Arhiva 2015-2017

http://samro.ro/

CUPRINS

Editorial: Strategia Academiei Române, un mare semn de întrebare !? [prof. Ovidiu Nicolescu]
- Ședința Consiliului Director SAMRO - 30.05 [prof. Ovidiu Nicolescu, prof. Dănuț Dumitrașcu]
- Referitor la Strategia de dezvoltare a României lansată de Academia Română: Invitație
- Lansarea Raportului de cercetare "Starea de sănătate a managementului din România în 2016", ediția a VIII-a
Proprietatea intelectuală: actualități și perspectiveTrei evenimente științifice de excepție în domeniul inventicii internaționale [prof. Mihail A.Țîțu]
- Cultura chineză multimilenară - Partea a doua [prof. Constantin Oprean]
- Aliz Kosza lansează Business Mentoring House [prof. Rodica M. Cândea]
- Lansare de carte: "Un sfert de secol de învățământ universitar economic la Târgoviște"       [prof. Ion Stegăroiu]
Inteligența emoțională, comportament și performanță managerială: Episodul 3 - "Cum se manifestă inteligența emoțională?" [prof. Rodica M.Cândea]


STRATEGIA ACADEMIEI ROMÂNE, UN MARE SEMN DE ÎNTREBARE !? 

Fiecare țară – pentru a fi performantă – are nevoie de o strategie. Această ”axiomă managerială” o cunosc toți cei care înțeleg ce înseamnă managementul.

România este una dintre puținele țări devenită membră a Uniunii Europene care nu și-a elaborat o strategie post-aderare, o strategie de integrare în cadrul Uniunii Europene. Cu toate că avea o astfel de obligație statutară, România nu a reușit să se ”doteze” cu o strategie națională. Încercări au fost, dar pornite neprofesionist, nu s-au finalizat.

În acest context, inițiativa Academiei Române de a elabora o Strategie pentru România cuorizont 2038, este mai mult decât binevenită.

România, penultima clasată în Uniunea Europeană ca performanțe economice și sociale, are o stringentă nevoie de o strategie națională care să proiecteze fundamentat și responsabil cum să construim o Românie modernă, valorificând marile oportunități oferite de trecerea la societatea și economia bazate pe cunoștințe, de ”smart society”.

Proiectul de strategie a României, lansat pentru discuții de președintele Academiei, cu participarea președintelui principalului partid politic din România este o lucrare laborioasă care este structurată în 13 proiecte de sine stătătoare.

Deci, strategia României se rezumă la analize și proiecții autonome care au ca obiect componente majore ale economiei și societății din România, fiecare cuprinzând elemente deosebit de interesante și utile, dar atât și nimic mai mult !? Nimic care să se refere la România ca un sistem. Nimic care să contureze starea viitoare a României ca întreg, obiectivele sale fundamentale, opțiunile strategice la nivel de țară, resursele necesare și obtenabile și avantajele sale competitive.

Dată fiind importanța stategiei pentru dezvoltarea României, impactul său decisiv asupra modului de dezvoltare economico-socială și standardului de viață al populației este necesar – așa cum solicită și autorii strategiei – să evaluăm documentul și să ne exprimăm un punct de vedere profesionist și riguros, care să aibă în vedere cerințele pe care să le întrunească o strategie și interesul național al României.

Invităm membrii SAMRO ca până pe 25 iunie 2017 să ne transmită feedback-ul lor pentru a putea contribui la proiectarea strategiei profesioniste de care are nevoie imperios, România.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte SAMRO/Președinte onorific CNIPMMR
Din activitatea comunității SAMRO

ŞEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR SAMRO

A avut loc în data de 30.05  la Universitatea “Valahia” din Târgovişte:

>>> Ordinea de zi a ședinței

>>> Informare privind activitățile realizate de SAMRO în perioada 14 martie 2017 – 30 mai 2017

>>> Deciziile adoptate:  

1 - În vederea amplificării gradului de informare ştiinţifică, se aprobă ca rubrica de noutăţi ştiinţifice din cadrul site-ului SAMRO să fie administrată de domnul doctorand Ştefan Corcodel, care va selecta permanent şi va propune publicarea pe site, de cărţi şi lucrări ştiinţifice reprezentative pentru domeniul management.

2 - Se aprobă propunerea filialei Sibiu, de primire ca membru SAMRO a domnului prof.univ.dr. Romulus Iagăru, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

3 - Se aprobă propunerea filialei Bucureşti de excludere din SAMRO a următoarelor persoane: Alpopi Cristina, Anghel Florin, Deac Vasile, Popescu Doina, Profiroiu Marius, Crivii Adrian, Netoiu Lavinia, Rosca Constantin, Sitnikov Catalina, Savga Larisa.

4 - Se aprobă propunerea filialei Bucureşti, de primire ca membru SAMRO a domnului lector.univ.dr. Dumitru Nancu, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

5 - Se decide ca lucrarea „Starea de sănătate a managementului din România 2016”, depusă spre multiplicare la editura Pro Universitaria, să fie multiplicată într-un număr suficient de mare, astfel încât să poată fi difuzată factorilor importanţi de decizie din România, firmelor mari de consultanţă etc.

6 - De asemenea, se decide ca lucrarea menţionată la punctul 5 să fie lansată la Bucureşti în perioada 15-30 iunie, iar apoi, fiecare filială să realizeze o lansare/promovare pe plan local. De asemenea, în cadrul celei de a doua zi a conferinţei din noiembrie de la ASE Bucureşti, se va realiza o prezentare detaliată a cercetării.

7 - Se decide ca volumul “Studii de caz relevante privind managementul întreprinderilor din România” să fie editat de Pro Universitaria, editură de prestigiu, acreditată CNCSIS.

8 - Se decide ca fiecare filială să urmărească manifestările ştiinţifice şi evenimentele ce se desfăşoară sub egida SAMRO, să atenţioneze organizatorii, astfel încât manifestările să promoveze SAMRO în conformitate cu  „Programul de creştere a vizibilităţii SAMRO și de amplificare a comunicării interne și externe organizaționale”.

9 - Ca răspuns la solicitarea domnului prof.univ.dr. Constantin Brătianu, privind stadiul publicării volumului II, cu lucrările Conferinţei internaţionale organizată de SAMRO în anul 2014, de către editura Cambridge Schollars, în cadrul informării realizate de preşedintele SAMRO şi prof. George Pleşoianu, se precizează că lucrarea a fost predată către editură ca “bun de tipar” şi va apărea în a doua jumătate a lunii iunie 2017. Se menţionează că întârzierea s-a datorat calităţii slabe a traducerii în limba engleză şi ca urmare, necesităţii de corecturi numeroase.

10 - Se decide ca lucrarea menţionată la punctul 9 să fie multiplicată cu un plus de 15 exemplare, care vor fi donate bibliotecilor importante din ţară.

11 - Se decide ca în cazul în care unul din membrii SAMRO suferă o condamnare, calitatea de membru se suspendă. Conducerea filialelor va informa în scris conducerea SAMRO despre caz şi va solicita suspendarea calităţii de membru a persoanei respective.

12 - În vederea îmbunătăţirii activităţii SAMRO se decide ca în următoarea etapă să se realizeze o şedinţă de analiză a managementului filialelor SAMRO.

13 - De asemenea se propune o îmbunătăţire a statutului SAMRO. Pentru aceasta, membrii SAMRO sunt rugaţi să trimită propunerile de îmbunătăţire către filiale, până la data de 24 iunie 2017. Filialele vor centraliza propunerile primite şi le vor trimite apoi conducerii SAMRO, până în data de 27 iunie 2017.

14 - Se decide ca decernarea premiilor SAMRO să se facă în cadrul Adunării Generale SAMRO ce va avea loc la Bucureşti, în luna noiembrie 2017. Pentru premierea cu suma de bani prevăzută în regulament, dl. vicepreşedinte SAMRO, prof.dr. Ion Popa va realiza în timp util documentele şi demersurile necesare.

15 - Se decide să se instituie un nou premiu SAMRO, de performanţă în management, adresat reprezentanţilor mediului de afaceri. Premiul acordat va fi constituit din medalii, diplome şi cărţi în domeniu. În acest sens, regulamentul de acordare a premiilor va fi modificat, până la următoarea şedinţă a Consiliului Director SAMRO.

16 - Se decide iniţierea pe site-ul SAMRO a unei dezbateri despre strategia României elaborată de Academia Oamenilor de Ştiinţă. Concluziile principale ale dezbaterii ce va dura 30 zile vor fi prezentate elaboratorului strategiei, de către conducerea SAMRO.

17 - Se decide ca în site-ul SAMRO să fie adaugate: o rubrică în care se promovează premiile SAMRO şi o rubrică în care să se promoveze performanţele membrilor SAMRO.

18 - Se decide ca pentru protecţia intelectuală a siglei SAMRO prof.dr. Mihail Ţîţu să facă demersurile necesare, până în data de 1 iulie 2017.

Preşedinte SAMRO, Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu                Secretar General SAMRO, Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu>>> REFERITOR LA STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI LANSATĂ DE ACADEMIA ROMÂNĂ: INVITAȚIE

Academia Română a lansat recent Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, document de importanță strategică națională.

Consiliul Director SAMRO, derulat la Universitatea Valahia Tîrgoviște, în 30 mai 2017, a decis punerea în discuție a membrilor SAMRO, a acestui proiect de strategie și formularea unui punct de vedere al organizației, până pe 1 iulie 2017.

În acest scop vă rugăm - pe baza examinării sintezei, și-sau sumarului executiv al strategiei, care se regăsesc pe site-ul Academiei Române și al SAMRO, să vă exprimați opinia dvs. având în vedere cu prioritate:

·      Principalele puncte forte ale strategiei

·      Principalele puncte slabe are strategiei

·   Recomandări privind îmbunătățirea proiectului de strategie din punct de vedere al metodologiei utilizate, analizei efectuate, structurării componentelor și al conținutului elementelor de strategie propus.

Punctul dumneavoastră de vedere vă rugăm să îl transmiteți domnului Prof. Univ. Dr. Dan Dumitrascu, Secretar-General SAMRO la adresa de e-mail dan.dumitrascu@ulbsibiu.ro, până cel mai târziu 25 iunie a.c.

Punctul dumneavoastră de vedere –dacă doriți-, va fi afișat și pe site-ul SAMRO și va fi valorificat în setul de propuneri privind îmbunătățirea proiectului strategiei care va fi prezentat Președintelui Academiei – Academician Ionel Valentin Vlad.

Toți colegii care formulează un punct de vedere vor fi menționați ca autori ai setului de propuneri SAMRO, care va fi transmis și mass-mediei.

Preşedinte SAMRO, Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu                  Secretar General SAMRO, Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu


>>> LANSAREA RAPORTULUI DE CERCETARE STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2016”, Ediția a VIII-a

Vă invităm luni, 26 iunie 2017, orele 10.00, la sediul CNIPMMR din Strada Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 1, să participați la lansarea volumului “Starea de Sănătate a Managementului din România 2016, publicat în editura Prouniversitaria, București, 2017.

Raportul de cercetare – elaborat de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, Prof. Univ. Dr. Ion Popa, Prof. Univ. Dr. Ciprian Nicolescu și Asist. Univ. Dr. Simona Ștefan - este realizat sub auspiciile Societății Academice de Management din România, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Academiei de Studii Economice.

Volumul bazat pe intervievarea în anul 2016, a 1224 de manageri, cadre universitare, consultanți și cercetători în management este structurat în 3 capitole:

-  Capitolul 1:   Evaluarea managementului din România în 2016 utilizând analiza SWOT.

-  Capitolul 2: - Evoluția managementului din România în perioada 2019-2016.

                     - Priorități și perfecționări strategico-tactice ale managementului din România în contextul Strategiei UE 2020.

- Capitolul ultim cuprinde, grupate pe trei niveluri - management național, managementul agenților economici și pregătire și consultanță managerială- 38 de priorități și modalități de acțiune pe termen lung și 34 de probleme și modalități de acțiune pe termen mediu și scurt.

 Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


TREI EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE DE EXCEPȚIE ÎN DOMENIUL INVENTICII INTERNAȚIONALE

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și Centrul PatLib din Sibiu au fost prezenți în perioada 21 - 24 martie 2017 la cel de-al 15-lea Salon Internațional al Cercetării Inovării și Inventicii PROINVENT 2017 Cluj Napoca (https://proinvent.utcluj.ro/index), în perioada 25-27 Mai 2017 la cel de-al 9-lea Salon Internațional al creativității și Inovării EUROINVENT 2017 Iași (http://www.euroinvent.org) și la Conferința Internațională ICIR 2017 Iași, evenimente științifice de nivel internațional și de mare prestigiu în acest domeniu în lume.

Domeniul inventicii și al transferului de tehnologie a polarizat pentru acele zile atenția specialiștilor și a celor care sunt preocupați de inovare. Anul 2017 a adus un plus de valoare  inconstestabilă noutăților pe plan mondial prezentate la cele două Saloane Internaționale de Inventică.

Salonul PROINVENT 2017 a fost organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Salonul EUROINVENT 2017 și Conferința Internațională ICIR 2017 Iași au fost organizate de Forumul Inventatorilor Români, Europe Direct Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Trebuie menționat că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a fost coorganizator al Salonului EUROINVENT 2017 Iași !

Se poate spune că au fost prezentate la ambele Saloane de Inventică lucruri extrem de aparte și invenții din aproape toate colțurile lumii. Salonul PROINVENT 2017 s-a desfășurat la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca iar Salonul EUROINVENT 2017 s-a desfășurat la Palatul Culturii din Iași. Sigur că cele mai importante detalii și cele mai frumoase și concrete aspecte se pot citi pe site-urile celor două Saloane anterior prezentate. Conferința ICIR 2017 publică lucrările științifice supuse unui proces de evaluare într-un proceedings indexat ISI.

Universitatea "Lucian Blaga din Sibiu" s-a prezentat cu un număr de invenții brevetate sau în curs de brevetare, de la caz la caz, lucru care a făcut să fie apreciată de cele două Jurii Internaționale ale celor două Saloane de Inventică. La Conferința Internațională ICIR a fost prezentată în plen o lucrare științifică care a primit un certificat de recunoaștere din partea Comitetului de Recenzie format din specialiști români și străini prezenți la fața locului. În acest an numărul de participanți străini a crescut simțitor față de anii trecuți la ambele Saloane iar la EUROINVENT 2017 Iași numărul de participanți străini aflați la standuri a fost peste 51 % din totalul participanților.

Invențiile ULBS au fost din domeniul tehnic, medical, chimie dar și din domenii interdisciplinare. Recunoașterile primite se pot observa în cele doua imagini atașate acestui material. Inventatorii prezenți în standuri din partea ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu au fost: Dan Sabău, Alexandru Sabău, Diana Coman, Sorin Borza, Alexandru Moldovan, Adrian Bogorin-Predescu, Ion Mărginean, Ștefan Țîțu, Mihail Aurel Țîțu. Acești inventatori sunt în parte și cei care sunt autorii invențiilor prezentate și premiate.

Alte detalii legate de prezența ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu se pot găși pe site-urile celor două evenimente.

Se cuvine să mulțumim organizatorilor de la EUROINVENT 2017 pentru că au acceptat ca ULBS să fie coorganizator al celui mai mare Salon organizat în Sud-Estul Europei (așa cum este acesta prezentat și promovat de organizatorii ieșeni).

Un alt subiect este că la aceste două Saloane de Inventică ULBS a acordat, separat, în numele Rectorului ULBS, domnul prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA, premiul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

Inventatorii de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu s-au aflat pe podiumul celor laureaţi, iar noi, cei prezenți acolo de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, de la Facultatea de inginerie și de la  Facultatea de Medicină) am adus acasă meritele speciale ce se cuvin din plin școlii noastre sibiene și am promovat într-un mediu elevat imaginea Universității "Lucian Blaga" din Sibiu în lume.

Ultimele noutăți în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale din partea noastră le puteți accesa la adresele Web: https://www.facebook.com/mihail.titu și https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Sibiu, 11 Iunie 2017

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuManager, Centrul PatLib din Sibiu>>> CULTURA CHINEZĂ MULTIMILENARĂ - Partea a doua

China este printre puținele țări de pe planeta noastră cu o istorie și o cultură multimilenare, care a demonstrat lumii întregi ce înseamnă construcție și evoluție de-a lungul timpului.

Totul a pornit de la un sistem educațional dezvoltat cu 3500 de ani în urmă, în timpul dinastiei Xia (1523-1027 î. Hr.) și fundamentat pe cele 5 cărți:

-      Cartea Poeziei

-      Cartea Istoriei

-      Cartea Ritualurilor

-      Cartea Schimbărilor

-      Anualele Primăverii și Toamnei

Cu 2565 de ani în urmă s-a născut Confucius (551-497 î. Hr.) considerat ”cel mai mare înțelept și învățat” al Chinei, ”o școală de gândire”. Aprecierea guvernului chinez este demonstrată și de faptul că în localitatea Qufu, provincia Shandong, locul de naștere al lui Confucius s-a construit cel mai mare templu cu semnificație împărătească, aflat în patrimoniul UNESCO, pe un domeniu de 10 ha, cu construcții așezate în 9 curți și 500 de camere.

Învățăturile și modelele de învățare ale lui Confucius sunt azi mai actuale ca oricând. Confucianismul a influențat și dezvoltarea altor țări asiatice precum: Japonia, Hong – Kong, Singapore. Confucius stăpânea cele 6 arte: ritualul, muzica, citirea, scrierea și caligrafia, aritmetica, tirul cu arcul, arta de a conduce carele de luptă trase de cai.

Confucius a fost primul profesor din istoria Chinei care a oferit publicului educație privată, fără bani, bazându-se pe conceptul de ”predare în funcție de aptitudinea naturală”. El a predat tradițiile clasice și cele 6 arte și a pus accentul pe moralitate. A avut în jur de 3000 de studenți, dintre care peste 70 au devenit celebrități.

Confucius a promovat în învățăturile sale: bunăvoința, justiția, bunăcuviința, înțelepciunea, onestitatea, loialitatea și iertarea.

Dezvoltarea Chinei s-a bazat în cea mai mare parte pe învățăturile lui Confucius, chiar și organizarea modernă a învățământului în China care cuprinde:

-învățământul preșcolar (1-3 ani) până la vârsta de 5 ani,

-învățământul primar (5-6 ani) – începe la vârsta de 6 ani,

-învățământul secundar:

-învățământul secundar junior (curs inferior de liceu) de 3 ani;

 

-învățământul secundar superior (curs superior de liceu) de 3 ani.

-învățământul superior de 4 ani.

Această organizare reprezintă o gândire sănătoasă a sistemului modern de învățământ care propune tranziția de la educația clasică, orientată pe transmiterea de cunoștințe, formarea deprinderilor, atitudinilor și valorilor la educația bazată pe dobândirea de competențe orientată pe ce poate elevul să facă și nu pe ceea ce știe.

Aceste principii fundamentale ale educației sunt clădite pe conceptul ”nimic nu poate fi construit sănătos și durabil decât prin muncă cinstită”.

În lucrarea sa ”Analecte” Confucius redă cugetări și idei ale sale cu o profundă semnificație pentru educație și învățătură, precum:

-      Eficacitatea educației prin modele;

-      Învățarea este permanentă (toată viața);

-      Poți învăța de la oricine lucruri bune și despre lucrurile rele pe care nu trebuie să le faci;

-      Natura ne aseamănă, educația ne deosebește;

-      A vorbi înseamnă a semăna, a asculta înseamnă a culege.

Managementul chinezesc la nivel macroeconomic se bazează pe trei valori fundamentale:

-      Plasarea omului pe primul loc;

-      Respectarea cu prioritate a moralității;

-      Dezvoltarea managementului personal în slujba celorlalți.

Acestea sunt și principiile de promovare a cadrelor de conducere în R.P. Chineză.

China reprezintă țara de la care multe țări au de învățat ce înseamnă:

-  Modelul de țară –două sisteme: concept subliniat de Deng Xiaoping care spunea: ”Nu contează ce culoare are pisica, principalul este să prindă șoareci”, adică economia să aducă dolari, adică bunăstare.

Modelul de economie socialistă specifică îmbinată cu economia de piață (planificarea și concurența) în care statul chinez garantează investitorii străini pentru repatrierea profitului. În acest context context sunt de reținut cuvintele lui Confucius: ”Pentru ca o guvernare să aibă succes trebuie să se bazeze pe dreptate și omenie.”

-  Modelul de rezolvare a problemei naționalităților conlocuitoare. Pentru acesta au fost create 5 regiuni autonome pentru principalele naționalități: zhuang, uigură, qing, tibetană și mongolă.

-  Modelul de Institut Cultural Confucius creație a parteneriatului dintre o universitate din China și o universitate din altă țară care va găzdui institutul.

Rolul important al Institutului Confucius în promovarea culturii, limbii și tradițiilor chinezești în lume este foarte important. Sunt de reținut în acest sens cuvintele economistului englez Martin Jacques, profesor la London School of Economics și Tsinghua University din Beijing care afirmă: ”Cultura unei țări decide ponderea ei politică în lume pe fondul unei economii performante.”

Trebuie să amintim un alt model chinezesc preluat astăzi și modernizat de marile companii ale lumii. Acest model este cel al locuințelor chinezilor din antichitate, numite iurte, a căror flexibilitate constructivă impusă de modificarea climei și necesitatea găsirii hranei a fost preluată de marile companii comerciale care au găsit soluții constructive cu flexibilitate mare, care să le permită mobilitatea în diferite părți ale globului în căutare de paradis fiscal și mână de lucru ieftină.

Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN

Vicepreședinte SAMRO


>>> LANSARE DE CARTE

În cadrul evenimentelor prilejuite de aniversarea a 25 de ani de învățământ universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice a organizat, marți 30 mai 2017, lansarea cărții cu titlul 

UN SFERT DE SECOL DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR ECONOMIC LA TÂRGOVIȘTE, 

sub coordonarea Prof. univ. dr Ion Stegăroiu, Conf. univ. dr Mircea Constantin Duică și Conf. univ. dr Valentin Radu.

Cartea prezintă istoria Facultății de Științe Economice din Universitatea Valahiași oferă o imagine clară a tuturor faptelor petrecute în evoluția Facultății de Științe Economice. Un spațiu larg s-a acordat, in memoriam, Prof. univ. dr Paraschiv Vagu considerat ctitorul și simbolul Facultății de Științe Economice. Lucrarea, realizată într-o formă grafică deosebită, prezintă interes pentru lumea academică națională și cu siguranță va reprezenta o piatră de hotar pentru cel de-al doilea sfert de secol de învățământ universitar economic la Târgoviște.

Prof. Ion Stegăroiu


>>> În Newsletter SAMRO #78 (octombrie 2015) dna Aliz Kosza ne dădea un interviu pentru rubrica Manageri practicieni și învățământul de management. Recent Aliz Kosza a lansat: BUSINESS MENTORING HOUSE: O ȘCOALĂ ATIPICĂ în care singurul material didactic e afacerea proprie. Regăsim la baza acestui concept ideile sale de atunci puse în practică

Roxana Roseti, referindu-se la acest eveniment, scrie în revista Cariere din 11 mai 2017:

"După 37 de ani de carieră, peste 25 de ani de experiență în top management și 4 ani de mentorat de business în antreprenoriate românești, Aliz Kosza lansează un nou proiect dedicat în mod special antreprenorilor, dar și managerilor de top, care vor să își ducă businessul la maturitate și performanță de vârf: Business Mentoring House.  

Este școala de business în care singurul material didactic este afacerea proprie și în care antreprenorii și managerii, beneficiind de mentorat privat, individualizat, pot aplica imediat în propriul business bune practici și instrumente de business profesioniste.

Lansarea acestei școli răspunde necesităților pieței, identificate și studiate de Aliz Kosza prin proiectele de mentorat de business și prin cercetare calitativă de piață. Ambele confirmă că oamenii de business care doresc transformare sunt sătui de teorie. Teoria, diplomele, talentul și ideile bune nu mai sunt suficiente pentru creșterea, reinventarea sau însănătoșirea afacerilor. Este nevoie de profesionalizare, strategii integrate, personalizate prin transfer de know-how și practică, pentru a evita stagnarea sau declinul. Majoritatea businessurilor antreprenoriale, după 15-20 de ani de activitate, au nevoie de relansare, de revigorarea visului inițial și de o direcție nouă de dezvoltare. Au nevoie să își redefinească modelul de business și să creioneze propria cale unică în piață. Au nevoie să funcționeze strategic, și nu reactiv."  Detalii
Prof. Rodica M. CândeaInteligența emoțională, comportament și performanță managerială  (3)

CUM SE MANIFESTĂ INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ?

Neuroştiinţa afectivă a demonstrat că inteligenţa emoţională se manifestă prin comportamente comandate de circuitele neuronice care leagă sistemul limbic şi reţelele sale extinse în tot creierul cu ariile cortexului prefrontal (centrul executiv al creierului). La fel cum inteligenţa cognitivă se manifestă prin activităţi comandate de cortex, inteligenţa emoţională se manifestă prin activităţi comandate de circuitele integrate ale limbicului şi cortexului. Conexiunea sistemului limbic cu cortexul asigură baza organică a legăturii dintre emoţie şi gândirea.

Altfel spus, inteligența emoțională se manifestă prin capacitatea de a ne identifica, înțelege, controla și folosi propriile emoții. În emoții se află informație utilă pe care o persoană inteligentă emoțional este capabilă să o conștientizeze, să o înțeleagă și să o folosească pentru a decide asupra comportamentelor pe care le adoptă și a acțiunile pe care le întreprinde. În același timp persoana inteligentă emoțional este capabilă să recunoască emoțiile celor din jur și să țină cont de ele în mod proactiv.

Conceptul de inteligenţă emoţională este preliminat de lucrările lui E. Thorndike care, în 1937, a adus în discuţie inteligenţa socială ca abilitate de a acţiona inteligent în relaţiile cu oamenii. A urmat apoi o perioadă dominată de lucrările lui D. Wechsler care, în anii 1940, defineşte inteligenţa generală şi introduce indicele IQ ca măsură a acestei inteligenţe. Wechsler menţio­nează însă că inteligenţa generală are aspecte „intelectuale“ şi „nonintelec­tuale“ şi că IQ se referă mai ales la cele intelectuale. Tot el a observat că indivizi cu IQ egal pot diferi foarte mult în modul în care reuşesc să facă faţă mediului, inteligenţa intelectuală putând explica rezultatele doar în proporţie de 50-70%. Această observaţie a fost însă trecută cu vederea, iar IQ a devenit pentru o lungă perioadă de timp „criteriul inteligenţei absolute“.

În 1983, H. Gardner reia subiectul vorbind despre inteligenţe multiple, printre care şi inteligenţele intrapersonală şi interpersonală, dar abia după 1988 se vehiculează conceptul de inteligenţă emoţională, termen propus de Reuven Bar-On. Continuă apoi să apară numeroase modele pentru acest concept, mai importante fiind: modelul Bar-On (al trăsăturilor de personalitate şi al dispoziţiilor) la care se apelează când se dorește corelarea inteligenței emoționale cu personalitatea; modelul abilităţilor al lui D.P. Salovey și J.D. Mayer (numit ulterior al inteligenţei emoţionale sau al abilităţilor); modelul J. Freedman (al acțiunii); modelul lui D. Goleman (al competenţelor emoţionale).

Pentru a face legătura între inteligența emoțională și competențele manageriale vom face apel în episoadele următoare la modelul lui Goleman (1995). Modelul a trecut prin mai multe reformulări din 1995 până în prezent, bazate predominant pe studii de caz din domeniul managementului.

Redăm mai jos versiunea prezentată de D.Goleman și R. Boyatzis în Harvard Business Review din 6 februarie 2017.

Autorii afirmă că inteligența emoțională se manifestă prin prezența a 12 competențe emoționale, grupate în 4 domenii:

1.     Conștiința de sine (conștientizarea propriilor emoții);

2.     Managementul sinelui (autocontrolul propriilor emoţii, adaptabilitatea, orientarea spre realizări și perspectivă pozitivă);

3.     Conștiința socială (empatia și conștientizarea vieții organizației);

4.     Managementul relațiilor (influențarea, mentoratul și coachingul, managementul conflictului, munca în echipă echipă și leadershipul inspirațional).

Competențele personale ne definesc sinele iar competenţele interpersonale ne determină modul în care ne raportăm la cei din jur, cum tratăm relaţiile cu aceștia, capacitatea de a induce reacţia dorită la aceștia. 

Ne naştem cu un anumit potenţial privind sensibilitatea emoţională, memoria emoţională, capacitatea de procesare şi învăţare emoţională. Acest potenţial poate fi dezvoltat sau inhibat în decursul vieţii prin intermediul experienţelor pe care le acumulăm începând cu cele determinate de părinţi, apoi de prieteni, de sistemul de învăţământ, de profesie şi loc de muncă, de viață în general. Aceste „lecţii“ influenţează potenţialul înnăscut, crescându-l sau reducându-l, determinând nivelul competențelor emoţionale la un moment dat.

Toţi oamenii normali au emoţii şi nevoi de natură emoţională. Nesa­tis­facerea acestora conduce la reacții și comportamente distorsionate, negative din punctul de vedere al performanței. De aceea stările emoționale trebuie luate în considerare în procesul de management dacă se doreşte utilizarea potenţialului angajaţilor pentru creşterea creativității și a performanţei acestora în muncă. Climatul emoțional este un aspect important al climatului de muncă și, implicit, al culturii organizaționale. 

Nu există domeniu de activitate ce implică lucrul cu oamenii care să nu beneficieze de competențele emoționale personale și interpersonale. 

În numerele următoare voi scrie despre relevanța competențelor emoționale pentru competențele necesare managerului performant în lucrul cu oamenii și despre cum se poate evalua nivelul inteligenței emoționale și al competențelor emoționale specifice. În final ne interesează cum se pot dezvolta competențele emoționale ale managerilor pentru creșterea performanței organizației. 

(va urma)

Observație: În literatură se poate întâlni noțiunea de Inteligență Emoțională Socială (IES) care se referă la competențele legate de conștiința de sine și managementul sinelui, și conștiința socială și managementul relațiilor. Ideea de bază este aceeași. Acest fel de inteligență permite oamenilor să înțeleagă și să administreze propriile emoții și ale celorlalți în interacțiunile sociale.

Prof. Rodica M. Cândea
Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.
Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO