Newsletter SAMRO #81
Arhiva 2015-2016

https://samro.ro

La mulți ani SAMRO !

Cuprins
Editorial
Centenar managerial – Madgearu [prof. O.Nicolescu]
Anunțuri
Virgil Madgearu -
primul curs de Management, acum 100 de ani
Program CEEMAN 2016
Din activitatea comunității SAMRO
Informare privind activitățile realizate de SAMRO în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016  [prof. D.Dumitrașcu]
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective
Un sfârșit de An Bogat la ULBS în domeniul PPI și un nou început fructuos de 2016 [prof. M. Țîțu]
Din actualitatea națională și internațională
Universitatea din România care ocupă cel mai bun loc în topurile internaţionale
Clasamentul universităţilor care i-au girat pe puşcăriaşii „academicieni“
CNIPMMR - principalele priorități în 2016
Învățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale
Sumar al principalelor idei rezultate din interviurile 2014-2015
[prof. R.M.Cândea, dr. A.Țigănaș]
Citate din interviuri referitoare la activitatea și rolul SAMRO, la care trebuie să medităm

[prof. R.M.Cândea, dr. A.Țigănaș]
Planuri pentru 2016, colaboratori
[prof. R.M.Cândea, dr. A.Țigănaș]


Editorial

Centenar managerial – Madgearu

Ianuarie 2016 prezintă o semnificaţie majoră pentru evoluţia teoriei şi practicii manageriale din România. Pe 25 ianuarie 1916 la Academia de Înalte Ştiinţe Comerciale şi Industriale din Bucureşti – în plin război mondial – se inaugurează de către profesorul Virgil Madgearu primul curs universitar de management din România. De remarcat că acesta este şi primul curs universitar de management din Europa de Sud-Est şi printre primele din întreaga Europă. Aşadar, România are privilegiul de a fi în măsură să celebreze un secol de învăţământ universitar de management, eveniment cu multiple implicaţii şi consecinţe pozitive manageriale, economice şi sociale.

Referitor la cursul de management introdus de Virgil Madgearu în 1916 considerăm necesar şi punctăm, fie şi succint, câteva caracteristici majore:

a)     Cursul este deosebit de consistent – printre cele mai corespunzătoare derulate pe plan mondial în perioada interbelică. Capitolele de bază aveau ca obiect: rolul şi importanţa managementului întreprinderii româneşti, întreprinderea ca obiect de studiu al managementului, raporturile dintre teoria şi practica conducerii întreprinderii, organizarea averii (resurselor) întreprinderii, stabilirea şi creşterea valorii economice a firmei, utilizarea bilanţului contabil ca instrument managerial, sistemul informaţional statistic al întreprinderii, locul ştiinţei conducerii în cadrul ştiinţelor economice.

b)    Cursul statua rolul de disciplină fundamentală a managementului în domeniul învăţământului universitar economic, „În fruntea programului de învăţământ – susţinea Madgearu – trebuie să stea ştiinţa întreprinderilor pentru că toate ramurile ştiinţei comerciale converg în acelaşi punct: cercetarea întreprinderilor de comerţ, industrie, bănci şi transport”.

c)     Cursul încorpora anumite elemente ale ştiinţei managementului de pionierat, care numai ulterior, după 6-7 decenii, au devenit componente majore ale ştiinţei şi practicii managementului modern. Între acestea menţionăm motivarea salariaţilor întreprinderii prin participarea la profit şi managementul riscurilor (de diverse naturi) la nivelul firmelor.

d)    Cursul avea un profil managerial-întreprenorial axat pe realităţile autohtone, propunându-şi formarea unui „spirit de întreprindere românească”. Acest obiectiv a fost ulterior preluat de IROM – Institutul Român pentru Organizarea Ştiinţifică a Muncii înfiinţat în 1927, de către un grup de reputaţi oameni de ştiinţă (V. Madgearu,  Gh. Ţiţeica, D. Gusti, Gh. Ionescu-Siseşti, Gh. Marinescu ş.a.) unul dintre primele institute de acest fel din lume, care a publicat si revista „Buletin IROM”.

            Ne limităm la aceste punctări privind primul curs universitar de managemnt din România, invintându-vă să participaţi la sesiunea ştiinţifică aniversară consacrată centenarului sau care se va derula pe 19 ianuarie la ASE Bucureşti, în organizarea Facultăţii de management şi SAMRO. 

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu


Anunțuri


Virgil Madgearu - primul curs de Management acum 100 de ani

La 26 ianuarie 1916, Virgil Madgearu ținea primul curs de Management la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, cu titlul “Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale”. Pe 26 ianuarie 2016 se implinesc așadar 100 ani de când marele economist susținea în România o astfel de prelegere.

Cu oceastă ocazie, Facultatea de Management – ASE București și SAMRO, organizează la ASE un simpozion în data de 19 ianuarie 2016, ora 10.30, sala Virgil Madgearu. Vă invitam să participați la acest eveniment.

Cei care doresc să prezinte lucrări, vă rugăm să vă înscrieți până la data de 12 ianuarie 2016, specificând titlul și autorul (autorii) la adresa de email ion.popa@man.ase.ro.

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu

Prof. univ. dr. Ion Popa

***

Programul acțiunilor din 2016 ale CEEMAN, asociație la care SAMRO este afiliată:

-          Program Management Seminar invites applications from program managers, coordinators, and directors, as well as institutional leaders (deans, directors, and heads of departments) interested in organizing and improving the program management function at their institutions: 13-15 April 2016, Bled, Slovenia. Early-bird rates apply before 31 January!
-          First PRME CEE Chapter Meeting: 18-19 April 2016, Riga, Latvia. The chapter will serve as a regional platform for dialogue, collaboration and collective action to further advance responsible management education and sustainable development in Central and Eastern Europe. Read more in the winter issue of CEEMAN News (p.16).
-          IMTA-International Management Teachers Academy: named by some of our participants “a must for a management educator”, this highly intensive faculty development program welcomes applications for its 17th edition, taking place on 12-23 June 2016 in Bled, Slovenia. Early-bird rates apply before 13 March!
-          Save the date and sign up for updates on the 24th CEEMAN Annual Conference: 28-30 September 2016, Tallinn, Estonia. Preliminary topic: “Management Education for a Digital World”.
-          CEEMAN Case Writing Competition in cooperation with Emerald Group Publishing calls for submissions of cases from/on emerging markets. Submission deadline is 29 May 2016.
-          CEEMAN Champion Awards call for nominations of outstanding individual achievements in the areas of teaching, research, institutional management and responsible management education.

In February, we will also hold the first meeting of the research partners and country coordinators of the CEEMAN’s research project on “Management and Leadership Development Needs in Dynamically Changing Societies”. So far, over 25 institutions from 16 countries have joined the effort, which aims to gather valuable insights into the challenges faced by businesses and their management and leadership development needs. If you/your institution are interested in joining the project, please let me know and I will be happy to provide you with more information.
Article about CEEMAN in the Financial Times: http://on.ft.com/1Pazbj7


Din activitatea comunității SAMRO


Informare privind activitățile realizate de SAMRO în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016

Așa cum evidențiam în articolul din luna octombrie 2015, anul precedent a fost marcat de multiple evenimente, în care SAMRO avut realizări de excepție. Aceste rezultate ne obligă ca încă de acum, de la început de an să punem în practică activitățile ce vizează atingerea obiectivelor îndrăznețe stabilite prin programul managerial. Activitățile realizate deja după Adunarea Generală SAMRO din 6.11.2015 dovedesc faptul că activitatea SAMRO este una continuă, echipele manageriale de la nivel central și filiale au debutat în forță activitățile propuse, contribuind astfel la implementarea programului managerial stabilit pentru perioada 2016 - 2017. Vă prezentăm sumar, câteva din activitățile SAMRO realizate în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016:

  1. Elaborarea planurilor de activități pentru anul 2016;
  2. Elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;
  3. Analiza situației financiare la nivel de filiale, a execuției bugetare din anul 2015, inclusiv analiza membrilor din punct de vedere al plății cotizațiilor, propuneri de excluderi etc.;
  4. Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO, întocmirea unui "Program de creștere  a vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale";
  5. Organizarea în data de 19 ianuarie 2016, de Facultatea de Management – ASE București și SAMRO, a Simpozionului dedicat împlinirii a 100 de ani de când Virgil Madgearu susținea  primul curs de Management din România, la Academia de Inalte Studii Comerciale si Industriale, cu titlul “Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale”.
  6. Organizarea decernării titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, președintelui SAMRO, prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu.
  7. Pregătirea lucrărilor și rapoarte de cercetare: Noua ediție a ”Anuarului știintific de management” și  „Starea de sănătate a managementului din România în 2015”.
  8. Pregătirea, în conformitate cu graficul de derulare a activităților, a celei de a doua Conferințe Internaționale organizată de SAMRO în 13-15 octombrie 2016 la Păltiniș.
  9. Pregătirea Ședinței Consiliului Director, din data de 1.02.2016, ce se va desfășura în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Urez membrilor SAMRO, un an nou cu realizări pe toate planurile și contribuții majore în îndeplinirea obiectivelor Societății Academice de Management din România.

Prof.univ.dr. Dănuț DUMITRAȘCU – Secretar General SAMROProprietatea intelectuală: actualități și perspective


Un sfârșit de An Bogat la ULBS în domeniul PPI și un nou început fructuos de 2016

EXTRAS

Găsiți materialul în întregime la ULBS în domeniul PPI

      "Finalul unui an calendaristic aduce cu sine și momentul bilanțului. Este momentul pentru a  cântări ce a fost bun, ce a fost rău, pentru bucurie și speranța de mai bine. Când împlinirile vin în răsplata eforturilor depuse emoția face loc bucuriei. Promovarea serviciilor de consultanță în domeniul Proprietății Intelectuale oferite de Structura Suport Administrativă PPI de la ULBS și de Centrul PatLib din Sibiu a avut ecou în rândul comunității sibiene.

     O serie de reprezentanți ai unor organizații economice, dar și persoane fizice au solicitat consultanță pentru înregistrarea unor mărci, am stabilit împreună detaliile legate de proceduri, am identificat cele mai bune soluții pentru ca mărcile să devină mărci de succes, să își împlinească menirea și să devină renumite pe piață. 

Un caz deosebit a venit din comunitatea românească din Londra, odată cu solicitarea unui sibian de înregistrare mărcii ”romandru.ro”, destinată aducerii împreună chiar și în mediul online a românilor din Marea Britanie în vederea schimbării de impresii, consultări asupra unor soluții de natură administrativă, vești de ”acasă”. ...

     Tot ca împlinire de final de an a venit și acordarea de către Oficul de Stat pentru Invenții și Mărci a brevetului de invenție pentru invenția ”Dispozitiv pentru activarea magnetică a procesului de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform”  avându-i ca autori pe profesorii Țîțu Mihail, Oprean Constantin și Marinescu Niculae.

     O preocupare frecventă a noastră a constituit-o organizarea de seminarii destinate tuturor categoriilor de studenți în vederea informării generale asupra domeniului PI. Temele abordate au fost puse sub titlul general ”Protecția Proprietății Intelectuale în mediul academic și de afaceri. Drepturi de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de autor asupra operelor științifice în mediul universitar”. ...

     Acestea sunt câteva crâmpeie din activitatea de final de an 2015. Un an bun, în care am reușit să ducem la împlinire obiectivele noastre. Am făcut mai accesibil drumul spre înțelegerea domeniului PI, am reușit să determinăm înregistrarea unor drepturi de PI și am pus sub protecție un număr de active intangibile. Privim spre viitor cu încredere și năzuim spre mai bine.

Miercuri 6 ianuarie 2016, am fost onorați să primim în vizită o delegație din partea Universității din Pitești respectiv din partea noului Centru PatLib din Pitești, cea mai nouă structură de acest gen din rețeaua PatLib din România. La recomandarea conducerii OSIM, echipa condusă de Domnul Prof. univ. dr. ing. Sebastian Pârlac, Rectorul Universității din Pitești, instituție care găzduiește al 17-lea Centru PatLib din România, a sosit la Sibiu la ULBS pentru un schimb de experiență în domeniul organizării, funcționării și dezvoltării noii structuri PatLib din Pitești. Centrul PatLib din Pitești a fost înființat la data de 22.12.2015 la sediul OSIM, prin semnarea Convenţiei de colaborare privind deschiderea unui Centru Regional de Protecţie a Proprietăţii Industriale între Domnul Alexandru - Ioan Andrei, Directorul General OSIM şi Rectorul Universităţii din Piteşti Domnul Prof. univ. dr. ing. Sebastian Pârlac confirmând încă o dată misiunea OSIM de suţinător al inovării şi competitivităţii la nivel naţional și internațional.

     Vizita la Sibiu la ULBS a fost generată de aprecierile extrem de pozitive venite din partea conducerii OSIM care a subliniat ”dinamica ridicată a Centrului PatLib din Sibiu” și caracterizarea drept ”cel mai prolific și razbătător Centru PatLib din România”.  

Să nu uităm că nu trebuie să fim singuri pe acest tărâm al inovării, să nu uităm că lucrurile importante au nevoie de susținerea Dumneavoastră, a celor din jurul nostru. Succesul este legat de prietenia și de tot ce înseamnă aceasta, de sufletul cald al părinților, al celor dragi care ne luminează și ne transmit numai energie pozitivă. Succesul reprezintă rezultatul unei atitudini de bunătate reală și de profesionalism asociate cu speranța de mai bine renăscută mereu și mereu. Așa încât întregii comunități academice, întregii comunități din mediul economic și bancar (și nu numai) Vă adresez invitația de a fi alături de NOI în drumul spre succes.

     La început de an 2016 Vă doresc tuturor, sănătate și prosperitate, curajul de vă proteja operele și soluțiile tehnice, lumină și pace, echilibru și înțelepciune și mult noroc !

      La Multi Ani Protecția Proprietății Intelectuale la ULBS ! La Mulți Ani SAMRO 2016 !"


Sibiu, 9 ianuarie 2016


Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

Departament Protecția Proprietății Intelectuale și Centrul PatLib din SibiuDin actualitatea națională și internațională

Universitatea din România care ocupă cel mai bun loc în topurile internaţionale.
Cum explică specialiştii lipsa ţării noastre din clasamentele importante
.
Remus Florescu (7 ianuarie 2016)
EXTRAS

"Nici o universitate românească nu este, ca structură complexă, între primele 500 ale lumii în rankingurile majore, ca de exemplu ARWU - Academic Ranking of World Universities (cunoscut sub denumirea de Top 500 Shanghai-nr)", se arată în raportul pe 2015 privind starea educației și a cercetării realizat de Think Tank-ul "Grup de analiză, atitudine și acțiune în politica științei din România", format din cercetători români de top. În studiu este prezentat un tabel cu locurile ocupate de universitățile din România în topurile internaționale.

Pe ansamblu, în 2015, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca s-a situat pe cele mai bune locuri. Astfel, UBB este lider pe țară în ceea ce privește Topul US News și THE (The Times Higher Education World University Rankings). Universitatea Politehnică Bucuresti a reușit o clasare mai bună doar în topul URAP (University Ranking by Academic Performance). De asemenea, in 2015, UBB ocupa cea mai buna poziție dintre universitățile românești în rankingurile internaționale de prestigiu pe domeniile biologie, științele pământului și matematica."

Citeste mai mult: adev.ro/o0l76w

***

Clasamentul universităţilor care i-au girat pe puşcăriaşii „academicieni“. Topul Ruşinii.

Marius Diaconescu (11 ianuarie 2016)

EXTRAS

"Topul ruşinii este condus de departe de Universitatea din Craiova, ai cărei profesori au girat 59 de lucrări, adică 13,85% din toate publicaţiile recenzate. La distanţă mare, cu 33 de lucrări coordonate (7,75%), se situează pe locul 2 al clasamentului Academia de Studii Economice din Bucureşti. Pe locul 3 se află foarte aproape, cu 31 de lucrări coordonate, Universitatea Hyperion din Bucureşti, prima clasată într-un top al universităţilor private."

Citeste mai mult: adev.ro/o0sc0r
***

Cu prilejul unei conferințe de presă organizată de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, s-au comunicat prioritățile stabilite pentru IMM-uri în 2016.

CNIPMMR a considerat ca principale următoarele priorități (Sursa: CNIPMMR):
1.  Adoptarea de măsuri pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil.
2.  Punerea in aplicare pe deplin a legii nr. 62/2014 de modificare a legii IMM-urilor.
3.  Operaționalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E.
4.  Valorificarea oportunităților de finanțare din programul de relansare economica a Uniunii Europene lansat de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.
5.  Imbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare.
6.  Relansarea procesului investițional.
7.  Îmbunătățirea absorbției fondurilor structurale.
8.  Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat.
9.  Reducerea fiscalității.
10. Reforma în domeniul controalelor.
11. Creșterea accesului IMM-urilor la achizițiile publice.
12. Susținerea distribuției și comercializării produselor IMM-urilor.
13. Creșterea implicării autorităților publice centrale și locale
14. Profesionalizarea managementului public la nivel național și local.
15. Îmbunătățirea eficacității administrării actului de justiție pentru IMM-uri.

Rubrică realizată de prof.univ. Rodica M.Cândea

Învățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale

Manageri practicieni și învățământul de management: interviurile din perioada 2014-2015

Scopul întregului nostru demers a fost acela de a cunoaște mai îndeaproape modul în care „practicienii” percep învățământul de specialitate în management și contribuția sa în formarea viitorilor oameni de decizie din mediul de afaceri. 

Interviurile au generat o serie de idei și informații de interes. Acestea sunt destul de diverse, având în vedere că cei intervievați au provenit din industrii diferite, de la practicieni în industrie până la consultanți în domeniul managementului. Școlile de management urmate de intervievați sunt, de asemenea, diferite.

Totuși, din observațiile celor cu care am intrat în dialog, s-au desprins și câteva teme comune:

1.      Cei intervievați consideră că universitățile pot și trebuie să realizeze împreună cu mediul privat proiecte concrete care să aibă ca scop corelarea ofertei de absolvenți cu cererea de pe piața muncii. 

Strânsa legătură universitate - mediu privat se poate dezvolta pe diferite planuri, de exemplu prin practica studenților în firme, mentoratul la locul de muncă sau invitarea managerilor să vorbească studenților despre activitatea de manager.

2.      Simpla specializare în management nu este suficientă pentru a prelua responsabilități manageriale. Este o opinie impartasita de multi dintre respondenți, care consideră că abilitățile reale de conducere se formează prin experiență practică. 

Totuși, se remarcă „marea excepție” de la regulă: startup-urile. Acestea sunt situații specifice în care antreprenorii tineri își asumă direct responsabilități fără să aibă o experiență prealabilă. Observația a fost făcută de Cornelius Brody, fost CEO iQuest.

3.      O idee desprinsă din interviuri și care merită dezbătută este aceea  că ar fi de preferat ca un manager să cunoască un anumit domeniu de specialitate (ex: inginerie, medicină etc), înainte de a se pregăti să conducă o organizație.

În optica anumitor respondenți, un manager devine un model în organizație dacă demonstrează că „știe să facă ceva bine”, altceva decât să conducă.

4.     Managementul se bazează atât pe teorie cât și pe practică, a fost convingerea cvasiunanimă a celor intervievați, fiind totuși greu de estimat ponderea teorie-practică în ecuația formării unui bun manager. Cei chestionați au tins să dea o pondere mai mare practicii decât teoriei, fără să conteste însă rolul pregătirii academice.

5.      Există soluții pentru îmbunătățirea relației dintre mediul academic și sectorul privat. Este necesară însă punerea lor în aplicare prin proiecte punctuale, a fost o observație formulată de către mai mulți dintre manageri. Aceste proiecte trebuie să asigure urmărirea de obiective comune.

6.     Se pune accent pe utilizarea activă de către Școlile de management, pe diverse căi, a experienței câștigate de foștii absolvenți, prin menținerea legăturii cu aceștia.

Asupra ultimelor două aspecte vom reveni. 

Câteva citate din interviurile 2014-2015, la care trebuie să medităm:

- "Orice sistem poate fi cu adevărat competitiv (bun) doar dacă dispune de o buclă de feedback cu mediul exterior."

- "Este însă interesant de notat că Facultatea de Management din ASE nu produce majoritatea managerilor de succes în România, așa cum ar fi de așteptat. Din cunoștințele mele despre firme din București, cei mai mulți manageri provin din facultăți tehnice, majoritatea din Politehnică sau Universitatea București – Facultatea de Matematică. Ar fi interesant de văzut o asemenea statistică, însă este de așteptat că rezultatul va sugera nevoia de îmbunătățire a programei și modului de predare în Facultatea de Management, astfel încât absolvenții să fie pregătiți să conducă companii."

- "În ceea ce privesc abilitățile și comportamentul unui manager, un rol definitoriu îl joacă capacitatea managerului de a-și perfecta tipurile de inteligență cheie în această activitate. Aici mă refer în special la inteligența emoțională, logico-matematică, socială și la cea lingvistică. As spune că aceste tipuri de inteligență vor defini tipul de leadership pe care un manager îl va adopta și, implicit, succesul acestuia."

- "Pentru Școlile de Management, ca și pentru orice instituție de învățământ superior, relaționarea cu stakeholderii săi depinde de conducerea unității respective. Alumni fiind atât ex-stakeholderi interni (ca foști studenți), cât și stakeholderi externi (ca absolvenți, respectiv ca profesioniști în diferite funcții și sectoare ale societății, dar și ca simpli cetățeni), ar trebui să fie primii vizați de către managementul universitar, în strategia instituțională de capitalizare a tuturor resurselor (disponibile și a celor posibil de atras)."

- "SAMRO ... rămâne undeva în sfera teoriilor și mai puțin a realităților."

- "SAMRO trebuie să devină o organizație antreprenorială în sensul inovării și promovării capitalului intelectual autentic și să se desprindă de șablonizarea unor modele manageriale depășite."

- " SAMRO trebuie să fie un promotor al inovării, al noii gândiri manageriale, pe toate căile posibile."

- "Ne lipsesc în bună măsură modelele actuale  de management. Este o provocare pentru managementul de azi impactul exploziei digitale asupra afacerilor. Astăzi, cu noile tehnologii și aplicații informatice, managerii pot să măsoare și să cunoască mult mai multe lucruri despre afacerile lor. Implicit pot să ia decizii mai bune, care să conducă la performanță mai bună. Aceasta presupune și noi modele de management, putându-se vorbi în prezent chiar despre o “revoluție” în management. SAMRO ar putea să ofere subiecte pentru cercetarea doctorală având în vedere această “revoluție în management”."

În Newsletterul SAMRO #82 (februarie 2016) vom continua analiza interviurilor din perioada 2014-2015, cu focalizare pe sugestiile făcute de către cei intervievați cu privire la modul în care comunitatea SAMRO ar putea interveni, ca organizație și prin fiecare membru al său în parte, pentru ca învățământul de management să contribuie în mai mare măsură la sănătatea managementului din Romania.

Prof.univ.dr. R.M.Cândea și dr. Andrei Țigănaș

***

2016: Învățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale

În 2016 vom continua să abordăm tema învățământului de management pus "față în față" cu nevoile practicii manageriale. De asemenea vom încerca, cu ajutorul dvs, membrii SAMRO, să abordăm subiectul din ambele părți, în căutarea unei zone de convergență și posibile acțiuni SAMRO.

Dorim să  diversificăm temele abordate și tipurile de manageri intervievați. Avem ca proiect și introducerea unui ciclu de 6 interviuri pe teme de engineering management pentru care vom avea sprijinul unui nou colaborator, dr. Alexandru Codrean. Aceste interviuri se vor desfășura în aceeași cheie a relației dintre mediul academic și sectorul privat.

Prezentăm mai jos liniile principale ale profilelor celor doi colaboratori la rubrica noastră "Învățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale":

   Dr.
Andrei Țigănaș, a fost prezent și până acum în newsletter. Este doctor în inginerie și management cu specializare în marketing, la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Are 4 ani de experiență în mass-media (Pro TV, Radio Guerrila, Radio Cluj), trei ani de experiență academică (cadru didactic asociat la UTCN), patru ani de experiență în marketing (Vitrina Advertising, Bloomanity). În prezent este copywriter și project manager în cadrul Bloomanity (marketing online) și membru al International Advertising Association Young Professionals. Este interesat de copywriting, e-mail marketing, training/public speaking.


Dr. Alexandru Codrean este inginer în Automatică și Informatică aplicată, în prezent lucrează ca asistent la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, disciplina Teoria sistemelor. Este doctor în Ingineria Sistemelor al Universității Politehnice din Timișoara. Colaborează cu Fundația Comunitară Cluj și este interesat în inginerie biomedicală, educație, sociologie, filosofie, teologie, antreprenoriat social.


Pe parcursul evoluției acestei rubrici vom apela și la ajutorul membrilor comunității SAMRO din toate filialele. Pentru aceasta solicităm sprijinul șefilor de filiale pentru a ne recomanda persoanele care, prin preocupările lor, sunt în măsură și doresc să își aducă contribuția la această rubrică. Vom reveni în newsletterul următor cu întrebările orientative pentru interviuri.

Prof.univ.dr. Rodica M. Cândea


Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse exact așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.


Coordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO