietății-Intelectuale-1239280319420616/?fref=ts

Sibiu, 12 februarie 2016

 Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

Departament Protecția Proprietății Intelectuale și Centrul PatLib din SibiuDin actualitatea națională și internațională 

CATEDRA UNESCO - UN POL DE EXCELENȚĂ LA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

Catedra UNESCO în Managementul Calităţii în Invăţământul Superior şi Formare Continuă a fost înfiinţată prin acord bilateral semnat între UNESCO şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu la 12 ianuarie 2011. Aflată sub directa indrumare a Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi a Delegaţiei Permanente a României la UNESCO, Catedra UNESCO conferă vizibilitate internaţională activităţilor derulate în cadrul instituţiei care întrunesc girul calitativ, standardele şi exigenţele UNESCO, sub perspectiva largă a formării (învăţării) continue şi asigurării calităţii în învăţământul superior. Totodată, ea promovează şi transpune în practică obiectivele şi scopurile UNESCO prin activităti proprii şi proiecte specifice derulate, bazate pe colaborarea prin educaţie, ştiinţă, cultură, comunicare şi informare între universităţi.

Obiectivul major al Catedrei îl reprezintă susţinerea acţiunilor necesare pentru întărirea legăturii dintre absolvenţi şi angajatori, asigurarea crescută a calităţii învăţării şi a competenţelor furnizate de învăţământul superior din ţară, furnizarea abilităţilor pentru formarea profesională continuă precum şi îmbunătăţirea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor. Ea se axează pe dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare în cadrul unui forum dinamic şi activ de cercetători şi pe derularea de campanii de informare şi diseminare a celor mai bune practici din domeniu. De asemenea, Catedra UNESCO a ULBS promovează prin programul UNITWIN schimbul de profesori, cercetători şi studenţi cu alte universităţi şi retele inter-universitare din Europa şi alte regiuni ale lumii.

Între cele 666 Catedre UNESCO din întreaga lume, Catedra UNESCO a ULBS este singura din Europa care activează în domeniul Managementului Calităţii şi al Formării Continue şi funcţionează alături de numai alte 23 Catedre UNESCO din lume care sunt axate pe învăţământ superior.

Catedra este condusă de Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Mai multe informaţii despre activităţile Catedrei UNESCO de la ULBS se pot găsi pe site-ul: http://unesco.ulbsibiu.ro/en/

Sibiu, 12 februarie 2016

Prof. univ. dr. ing. DHC Constantin OPREAN

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Președintele Senatului ULBS, Director Catedra UNESCO Dl prof. Ion Petrescu a aniversat 88 de ani. Cu această ocazie am primit pentru Newsletter două scrisori omagiale și un material de la lansarea de carte "America, spațiul excelenței în management" a dlui prof. Ion Petrescu, pe care le găsiți mai jos:

Profesorul profesorilor de management academic din contextul excelenței 

(prof.univ.dr.dr. H.C. Alexandru T. Bogdan, Membru corespondent al Academiei Române, Membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice, Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România)

 
      Este evident că pentru oricine primește girul Excelenței Sale Prof.univ.dr.h.c. Ion Petrescu, supranumit pe drept cuvânt ca fiind Profesorul Profesorilor de Management, pentru a scrie câteva pagini care să fie publicate într-o tradițională monografie anuală reprezintă un punct de referință în evoluția fiecărei cariere profesionale tehnocrate. De aceea trebuie să mărturisesc de la bun început cu toată sinceritatea necesară faptul că, în conformitate cu biografia și mai ales cu bibliografia de specialitate a marelui profesor care este deja foarte cunoscută.
      Subsemnatul a cunoscut din motive mai ales subiective relativ recent grandioasa operă științifică de înalt prestigiu a celui care născut în 4 februarie 1928 pe meleagurile românești de la poalele Carpaților, a avut de la început un destin fascinant prin unicitate, univalență, magnitudine și triplu impact moral economico-social și vizionar.
      După această frază introductivă rog să am permisiunea editorilor, a cititorilor și bineînțeles a sărbătoritului omagiat, de a exprima puternica mea convingere lăuntrică că se impune încercarea de a face o paralelă, de destin social și profesional între doi eminenți economiști născuți în aceeași zi de 4 februarie și în același spațiu strămoșesc Carpato-Danubiano Pontic...
      Ar fi pentru mine cea mai mare bucurie spirituală și profesională, ca această încercare să aibă cel puțin unele șanse parțiale de reușită secvențială.
      În esență astăzi 4 februarie 2016 se impune ca aici la Brașov, unde se află epicentrul creației științifice a Profesorului Ion Petrescu Fondatorul Școlii de Management de la Brașov să realizăm și un necesar remember cu ocazia împlinirii a 110 ani de când la 4 februarie 1906 se năștea la Constanța pe malurile Pontului Euxin o nouă stea la începutul secolului 21 care va fi: Nicolae Georgescu - Reogen care va fi numit de contemporani ca ”Economistul mileniului al III-lea!...”
      Este un fapt cu totul remarcabil că tânărul elev Nicolae Georgescu Reogen, o minte strălucită în matematică și științe exacte câștigând în anii de liceu mai multe olimpiade naționale de matematică și având de foarte tânăr conștiința valorii lui intelectuale și poate chiar un presentiment de destin binecuvântat, a avut ideea originală, pentru a se diferenția de ceilalți elevi cu un nume comun ”Nicolae - Georgescu” la care a adăugat din tinerete și cuvântul ”Reogen”, astfel încât întreaga literatură mondială de specialitate el a fost, este și va fi cunoscut ca Georgescu - Reogen. În ceea ce privește renumele de Nicolae, după plecarea în exil, începând cu anul 1946, a fost folosit traducerea de Nicholas și rămâne pentru eternitate Nicholas Georgescu Reogen.
      Desigur că în mod corect se pune imediat întrebarea care poate fi comparația între această conștiință de sine a unei valori intelectuale de excepție și paralele pe care am propus să le facem cu Maestrul nostru Sărbătorit.
      Ea este extrem de simplă dar deosebit de semnificativă încă de la o vârstă foarte fragedă de aproximativ numai 20 de ani Ion Petrescu urmează succesiv două facultăți și anume: Licenţiat în filosofie la Universitatea din Bucureşti, 1950-1954, Licenţiat în economie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 1956 – 1960, urmate cu o extraordinară tenacitate strict caracteristică personalității de excepție care este modelul nostru de Maestru. A urmat și finalizat cu deosebit succes două doctorate și anume: Doctor în economie, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 1968-1972, cu tema „Căi de creştere a eficienţei economice în industria chimică"; Doctor în psihologie la Universitatea din Bucureşti, 1972-1976, cu Tema: „Psihologia conducerii colective a întreprinderii industriale".
      Se constată preocupările de peste jumătate de secol ale Profesorului Ion Petrescu, cu caracter doctoral si postdoctoral în domeniul eficientizării managementului industrial, în contextul actual al conceptului European de eco-eficiență și al actualității eco-economice a unor tehnologii prietenoase cu mediul ambiant respectiv prevenirea și combaterea poluării tehnogene în industria chimică, pe baza transferului tehnologic și al eco-inovării în conformitate cu recentele prevederi ale Programului European Horizont 2020.
      Considerăm că de peste 40 de ani a avut viziunea rolului liderilor de opinie în managementul colectiv și în deosebi particularități ale acestor aspecte esențiale în managemntul strategic al întreprinderilor.
      Tânărul de atunci adică în urmă cu 65 de ani avea dorința lăuntrică și viziunea corectă a faptului că dezvoltarea economico-socială presupune în mod obligatoriu și înțelegerea filosofică a problemelor fundamentale din evoluția milenară a omenirii un arc multiplu peste secole și variate școli și curente filosofice, trebuie însușit ca bază solidă în ceea ce va reprezenta ulterior contribuțiile românești la conturarea unui management performant (aspecte care au devenit peste decenii chiar titlul volumului ”Managementul Academic în anul 2015).
      Dacă tânărul Nicolae Georgescu - Reogen a fost un economist vizionar de excepție, ca părinte al teoriei bioeconomice mondiale, bazându-se pe conexiuni puternice cu matematica și științele exacte, tânărul Ion Petrescu a dezvoltat în profunzime caracteristici ale Managementului românesc și studii comparate de referință pentru caracteristicile managementului din Rusia, China, Japonia și America.
      Pe baza complexității interpretării dialectice a deciziilor manageriale în funcțiile de idealurile economico-sociale, și modelele de dezvoltare societală, prin sintagme, concepte, paradigme și paradoxuri al filosofiei centrate pe un Homo Sapiens Transcontinental și Cosmogonic.
      Remarcăm legătura între trilogia filosofică despre Cosmos a titanului filosofiei românești care este în mod indiscutabil Lucian Blaga și faptul că un alt arc peste timp al destinului academic al Prof Ion Petrescu care tocmai la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu primește cu 10 ani în urmă cele mai înalte onoruri prin acordarea bine meritată a înaltului titlu ”Doctor Honoris Causa” conform deciziei nr.337/14.02.2007. Este semnificativ si faptul că în același document de aprobare a senatului Universității Lucian Blaga se află din străinătate personalitatea Cardinalul dr. Cristoph Schonborn, iar din România personalități de excepție Preot prof. dr. Marcel Metzger, Prof. univ. dr. Ioan Bogdan, Prof. univ. dr. Vlad Ulmanu. (continuare).  

Un gând pentru Profesorul Ion Petrescu la 88 de ani... (Prof. univ. dr. Ion Stegăroiu)

Este bine de ştiut că 4 februarie  ale fiecărui an are o semnificaţie deosebită pentru ştiinţa românească. Două mari destine, două mari personalităţi care au lăsat ca moştenire o operă şi o gândire cu care trebuie să ne mândrim, ori de câte ori avem prilejul. Doi oameni pe care i-au unit, peste timp, plurivalenţa, transdisciplinaritatea, gândirea sistemică şi sistematică, puterea de muncă, pasiunea şi iar munca. Fiecare a creat în domeniul lui, amândoi au devenit un model de referinţă, amândoi au indus excelenţa ca o stare de normalitate. Este vorba de Nicholas Georgescu-Roegen de la a cărui naştere s-au împlinit 110 ani şi Profesorul Ion Petrescu care, la 88 de ani, este un Om care trăieşte Momentul, creând şi impunând în jurul său Responsabilitate. Acesta este profesorul  Ion Petrescu, un Om Responsabil. Fiecare aţi lansat concepte, anticipând ceea ce se va întâmpla peste ani. Nicholas Georgescu Roegen lansa acum câteva decenii teoria bioeconomiei, iar dumneavoastră domnule Profesor aţi lansat eficienţa socială. Astăzi amândouă concepte sunt în vogă, se regăsesc în directivele Uniunii Europene. Păcat, nimeni nu vă citează. Dar poate aceasta este soarta marilor gânditori, de a crea şi genera idei şi de a merge mai departe.

Cunoscându-l de mulţi ani, mărturisesc că atunci când am trecut prin momente dificile, mă gândeam la Domnia Sa. Domnule Profesor sunteţi de un optimism debordant, sunteţi un exemplu pentru noi, sunteţi un model. Sunt deosebit de mândru şi, totodată onorat a scrie câteva cuvinte despre dumneavoastră, la ceas aniversar. Regret nespus de mult  că mentorul meu şi prietenul dumneavoastră drag, prof.univ.dr. Paraschiv Vagu nu mai este printre noi. Cu siguranţă, v-ar fi trimis câteva urări, căci tare mult vă aprecia !

Domnule profesor sunteţi pilda noastră, sunteţi seniorul nostru în domeniul managementului şi nu numai. Profesorul Vagu spunea că este bine să ne onorăm valorile atâta timp cât acestea sunt în viaţă. Domnule Profesor bucuraţi-vă de aceste aprecieri că le meritaţi cu prisosinţă. La mulţi ani, cu dragoste, Domnule Profesor !


Am participat la lansarea tratatului America, spațiul excelenței n management

(Conf.univ.dr. Liliana Aurora Constantinescu)

Cu sentimente de aleasă prețuire umană și considerație științifică aduc la cunoștință distinșilor cititori ai acestei valoroase publicații că în ziua de 4 februarie 2016 la Brașov, în sala de conferințe Europa3 a Complexului ARO-PALACE a avut loc un eveniment de înaltă ținută academică: a fost lansat tratatul “America, spațiul excelenței în management”, autor Prof.univ.dr. Dr.H.C. Ion Petrescu. Pe lista cărților sale aceasta poartă numărul 117, dintre care 48 ca unic autor și 69 în calitate de co-autor. Pe bună dreptate colegii îl consideră ca “cel mai prolific dintre autorii în domeniu din Romania”. Sunt fructele cercetării didactice și științifice acumulate în cele aproape șapte decenii de activitate neobosită condusă sub semnul celor “trei C”: curaj, creativitate și continuitate. Fără îndoială, curajul sau de a-și impune ideile într-o perioadă puternic restricționată și cenzuratã (1948-1989) i-a adus respect din partea colegilor, practicienilor și studenților. Grija necontenită pentru propria devenire i-a dinamizat sentimentul de autodepășire prin creativitate, iar concentrarea și energia i-a conferit continuitate în management.

După fotografierea în grup a celor peste 80 de participanți, distinse personalități ale științei, culturii și artei din țară și străinătate s-a trecut la lansarea propriu-zisă. Prima rostire i-a aparținut domnului Prof. dr. Dr.H.C. Valeriu Ioan-Franc, directorul general adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice a Academiei Române și director general al Editurii Expert, care în calitate de editor s-a referit la rara consecvență cu care profesorul Ion Petrescu își respectă cuvântul dat. În concret, în urmă cu 22 de ani a hotărât că de fiecare 4 februarie să dea științei manageriale naționale și mondiale lucrări cu care să umple anumite goluri existente în literatura de specialitate și de atunci până astăzi își respectă cu sfințenie angajamentul asumat. Cu referire la lucrare, distinsul editor a subliniat că lucrarea de față încheie preocuparea autorului de dezvoltare a manegementului comparat internațional, după publicarea în anul 2011 a lucrării “Provocari ale managementului modern în Chinacontemporană”, în anul 2012 a tratatului “Managementul și managerii în Federația Rusă” și în 2014 a tratatului “Provocarea mondială: managementul Japonez”.

Și o subliniere aparte a editorului: în ultimii 15 ani toate lucrările profesorului Ion Petrescu de 4 februarie au văzut lumina tiparului la Editura Expert. Și ultimele cuvinte: “mergem și mai departe”.
Cuvântul autorului a cuprins trei părți: scurtă biografie, despre carte și mulțumiri. Cei 68 de ani de activitate profesională, didactică și științifică i-a împărțit în trei macroperioade:

-       20 de ani în serviciul armatei române, unde a parcurs drumul de la sublocotenent la general de brigadă;

-      25 de ani de activitate: dimineața în producție unde a parcurs treptele de la economist la director general de centrală industrială, iar seara în mediul academic;

-    23 de ani în învățământul superior haretist, la început ca rector al Universității “Andrei Muresanu” din Brașov, apoi că prorector al Universității “Spiru Haret”, director coordonator al Centrului universitar “Spiru Haret” din Brașov și decan al Facultății de Management.

Oprindu-se la cea de-a treia perioadă s-a referit la cele patru realizări, cencepute și tratate ca “bucurii ale vieții știintifice”:

1.     Crearea școlii de management de la Brașov;

2.     Crearea școalii doctorale în management “Ion Petrescu” din cadrul Universității “Lucian Blaga”, Sibiu;

3.   Așezarea modelului românesc de management la locul ce i se cuvine în managementul european și managementul comparat internațional;

4.     Dezvoltarea managementului comparat internațional.

În cea de a doua parte a discursului s-a referit la lucrare, plecând de la titlul – bine alesul cuvânt “excelență” reușind să exprime trăsătura esențială a managementului american, și cu aplecarea-i caracteristică urmărește excelența pe parcursul celor 23 de capitole ale lucrării. Trecând la mulțumiri s-a adresat către editor – Prof.dr. Dr.H.C. Valeriu Ioan-Franc subliniind efortul incomensurabil, competență de netăgăduit și dăruirea științifică și l-a distins cu aprecierea “foarte bun prieten” și l-a poziționat pe treapta de “redactor – frate”. A mulțumit soției pentru că “l-a rabdat” și cu această carte și mai ales că l-a asigurat de tot sprijinul în realizarea planului de cercetare pe perioada 2016-2020. În final, a adus alese mulțumiri participanților și în semn de prețuire pentru alegerea și efortul depus de a fi împreună a înmânat câte un exemplar din lucrare fiecărui oaspete present la eveniment. 

Câteva personalități au ținut să adreseze sărbătoritului felicitări cu prilejul împlinirii vârstei de 88 de ani și a lansării cărții. La început Prof.univ.dr. Corneliu Guțu prorector al Academiei de Studii Economice a Moldovei și împuternicit să reprezinte Academia de Știință a Moldovei care a dat citire și a înmânat sărbătoritului Diploma de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei care se conferă profesorului Ion Petrescu, Membru de Onoare al Academiei de Știință a Moldovei, pentru dezvoltarea științei, contribuții esențiale la consolidarea managementului academic și cu prilejul aniversării “88 de ani din ziua nasterii”. De asemenea i s-a înmânat sărbătoritului și lucrarea cu o întindere de 308 pagini intitulată “Membru de Onoare Ion Petrescu. Biobibliografie” special editată de Academia de Științe a Moldovei la cei 88 de ani de viață ai profesorului Ion Petrescu.

Dintre colegi și colaboratori au felicitat pe sărbătorit:

-     Prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean, președintele senatului Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, vicepreședinte al Societății Academice de Management din România și președinte al filialei Sibiu a “SAMRO”;

-       General-maior(r) Mircea Vlaicu, președintele filialei Brașov, Asociației Veteranilor de Război din România;

-       Prof.univ.dr.ing. Ivan Cismaru, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România și președinte al Filialei Brașov AOSR;

-       General de brigadă Tudorica Petrache Comandantul Brigăzii 2 Vânatori de Munte “Sarmesegetuza” si Comandant al Garnizoanei Brașov;

-       Prof.univ.dr.ing.ec. Ioan Abrudan din partea Universității Tehnice Cluj-Napoca;

-       Prof.univ.dr.ing.ec. Stelian Pânzaru șef departament management Universitatea “Spiru Haret”;

-       Comisar șef dr. în management Iliuță Neagu;

-       Prof.univ.dr. Cornelia Tatu și alții.

Festivitatea s-a încheiat într-o atmosfera plină de căldură sufletească și admirație pentru sărbătorit, care cu prilejul acesta a oferit o cupă de șampanie. Participanții l-au îmbrățișat,  dorindu-i mulți ani sănătoși și rodnici în continuare. Referitor la Universitatea orientată spre Managementul Calitătii Totale în 2025 (Conf.univ.dr. Andrei Neștian)

"În calitate de specialiști în domeniul Managementului, priviți probabil dintr-o perspectivă aparte, managerială, discuțiile privind evoluția universității și facultății din care faceți parte, în contextul alegerilor din universitățile românești. Vă împărtășeșc prin acest mesaj o lucrare de specialitate care poate veni să sprijine astfel de gânduri, realizată în cadrul proiectului ”Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior”, coordonat de domnul prof.univ.dr. Panaite Nica și publicată în 2013. Proiectul a fost coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, având ca parteneri universitățile din Consorțiul Universitaria.  Site-ul proiectului, pe care puteți și să vă înscrieți ca membrii ai comunității create, este http://www.quality.uaic.ro/Linkul de pe care puteți descărca fișierul este: https://drive.google.com/file/d/0B8sp2KIKxdPHbURiMG5ZUFdoaGM/view?usp=sharing " Sebastian Văduva, MBA, Dean of the Griffiths School of Management: “I would like to invite you to the Griffiths School of Management 7thannual international business conference with the subject “The Business of Growth: Developing Talent, Building Organisations, and Creating a Future” which will take place on Thursday, May 12th, 2016, in Oradea. In this conference we blend the theoretical aspects of business with their practical applications and international best practices with Romanian realities. Please join us in new ideas, discussion and theories that will improve our future!” IMTA Faculty Development Program Download IMTA Brochure  The program enables motivated and high-potential faculty members to improve their teaching skills, approaches, attitudes, and educational materials. Învățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale

Un sumar al informațiilor furnizate în rubrica Manageri practicieni și învățământul de management (2014-2015)  focalizată în principal pe manageri practicieni, a fost prezentat parțial în NL#81. Concluziile la aceste interviuri vor fi incluse în NL#83. Câteva dintre idei s-au reflectat deja în unele materiale dezbătute la Ședința Consiliului Director din 1.02.2016.

Așa cum am anunțat în NL#81, în 2016 vom continua să abordăm tema învățământului de management pus "față în față" cu nevoile practicii manageriale, prin intermediul unui nou set de interviuri. De astă dată dorim să abordăm subiectul din ambele părți, din partea celor care predau managementul și din partea celor care practică managementul. SAMRO își poate asuma o poziție strategică pe "puntea" dintre aceste două comunități.

Întrebările orientative pentru interviuri sunt:

1.     Din interviurile anterioare a rezultat că există o diferență semnificativă între managementul predat în universități și cerințele practicii manageriale. Ce sugestii aveți pentru ca SAMRO să influențeze orientarea învățământului spre nevoile firmelor?

2.     Care considerați că sunt principalele modele neperformante de management întâlnite în România de azi. Cum credeți că s-ar putea implica SAMRO în corectarea acestei situații?

3.     Având în vedere faptul că și absolvenți proveniți din alte facultăți decât cele de management doresc să devină întreprinzători, cum credeți că ar putea interveni SAMRO în sprijinirea acestora?

4.     Care ar putea fi căile de îmbunătățire a colaborării dintre universități și firme, astfel încât absolvenții programelor de învățământ de management să fie cât mai competitivi pe piața muncii? Ce sugestii aveți pentru SAMRO în acest sens?

5.    Cum vedeți contribuția SAMRO la îmbunătățirea relației dintre școlile de management și comunitatea absolvenților (alumni), indiferent de activitatea pe care aceștia o desfășoară în prezent, astfel încât ambele părți să aibă de câștigat?

6.     Cât de utile considerați că sunt emoțiile în procesul de management? Puteți da un exemplu în care latura emoțională v-a influențat decizia?

7.     Credeți că s-ar impune dezvoltarea competențelor emoționale ale viitorilor manageri și dacă da, ce s-ar putea face în acest sens? Ar putea SAMRO interveni în vreun fel?

Ordinea de abordare a întrebărilor este la alegerea respondenților. Pentru a personaliza și completa răspunsurile, un foarte scurt CV și o poză sunt utile. 

Apelăm la întreaga comunitate SAMRO pentru a sprijini demersul acesta. Apelăm cu încredere la sprijinul șefilor de filiale pentru a contacta persoanele din mediul academic și/sau din firme care, prin preocupările lor, sunt în măsură și doresc să își aducă contribuția la această rubrică. Răspunsurile la întrebări pot fi trimise direct la adresa rcandea@gmail.com.

Prof.univ.dr. Rodica M. Cândea


Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse exact așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.


Coordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO