Arhiva 2015-2017‎ > ‎

Newsletter SAMRO #94 (februarie 2017)

CUPRINS:

Editorial

Concluzia Forumului de la Davos: Omenirea are nevoie de un nou management [prof. Ovidiu Nicolescu]

Anunțuri

- A fost lansată cartea "Istoria Managementului - Din antichitate până la Școala relațiilor umane" a prof. Ion Petrescu. Cuvântul autorului; gânduri de la lansare

- Conferința internațională Riscul în Economia Contemporană”, 9 – 10 iunie 2017 [conf.dr. Andreea Zamfir, Filiala București]

- Conferința internațională „The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century” Nov 2-4, 2017 Bucharest [prof. I.Popa]

- A apărut primul număr al newsletterului Centrului de Dezvoltare Academică din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Din activitatea comunității SAMRO

- Elaborarea de "Studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România" [prof. D.Dumitrașcu, prof. O.Nicolescu]

- Prezentări ale revistelor care apar sub egida SAMRO

Proprietatea intelectuală: actualități și perspective

 Importanța evaluării formelor comune de proprietate intelectuală în cadrul organizațiilor industriale. Brevetul de invenție [prof. M.Țîțu]

Din actualitatea națională și internațională

- Prof. I.Brătianu: Organizational Knowledge Dynamics: Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation, apărută în 

IGI Global, Hershey, PA (volum publicat în Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management)

- Competiția pentru talente în lume [Bruno Lanvin (Executive Director for Global Indices at INSEAD)]

Manageri practicieni și învățământul de management 

Interviu cu dl Stelian Burduhos, antreprenor și Business Development Manager al firmei Horeca Land Romania [dr. Andrei Țigănaș]Editorial 

Concluzia Forumului de la Davos:

OMENIREA ARE NEVOIE DE UN NOU MANAGEMENT

 

Ediția din 2017, a 47-a, a influentului Forum de la Davos a fost total diferită, comparativ cu edițiile precedente prin:

a.    S-a derulat în condițiile celei mai importante schimbări geopolitice de la sfârșitul Războiului rece – trecerea de la o lume bipolară la o lume multipolară;

b.    Punerea sub semnul întrebării a necesității și continuării globalizării la nivel mondial;

c.    Alegerea în SUA a președintelui Trump, care manifestă, cel puțin în această fază, o poziție pregnant-egocentrică   a SUA, ridicând serioase semne de întrebare privind arhitectura și funcționarea NATO, relațiile SUA cu lumea islamică, relația SUA – UE, relațiile SUA cu vecinii etc;

d.    Brexitul, care a marcat prima părăsire a UE de către un stat membru – un mare stat – Marea Britanie;

e.    Imigrarea fără precedent din țările afectate de criză din Asia și Africa, în principal spre Europa.

Mesajele principale ale Forumului de la Davos sunt toate de natură managerială și ele pot fi rezumate astfel:

   • Starea generală a lumii trebuie îmbunătățită printr-un parteneriat public-privat;
   • Problemele actuale ale omenirii nu sunt cauzate de globalizare, ci de modul cum aceasta este condusă;
   • În condițiile derulării revoluției cunoștințelor (denumită aici “a patra revoluție industrială) afacerile, economia trebuie să fie mai umane și altfel manageriate;
   • Lidershipul receptiv și responsabil, focalizat pe dedicarea mai profundă pentru dezvoltare inclusivă și creștere economică echitabilă, atât la nivel național cât și global, implică “munca rapidă” pentru eliminarea diviziunilor dintre generații, prin parteneriat partajat în acele sisteme care sunt critice pentru prosperitate.

Concluzia formulată în documentul Forumului este următoarea: liderii din toate domeniile vieții trebuie să fie gata să reacționeze credibil și responsabil la probleme dificile, globale și societale, care au fost neglijate prea mult timp.

Deci, este nevoie de UN NOU MANAGEMENT ÎN TOATE DOMENIILE, CU TRIPLĂ DIMENSIUNE – ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI ECOLOGICĂ. 

Prof. Ovidiu Nicolescu, Președinte SAMRO


Anunțuri


În data de 4 februarie 2017 a avut loc la Brașov lansarea unei noi cărți a dlui prof. Ion Petrescu, în Editura Expert. Titlul cărții este:
"Istoria Managementului - Din antichitate până la Școala relațiilor umane"

- Autorul ne informează cu privire la scopul și structura acestei cărți, propunând și o nouă paradigmă:
          "Am scris această carte cu convingerea că istoria managementului joacă un rol-cheie în cultura intelectual-managerială și ocupă un loc central în cadrul științelor sociale. Pe baza unei experiențe de peste 6 decenii de activitate în domeniul teoriei și practicii manageriale, m-am convins de necesitatea de a trata anumite fenomene, procese manageriale și evoluții curente ale disciplinei într-o introducere în domeniu. 
          Scopul meu a fost acela de a scrie o lucrare care să combine o anumită originalitate cu o analiză a problemelor de interes fundamental pentru management.  M-am străduit să cuprind atât idei și descoperiri extrase din avangarda istoriei managementului, cât şi perspectivele majore pe care le deschide, într-o manieră nepărtinitoare și plină de discernământ.
          Cartea este construită în jurul mai multor teme de bază, respectiv: cercetarea evoluției teoriei și practicii managementului; conceptele de debut ale managementului; premisele apariției teoriei conducerii; orientarea clasică în management, axată pe cele trei momente esenţiale care au servit ca principii în dezvoltarea managementului: organizarea rațională a muncii, conceperea structurii formale a organizației și stabilirea măsurilor care asigură o colaborare fructuoasă între manager și executant.
          În întregul ei, cartea se legitimează prin ea însăși, din perspectiva scopurilor sale de a oferi cititorului o vedere de ansamblu asupra a ceea ce înseamnă istoria managementului, pentru a pune în evidență într-o formă concisă, prin argumente accesibile, conjugate cu rigoarea științifică, valenţele specifice ale acestui domeniu interdisciplinar. Sper să fi reuşit să acopăr nevoia de informare în domeniul istoriei managementului şi golul resimțit în literatura românească de specialitate, să ofer o perspectivă interesantă, o nouă paradigmă cu privire la impactul istoriei managementului asupra succesului competițional, care să aducă un autentic plus de cunoaștere, să faciliteze înțelegerea problemelor istorice și a efectelor lor asupra performanței organizaționale din țara noastră.
          Astfel gândit, fundamentat și construit, sper ca şi opusul acesta să provoace dezbateri în spațiile din spatele ușilor închise ale guvernanților, în atmosfera mai deschisă a academiilor și universităților și, mai ales, în rândul managerilor români. Dacă se va întâmpla astfel, voi încerca un sentiment de satisfacție, prezent destul de rar în activitatea omului de știință." (Prof. I.Petrescu)

- Opiniile participanților la lansarea cărții au o relevanță specială. Am primit de la dl prof. Mircea Constantin DuicăDecan al Facultății deȘtiințe Economice, de la Universitatea Valahia din Târgoviște, câteva impresii de la lansarea cărții: "După cum bine știți, în fiecare an pe 4 februarie, Domnul profesor Ion Petrescu lansează câte o carte de management. În anul acesta, împreună cu colegii mei de la Universitatea Valahia din Târgoviște am participat la eveniment și am scris câteva gânduri ale mele și ale participanților."
Felicitări dle prof. Petrescu ! 
Așteptăm cartea din februarie 2018 care, după titlul preliminat, se anunță a fi deosebit de interesantă și de foarte larg interes.


Am primit de la filiala București, de la dna conf.univ.dr. Andreea Zamfir, anunțul legat de conferința organizată de Facultatea de  Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, ce va avea loc în perioada  9 – 10 iunie 2017:  Conferinţa internaţională „Riscul în Economia Contemporană” 

Secţiunile conferinţei sunt:

 • Economie aplicată şi administrarea afacerilor
 • Cibernetică, statistică şi informatică aplicată
 • Management – marketing
 • Finanţe, bănci, contabilitate
 • Dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială.

Toate lucrările înscrise la secţiunile conferinţei vor fi publicate în volum cu ISBN indexat în următoarele baze de date: EBSCO, ECONLIT, REPEC, DOAJ. Lucrările selectate pentru conţinutul ştiinţific deosebit vor fi publicate în Revista Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula I - Economie şi Informatică Aplicată, revistă îndexată în multiple baze de date: EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO Index Copernicus, ULRICH, ECONIS, ZBW, Cambridge Scientific Abstract, Cabells Directory.

Prof. Cosmin DOBRIN, Director Departamentul de Management, ASE București și 

Prof. Nicoleta CRISTACHE, Prodecan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Univ."Dunărea de Jos", Galați 


Am primit de la dl prof. Ion Popa, Decan al Facultății de Management din Academia de Studii Economice București: 

First call to invite you to submit papers to the 11th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE (IMC 2017) organized by the Faculty of Management from the Bucharest University of Economic Studies in partnership with Management Academic Society in Romania (SAMRO), which will take place on November 2nd - 4th 2017, in Bucharest, RomaniaThe theme of the conference is The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century”.

Important dates:

June 30th, 2017: Deadline for submission of full papers.

Notification of Acceptance: Within 2 weeks from submission date (in most cases)

October 1st, 2017:  Deadline for registration and payment of registration fee.

November 2nd-4th, 2017: Conference

Conference of the website http://conference.management.ase.ro/  

                                                                                    Prof. Ion POPA, Decan Facultatea de Management, ASE București


Centrul de Dezvoltare Academică din cadrul Universității de Vest din Timișoara a lansat primul număr al Newsletterului Centrului de Dezvoltare Academică (CDA). Newsletterul va avea o apariție trimestrială, fiecare număr fiind dedicat unei teme de interes pentru dezvoltarea academică a cadrelor didactice universitare.
Fișa disciplinei este subiectul abordat în acest prim număr.
Veți putea accesa conținuturile din numerele viitoare ale Newsletterului Centrului de Dezvoltare Academică aici.
 


Din activitatea comunității SAMROAm primit de la dl prof. Dănuț Dumitrașcu, pentru diseminare în NL, următorul anunț:


Stimaţi membri în Societatea Academică de Management din România (SAMRO),

 

Studiile de caz constituie una din modalităţile de învăţare facilă şi eficace a managementului, pentru toţi studenţii noştri, indiferent că studiază în cadrul programelor de licenţă, master sau programe de studii doctorale. Dorim să contribuim la dezvoltarea acestei metode didactice interactive, de cunoaştere a mediului de afaceri şi de conectare a studenţilor la realităţile şi specificul firmelor din România, la creşterea calităţii procesului de învăţământ în domeniul managementului, în universităţile româneşti, prin amplificarea ponderii şi relevanţei studiilor de caz româneşti. De aceea ne-am propus să elaborăm cartea:

“STUDII DE CAZ RELEVANTE PRIVIND MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR DIN ROMÂNIA”

Prin calitatea studiilor, rezultate din experienţa profesională a tuturor celor ce vor contribui la elaborarea cărţii, dorim ca volumul să devină o lucrare de referinţă, accesată de cei care studiază sau practică managementul.

De aceea, considerând contribuţia dumneavoastră ca relevantă, vă adresăm invitaţia de a participa la elaborarea acestei cărţi, care va fi publicată în acest an, într-o editură românească de prestigiu. În fişierele ataşate vă facem cunoscute câteva informaţii, utile în decizia dumneavoastră de a participa la elaborarea acestei lucrări

Informații privind elaborarea lucrării

Instrucțiuni de tehnoredactare a studiului de caz.

 

Va mulţumim şi vă urăm succes!

Cu stimă, 

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, 

Prof. univ. dr. Ion Popa, 

Prof. univ. dr. Dănuţ Dumitraşcu  


Redăm în continuare apelul dlui prof. dr. Ovidiu Nicolescu - Președinte SAMRO și a dlui prof.Dănuț Dumitrașcu - secretar general SAMRO,  adresat Editorilor / Directorilor de reviste ce apar sub egida SAMRO: 

"Va rugăm să realizați o scurtă prezentare a revistei pe care o editați (succint istoric, obiective urmărite, tematica abordata, solicitare de colaborare cu membrii SAMRO, coordonate de contactare etc), care să fie publicata în newsletterul SAMRO și plasată pe noul site SAMRO, care va fi disponibil în curând.

Prin aceasta, conducerea SAMRO dorește să contribuie la mediatizarea revistelor publicate sub egida sa și a contribuțiilor membrilor săi, precum și să impulsioneze și să diversifice acțiunile lor publicistice.

Așteptam feedbackul dumneavoastră, pe care vă rog să îl trimiteți și doamnei Prof. Rodica  M. Cândea (pentru publicare în newsletter) și domnului Prof. Ionuț Popa (pentru publicare pe site-ul SAMRO). 

Va dorim un an 2017 cât mai bun !

Va propunem ca termen de realizare data de 3.02.2017, astfel încât să fie posibilă publicarea acestor prezentări în newsletterul SAMRO din luna februarie."Ca urmare a apelului dlui prof. Ovidiu Nicolescu - Președinte SAMRO și a dlui prof. Dănuț Dumitrașcu - secretar general SAMRO,  adresat Editorilor / Directorilor de reviste ce apar sub egida SAMRO, apel redat în întregime mai sus, am primit prezentări de la: 

Reviste periodice

- Prof. Nadia Ciocoiu, Editor in chief al revistei Management and Economics Review

- Prof. Camelia Dragomir, Redactor șef la Review of General Management.

- Prof. Tudor Nistorescu, Editor șef al revistei Management&Marketing-Craiova.

Serie de volume cu ISBN

- Prof. Dan Cândea, Coordonatorul seriei de volume Întreprinderea Sustenabilă.


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


Importanța evaluării formelor comune de proprietate intelectuală în cadrul organizațiilor industriale. Brevetul de invenție

 

Procesul de evaluare a unui brevet de invenție include introducerea, combinarea şi monitorizarea datelor despre factorii utilizaţi ca intrări în evaluarea brevetului de invenție. Aceasta poate conduce la îmbunătăţirea sau creşterea valorii brevetului. Brevetele pot să fie utilizate strategic pentru poziţionarea de noi tehnologii pe piaţă. Brevetele pot aduce o creştere a intrărilor pe partea veniturilor, bazându-se pe un avantaj competitiv şi pot reduce ieşirile pe partea cheltuielilor, bazate pe economiile la costurile de producţie. Procesul de evaluare presupune parcurgerea mai multor etape: Stabilirea motivului evaluării; Identificarea subiectului activului; Identificarea aspectelor legale, tehnologice, de piaţă şi financiare; Evaluarea calitativă: analiza calitativă a aspectelor legale, tehnologice şi de piaţă; evaluarea calitativă a aspectelor legale, tehnologice şi de piaţă; Evaluarea cantitativă: selectarea opţiunilor de exploatare, selectarea conceptului de evaluare, presupuneri financiare şi legate de piaţă pentru analiza cantitativă, evaluarea monetară.

Brevetele de invenție pot să fie evaluate prin abordarea bazată pe venit, abordarea bazată pe piaţă sau prin abordarea bazată pe cost. Motivul evaluării, conceptul de evaluare şi caracteristicile specifice ale brevetului determină selectarea abordării. Pentru exploatarea pe piaţă a brevetelor sub formă de produse se defineşte o strategie. Cea mai simplă modalitate de utilizare a brevetelor în mediul de piaţă este utilizarea brevetului pentru a menţine deschisă o piaţă pentru propriile produse. O altă opţiune este de a acorda licenţa unei terţe părţi, ceea ce permite controlul celor licenţiaţi admişi în piaţă şi aduce şi venituri. A treia posibilitate este utilizarea brevetului ca blocator pentru a ţine departe de piaţă tehnologia patentată, cu scopul de a proteja produsele proprii, bazate pe alta tehnologie, de la înlocuire. Totodată trebuie derulată o analiză pentru a verifica dacă obiectivele afacerii incluse în business plan pot fi atinse, în caz contrar fiind necesară adaptarea business plan-ului.

Abordarea bazată pe venit a evaluării determină valoarea brevetului prin calcularea veniturilor capitalizate ce urmează să fie generate. Valoarea reprezintă valoarea prezentă a veniturilor viitoare. Metoda de calcul a valorii brevetului a fost dezvoltată ca un model ce reflectă capacitatea de câştig a brevetului în ceea ce priveşte valoarea netă prezentă a viitoarelor fluxuri de numerar generate de brevet.

Abordarea bazată pe piaţă vizează derivarea valorii brevetului prin studierea analizei condiţiilor predominate din piaţă. Spre deosebire de abordarea bazată pe venit, fluxurile de numerar generate de brevet nu trebuie să fie reduse aici, dar o singură valoare este determinată pe baza datelor de piaţă. În prima etapă trebuie colectate date ale tranzacţiilor comparabile şi apoi preţul observat trebuie să fie ajustat în funcţie de diferenţele dintre brevetele observate şi brevetul ce trebuie evaluat. Brevetul folosit pentru calculare şi brevetul ce trebuie evaluat trebuie să aibă caracteristici similare. Pentru asigurarea compatibilităţii tranzacţiile trebuie să fie apropiate de data evaluării. Abordarea bazată pe piaţă va realiza rar o evaluare de încredere. Poate fi utilizată pentru a valida valoarea brevetului obţinută prin abordarea bazată pe venit.

Abordarea bazată pe cost se bazează pe metoda valorii nete şi serveşte exclusiv la validarea evaluării monetare. Rezultatul diferitelor metode de abordare bazate pe cost constituie nivelul minim al valorii brevetului. Selectarea metodei potrivite de evaluare a bunurilor intangibile este o situație relativ complexă, evaluatorul având în vedere aspecte legate de: Cantitatea și calitatea datelor disponibile; Reflectarea adecvată a negocierilor tranzacționale ale participanților pe piața industriei; Potrivirea metodei cu caracteristicile bunului intangibil; Potrivirea cu experiența practică și raționamentul profesional al analistului.Avantajele și dezavantajele fiecărei metode vor fi luate în considerare în alegerea metodei de evaluare.

Există însă situații în care anumite metode, altele decât cele prezentate, au șanse mai mari de a fi utilizate.

Am dezvoltat o metodologie dedicată într-un proiect european de cercetare. Pentru detalii puteți accesa: http://www.evlia.eu; https://www.support2finance.eu/default.asp iar pe noi urmăriți-ne la adresa https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Sibiu, 12 februarie 2017

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Manager, Centrul PatLib din Sibiu

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

 


Din actualitatea națională și internațională


Pentru câteva informații suplimentare despre carte și despre autor vezi detalii .

Competiția pentru talente în lume


INSEAD Knowledge prezintă în primul său număr din 2017 raportul comparativ privind competiția pentru talente în 118 țări din lume.

Se știe că în domeni
ul Managementului Capitalului Uman, războiul se dă în prezent pentru achiziționarea și păstrarea de talente. Acest raport prezintă câteva concluzii interesante și ordonează țările și orașele după un indicator care măsoară abilitatea acestora de a forma, atrage și reține talente. Redăm mai jos extrase din document: 
"Launched for the first time in 2013, the Global Talent Competitiveness Index (GTCI) is an annual benchmarking report that measures the ability of countries to compete for talent. The report ranks 118 countries according to their ability to grow, attract and retain talent."
"The index,which measures the extent to which countries attract, grow and retain talent and how they translate their efforts into output, puts Switzerland on top, followed by Singapore and the United Kingdom. While Switzerland excels at offering an ideal economic environment and retaining domestically-developed talent, Singapore leads the way in attracting and enabling its global talent pool."  
"For the first time, this year’s report also includes an index on cities (Global City Talent Competitiveness Index), because talented individuals tend to focus less on which country to go to and more on which city to live in.
Cities are therefore, increasingly engaging in their own means to attract, retain and develop talent, making them a crucial part of talent competitiveness. Following a similar methodology to the GTCI ranking, the GCTCI ranking tells us that the leaders, Copenhagen, Zurich and Helsinki, in addition to being consistently high performers in quality-of-life indicators, have strong physical and information infrastructure and strong international links. "


"Countries 
that continue to rely on labour-intensive industries at the expense of high-value industries and talent will struggle to move up the index. The BRICS countries are not getting stronger with scores declining all round this year, shown first in Brazil (81st). China (54th) puts in a good showing in formal education, but lets itself down in attraction. India (92nd out of 118) too is not able to retain, let alone attract, talent."

Paul Evans (Emeritus Professor of Organisational Behaviour

Bruno Lanvin (Executive Director for Global Indices at INSEAD)
 

Dl Stelian Burduhos (https://www.linkedin.com/in/stelianburduhos) este antreprenor și Business Development Manager al firmei Horeca Land Romania În anul 2014 a fost președinte al JCI România, cea mai importantă organizație internațională a tinerilor antreprenori (cu business sau aspiranți). Detalii privind activitatea sa pot fi gasite la https://www.linkedin.com/in/stelianburduhos

1. Din interviurile trecute a rezultat cã existã o diferențã foarte mare între managementul care se predă în universitãți și cerințele de pe piață. Cum crezi că SAMRO ar putea sã influențeze orientarea învãțãmântului spre nevoile firmelor/societãții?

Cred ca discrepantele cele mai mari sunt vizibile acolo unde nu exista o interactiune dinamica si constanta intre mediul academic si companiile private care sunt beneficiarii principali.

Atata timp cat formulezi o curricula strict la nivel teoretic si fara sa-i verifici aplicabilitatea cu cei care sunt direct implicati in piata, ai ingredientele unei formule cu probabilitate ridicata de esec.

O consultare cu investitorii si implicit angajatorii mari, precum si cu IMM-uri aflate la inceput de drum in vederea identificarii nevoilor reale cred ca ar putea ajuta extrem de mult cand vine vorba de orientarea invatamantului spre nevoile reale ale firmelor.

2. Care sunt principalele modele neperformante de management pe care le întâlnești azi în România? Cum crezi cã s-ar putea implica SAMRO în corectarea lor?

Am lucrat in ultimii ani ca si trainer si am livrat diverse programe de educatie non-formala.

Desi exista o crestere in privinta informatiei si interesului fata de un management colaborativ bazat pe crearea unui mediu de crestere pentru individ inca intalnesc numeroase situatii in care managerii vor sa accelereze sau chiar sa omita timpul necesar ca un angajat sa creasca si sa performeze din dorinta de a obtine rezultate rapide.

E important sa intelegem curbele de formare ale unui individ intr-o organizatie si sa planificam asteptarile vizavi de fiecare in parte corespunzator.

Chiar si in situatiile in care aduci un performer dintr-o alta organizatie, acesta are nevoie de o perioada de acomodare pentru a livra rezultate similare.

3. Mulți absolvenți proveniți din alte facultãți decât cele de management (sau fără facultăți) încearcã sã devinã antreprenori. Cum crezi cã ar putea SAMRO să îi sprijine?

Cunosc si eu foarte multi tineri extrem de pasionati de diverse domenii si care isi propun sa materializeze asta intr-un business, dar sunt blocati si adesea speriati  cand vine vorba de implementare.

Dupa parerea mea, creionarea unor cursuri de baza, prin care acestia sa inteleaga minimul pentru a putea incepe si derula o afacere, iar ulterior elementele pe care sa le urmareasca cand aduc specialist pe fiecare arie sau departament, ar putea aduce foarte multa plus valoare.

4.Cum ar putea universitățile și firmele să colaboreze astfel încât absolvenții programelor de management sã fie cât mai competitivi pe piața muncii?

Cred ca in completare la ce spuneam la prima intrebare, invitarea periodica de antreprenori la seminarii sau cursuri, precum si organizarea de evenimente dedicate, ar avea un impact foarte puternic. Interactiunea acestora cu absolventi de calitate poate facilita accesul si deschiderea spre programe de internship, job shadowing si mentorat.

Sunt convins ca genul acesta de programe sunt mult mai valoroase decat un salariu pentru un absolvent aflat la inceput de drum.

5. Cum crezi că ar putea SAMRO să contribuie la îmbunătățirea relației dintre școlile de management și absolvenți?

Oferind continut de calitate si relevant, precum si oportunitati concrete de invatare si dezvoltare.

Am terminat facultatea de marketing si am aplicat optimist 10% din ce mi-a fost predat, restul a fost auto-disciplina. Cred ca asta spune multe despre ce asteptari aveam si cu ce am ramas, iar din pacate nu toti absolventii gasesc energia si determinarea sa gaseasca solutii.

6. O întrebare din experiența ta de manager. Poți să ne dai un exemplu în care ai luat o decizie managerială corectă pe baza emoției? Cât de utile crezi că sunt emoțiile în procesul de management?

Ma folosesc de emotii in alegerea clientilor cu care lucrez si in majoritatea cazurilor a fost o abordare corecta care m-a scutit de dureri de cap ulterioare, cand am constatat de la parteneri din piata ca sunt rau platnici sau pur si simplu toxici ca si interactiune de business.

Drept urmare le consider utile atunci cand poti sa le gestionezi si ai antrenament suficient.

Cu siguranta e o abordare care trebuie inserata in programa de formare. Afacerile presupun inainte de orice interactiunea umana si aceasta e in mare parte conditionata de emotii.

E un aspect pe care il probez zilnic in activitatea cu clientii mei. Daca reusim sa avem un raport bun, asta deschide foarte multe usi si face loc elementelor rationale.

Sunt convins ca pentru implementarea in universitati, formatorii buni din zona de inteligenta emotionala ar fi extrem de deschisi sa sprijine crearea de cursuri dedicate si implicarea lor directa sau ca si suport.

Interviul a fost obținut de dr. Andrei Țigănaș


Notă:

Contribuțiile din partea colaboratorilor sunt incluse așa cum sunt primite de la aceștia, fără a interveni asupra textului.Coordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO