Arhiva 2015-2017

http://samro.ro/

CUPRINS
Managementul național și Legea cadru a salarizării [prof. Ovidiu Nicolescu] 
Congresul Internațional "PatLib 2017 Munchen" [prof. Mihail A.Țîțu]              
Episodul 2 - Creierul emoțional și competențele manageriale 
[prof. Rodica M.Cândea]
Programul Neurostiinta Comunicarii, București 8-9 mai 2017 
2017 NeuroLeadership SummitNew York Oct 10-12 2017 


Editorial 

MANAGEMENTUL NAȚIONAL ȘI LEGEA CADRU A SALARIZĂRII

România are nevoie de o nouă lege a salarizării pentru a elimina multiplele necorelări salariale ale personalului plătit din fonduri publice, pentru a stimula sectoarele prioritare ale economiei și societății, în condițiile trecerii la economia bazată pe cunoștiințe, pentru a accelera creșterea productivității și dezvoltarea economico-socială. O lege bună a salarizării poate reprezenta un instrument motivațional valoros pentru managementul din domeniile finanțate din fonduri publice - administrație publică, învățământ, sănătate, știință, cultură, sport etc. - pentru managementul național.

Noul proiect de lege aflat  în prezent în Parlament, pe lângă unele elemente de îmbunătățire, ridică  numeroase semne de întrebare care nasc îndoieli și temeri profunde privind:

  • realismul și aplicabilitate sa, întrucât pentru creșterile salariale  foarte mari nu se specifică resursele pe termen scurt și lung
  • stimularea performanțelor economico-sociale, deoarece majorările salariale nu sunt condiționate de nivelul de performanță obținut, nu sunt precedate și insoțite de evaluări ale pregătirii, activității și performanțelor persoanelor și instituțiilor respective
  • impactul negativ asupra infrastructurii, în special în transporturi și comunicații (ultimul loc în Uniunea Europeană), întrucât nu mai rămân suficienți bani pentru investiții publice, care din 2008 au scăzut continuu în România; în bugetul pe 2017 pentru salarii se prevede o creștere cu 12% alocându-se 63,8 miliarde lei, iar pentru investiții publice nicio creștere,  suma  fiind de 39,4 miliarde lei
  • asigurarea cofinanțărilor pentru obținerea fondurilor UE alocate României; vicepremierul României a anunțat de acum 3 luni că nu sunt fonduri suficiente pentru atragerea fondurilor alocate pentru dezvoltarea regională a României
  • impactul negativ asupra calității și existenței forței de muncă din sectorul privat  prin amplificarea diferențelor salariale dintre acesta și sectorul public, ceea ce va determina o migrare a resurselor umane  din firme în sectorul public și reducerea productivității în economie
  • creșterea nivelului inflației datoriei publice, fiscalității și producerea de dezechilibre macroeconomice.
Elementele prezentate indică necesitatea elaborării de urgență  de către guvern a notei de impact economico-social pentru noul proiect de lege, în vederea evitării "dotării" României cu un instrument motivațional  nesustenabil, care să nu contribuie la creșterea performanțelor economico-sociale, ci dimpotrivă să genereze, direct si indirect dezechilibre  economice și sociale și stagnarea în anumite ramuri și domenii de  activitate. 

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu

Președinte SAMRO


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


Congresul Internațional "PatLib 2017 Munchen" – un loc în care primul cuvânt pe care îl înveți este, "securitate"

Congresul Internațional PatLib organizat de Oficiul European de Brevete, reunește în fiecare an personalităţi marcante ale instituţiilor naţionale şi internaţionale ce au ca obiect de activitate Protecţia Proprietăţii Intelectuale, cu precădere Protecția Proprietății Industriale, alături de reprezentanţi ai Centrelor Regionale din Europa. În acest an, în perioada 03-04 mai, Congresul s-a desfăşurat la Munchen la Oficiul European de Brevete (EPO),congresul a oferit o posibilitate excelentă delegațiilor din centrele regionale de promovare a proprietății intelectuale, din țările membre ale Convenției Brevetului European, să facă schimb de experiență. EPO este o organizație interguvernamentală ce înprezent reunește 38 de state membre (Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria). În cooperare cu oficiile naționale de brevete ale statelor membre, EPO sprijină o rețea de centre de informare ("Centrele Europene PatLib") în toată Europa, care au evoluat de la o grupare de brevetoteci naționale distribuite pe scară largă în statele membre. Centrele PatLib sunt situate în divese instituții cum ar fi Camerele de Comerț industrie și agricultură, Organizații non-guvernamentale, institute de cercetare, biblioteci, universități, etc. 
 PatLib reprezintă un acronim care provine din alăturarea a două cuvinte din limba engleza PATent și LIBrary (Biblioteca de Brevete de Invenții) și exprimă prin însăși denumirea aleasă obiectul său de activitate: crearea pe plan local a unor unități specializate dotate cu biblioteci de brevete și cu publicații din domeniul proprietății industriale la care să aibă acces toți cei interesați să se familiarizeze și să se informeze asupra invențiilor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale iar în cadrul centrelor care și-au diversificat activitatea și asupra drepturilor de autor. În fiecare an, începând cu 1990, Oficiul European de Brevete organizează Congresul Centrelor Europene PatLib cu scopul de a crea o legătură strânsă între cele 38 de state 
membre. 

Scopul ediției din acest an a fost reprezentat de împărtășirea și discutarea experiențelor cu privire la inițiativele și proiectele implementate cu succes în centrele europene, în instituțiile gazdă. La sesiunile Congresului au participat aproximativ 200 de specialiști în domeniul PI și examinatori de brevete din oficiile naţionale ale statelor membre ale EPO, având posibilitatea de a se familiariza cu cele mai remarcabile realizări din domeniu. Lucrările Congresului a fost deschise de către Richard Flammer, Directorul Principal EPO, care a urat bun-venit participanţilor și a mulţumit pentru contribuţia tuturor la dezvoltarea unui mediu de succes sistemului european de brevete, menţionând nivelul ridicat de dezvoltare al Centrelor de informare în domeniul brevetelor și eforturile depuse la îmbunătăţirea sistemului de protecţie a proprietăţii industriale. 

Un cuvânt de bun-venit a fost rostit de Benoit Battistelli, Președintele Oficiului European de Brevete. În cadrul Congresului PatLib 2017 au fost organizate un număr important de sesiuni de comunicări cu diferite tematici, pe parcursul cărora participanţii s-au familiarizat cu tendinţele de dezvoltare a interconexiunilor profesionale, avându-i ca oratori pe experţii organizaţiilor internaţionale, precum: WIPO, EPO, OHIM, INPI, Comisia Europeană și nu numai. Reprezentanţii delegaţiilor participante la eveniment au avut posibilitatea să participe la sesiunile de comunicare conform tematicilor interesate. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul PatLib din Sibiu au fost reprezentate de prof. univ. dr. Mihail Aurel ȚÎȚU care alături de alți reprezentanți ai unor Centre PatLib din țară și străinătate a  participat la lucrările Congresului în sălile puse la dispoziție de organizatorii de la EPO. Mai mult decât atât, Directorul Principal al EPO, domnul Richard Flammer, a apreciat extrem de pozitiv activitatea experților români în domeniul Protectiei Proprietății Industriale care au participat la Congresul PATLIB un congres de tip "Learning Event". Experiența participării la Congresul Centrelor PatLib din Europa s-a dovedit și în acest an una benefică pentru evoluția pozitivă și implicit pentru dezvoltarea Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și a Centrului PatLib din Sibiu.

Ultimele noutăți în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale din partea noastră le puteți accesa la adresele Web: https://www.facebook.com/mihail.titu și https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Sibiu, 12 Mai 2017

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Manager, Centrul PatLib din Sibiu

Creierul emoțional și competențele manageriale

Este incontestabil faptul că dacă am înțelege mai bine cum funcționează creierul, am înțelege mult mai bine și comportamentul uman, ce ne face să gândim, să simțim și să acționăm într-un anumit fel, ce ne face să fim motivați intrinsec, să respingem instinctiv sau să acceptăm schimbarea, să avem comportament de lideri, să manifestăm spirit de echipă, să fim buni comunicatori, să fim deschiși pentru relații de colaborare și multe alte comportamente care pot conduce la performanță. 

Vă aducem în atenție câteva informații deja acceptate în lumea neuroștiințelor și care aruncă o altă lumină asupra comportamentelor de interes în arta, știința și, implicit, în practica managementului. 

Orice comportament este "dictat" de creier. Creierul adult are în medie 86 miliarde de neuroni, constituie aproximativ 2% din greutatea corpului și consumă 40-50% din energia organismului. Neuronii comunică între ei permanent, determinând gândurile și emoțiile noastre, comportamentul și funcțiile organismului. 

Creierul este format din 3 părți cu funcțiuni specifice:

1 - Creierul autonom (primitiv), care asigură funcțiile vitale ale organismului.

2 - Creierul limbic (emoțional), care este responsabil cu procesarea și controlul emoțiilor și care este “depozitul” de date emoționale și de amintiri senzoriale. Ceea ce ni se întâmplă pe parcursul vieții este “înregistrat” în această parte a creierului și furnizează informații pe care ne fundamentăm comportamentul. 

Mecanismul emoțiilor presupune reacții chimice și electrice bazate pe neuropeptide. Fiecare stimul extern (recepționat de simțuri) sau intern (gând conștient sau inconștient), generează un  set de reacții chimice la nivelul creierului limbic, determinând o anumită stare emoțională.

Structura creierului limbic (emoțional) este complexă, dar o formă simplificată este redată în figura de mai jos. 

Reacțiile organismului sunt decise la nivelul thalamusului care, d
acă se impune o acțiune urgentă, transmite informația direct la amygdala care alertează întreg organismul. Amygdala este sediul formării emoțiilor și joacă un rol important în formarea memoriei emoționale prin aceea că stochează sentimentele create de o anumită experiență.

Dacă informația nu presupune o reacție imediată aceasta se transmite mai întâi la cortexul cerebral (lobul occipital) și abia apoi, dacă se concluzionează că este cazul, se inițiază acțiunea.

Reacția emoțională apare de aproximativ 100 de ori mai rapid decât reacția rațională, adică reacția emoțională, neanalizată de cortex, precede în timp reacția rațională (cognitivă). Se spune că întâi "simțim și acționăm" și abia apoi "gândim dacă este rațional" ceea ce facem.

3 - Cortexul cerebral (creierul rațional) este centrul reacțiilor cognitive, responsabile cu gândirea rațională. Aici sunt stocate și analizate date, informații, reguli, pe baza cărora tragem concluzii și apoi, eventual, se generează reacția rațională a organismului. 

Între creierul emoțional și cel rațional există o strânsă legătură realzându-se astfel dualitatea  comportamentelor umane. Orice om normal are emoții pe care le gestionează mai bine sau mai puțin bine în funcție de inteligența sa emoțională.

O imagine artistica a creierului care redă complexitatea proceselor de la nivelul acestuia se poate urmări la Self reflected brain.

Neuroendocrinologia socială a demonstrat că starea noastră emoțională și fizică, comportamentul nostru social, sunt influențate prin intermediul unor mediatori chimici (hormoni) care asigură procesul de neurotransmisie (transmiterea, modularea și amplificarea impulsurilor nevoase în zona de contact dintre neuroni). De exemplu, serotonina este un neurotransmițător produs la nivelul creierului care are efect asupra auto-controlului impulsurilor, a agresivității, reglează dispoziția, înlătură anxietatea si accentuează emoțiile pozitive. Dopamina este o altă substanță generată la nivelul creierului care are un rol important pentru procesul de învățare a recompensei, de motivare. Oxitocina are un rol important în crearea de relații de prietenie și colaborare.

Un studiu apărut în 2016 în The Journal of Personality and Social Psychology investighează nivelul a doi mediatori chimici (hormoni), cortizolul (hormon al stresului) și testosteronul (hormonul agresiunii, dominării, încrederii în sine, a competiției) la un grup de manageri executivi (femei și bărbați). S-a constatat că nivelul relativ al cortizolului și testosteronului este relevant pentru extinderea responsabilității liderului, măsurată prin numărul de angajați din subordine. Nivelul de testosteron indică proprietăți de lider cu responsabilitate mare, care însă se estompează atunci când acesta are capacitate redusă de rezistență la stres (cortizol redus). Nivelul de empatie manifestat (competență derivată din inteligența emoțională și condiție necesară importantă pentru a influența starea emoțională a subordonaților) scade odată cu creșterea nivelului de responsabilitate.

Aceste rezultate (și multe altele evidențiate de neuroendocrinologia socială) nu anulează discuția pe marginea întrebării dacă liderul "se naște" sau"se face" sau și una și alta, ci completează și explică o parte din comportamentul acestuia.

Ca preambul la episoadele următoare am extras din unul din multiplele
 studii privind impactul inteligenței emoționale asupra competențelor manageriale (Talent smarto imagine elocventă pentru intențiile de viitor ale acestei rubrici.
Competențele emoționale manifestate au la bază inteligența emoțională. Ele se mai numesc competențe de "acord fin" deoarece asigură performanța organizațională printr-un efort managerial mic, fin, ce conduce la efecte majore (conform principiului 80-20 al lui Pareto). 

Inteligența emoțională se măsoară prin intermediul indicelui EQ (Emotional Quotient). Ceea ce este specific pentru competențele emoționale, cel puțin la nivelul cunoștințelor de astăzi, este că ele pot fi dezvoltate și după ce inteligența cognitivă (măsurată de indicele IQ) stagnează și, apoi, tinde să se deterioreze. Competențele emoționale se pot dezvolta pe tot parcursul vieții.


(va urma)


Prof. Rodica M. Cândeaè În perioada 8-9 mai 2017 s-a desfășurat la București Programul Neurostiinta Comunicarii care și-a propus o abordare actuala si validata stiintific, ce integreaza ultimele descoperiri din neurostiinta si psihologie in practicarea comunicarii publice si interpersonale. Cursul a avut ca obiectiv sa ajute oameni si organizatii sa isi inteleaga cu claritate si profunzime propriile resorturi interioare, cum influenteaza ele comunicarea si felul in care construim si mentinem relatii cu cei din jur. Programul a fost apreciat de: lideri si manageri; antreprenori; oameni de vânzări; profesori, educatori; profesioniști.


è 2017 NeuroLeadership Summit: Va avea loc la Sheraton Times Square, New York City în perioada 10 - 12 octombrie 2017. Temele abordate vor include, printre altele:

· Neuroscience of Business Transformation

· Neuroscience of Purpose & Motivation

· Neuroscience of Risk-Taking & Agility

· A New Take on Resilience

· 2017 Trends in Performance Management

· What Really Works in Diversity & Inclusion

· Goal Attainment

· The Employee Experience

· Adaptive Leadership> Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO