Arhiva 2015-2017


http://samro.ro/


În Noul An care se pregătește să vină, v
ă urăm să vă bucurați de multe realizări cu satisfacții, de sănătate și de mulți prieteni buni !
Vă mai dorim mult curaj în fața provocărilor și să aveți încrederea că "se poate"!


CUPRINS

Responsabilitatea socială corporativă - un "must" pentru managementul din România. [Prof. Ovidiu Nicolescu]

"Studii de caz privind managementul organizațiilor din România" - Mulțumim autorilor, coordonatorilor și tuturor celor care au făcut posibil ca acest volum să ajungă, în mod gratuit, la toți membrii SAMRO. [Prof. Rodica M. Cândea]

Tineri inventatori de la ULBS pe podium la Chișinău în 2017. [Prof. Mihail Țîțu]

Episodul 8  [Prof. Rodica M.Cândea]  

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ - UN "MUST" PENTRU MANAGEMENTUL DIN ROMÂNIA

Dintre “topic”-urile cele mai frecvent abordate în ultimii ani, în literatura de specialitate managerială pe plan mondial, îl reprezintă Corporate Social Responsibility-Responsabilitatea Social Corporativă (RSC) . Avându-şi originea în abordarea lui Henry Ford din 1917 - “compania Ford face cât de mult poate pentru fiecare persoană cu care vine în contact, pentru a face bani şi a-i folosi, pentru a crea locuri de muncă şi pentru a trimite maşini care să satisfacă oamenii şi …eventual să-i ajute să câştige bani” RSC şi-a îmbogăţit substanţial conţinutul!

Potrivit majorităţii specialiştilor, RSC încorporează trei piloni – creştere economică, echilibru ecologic şi progres social. RSC implică din partea managementului abordări, decizii acţiuni şi comportamente care depăşesc obligaţiile legale ale companiilor. Scanarea literaturii şi practicii manageriale de vârf din ţările dezvoltate, ne-a permis identificarea următoarelor tendinţe recente privind RSC:

-      intensificarea şi nuanţarea multidimensionalităţii RSC mai ales în plan social, ecologic şi educaţional;

-      luarea în considerare de către RSC a unui număr crescut de stakholderi relevanţi ai organizaţiei, externi dar şi interni acesteia;

-      manifestarea RSC ca un element major de modelare a relaţiilor şi proceselor manageriale, cu multiple efecte pozitive pentru organizaţii şi stakholderilor lor;

-      proliferarea RSC de la marile corporaţii la toate categoriile de firme, precum şi la alte tipuri de organizaţii:

-      manifestarea RSC pe fondul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe, ca o majoră resursă intangibilă a organizaţiilor, generatoare de valoare adăugată şi avantaje competitive.

Tendinţele enunţate reprezintă argumente solide pentru ca RSC să fie puternic prezentă în viziunea, abordările, mecanismele şi acţiunile manageriale, atât în ştiinţă, cât şi în practica managerială.                  

                                                                                                                                                                                   Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte SAMRO/Președinte onorific CNIPMMR 

Din activitatea comunității SAMRO 

Mulțumim tuturor autorilor volumului ”Studii de caz relevante privind managementul organizaţiilor din România” (2017), coordonatorilor acestuia și tuturor celor care au făcut posibil ca acest volum să ajungă, în mod gratuit, la toți membrii SAMRO. 

Volumul urmează altor 2 volume de Studii de caz elaborate în cadrul SAMRO, publicate în 2014 şi 2016. 

Spre deosebire de alte lucrări de studii de caz în management, noul volum reunește eforturile comune ale managerilor din companii și ale cadrelor universitare din toate filialele SAMRO. Situațiile prezentate sunt relevante pentru activități ale firmelor în prezent și evidențiază atât cele mai bune practici manageriale cât și practici manageriale defectuase. Studiile de caz sunt de complexități diferite pentru a răspunde nevoilor managerilor practicieni, mediului de afaceri, cât și studenților în management la nivel de licență, masterat și doctorat.

Prin apariția acestui nou volum de studii de caz SAMRO dorește să impulsioneze armonizarea învățământului universitar de management cu cerințele practicilor manageriale autohtone

Inserez în continuare Cuprinsul lucrării Studii de caz relevante privind managementul organizaţiilor din România”:

 
                                                                                                                         Prof. Rodica M. CândeaProprietatea intelectuală: actualități și perspective


TINERI INVENTATORI DE LA ULBS PE PODIUM LA CHIȘINĂU ÎN 2017

Reprezentanții Universității “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) au fost prezenți în perioada 14-19 noiembrie 2017 la cel de-al 15-lea Salon Internațional de Invenţii de la Chișinău, Republica MOLDOVA și la Conferința Internaționala Inovațională (două evenimente internaționale desfășurate efectiv în perioada 15-18 noiembrie 2017), evenimente internaționale desfășurate sub directa organizare a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) Moldova, în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și CIE Moldexpo având ca și susținători puternici Oficiul European de Brevete Munchen (EPO), Organizația Modială a Proprietății Intelectuale Geneva, Elveția (WIPO) și pe Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București (OSIM).

Domeniul inventicii și al transferului de tehnologie a polarizat pentru patru zile pline atenția specialiștilor și a celor care sunt preocupați de inovare. Anul 2017 a adus un plus de valoare  inconstestabilă noutăților pe plan mondial prezentate la Chișinău, unde Universitatea Sibiană a participat pentru prima dată.

Salonul Internațional Infoinvent și Conferința Internaționala Inovațională au fost direct susținute de Guvernul Republicii Moldova.

Au participat peste 10 de țări de pe 3 continente și peste 400 de expozanți care au prezentat peste 400 de invenții pe toată suprafața utilă a CIE MOLDEXPO. Detalii despre programul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT” au fost oferite în cadrul Conferinței de presă susținută de Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, Directorul general al AITT, Roman Chirca și Directorul general al CIE „Moldexpo”, Arcadie Andronic. Din România au participat cele mai importante universități, institute de cercetare, inventatori privați și Asociații Profesionale. Au participat inventatori din România, Republica Moldova, Portugalia, Croația, Cehia, Coreea de Sud, Taiwa, Turcia, Maroc, etc, care au prezentat produse și servicii inovative și creative, proiecte inovaționale de inovare și de transfer tehnologic. Lucrările participanților au fost expuse în cadrul a 5 compartimente: invenții, soiuri de plante și design industrial; produse și servicii inovative; proiecte de inovare și de transfer tehnologic; creația tinerilor și industrii creative.

Ceremonia oficială de deschidere a EIS "INFOINVENT" a avut loc pe 15 noiembrie 2017, ora 11.00, în Pavilionul central al CIE "Moldexpo". La festivitatea de inaugurare au participat membrii Guvernului Republicii Moldova, invitați din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai Misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova cu sediul la Chișinău, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și naționale din domeniul proprietății intelectuale, reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și învățământ superior, inventatori, cercetători și tineri creativi. Au existat conferințe și seminarii dar și ateliere de lucru:

Astfel, în perioada 15-16 noiembrie 2017, la Casa Vinului, a avut loc Conferința Inovațională Internațională cu genericul „Proprietate Intelectuală – Inovații – Calitatea Vieții”. Evenimentul a fost organizat de AGEPI, în cooperare cu WIPO având sprijinul Proiectului de asistenţă tehnică al UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Aflată la cea de-a treia ediție, Conferinţa a abordat subiecte ce țin de politicile și strategiile internaționale în domeniul inovaţiilor și a proprietății intelectuale pentru creștere economică; rolul inovațiilor și al proprietății intelectuale în dezvoltarea afacerilor respectiv, creșterea calității vieții; mecanismele de încurajare a inovațiilor și transferului tehnologic. Deschiderea Conferinței a avut loc în data de 15 noiembrie 2017, ora 13.30. Aici ULBS prin intermediul profesorului universitar Aurel Mihail Țîțu a susținut la cererea organizatorilor un keynote speach intutulat "Creating a successful environment through visualisation and evaluation of intangible assets in knowledge based organisations. Romania’ experiences".

Joi, 16 noiembrie 2017, la ora 14:00, în Pavilionul central al Moldexpo, a fos organizat un master-class în domeniul împletitului din fibre vegetale (pănuși) prezentat de meșterul popular Natalia Cangea, cu participarea copiilor din cadrul Centrului de creație și agrement al copiilor din Criuleni, un master-class deosebit de interesat de educativ pentru toți participanții.

Vineri, 17 noiembrie, ora 10:00, în sala de conferințe a Pavilionului central al "Moldexpo", a avut loc Bursa invențiilor “Finanțarea întreprinderilor inovaționale în cadrul Programului Orizont 2020”. Evenimentul a fost organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Tot pe 17 noiembrie 2017, cu începere de la ora 11:00, în Pavilionul central al Moldexpo, a avut loc un Atelier de lucru privind informația de brevet și sistemul de validare. Evenimentul a fost organizat de AGEPI, în parteneriat cu EPO Munchen.

Conform programului expoziției, pe data de 17 noiembrie 2017, ora 15.00, în incinta Pavilionului central al Moldexpo, a avut loc festivitatea de premiere a laureaților Expoziției Internaționale Specializate "INFOINVENT". De menționat este că această festivitate de premiere a fost organizată în prezența tuturor oficialităților, a inventatorilor și a Presei. La Festivitatea de Premiere au fost prezenți reprezentanții OSIM, AGEPI, EPO și WIPO, personalități importante care au avut alocuțiuni demne de luat în considerare și în care au evidențiat în mod explicit contribuția ULBS pentru îmbunătățirea calității a tot ce înseamnă Proprietate Intelectuală la nivel mondial.

Sâmbătă, 18 noiembrie 2017, ora 11:00, în incinta Pavilionului central al Moldexpo, AGEPI, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, au organizat un Follow-up cu genericul "Industrii creative: de la idee la business". În cadrul evenimentului, mai mulți speakeri din domeniul industriilor creative au împărtășit din experiența proprie și au vorbit despre potențialul substanțial al acestui sector care ar putea fi un atu important în dezvoltarea socială și economică a Europei de Est.

ULBS a participat cu un pachet de 8(opt) invenții brevetate sau în curs de brevetare. Aceste invenții au fost foarte bine apreciate de către organizatori primind aprecierea celor două jurii și anume: Juriul format din Examinatori de la AGEPI precum și de către Juriul Internațional format din Experți acreditați la nivel Internațional. Modul în care au fost selecționați membri din cel de-al doilea Juriu Internațional a fost bazat pe experiența acestora în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale la nivel mondial.

ULBS a fost prezentă la Chișinău cu un prototip funcțional "Scaun de lucru la PC cu principiu activ de destindere a coloanei vertebrale", prototip scara 1:1, într-o stare perfectă de funcționare, acesta fiind de fapt o invenție a universității sibiene. Inventatorii acestei invenții prezentate sub formă de prototip funcțional sunt: Ioan Bondrea, Mihail Aurel Țîțu, Constantin Oprean, Ion Mărginean, Alexandru Marcel Moldovan, Adrian Bogorin-Predescu. Invențiile prezentate de ULBS i-au avut ca și inventatori și pe următorii: Sorin Borza, Diana Coman, Romeo Gheorghe Cioară, Durdun Emilia, Silviu Constantin Cioară, Nicoleta Răchieru, Letiția Oprean, Aurelia Grigoriu, Stela Ecaterina Drăgan, Luminița Ghimici.           ULBS a fost prezentă la Chișinău și cu o serie de prototipuri funcționale din domeniul medical - chirurgical, scara 1:1, prototipuri utilizate în sala de operație la Spitalul Județean Clinic de Urgență din Sibiu, Secția Chirurgie II, în cadrul Departamentului de Cercetare, Aplicare și Implementare a Elementelor de Chirurgie Deschisă și Miniinvazivă Inovatoare (ULBS) și în cadrul Departamentului de Înalte Tehnologii, Inventică și Inovatică al Academiei de Științe Medicale, coordonată de Academician Prof. Univ. Dr. Medic chirurg medicină generală Dan Sabău. Împreună cu echipa sa de medici chirurgi, inventatori, domnul Academician Dan Sabău a realizat aceste prototipuri în cadrul unei consultări multicentrice (Sibiu-București) și multidisciplinare (Stomatologie, Chirurgie Generală, Oncologie). Inventatorii acestor invenții prezentate fiecare sub formă de prototip funcțional sunt: Dan Sabău, Mariana Sabău, Alexandru Dan Sabău, Andreea Marina Smarandache, Anca Dumitra, Cătălin Gabriel Smarandache.

La Chișinău la aceste evenimente remarcabile au participat și au prezentat cele 8 invenții ale ULBS, prototipul - scaunul medical, prototipurile medicale chirugicale următorii: Dipl. Ing. Adrian Bogorin-Predescu, Șef lucrări univ. dr. medic Alexandru-Dan Sabău, medic Oana Bogorin-Predescu și Prof. univ. dr. habil. Mihail Aurel Țîțu. Rezultatele au fost de excepție constând în Medalii e AUR și o Medalie de Argint. Nu toate cele 8 invenții prezentate au primit o medalie sau un premiu special.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a primit la Chișinău în anul 2017 cel mai important Premiu Special în inventică pe care l-a primit vreodată la un Salon Internațional de Inventică pentru invenția care se referă la Scaunul Medical premiu denumit "Most Representative Participation in the Exhibition", acesta fiind echivalent cu marele premiu pentru străini.

De asemenea trebuie evidențiat primirea de către ULBS și implicit de către inventatorii invențiilor prezentate la Chișinău în anul 2017 a unor Premii Speciale importante: Premiul Special din partea Korea University Inventions Associations KUIA din Coreea de Sud, Marele Premiu al Rectorului  Universității Tehnice a Moldovei Chișinău Republica Moldova, Premiul Special oferit de Institutul de Cercetări al Grădinii Botanice din Chișinău Republica Moldova pentru invenția care se referă la "Seră", Premiul Special oferit "Inventarium Science" oferit de delegația din Portugalia, Marele premiu al Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj Napoca România oferit de Rectorul universității pentru excelență în cercetare, Marele Premiu al Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițeanu" din Republica Moldova oferit de Rectorul universității pentru contribuții remarcabile în domeniul cercetării aplicate, Marele premiul al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Regele Mihai I al României" Timișoara România oferit de reprezentantul Rectorului universității, Premiul Special acordat de Centrul de Sănătate Publică din Republica Moldova pentru rezultate valorice și prezentate și Premiul Special al Societății Inventatorilor din Banat din România.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, în numele Rectorului Universității, a acordat Marele Premiu al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) respectiv Doamnei Director al AGEPI Lilia Bolocan pentru modul exemplar și profesionist în care a organizat cele două evenimente internaționale, standardul fiind de excepție așa cum au afirmat reprezentanții celor două mari organisme mondiale EPO și WIPO, respectiv mari personalități ale lumii academice prezente acolo, academicieni, rectori și nu în ultimul cele șase televiziuni care au monitorizat încontinuu totul timp de 4 zile.

Trebuie făcută o precizare foarte importantă și anume suportul susținut pe care OSIM îl oferă mereu Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, prin intermediul Centrului PatLib din Sibiu (centrul este direct subordonat OSIM și EPO), prin taxele diminuate pe care le oferă universității, prin suportul logistic pe care ni-l oferă de la înfințarea Centrului PatLib la Sibiu și până în prezent, prin școlarizarea repetată a experților internaționali români formați la OSIM, la EPO dar și la WIPO. Din toate cele menționate și subliniate, universitatea sibiană nu a avut decât de câștigat prin faptul că promovarea care s-a făcut prin intermediul realizărilor inventatorilor sibieni a adus onoare și recunoaștere pe plan internațional și implicit național pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.

Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT” 2017 a reprezintat un mediu ideal pentru întâlniri de afaceri între inventatori, cercetători și reprezentanții sectorului investițional. A fost un eveniment major și REMARCABIL pentru întreaga comunitate științifică și inovațională a celor care au participat efectiv !  

Din partea noastră, a celor care am reprezentat pentru prima dată la Chișinău în anul 2017 cu succes și cu rezultate remarcabile, din partea noastră a celor ce ne-am străduit să transportăm cu greu prototipurile amintite (mai ales scaunul medical), Vă rugăm să primiți urări de sănătate, bucurii, putere de muncă, echilibru și căldura sufletească, alături de încredințarea alesei considerații care V-o purtăm! Sărbători Fericite și Crăciun Fericit ! La Multi Ani 2018 !

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a clarifica anumite aspecte atât de natură tehnică cât și legate de activități conexe domeniului Managementului Proprietății Intelectuale puteți accesa site-ul: https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

"Inovarea este abilitatea de a vedea schimbarea ca pe o oportunitate, nu ca pe o amenințare. Când totul merge împotriva ta, ține minte că un avion decolează împotriva vântului, nu cu ajutorul acestuia"

Încheiem prin a Vă ura tuturor multă sănătate, bucurii și un An Nou 2018 mai bun, cu realizări, cu prosperitate, cu liniște și cu manageri și management așa cum ne dorim !

Din partea noastră, cu drag, La Mulți Ani 2018 !

Sibiu, 12 decembrie 2017

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Acad. Prof. univ. dr. medic Dan SABĂU și 

Prof. univ. dr. habil. Mihail Aurel ȚÎȚU, Manager, Centrul PatLib din Sibiu al OSIM-EPO-ORDA


DE CE SUNT INTERESATE ȘCOLILE DE BUSINESS DE COMPETENȚELE EMOȚIONALE ALE ABSOLVENȚILOR ?

Învățământul universitar s-a focalizat în mod tradițional asupra inteligenței cognitive, apelând la aceasta atât în procesul de transmitere a informațiilor cât și în cel de evaluare a performanțelor studenților. Evoluțiile din domeniile psihologiei, neurologiei și managementului din ultimii 10 ani, și experiența din practică, au generat însă o schimbare de paradigmă: inteligența emoțională este "arta succesului" în propria dezvoltare personală și profesională și în orice activitate care presupune lucrul cu oamenii. Care a fost impactul acestei noi paradigme asupra procesului de învățământ în management? În episodul prezent voi comenta pe marginea acestei întrebări.

Preocupările privind inteligența emoțională sunt întâlnite pe cinci paliere: în școlile de business, la admitere și în stabilirea programelor de învățământ ale acestor școli; în organizații, la angajare, în traininguri de dezvoltare a competențelor emoționale pe parcurs și în alte aspecte ale managementului capitalului uman. 

În legătură cu managementul capitalului uman un fenomen devine tot mai evident: creșterea numărului de femei în posturi de conducere. Până nu demult (și chiar în prezent în cadrul unor firme) găseam un număr foarte redus de femei în posturi de conducere, pe motiv că sunt prea “emoționale”, că emoțiile sunt dăunătoare procesului de conducere, că emoțiile trebuie lăsate în afara locului de muncă. Astăzi însă vorbim frecvent despre: cele mai bogate femei din lume, cele mai puternice femei din lume, despre femei erou în lupte alături de bărbați etc. Întrebată de BUSINESS MAGAZIN “Care sunt calităţile feminine care ajută în business?”, dna Aliz Kosza (Business Mentor) despre care am mai scris în NL SAMRO, a răspuns: “Cu siguranţă acestea țin de inteligenţa emoţională şi spirituală. Femeile se adaptează uşor, ţintesc foarte sus şi dispun de inteligenţa transformaţională indispensabilă pentru a putea fructifica milioanele de oportunităţi care plutesc în aer. Femeile au intuiţie puternică şi asta le permite să nu se limiteze să acţioneze în cadrul unor paradigme, ci să joace jocul infinit.” (100 cele mai puternice femei din business). 

Primele două paliere ale preocupărilor privind valorificarea competențelor emoționale în învățământ au devenit active începând cu 1990. La noi, implementarea noii paradigme a avut loc mai ales în mediul preșcolar și preuniversitar și în trainingurile oferite în afara sistemului de învățământ superior. De ce mediul nostru universitar este mai rigid în a adopta noua paradigmă? De ce școlile de business de la noi, MBA-urile, nu s-au înscris primele în acest curs evolutiv?

Voi menționa în continuare câteva școli și programe de management din SUA și Europa care au adoptat noua paradigmă pe diferite căi: prin introducerea unor forme specifice de testare a inteligenței emoționale în faza de admitere în programe (prin: teste de tip GMAT, eseuri și interviuri tematice, scrisori de recomandare privind activități manifestând competențe emoționale) și prin introducerea de diferite forme de dezvoltare a competențelor emoționale, în programele de învățământ. Câteva astfel de exemple sunt:

New York University Stern School of Business, care anunță: "Căutăm studenți care posedă o combinație superioară de IQ și EQ, deoarece indiferent de cât ești de bine pregătit profesional în management având un IQ mare, principalul rol al managerului este să lucreze cu oamenii și prin oameni, iar succesul în acest rol este determinat de un EQ mare". Isser Gallogly, decan al MBA și al programului "Innovation at NYU’s Stern" a făcut într-un interviu dat la US News & World Report, afirmația: "Ceea ce diferențiază pe un manager mediocru de unul excepțional este EQ". Gallogly opinează că EQ este cel care măsoară capacitatea antreprenorului, a liderului, de a-și "vinde" și implementa ideile.

La Stanford Graduate Business School se are în vedere faptul că, atunci când vrei să ai un impact asupra comportamentului oamenilor pe care îi conduci, este nevoie să îți gestionezi atât propriile emoții cât și pe ale celor de care depinde succesul tău, să identifici speranțele, aspirațiile și vulnerabilitățile acestora. Capacitatea de a conduce este în primul rând dependentă de competențele emoționale.

Dartmouth’s Tuck School of Business se focalizează pe competențele emoționle care asigură capacitatea unui manager de a fi performant în condiții de stres. Nivelul de stres este dependent de caracteristicile interfeței dintre stresori și reacția comportamentală a individului. Această interfață este în primul rând de natură emoțională.

Alte câteva exemple de școli de business în care noua paradigmă este implementată sunt: Indiana University’s Kelley School of Business, Yale School of Management, Notre Dame School of Business, Northwestern University’s Kellogg School of Management, Cornell University, McGill University, Swinburne University etc.

Massachusetts Institute of Technology a îmbrățisat noua paradigmă mergând și mai departe, vizând realizarea Inteligenței  Artificiale care să fie "Inteligentă Emoțional"! Articole cum sunt:  We Need Computers with Empathy, Put Humans at the Center of AIHow We Feel About Robots That Feelapărute recent în MIT Technology Review, ne fac să ne întrebăm: 
Inteligența Emoțională, încotro !? 

Prin Sloan School of Management și programele sale, MIT transferă în management și exploatează la maxim tot ceea ce neuro-psihologia oferă zi de zi.   

Dar ce au toate aceste școli de business și programele lor în comun, în afară de transmiterea de teorii și practici de management absolvenților lor? Ele  mizează pe valorizarea avantajelor competențelor emoționale. Alegând candidații cu inteligență emoțională superioară (sensibilitate și memorie emoțională, capacitate superioară de prelucrare a emoțiilor), dezvoltându-le în continuare competențele emoționale și transpunându-le în competențe manageriale, aceste școli au cele mai bune șanse să creeze liderii viitorului.

Dacă ne referim acum la situația din Europa, constatăm că ... (va urma)


Prof. Rodica M. Cândea
Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.
Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO