Arhiva 2015-2017

10 ani de activitatehttp://samro.ro/

2007 - 2017CUPRINS
Editorial [Prof. Ovidiu Nicolescu, Președinte SAMRO]
-   Aniversări stimulative 
        -   10 ani de activitate SAMRO
        -   100 de ediții ale Newsletterului SAMRO
-   Sinteza a 10 ani de activitate SAMRO
-   SAMRO - Provocări/Dileme majore
Din activitatea comunității SAMRO - 100 numere ale Newsletterului SAMRO 
-   Împreună [Prof. Rodica M. Cândea]
-   Câteva din opiniile cititorilor privind activitatea Newsletterului SAMRO 
      -    La mulți ani Newsletterului SAMRO[Prof. Ion Popa]
-    La mulți ani SAMRO și Newsletterului său [Prof. Dănuț Dumitrașcu]
-    
Vivat, crescat, floreat! [Prof. Ioan Abrudan]
-    Gânduri la 10 ani de existență SAMRO și 100 secvențe de viață Newsletter SAMRO [Prof. Constantin Brătianu]
-    100 secvențe de viață Newsletter SAMRO în 10 ani de existență [Prof. Teodora Roman]
-    Newsletter SAMRO #100 [Prof. Dobrin Cosmin]
-    La ceas aniversar [Prof. Tudor Nistorescu]
-    Nevoia de SAMRO [Prof. Dumitru Zaiț]
-    La aniversarea NL#100 [Prof. Marian Mocan]
-    Newsletterul SAMRO #100 [Conf. Radu Ogarcă]
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective
Succesul, sindromul perseverenței - SAMRO după 10 ani [prof. Mihail A.Țîțu]
Din actualitatea națională și internațională 
"Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management" [prof. Constantin Bratianu, prof. Ettore Bolisani]

ANIVERSĂRI STIMULATIVE

În universul în care trăim, ciclicitatea este unul dintre parametrii definitorii, marcând determinant evoluţia cvasitotalităţii componentelor sale. O consecinţă pozitivă a ciclicităţii o constituie aniversările periodice, care reprezintă – de regulă – un prilej de bucurie ocazionată de continuarea existenţei şi de obţinerea anumitor împliniri. Aniversările prilejuiesc satisfacţii pentru ceea ce s-a făcut, păreri de rău pentru ceea ce s-a dorit şi nu s-a realizat, total sau parţial, şi speranţe pentru viitor. Pentru Societatea Academică de Management din România-SAMRO anul 2017 şi luna august a acestuia, reprezintă perioada a două aniversări semnificative.

10 ANI DE ACTIVITATE SAMRO 

În anul 2017 se împlinesc 10 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SAMRO la Timişoara, de către grupul de membri fondatori reprezentat de profesorii universitari de top din România, conducători de doctorat.

Pe parcursul deceniului care a urmat, SAMRO, sub managementul echipelor alese la adunările generale bienale, conduse succesiv de prof.univ.dr.Gheorghe Ionescu şi de prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, în calitate de preşedinţi, s-a manifestat ca fiind organizaţia ştiinţifică naţională a specialiştilor în management din România, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea acestui domeniu decisiv pentru evoluţia oricărui sistem alcătuit din oameni.

O sinteză a celor mai relevante realizări ale organizaţiei o prezentăm în tableta anexată. Vă rugăm să le citiţi şi să reflectaţi asupra lor ! În opinia noastră ele sunt relevante pe cel puţin două planuri:

  • SAMRO s-a manifestat ca organizaţie naţională viabilă şi funcţională, capabilă să coaguleze şi să antreneze cea mai mare parte a specialiştilor de vârf în managementul din universităţile din România, în dezvoltarea ştiinţei şi artei managementului. Membrii săi au iniţiat şi derulat un număr apreciabil de iniţiative ştiinţifice, publicistice, educaţionale, comunicaţionale şi de networking, care au influenţat pozitiv dezvoltarea managementului autohton şi activităţile comunităţii academice de management din România.
  • SAMRO, în viitor este necesar să se remodeleze, să inoveze substanţial, atât în ceea ce priveşte activităţile intra-organizaţionale, cât şi cele extra-organizaţionale, în mediul naţional şi internaţional. Acumulările din deceniul anterior trebuie să servească drept fundament pentru ca aportul membrilor săi şi al organizaţiei în ansamblu, la dezvoltarea şcolii de management şi  practicii manageriale să fie mult mai substanţială. În opinia noastră, aceasta depinde de oferirea de soluţii eficace celor trei provocări majore, cu care se confruntă SAMRO (vezi tableta anexată).

100 DE EDIŢII ALE NEWSLETTERULUI SAMRO 

În luna august 2017, se editează newsletter-ul SAMRO cu numărul 100, care marchează apariţia lunară a acestui esenţial vehicul informaţional şi comunicaţional SAMRO. Fără nici o îndoială, această performanţă se datorează, în primul rând şi în foarte mare măsură, colegei noastre, d-na profesor Rodica M. Cândea de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care cu dedicaţie, competenţă şi insistenţă, a reuşit, lună de lună să-l conceapă, realizeze şi disemineze tuturor membrilor SAMRO.

            Pentru SAMRO newsletterul lunar a fost benefic pe cel puţin trei planuri:

  • informaţional, aducând la cunoştinţa fiecărui membru SAMRO, informaţii relevante privind obiectivele previzionate în strategie şi planurile anuale la nivel naţional şi de filiale, acţiunile şi modalităţile prin care acestea se vor realize sau au fost realizate, principalele manifestări ştiinţifice manageriale sub egida SAMRO, lucrările ştiinţifice la care membrii SAMRO participă, acţiuni şi performanţe  manageriale ale membrilor SAMRO, etc.
  • comunicaţional - networking, întrucât a reprezentat principala modalitate de comunicare între membrii SAMRO la nivel naţional, contribuind la armonizarea deciziilor şi acţiunilor acestora; unii membri SAMRO au folosit-o mai mult, alţii mai puţin sau chiar deloc;
  • comunitar/uman, prin informaţiile, atât profesionale cât şi umane conţinute, prin oferirea posibilităţii de a primi şi transmite ştiri privind activităţile la nivel naţional, de filiale şi de membri.

Newsletterul, prin aceste elemente, a contribuit notabil la conturarea comunităţii SAMRO, la apariţia unor elemente de cultură organizaţională specifică, pe care le sperăm a fi accelerat amplificate în perioada următoare.

În finalul acestor rânduri, doresc să transmit următorul mesaj, la care sunt convins că se raliază majoritatea membrilor SAMRO: Rodica, mulţumiri din inimă şi felicitări călduroase pentru realizarea newsletterului, concomitent cu dorinţa şi rugămintea de a mai continua încă multe numere ale newsletterului !

La mulţi ani SAMRO !

La multe numere newsletter SAMRO ! 


SINTEZA A 10 ANI DE ACTIVITATE SAMRO 

1)    Număr de membri SAMRO :  fondatori – 49; individuali actuali – 242; organizaţionali - 7

2)    Număr de filiale :  5

3)    Rapoarte de cercetare ştiinţifică publicate (Starea de sănătate a managementului din România): 8

4)    Dicţionar de management : general -1; domenii -20

5)    Volume cu selecţii de studii manageriale publicate în străinătate – 2 : în 2013;  în 2015

6)    Volume ale conferinţelor internaţionale organizate de SAMRO publicate ; în străinătate – 2;  în ţară – 2

7)    Anuarul ştiinţific al lucrărilor de management din România : ediţia I 1990-2013; ediţia II-a 1990-2015

8)    Newsletter-ul lunar :100 de numere

9)    Site SAMRO : lansat în 2011;  moderizat în 2012 și 2017

10) Conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale : organizate nemijlocit de SAMRO - 2 (2014 şi 2016); organizate sub egida SAMRO – 64

11) Lansări de carte organizate de SAMRO : 12

12) Reviste de specialitate publicate sub egida SAMRO : 6

13) Comunicate de presă SAMRO : 26

14) Premieri de lucrări ale membrilor SAMRO : 3

15) Strategii SAMRO – 5 : 2007-2009; 2009-2011; 2011-2013; 2013-2015; 2015-2017

16) Planuri de activitate SAMRO : 10 anuale; 3 pe anumite domenii

17) Reuniuni ale organismelor manageriale participative SAMRO : Adunări generale ale membrilor – 19; Consilii directoare - 24

18) Volume de lucrări ştiinţifice în curs de finalizare -2 : 1 volum se publică în străinătate; 1 volum se publică în România

SAMROPROVOCĂRI / DILEME MAJORE 

A.   Menţinerea caracterului elitist al organizaţiei, concomitent cu amplificarea numărului de membri pentru a atinge “masa critică” capabilă să influenţeze decisiv evoluţia ştiinţei, învăţământului şi practicii manageriale din România

B.    Stabilirea de obiective şi modalităţi de acţiune la nivelul SAMRO, focalizate pe problemele esenţiale ale managementului contemporan în context naţional şi să contribuie substanţial la realizarea obiectivelor şi la satisfacerea  aspiraţiilor profesionale ale cvasitotalităţii membrilor SMARO. 

C.    Creşterea timpului şi cunoştinţelor investite de membrii organizaţiei în realizarea obiectivelor SAMRO, privind dezvoltarea ştiinţei şi practicii managementului naţional, fără a neglija preocupările manageriale curente la nivel de departamente şi universităţi, esenţiale pentru  viaţa lor cotidiană şi pentru promovarea universitară.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte SAMRO/Președinte onorific CNIPMMRDin activitatea comunității SAMRO - 100 secvențe de viață 


Împreună

SAMRO are deja vârsta de 10 ani ! A crescut frumos și, cu toții împreună, îi urăm să crească în continuare înspre obiectivele pe care și le-a propus.

Newsletterul SAMRO s-a "născut" 2 ani mai târziu. Cum și de ce ? Este deja istorie. A crescut și el împreună cu SAMRO. 

Newsletterul SAMRO s-a dorit încă de la început unul din "brațele" care să se îndrepte spre membrii săi, în dorința de a-i aduce împreună pentru a sprijini creșterea SAMRO. Dacă a reușit sau nu, pot să spună doar cei care îl citesc. Acestora le mulțumim și ne dorim ca numărul lor să crească, pentru că doar împreună, implicându-ne în viața SAMRO, putem face ca acesta să crească în continuare. 

Mulțumim  în același timp colaboratorilor și tuturor celor care fac voluntariat investind din timpul lor pentru ca SAMRO să existe și să aibă un cuvânt de spus în management. Aceștia au demonstrat că, împreună, se poate face și ca un newsletter SAMRO să apară lunar și să însemne ceva în viața comunității noastre.

Dar oare de ce simțim nevoia să aniversăm aceste evenimente, să le sărbătorim Pentru că au o încărcătură emoțională, pentru că ne generează sentimentul de apartenență la o comunitate, comunitatea SAMRO. Pentru că, trecând în revistă succesele, ne face să ne simțim mândri pentru ceea ce am făcut deja și mai îndrăzneți, mai creativi și mai vizionari privind viitorul. 

La mulți ani SAMRO și la mulți ani Newsletter SAMRO !

La mai bine, împreună !

Prof. Rodica M. Cândea, Coordonator Comunicare SAMRO


Câteva din opiniile cititorilor privind activitatea newsletterului SAMRO:


La mulți ani Newsletterului SAMRO

La doi ani de la înființarea Societății Academice de Management din România, în aprilie 2009, a apărut primul număr al newsletterului SAMRO. Începând de atunci, newsletterul a crescut odată cu SAMRO, dovedindu-se a fi nu doar un mijloc de informare, ci un adevărat liant al comunității noastre academice, contribuind în mod semnificativ la consolidarea SAMRO, dar și la conturarea și dezvoltarea unei comunicări deschise și a unei culturi organizaționale puternice. Totodată, interviurile realizate de către membrii SAMRO cu reprezentanţi ai mediului economic românesc conduc la apropierea teoriei de practica managerială, generarea şi difuzarea ideilor manageriale moderne, inovatoare, precum şi dinamizarea managementului autohton.

 

În această lună, sărbătorim apariția a 100 de ediții lunare, fără întrerupere. Cu această fericită ocazie trebuie să mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția și dezvoltarea de până acum a newslwtterului SAMRO:

  • doamnei prof. univ. dr. Rodica Cândea, pentru că în tot acest timp a fost și este sufletul newsletterului;
  • domnului prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, cel care a avut ideea acestui newsletter în vederea unei mai bune comunicări şi a creşterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale a SAMRO;
  • colegilor, membri SAMRO, pentru contribuția adusă prin publicarea de informări, alte materiale valoroase, precum și dezbateri pe marginea unor teme de interes;
  • cititorilor, membri sau nemembri SAMRO, cărora le este adresat, pentru interesul constant pe care l-au manifestat.

Acest moment aniversar, îmi prilejuiește deosebita plăcere de a ura newsletterului SAMRO La mulți ani!” și la cât mai multe apariții. 

Prof.univ.dr. Ion POPA,  Academia de Studii Economice din BucureştiLa mulţi ani SAMRO şi Newsletterului său!

Prin rezultatele semnificative ale activităţilor întreprinse, SAMRO a confirmat din plin maturitatea şi valoarea, dobândite în cei zece ani de activitate. Consider că unul din mijloacele cele mai importante, prin care acţiunile, rezultatele şi succesul obţinut de SAMRO au fost diseminate către factorii interesaţi a fost, încă de la înfiinţarea asociaţiei, newsletterul SAMRO. Funcţionarea impecabilă, regularitatea de apariţie, subiectele abordate au fost caracteristicile de bază sub guvernarea cărora a fost creat şi funcţionează cu succes acest instrument.

În mesajul aniversar, trimis de subsemnatul spre publicare pe site-ul oficial SAMRO, încercam să demonstrez faptul, că efectul sinergic obţinut prin mixtura dintre calităţile intrinseci ale celor două componente, respectiv calitatea celei mai importante resurse, cea umană, membrii SAMRO şi pe de altă parte calitatea şi valoarea intrinsecă a asociaţiei, face ca SAMRO să se conformeze misiunii însuşite şi să se constituie astfel într-un promotor important al managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe.

Newsletterul SAMRO este dovada permanentă, a valorii primei componente, a resursei umane implicate în activitatea SAMRO. Şi dacă vorbim de calitatea resursei umane implicate, doresc să exprim întreaga recunoştinţă faţă de doamna prof.dr. Rodica Cândea, care a făcut din newsletter un mijloc de cunoaştere şi recunoaştere al SAMRO, menţinând din punct de vedere cantitativ şi calitativ acest vehicul de marketing important. De asemenea le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat profesional şi au contribuit deopotrivă la funcţionarea acestui instrument emblematic pentru activitatea SAMRO, dând dovadă de apartenenţă necondiţionată la această organizaţie.

Prin calitatea materialelor, newsletterul SAMRO a reuşit să devină o reuniune la vârf a membrilor activi, a specialiştilor în management, un bun mijloc de dezvoltare şi promovare a valorilor culturii, ştiinţei şi practicii manageriale, un instrument important de dezvoltare a colaborării dintre mediul de afaceri și cel universitar. Valoarea ştiinţifică a materialelor este vizibilă prin importanţa problemelor analizate, prin influenţa asupra stimulării climatului favorabil creativităţii şi prin rolul însemnat asupra creşterii performanţei managementului organizaţiilor.

La ceas aniversar, urez succes deplin Societăţii Academice de Management din România şi totodată newsletterului SAMRO.

Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Secretar general SAMRO


Vivat, crescat, floreat! 

Încep prin urarea obişnuită asociată acestui gen de evenimente: „La mulți ani!”. Este o urare pe care o transmit cu prietenie și considerație tuturor membrilor SAMRO.

Omul este, în mod genetic, dimensionat, în condiția duală de „individ” și „componentă socială” a unei comunități. Dacă pe „individ” îl purtăm mereu cu noi și-l exersăm involuntar în ficare clipă a existenței noastre, apartenența la colectivitate este oarecum premeditată și opțională ca necesitate, intensitate, diversitate și amploare, dar întotdeauna asociată individului. Ca atare, construcția unei oportunități în care individul se poate exprima în postura de „componentă socială” reprezintă un demers benefic.

În acest context motivațional, s-a situat și apariția SAMRO acum 10 ani. Personal, în ipostaza de membru fondator al organizației, am încurajat această inițiativă, iar apetența mea pentru acest gen de conduită este probată de multe alte evenimente similare, de dinaintea și de după acest eveniment.

Eu cred că realizarea unor obiective și rigoarea exersării unor activități, sunt mult depășite de confortul stării „de a fi împreună” de a comunica cu alții și, în general, de a ne întreține și cultiva dualismul genetic „individ-comunitate”. Până la urmă, de aici ne selectăm acțiunile și obiectivele vieții, pe fundalul motivațional descris de oscilația unui alt binom existențial constituit din „cooperare și competiție”.

Trebuie remarcat, că unul dintre cele mai consistente mijloace pentru menținerea coerenței comunității SAMRO, este newsletterul instrumentat cu entuziasm și cu un efort ce nu poate fi neglijat, de către d-na Rodica Cândea. Și, iată, ne găsim la ediția cu numărul 100 a newsletter-ului!

 Vivat, crescat, floreat!

Prof. Ioan Abrudan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Gânduri la 10 ani de existență SAMRO și 100 secvențe de viață Newsletter SAMRO

Sunt unul dintre cei care am militat pentru realizarea SAMRO și am fost prezent activ la cele două întâlniri de lucru care au pregătit mental și legal fondarea societății, organizate cu atâta generozitate de către colegii de la Universitatea de Vest din Timișoara în frunte cu prof.univ.dr. Gheorghe Gh. Ionescu. Împreună cu prof.univ.dr. Ion Verboncu am contribuit chiar la elaborarea Statutului societății, definind viziunea și misiunea ei pentru mediul academic din România. Valorificând experiența internațională în acest domeniu și lecțiile învățate ca Director General al Învățământului Superior din România (1998-2000) în implementarea managementului strategic în sistemul nostru universitar, am încercat să promovez idei și modele care să răspundă cerințelor mediului românesc în domeniul Managementului

Acum, după zece ani de activitate pot spune că eforturile noastre de fondatori au rodit în mare parte. Atât prof.univ.dr. Gheorghe Gh. Ionescu cât și prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu au contribuit semnificativ cu experiența și viziunea lor la dezvoltarea continuă a societății. Dar, dincolo de o serie de realizări notabile, SAMRO nu a reușit să devină fermentul care să accelereze și să amplifice sinergetic eforturile individuale ale membrilor societății în crearea și promovarea unei culturi manageriale autentice în România. Va trebui să avem curajul unei analize lucide a întregii evoluții a SAMRO și să construim o viziune care să depășească o serie de bariere inerțiale existente încă în gândirea multora dintre noi și a celor din jurul nostru.

Una dintre realizările notabile, la care m-am referit mai sus, a fost acest Newsletter. Cu o pregătire intelectuală profundă și multidisciplinară, și cu o gândire vizibil modelată de mediul academic american, prof.univ.dr. Rodica Cândea a reușit să creeze un remarcabil liant cognitiv pentru comunitatea SAMRO. Ca structură, conținut și stil editorial, acest Newsletter a contribuit în mod invizibil dar semnificativ la definirea identității noastre ca membri ai unei societăți profesionale cu multe aspirații și împliniri. Pentru dăruirea cu care prof.univ.dr. Rodica Cândea a reușit să realizeze aceste 99 secvențe de viață organizațională, să facă cunoscute succesele noastre, să promoveze idei venite dinspre mediul de afaceri din România și să ne convingă de importanța inteligenței emoționale, eu o felicit din toată inima și îi acord metaforic Diploma de Excelență!

Prof.Dr.Dr. Dr.H.C. Constantin Brătianu


 100 secvențe de viață Newsletter SAMRO în 10 ani de existență SAMRO

          Doresc să vă transmit, în numele meu și al membrilor SAMRO filiala Nord Est, felicitări din tot sufletul pentru reușita de a ajunge la numărul 100 al Newsletterului SAMRO. Este o realizare certă, un rezultat al dedicării, muncii și perseverenței unor oameni de excepție. Publicația pe care o editați, aflată în slujba membrilor SAMRO și nu numai, a ajuns un reper fără de care viața acestei comunități ar fi mai săracă. În speranța că numărul 100 al Newsletterului SAMRO nu reprezintă, în nici un caz, o finalitate, ci doar un moment aniversar din viața mult mai lungă pe care o dorim acestei publicații, vă transmitem respectul nostru pentru efortul depus și urările noastre de mai bine.

          La ceas aniversar, putem spune că SAMRO a demonstrat, în cei 10 ani de existenţă, că universul managementului din România este unul vibrant, creativ, deschis spre performanţă la standarde internaţionale, pe care această competiţie a creativităţii şi profesionalismului l-a stimulat, motivat şi îmbogăţit considerabil. În speranța continuității pe baza colegialității și a profesionalismului, urăm cât mai mulți ani, membrilor noștri!

                                                                                                                      Prof. Teodora Roman, în numele Filialei Nord-VestNewsletter SAMRO #100

          Anul 2017 reprezintă prilejul unei duble aniversări, respectiv 10 ani de la înființarea SAMRO, dar și publicarea Newsletter-ului cu numărul 100, în luna august. Apărută în luna mai 2009, publicația electronică a contribuit lunar la consolidarea comunității SAMRO, sprijinind misiunea sa de a forma și promova o școală de management românesc, conentată la valorile internaționale, cu un aport semnificativ teoretico-metodologic, educational, aplicativ și pentru cercetare. Facilitator al comunicării atât în echipa membrilor SAMRO, cât și între aceștia și potențiali membri, sau reprezentanți ai școlilor de management și manageri practicieni din mediul economic, buletinul informativ reprezintă un excelent mijloc de creștere a vizibilității SAMRO la nivel național și internațional, dar și de generare a noi idei și soluții în managementul actual.  

Prof. Dobrin Cosmin (Facultatea de Management, Academia de Studii Economice, București)


 La ceas aniversar

La ceas aniversar, marcând 10 ani de existenţă a Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO), putem spune că înfiinţarea acestui forum ştiinţific a fost un demers, pe cât de necesar pe atât de important pentru comunitatea academică şi pentru specialiştii care activează în domeniul ştiinţei managementului

Am avut onoarea de a fi printre cei 38 profesori universitari-conducători de doctorat care, purtând în suflet mândria de a face parte din elita ştiinţifică a managementului, au considerat că trebuie să facă ceva pentru întreaga comunitate a specialiştilor din domeniu şi au fondat, într-o frumosă zi de mai la Timişoara, ceea ce astăzi se numeşte SAMRO.

Din capul locului trebuie consemnat că SAMRO nu a apărut pe un teren gol, sămânţa sa a fost pusă într-un sol deosebit de fertil, îmbogăţit de experienţe ale managementului practicat  timp de două decenii. După un început puţin ezitant, marcat de dilema dacă trebuie să fie o comunitate deschisă numai profesorilor-conducători de doctorat sau deschisă tuturor universitarilor din linia întâi a ştiinţei managementului, s-a optat pentru această din urmă variantă. Timpul a demonstrat că numai aşa am putut deveni un forum puternic, cu rezonanţe naţionale şi internaţionale.

Existenţa SAMRO înseamnă, pentru noi toţi, un context creat pentru a disemina informaţia ştiinţifică, a ne cunoaşte mai bine şi a fi recunoscuţi în lumea academică şi ştiinţifică. Am avut ocazia să constat că într-adevar oamenii se revăd cu plăcere la manifestările organizate de SAMRO. Desigur, ne-au rămas în minte întâlnirile ocazionate de adunările generale SAMRO din centrele universitare Bucureşti, Sibiu, Cluj, Timişoara, Craiova, Târgovişte sau conferinţele ştiinţifice internaţionale de la Murighiol şi Păltiniş. Faptul că SAMRO are sub egida sa principalele reviste de specialitate ale domeniului este încă o dovada că organizaţia noastră încurajează creaţia ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor din ştiinţa managementului.

Dacă astăzi SAMRO are o bună vizibilitate, în special în mediul on-line, aceasta se datorează si Newsletterului sau, care a ajuns la un frumos numar aniversar #100. Se cuvine să mulţumim celor care au administrat apariţia sa lunară, chiar dacă uneori au existat şi mici disfuncţionalităţi pe canalele de comunicare cu sursele de informaţii. Am convingerea că el trebuie să continue, poate într-o formă mai cuprinzătoare, oferind tribuna de la care să ne facem cunoscuţi într-un univers tot mai larg

Putem spune că rodul activităţii de 10 ani, a noastră, a tuturor membrilor SAMRO, cu o menţiune specială pentru echipa conducatoare a forumului nostru, ne oferă şanse mari în continuare şi putem gândi optimişti spre viitor.

Prof. Tudor NISTORESCU, Universitatea din Craiova


Nevoia de SAMRO

Nu‐mi imaginam cât de repede vor trece anii pentru o organizaţie nou creată, la inaugurarea căreia tocmai luasem parte . Sunt acum deja 10 ani şi parcă nu las convins de faptul tinereţea acestei organizaţii, botezate neutru SAMRO, este ȋn faza ei de metamorfoză adultă. O comunitate profesională de elită a dinamizat continuu, prin acţiuni coerente şi susţinute, cu implicare voluntară intensă, filosofia şi conţinutul unui concept şi unei realităţi atât de importante pentru evoluţia ȋntreprinderii, organizaţiei şi structurilor administrative din România economiei de piaţă. 

Creşterea continuă a numărului membrilor acestei deja mature organizaţii ca şi amplificarea eforturilor spre performanţă managerială a făcut tot mai cunoscut numele SAMRO şi rolul acesteia ȋn evoluţia meseriei, teoriei şi cercetării româneşti din acest domeniu. Importanţa acordată acţiunilor şi iniţiativelor comune este unul din atuurile mari ale funcţionării SAMRO. Diferenţele de opinie nu sunt incitante spre tensiune ci creatoare de sinergie organizaţională. Implicarea individuală mai temperată a unor membri poate fi astfel depăşită de colaborarea rodnică a unei mase critice semnificative.

Câteva iniţiative de bună factură au putut capta interesul unor grupuri de acţiune cu preocupări de succes ȋn domeniile vizate, aducând rezultate de care SAMRO poate fi mândră. Rolul Newsletterului poate fi considerat şi el major ȋn susţinerea şi difuzarea acţiunilor şi rezultatelor obţinute de organizaţie. Sigur, vom auzi mereu şi vom fi părtaşi la multe din iniţiativele pe care SAMRO le va avea pentru ȋndeplinirea rolului pe care şi la asumat. 

Fie ca acest moment aniversar amplifice sonoritatea numelul şi aducă pentru SAMRO acţiuni şi rezultate prin care managementul românesc fie tot mai mult integrat managementului european ȋn evoluţie şi contribuie astfel la creşterea performanţei ȋntreprinderii,organizaţiei şi administraţiei din România. La mulţi ani, SAMRO !

Prof. D.Zaiţ, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Membru fondator SAMRO


La aniversarea Newsletterului SAMRO #100

Citesc cu plăcere newsletterul SAMRO și vă apreciez preocuparea Dumneavoastră pentru calitatea acestuia. În această lume dinamică, informatizată până la extrem trebuie să își mai găsescă locul și instrumente de acest tip.
Este important să aflăm preocupări ale colegilor din SAMRO și să aflăm noutăți despre temele de interes pentru noi.
Comunitatea academică trebuie să fie la curent cu noutățile și să încerce să-și perfecționeze modul de lucru (atât cel cu studenții cât și domeniul de cercetare) astfel încât să obțină rezultate pozitive.
Urez multă sănătate colectivului de redacție și putere de muncă astfel încât să ajungem și la mai multe sute de numere !

Prof. Marian MOCAN

 Newsletterul SAMRO #100

SAMRO mi-a oferit, în cei 5 ani de când sunt membru, oportunități de a întâlni și de a cunoaște oameni extraordinari. Aici i-am cunoscut pe cei mai mulți dintre cei care, prin intermediul lucrărilor Domniilor lor, au contribuit la formarea mea inițială în domeniul Managementului. Înainte de SAMRO aceștia erau pentru mine doar ”nume pe coperte”, după reuniunile SAMRO am asociat numele cu oameni minunați.
Tot aici am întâlnit și m-am apropiat de colegi de generație din alte centre universitare.
În viitor, indiferent cum va evolua această societate, cred că trebuie să-și păstreze ca obiectiv primordial conectarea oamenilor, teoreticieni și practicieni din domeniul managementului din România.
La mulți ani ÎMPREUNĂ!

SAMRO există datorită celor 38 de ”nași” fondatori, conducători de doctorat din domeniul managementului din România, care au pus bazele societății la Timișoara, în 2007.

Newsletter-ul SAMRO există și a crescut frumos pentru că are o ”mamă” foarte grijulie!

Felicitări și mult respect pentru ceea ce faceți, Doamnă Profesor Rodica M. Cândea! 

Conf. Radu OGARCĂ (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)


Pe site-ul SAMRO găsiți și alte mesaje aniversare.
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


Succesul, sindromul perseverenței - SAMRO după 10 ani

La ceas aniversar am fost invitat să scriu și eu câteva fraze cu privire la această frumoasă familie care se numește SAMRO. Am ales să scriu un număr de rânduri într-un mod liber și fără elemente laudative, întrucât consider că trăim cu toții într-o țară liberă. Sigur că am să încep prin a mulțumi că mi se dă posibilitatea să scriu ce gândesc fără a fi cenzurat. Spun asta pentru că există încă în anumite instituții de stat și private o astfel de "apucătură" de a cenzura ceea ce este bun. După 1989 în România s-au dezvoltat tot felul de procese care includ diverse activități într-un context al globalizării. Aș putea spune cu modesta experiență pe care o am că există în jurul nostru oameni care au calitatea de manageri dar nu au nici-o legatură cu managementul sau poate mai elevat spus nu cunosc conceptul de responsabilitate managerială. Cei mai învățați ca mine, cei care mi-au fost profesori, au spus de-a lungul anilor diverse lucruri interesante iar unul care mi-a rămas în minte este: "avem în jur o groază de manageri dar nu avem management". Iată că astăzi după 10 ani de SAMRO am și eu aceeași impresie. Și nu este numai o impresie ci este o certitudine pentru mine. Ar mai fi un lucru interesant de spus încă din capul locului și anume că trebuie să avem oamenii potriviți la locul potrivit, altfel spus oamenii cu pregătirea de specialitate necesară puși acolo unde trebuie. Oare nu are legătură acest lucru cu managerul? SAMRO dorește să creeze o familie de specialiști, de experți în management. Masa critică a celor pasionați de a face management cu adevărat, în opinia mea, este încă deficitară ca să nu spun redusă.

SAMRO este o Familie pentru mine, o Familie în care eu personal mă simt foarte bine. SAMRO mi-a dat șansa să scriu ce gândesc, ce simt, cum gândesc și mai ales să mă exprim în domeniul în care am "câteva" cunoștințe.

Publicațiile care există sub egida SAMRO cât și lucrările științifice publicate de membri SAMRO au contribuit la o îmbunătățire a proceselor manageriale existente în diverse organizații cu diverse obiecte de activitate inclusiv în organizațiile în care lucrăm fiecare.

Am contribuit la realizarea unei rubrici în cadrul Newsletterului și anume "Proprietatea Intelectuală - actualități și perspective", rubrică pe care an de an am dorit să o mai fac mai atractivă și mult mai demnă de luat în considerare, asta deși mi-am propus totuși să fie o rubrică în care să existe componenta de informare dar și componenta de training în același timp, în domeniul managementului proprietății intelectuale. Domeniu este nou, aș spune, pentru România, este un domeniu foarte vast, un domeniu care este direct legat de concepte importante cum ar fi know-how, invenții, cunoștințe, organizație bazată pe cunoștințe, management bazat pe cunoștințe, economie bazată pe cunoștințe, inovare, inventică, calitate dar și altele. Sigur că toate acestea au directă legătură cu managementul dar și cu omul. Suntem cu toții asaltați de management și de manageri. În opinia mea managerii de succes sunt numai cei care sunt supuși unor concursuri dure, reale, obiective. Sigur, avem și altfel de manageri. Nu este menirea mea aici să fac teorii, dar această Societate Academică din care cu onoare fac parte, trebuie să încerce și apoi să și reușească să își facă simțită prezența în societatea românească de astăzi. SAMRO reprezintă o elită care trebuie să se axeze primordial pe calitate și pe o analiză a valorii reală corelată cu nevoile societății românești. În opinia mea Newsletterul există pentru că o serie de oameni lucrează ca el să existe, iar meritul principal știm cu toții al cui este. Oare cei care scriu în acest Newsletter de ce o fac ? Oare ei o fac din plictiseală sau o fac din plăcere? Întrebări retorice, dar ne face plăcere să scriem ceva care pretindem că ne este aproape, ceva despre un domeniu la care ne pricepem "cât de cât", ceva educativ, constructiv, elegant, sincer și de ce să nu recunoaștem, cei care scriem avem ce scrie. Newsletterul SAMRO este o sursă de informare extrem de benefică, cu condiția să poată fi dezvoltat cu elemente de substanță și cu informații benefice comunității SAMRO și nu numai. Eu vă propun să mediatizăm acest Newsletter mai mult astfel încât el să fie citit și de cei care nu sunt membri SAMRO și mai mult Newsletterul trebuie să poată fi accesat de pe tot felul de site-uri, astfel încât, cât mai mulți oameni să aibă acces la el (chiar dacă ei nu doresc asta inițial sau nu s-au gandit la asta).

Mulți dintre noi am învățat ce este managementul pe parcursul vieții. Unii au început să învețe citind cărți de management. Fiecare își are propria "istorie" și proprii mentori. Spun asta pentru că mulți scriu în CV că sunt manageri, dar ei nu au dat un concurs adevărat să ajungă manageri. Sunt și acea categorie de manageri care au început de jos de tot și au dat examene după examene, concursuri după concursuri, oameni care în opinia mea sunt potriviți pentru a fi manageri. Un manager trebuie să se înconjoare de oameni extrem de bine pregătiți, extrem de competenți și să se ridice împreună cu aceștia. Am văzut că eu am relaționat foarte bine cu colegi din alte centre universitare datorită acestui Newsletter. Dar oare cât de bine am comunicat cu cei din instituția mea? O întrebare pe care V-o puteți pune și Dumneavoastră. Sigur părerile vor fi împărțite, sunt câtiva oameni care au susținut și susțin în continuare acest Newsletter. Conducerea SAMRO știe și vede aceste lucruri. Ne bucurăm că existăm. Ne bucurăm că putem continua și dezvolta ce am început împreună. Da, "împreună", un concept care îl întălnim din ce în ce mai rar, iar acolo unde el funcționează putem afirma că discutăm cu adevărat despre management.

Mi-aș dori ca SAMRO să reunească cât mai mulți oameni pasionați de munca lor care să aplice cele mai "sănătoase" principii de management. SAMRO după 10 ani se poate lăuda că are realizări iar actuala conducere a SAMRO a dovedit performanță, dar asta nu înseamnă că anumite lucruri nu pot fi îmbunătățite, de la caz la caz.

Managerul trebuie să gestioneze resursele care le are într-un mod optim (aici putem înlocui conceptul de "optim" întrucât fiecare poate considera că "optim" înseamnă altceva) punând un mare accent pe capitalul uman. Cei mult mai experimentați ca mine știți foarte bine că nu întotdeauna se întâmplă așa, ba chiar unii fac din asta o regulă. Dar SAMRO militează pentru astfel de modele, pentru astfel de soluții în care eficiența și eficacitatea să fie cu adevărat vizibile și palpabile, iar cunoștințele să fie într-adevăr principalul atu al unui manager.

Pe viitor eu văd acest Newsletter ca fiind un liant puternic între membri comuntății SAMRO, o legătură de natură umană și profesională între noi cei care susținem, fiecare în felul său, SAMRO.

La Multi Ani SAMRO ! La Mulți Ani Newsletterului SAMRO !

Prof. univ. dr. Mihail Aurel ȚÎȚU, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Centrul European PATLIB din Sibiu

https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/ ; https://www.facebook.com/mihail.titu ; mihail.titu@yahoo.com


Profesorul Constantin Bratianu de la ASE Bucuresti impreuna cu profesorul Ettore Bolisani de la Universitatea din Padua, Italia, au publicat recent cartea: 
Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management. Cartea a fost publicata de prestigioasa editura Springer (ISBN: 978-3-319-60656-9). 
Cartea este de interes deopotriva pentru cursurile de Management Strategic si Managementul Cunostintelor, precum si pentru doctoranzii si cercetatorii din domeniu.

Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.
Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO