Arhiva 2015-2017‎ > ‎

Newsletter SAMRO #93 (ianuarie 2017)


Arhiva 2015-2017                               

SAMRO


CUPRINS
Două lucrări SAMRO cu obiective și conținuturi diferite [prof. Ovidiu Nicolescu]
Review of International Comparative Management - Call for papers [prof. M. Năstase]
Premierea celei mai bune teze de doctorat şi a celei mai bune cărţi de management [prof. D.Dumitrașcu, prof. O.Nicolescu]
Cercul Științific de Proprietate Intelectuală PatLib Sibiu de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu [prof. M.Țîțu]
Opinii exprimate la rubrica "Manageri practicieni și învățământul de management" [prof. R.M.Cândea, asist.univ. Alexandru Codreanu]
Statistica accesărilor la Newsletter in 2016 [prof. R.M.Cândea]
Din actualitatea națională și internațională
Leadership and behavior. Mastering the mechanics of reason and emotion [McKinsey]
Interviu cu dna prof. Livia Ilie, Prorector ULBSibiu [prof. Rodica M. Cândea]

   

Editorial 

 

DOUĂ LUCRĂRI SAMRO CU OBIECTIVE ȘI CONȚINUTURI DIFERITE

În primul editorial al anului 2017, dorim să aducem în atenția membrilor SAMRO, realizarea a două lucrări foarte importante pentru școala de management din România și pentru educația universitară de management.

O premieră pentru SAMRO și  - îndrăznim să afirmăm pentru  învățamântul de management autohton - o reprezintă realizarea unei culegeri de studii de caz manageriale care să se refere la întreprinderile din România, cu următoarele elemente de noutate:

 • studiile de caz sunt concepute împreună, de cadre didactice și manageri din firmele respective, ceea ce le conferă un plus de realism și relevanță pragmatică și didactică
 • studiile de caz se referă la întreprinderi care își desfășoară activitatea în toate regiunile istorice ale țării - Transilvania, Muntenia, Moldova și Banat - și nu numai în arealul unui centru universitar
 • o mare parte dintre studiile de caz se vor referi la managementul unora dintre cele mai competitive întreprinderi din România potrivit Topului Național al firmelor private din anul 2016
 • studiile de caz acoperă problematica de bază a managementului întreprinderii, atât dat de ansamblu, cât și de nivelul principalelor componente
 • studiile de caz vor fi structurate pe trei categorii de complexitate și dimensiune, corespunzătoare necesităților diferite, didactice și de timp disponibil ale studenților
 • volumul de studii de caz sub formă fizică și virtuală va fi pus la dispoziția fiecărui membru SAMRO și tuturor bibliotecilor universitare și naționale din România

Al doilea volum, ”The Best Romanian management studies in 2015-2016”, reprezintă o continuare a precedentelor două lucrări referitoare la perioadele 2011-2012 și 2013-2014. La fel ca și în trecut, volumul va fi publicat la o editură cunoscută din străinătate, contribuind la mediatizarea pe plan internațional și național a celor mai buni specialiști în management din România și la afirmarea școlii de management românești.

DRAGI COLEGI, VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA REALIZAREA ACESTOR DOUĂ LUCRĂRI FANION ALE MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA, POTRIVIT INVITAȚIILOR PRIMITE PRIN EMAIL DE FIECARE DINTRE DVS.

VĂ AȘTEPTĂM CU PLĂCERE !

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte SAMRO


Anunțuri


Am primit de la dl.prof. Marian Năstase următorul anunț:


Review of International Comparative Management is an academic journal from Bucharest University of Economic Studies. The publication is an open access (no publication or access fees), peer-reviewed journal and publishes high-quality and original research studies in the field of management, marketing and economics. The journal welcomes empirical and theoretical articles that cover domains such as business strategy and policy, international management methods and tools, entrepreneurship, organisational behaviour, organisational culture and development, human resource management, intellectual capital, comparative and cross-cultural management, business education and project management.

The journal is designed to serve an audience of academic researchers and educators, as well as business professionals. The final mission of RICM is to contribute to the development of a high performing management in organizations. The review appears with five annual issues.

Content requirements:

The manuscripts must be original papers not previously published or currently submitted for publication in other journals. The peer-review of the papers will be with regards to the relevance and importance of the theme in the research field, the originality of the research, contributions to academic debate in the field, the relevance of literature review, the research methodology, the emphasis placed on results, discussions and conclusions.

Important dates (Vol 18/Issue 1/2017):

- Submission of manuscript: February 10th, 2017

- Results of peer-review process: February 20th, 2017

- Submission of revised manuscript: February 25th, 2017

- Notification of acceptance/rejection of manuscript: February 28th, 2017

Submission of manuscripts:

The submission procedure is via e-mail: ricmjournal@gmail.com  

For more information regarding the publication and author instructions please visit our journal website at www.rmci.ase.ro

Professor Ph.D. Marian Năstase

 Chief Editor of Review of International Comparative Management 


Din activitatea comunității SAMRO


Vă readucem în atenție invitația de a comunica propunerile dumneavoastră pentru premierea celei mai bune teze de doctorat şi a celei mai bune cărţi de management. Premierea se va realiza în anul 2017, pentru lucrările elaborate în anul 2016. Noul termen de trimitere a propunerilor este 20 ianuarie 2017. 

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu - președinte SAMRO
Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu - secretar general SAMROProprietatea intelectuală: actualități și perspective


"Cercul Științific de Proprietate Intelectuală PatLib Sibiu de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Prin intermediul Centrului PatLib din Sibiu, am început să organizăm începănd cu data de 04 iulie 2016, în fiecare zi de miercuri (orele 19), sala IM 100, Facultatea de Inginerie, strada Emil Cioran nr 4, "Cercul Științific de Proprietate Intelectuală PatLib Sibiu". Motivul pentru care am demarat această activitate este de a pune în valoare creativitatea celor pasionați, a studenților, a doctoranzilor, a tuturor celor care sunt atrași de inovare și de transfer de tehnologie.

La acest Cerc Științiific pot participa elevii, cadre didactice din învățământul preuniversitar, cadrele didactice din învățământul superior, care doresc să își aducă o contribuție importantă în creșterea portofoliului de invenții brevetabile, specialiști din mediul de afaceri, oameni pasionați indiferent de pregatirea științifică și profesională.

"Cercul științific de Proprietate Intelectuală PatLib Sibiu" este dedicat tuturor oamenilor cu potențial creator, cu bun simț tehnic, cu potențial inventiv, care sunt dispuse să își valorifice ideile prin intermediul Centrului PatLib din Sibiu. Vârsta nefiind un criteriu de participare, singurul lucru de care se va ține cont în vederea participării la "Cercul de Proprietate Intelectuală PatLib Sibiu" este dorința de a face ceva care să contribuie la creșterea și dezvoltarea societății actuale, o societate pe care ne-o dorim bazată pe cunoștințe și în care ne dorim o ierarhie a valorilor.

Scopul "Cercului Științific de Proprietate Intelectuală PatLib Sibiu" este de a aduce în prim planul mentalului colectiv importanța Proprietății Intelectuale în actualul sistem de valori morale, spirituale și intelectuale, într-o economie globală bazată pe cunoștințe.

Dorindu-se a fi o abordare prietenoasă a unui domeniu care din păcate nu este prezent decât parțial în viața studenților sibieni, Cercul Științific va propune prin intermediul celui care l-a creeat și care îl coordonează idei și proiecte care să conducă la depunerea de Cereri de Brevete de Invenție, Modele de utilitate, Desene și Modele Industriale, Design, Indicații Geografice, etc. 

Participarea la acest Cerc Științific, va conduce la o cunoaștere a teoriei aferente Proprietății Industriale, a Drepturilor de Autor și a Drepturilor Conexe, va îmbunătăți cunoștințele celor care participă în acest domeniu de vârf la nivel mondial, dar va aduce și la un plus de satisfacție celor care reușesc să își protejeze ideea materializată într-un proiect viabil cu activitate inventivă și susceptibil de a fi aplicat industrial. Cei prezenți vor lucra în echipe și vor finaliza proiectul respectând toate etapele prezentate în literatura de specialitate de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci armonizate cu cele de la Oficiul European de Brevete.

Acest Cerc Științific nu este o activitate finanțată și nici nu se desfășoară pentru a se obține profit. Singurul profit pe care îl obținem sunt cunoștințele oferite cu titlu gratuit celor care doresc și care sunt atrași de inventică. Pentru că inovare înseamnă progres și pentru că progres înseamnă bunăstare, vă invităm dragi colegi profesori să recomandați studenților Dumneavoastră și doctoranzilor Dumneavoastră acest Cerc Științific.

Să nu uităm că japonezii învață aceste lucruri chiar la vârste fragede așa încât punând în balanță motivele Pro și Contra participării, sunt evidente beneficiile care pot conduce în viitor la dezvoltarea profesională a fiecărui participant, corelată binențeles cu o cercetare de tip aplicativ (putem lua în calcul și cercetarea fundamentală dar numai parțial), toate acestea într-o universitate pe care o dorim antreprenorială. Detaliile trecute, prezente și viitoare le puteți afla transmitand un E-mail la adresa de E-mail mihail.titu@yahoo.com sau puteti accesa adresa Web: https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Închei prin a Vă ura tuturor multă sănătate, bucurii în Noul An 2017, care ne dorim să fie mai bun, cu mai multe realizări, cu prosperitate, cu liniște, cu pace și cu manageri bine pregătiți ! La Mulți Ani 2017 !

Sibiu, 09 ianuarie 2016

Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.-mg.Mihail Aurel ȚÎȚU,

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Manager, Centrul PatLib din Sibiu


A trecut încă un an de Newsletter SAMRO


Anul 2017 înseamnă intrarea în cel de al 9-lea an de apariție a Newsletterului SAMRO. 

Fiecare număr este introdus de rubrica Editorial susținută de dl prof. Ovidiu Nicolescu. 

Activitățile SAMRO sunt prezentate la rubrica Din activitățile SAMRO de către dl prof. Dănuţ Dumitraşcu, Secretar General SAMRO. Activități specifice filialelor sunt comunicate de către reprezentanți ai acestora, deși în măsură insuficientă și disproporționat între filiale.

Rubrica Proprietatea intelectuală: actualități și perspective a fost alimentată permanent de dl prof. Mihail Țîțu.

O rubrică inițiată în 2014 și continuată și în 2016 a fost rubrica Manageri practicieni și învățământul de management, realizată prin intermediul interviurilor transmise în scris și/sau realizate prin discuții în direct cu membrii SAMRO.

Referindu-ne la anul 2016, redăm mai jos o sinteză a opiniilor exprimate pe parcursul acestui an de manageri practicieni, consultanți, reprezentanți ai învățământului de management, membri SAMRO. La realizarea acestei sinteze a contribuit și asist.univ. Alexandru Codreancolaborator NL-SAMRO. La obținerea interviurilor a contribuit, pe lângă Alexandru, și colaboratorul nostru, dr. Andrei Țigănaș, Președinte IAAYP Cluj, cărora le mulțumim. 

OPINII EXPRIMATE

 1. Există în continuare o insuficientă adaptare a învațământului și a formării tinerilor la necesitățile pieței, în aproape toate domeniile, în particular în management. Chiar dacă acest lucru este conștientizat și verbalizat, se acționează insuficient pentru a schimba lucrurile.
 2. Universitățile ar trebui să pună un mai mare accent pe partea practică în pregătirea studenților și chiar să aducă unele modificări în programele de învățământ pentru a sprijini acest deziderat, întrucât managementul este o disciplină aplicată, în care “a face” este scopul final și nu doar “a ști”.
 3. Rolul emoțiilor în management este foarte important, dar dificil de măsurat și cuantificat. De aceea este și greu de argumentat în sprijinul nevoii dezvoltării competențelor emoționale ale managerilor (și nu numai). Pentru un manager relațiile cu oamenii sunt foarte importante, presupunând o îmbinare între rațiune și emoție. Deciziile și comportamentele sunt influențate de emoții.
 4. Un punct de vedere exprimat a fost acela că managerul ar trebui să cunoască în primul rând un domeniu de specialitate (ex. inginerie sau medicină), și doar specializarea ulterioară (poate post-universitară) să fie în domeniul managementului. 
 5. O altă opinie exprimata, care vine în completarea celei de mai sus, este că discipline de studiu legate de management, în particular de competențe de lucru cu oamenii, ar trebui introduse în majoritatea specializărilor universitare. Disciplinele de tip “soft”, cum sunt comunicarea interpersonală, comunicarea de relaționare, negocierea, influențarea și convingerea, vorbirea în public, sunt discipline de bază în obținerea de rezultate cu și prin oameni. Pregătirea profesională într-un domeniu de specialitate nu este suficientă.
 6. Universitățile ar trebui să introducă discipline și să se preocupe de dezvoltarea de competențe atât de cunoaștere și control al propriilor emoții, cât și de manifestare a acestora în relațiile cu ceilalți. Unele companii au introdus deja traininguri în acest sens și au obținut rezultate pozitive asupra performanțelor. Dezvoltarea competențelor  emoționale personale, interpersonale și de grup, ca disciplină de sine stătătoare, ar trebui să cadă în sarcina unor dascăli cu pregătire și practică atât în domeniul psihologiei și sociologiei cât și în management.
 7. Cei care conduc universitățile și unitățile din structura lor ar trebui să dispună ei înșiși de competențe manageriale. Cel mai bun om de știință nu este în mod necesar cel mai bun rector, decan sau șef de departament.
 8. SAMRO, care are printre membri atât profesori cât și practicieni, ar putea sprijini studenții care intenționează să urmeze o carieră în management prin organizarea în colaborare cu universitățile, de cursuri/seminarii/ateliere țintite atât pe probleme manageriale de actualitate cât și de perspectivă.
 9. SAMRO s-ar putea implica în îmbunătățirea relației dintre școli și absolvenți (alumni), în rolul de inițiator, organizator și conector, prin organizarea unor evenimente comune cu mediul de afaceri și universitățile.
 10. Absolvenții ar trebui implicați în cursurile/seminariile/atelierele organizate de școlile de management.
 11. Parteneriatele dintre companii și universități ar putea sprijini atât corelarea ofertei de absolvenți cu cererea de pe piața muncii, cât și facilitarea unor stagii de practică cu conținut managerial pentru studenți (poate și pentru profesori?) – de durate mai mari sau mai mici. Învățământul medical este un foarte bun exemplu în acest sens.
 12. Interesul studenților ar crește dacă s-ar folosi studii de caz de la firme reale, eventual puse la dispoziție de firmele respective ca probleme de rezolvat, sau dacă sunt aduși în universități practicieni din firme, antreprenori, care să discute cu studenții despre problemele întâlnite în munca lor. Intermedierea de către SAMRO ar fi putea fi de ajutor în acest caz.

OBSERVAȚII: 

Câteva din sugestiile făcute mai sus sunt deja implementate de SAMRO, cei intervievați necunoscând acest lucru. Rubricile Editorial și Din activitatea SAMRO au anunțat aceste activități pe parcursul anului.

Pentru ca unele din dezideratele menționate mai sus să se transforme în realitate, credem că este necesară existența unor structuri specializate în SAMRO care să se ocupe de inițierea și desfășurarea activităților corespunzătoare. “O organizație este un grup de persoane, grup care are obiective comune membrilor săi și care dispune de o structură care să dirijeze rersursele spre realizarea obiectivelor.” SAMRO este un grup, are obiective dar are nevoie și de o structură adecvată realizării acestora. Altfel, inițiativele/acțiunile riscă să rămână simple dorințe de îndeplinirea cărora se ocupă toată lumea și nimeni. Să nu uităm că un membru SAMRO este mai întâi un profesionist în organizația din care provine, iar în SAMRO activează, eventual, ca voluntar, statut care îi limitează aportul. 

CÂTEVA CITATE

“Există o „prăpastie” pe care o găsesc absolvenții o dată ce se „despart” de cadrele universitare și întră în mediul de afaceri de pe poziția de angajați, freelanceri sau chiar antreprenori. Pentru ei parcă se sfârșeste o eră și se intră în alta.”

“Diferența dintre cei buni și cei mai puțini buni se bazează, într-o mare măsură, pe fire, caracter și emoții. Sunt lucruri pe care nu le găsești în cărți sau proceduri de lucru.”

“Un dascăl universitar, dacă nu are experiența antreprenorială din zilele noastre, pur și simplu n-are cum să cunoască pe deplin greutățile la care este supus un antreprenor.”

“În România datorita latinității noastre și spiritului mai vulcanic cred că emoția joacă un rol foarte important în management.”

“Responsabilitatea majoră pe care o are un manager NU este respectarea proceselor şi procedurilor din cadrul organizaţiei (acestea pot fi fixate şi respectate prin reguli scrise), SUNT OAMENII, ANGAJAŢII, de care, daca MARII MANAGERI ştiu să aibă „grijă“ și să le împlinească nevoile și aşteptările vor putea asigura creșterea continuă și durabilă a companiei, sporind în același timp valoarea și renumele acesteia.”

“România a importat multe modele de management în perioada postcomunistă, unele au avut success, altele nu, în mare parte pentru că nu au ținut cont de valorile angajaților și structura emoțională a gândirii.”

“Alumni sunt o resursă importantă pentru mediul academic, încă insuficient valorificată în România. SAMRO poate susține crearea de bune practici pentru implicarea comunității alumni, respectiv diseminarea și replicarea acestora în școlile de management”

“Mi-ar plăcea să văd o universitate atât de curajoasă încât să-și trimită nu numai studenții, ci și profesorii, să facă stagii de practică în companii.”

“Cred că toate deciziile importante pe care le-am luat în cei zece ani ca antreprenor au avut o componentă emoțională importantă.”Redăm în final statistica accesărilor NL de către membrii SAMRO (doar cele făcute de pe teritoriul României), pe parcursul anului 2016.

 

Distribuția accesărilor pe luni

Distribuția accesărilor pe regiuni (primele 10 poziții)

Prof. Rodica M. Cândea


Din actualitatea națională și internațională


Leadership-and-behavior-Mastering-the-mechanics-of-reason-and-emotion 

(articol extras din ultimul număr al McKinsey Quarterly)


Articolul redă o discuție revelatoare și în același timp provocatoare, cu privire la raportul rațiune-emoție în leadership. Discuția are loc între prof. Eric Maskin - universitatea Harvard (2007 Nobel Memorial Prize in Economics), pof. Eyal Winter - universitatea Hebrew din Jerusalim (Advisory Board for Neuroscience of Decision Making), Julia Sperling, Neuroscience MD - McKinsey, și David Schwartz, editor - McKinsey. Concluzia este că, deși se crede că emoțiile sunt contrare rațiunii, ele sunt, de fapt, un factor cheie în luarea deciziilor raționale.


Manageri practicieni și învățământul de management


Începem noul an cu interviul acordat de dna prof.univ.dr. MBA Livia IlieProrector Strategie la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 
1. În ce măsură considerați ca fiind utile pentru practica managerială cunoștințele de management transmise prin învățământul de management?

Cunoștințele de management acumulate la nivel mondial, cu precădere din zona de practică managerială - care au fost mai apoi conceptualizate în principal în zona universitară și acceptate, sunt absolut necesar a fi transmise formal prin programele de management. Viitorii manageri au nevoie de toate acumulările făcute de-a lungul timpului, nu numai pentru a performa, dar și pentru a putea dezvolta în continuare bagajul de cunoștințe în acest domeniu și a îmbunătăți metodele și practicile manageriale, ca răspuns la schimbările continue din mediu.

2. Unde considerați că se află principalele cauze ale insuficienței adaptării cunoștințelor și deprinderilor obținute în învățământul de management la nevoile practicii manageriale? De unde credeți că ar trebui inițiată o schimbare?

Totdeauna este important să înțelegem ce vrem să obținem în final. Dacă știm ce vrem să obținem și suntem de bună credință, atunci putem îmbunătăți lucrurile. Schimbarea trebuie inițiată de la modul în care gândim programele de studiu. Și nu prea trebuie să inventăm roata. Există programe de management performante în lume unde se poate observa și ce discipline, ce tematici se abordează și modul de abordare, tehnicile de predare. Programele trebuie gândite pentru studenți și pentru ceea ce trebuie ei să acumuleze : cunoștințe, abilități, atitudini și trebuie corelate cu standardele și practicile internaționale, cu tendințele din domeniu, cu cerințele pieței. Trebuie obligatoriu schimbat mixul între teorie și practică, mai ales pentru un astfel de domeniu.

3. Ce punct de vedere aveți cu privire la modul de combinare optimă a cunoștințelor teoretice cu cele practice, în învățământul de management?

Pentru multe profesii este absolut necesară o pregătire care presupune o combinare a teoriei cu practica. Nu cred că se poate concepe pregătire de management doar pe baza acumulărilor teoretice. Oricât de bune sunt teoriile și oricât de bine cineva le-ar asimila, transpunerea lor în practică nu se poate face automat. Nu putem aplica în practică ad-literam ce am învățat în clasă. Contextele pot fi diferite, complexitatea situațiilor foarte mare și atunci modul de aplicare a teoriei poate să devină provocator. Cred că în puține domenii sau pentru puține activități poți să aplici o ”rețetă” învățată. Managementul  este despre lucrul cu oameni care nu sunt identici și presupune capacitate de a lua decizii adaptate pentru a răspunde unor situații concrete, care de obicei nu seamănă cu cele din manual. Prin urmare, dimensiunea practică în pregătirea de management este esențială.

4. Referitor la căile de îmbunătățire a colaborării dintre universități și firme, ce credeți că s-ar putea întreprinde astfel încât absolvenții programelor de învățământ de management să fie cât mai competitivi pe piața muncii?

Oricât de bine pregătiți teoretic sunt profesorii, în foarte multe cazuri lipsește experiența practică. Ori această lipsă trebuie suplinită de o colaborare strânsă între universități și mediul de afaceri. Această colaborare se poate manifesta în mai multe planuri. În primul rând este necesară o colaborare reală în definirea cunoștințelor și competențelor necesare a fi transmise și dezvoltate studenților și adaptarea curriculelor la nevoile pieței muncii și la tendințele naționale și internaționale. Apoi colaborarea se poate materializa în oferirea de stagii de practică și internshipuri pentru studenți și chiar profesori (care astfel s-ar conecta mai bine la problemele și cerințele reale ale pieței muncii), dar și în invitarea practicienilor pentru a împărtăși studenților experiențe manageriale reale. Putem vorbi și despre teme de licență/master/doctorat pe care firmele să le propună spre abordare școlilor de management.

Cred că ar fi mai importantă obligativitatea ca, de exemplu, 20% din tematici să fie predate de practicieni, față de obligativitatea ca oricine lucrează într-o universitate, inclusiv asistenții, să dețină titlul de doctor.

5. Cum considerați că s-ar putea dezvolta și folosi relația dintre școlile de management și comunitatea absolvenților acestor școli (alumni).

Orice universitate și școală de management pentru a-și desfășura activitatea în corelație cu cerințele din piața muncii este necesară, din punctul meu de vedere, dezvoltarea relațiilor cu două entități consultative: un Comitet Consultativ format din reprezentanți ai mediului de afaceri și Alumni. Fără colaborarea cu aceste două entități, universitățile sunt deconectate de viața reală. Dezvoltarea unei relații funcționale cu Alumni nu este una ușoară, întrucât nu facem foarte mult pentru a dezvolta un spirit de apartenență la un grup, la o universitate. Prin urmare, aici trebuie lucrat foarte mult, din primul an de studenție. Apoi trebuie create mecanisme de colaborare cu Alumni și identificarea zonelor de interes comune. Nu este suficient să cerem absolvenților să rămână conectați și să sprijine universitatea pe care au absolvit-o. Trebuie să identificăm ce tipuri de activități pot fi desfășurate de universități care să răspundă nevoilor absolvenților și, în primul rând, mă refer la nevoile lor de pregătire continuă. Trebuie să ne intereseze apoi real feedbackul absolvenților și să îl căutăm. Ei ne pot spune cel mai bine și cu bună credință ce facem bine și unde mai avem de îmbunătățit. Și să luăm în calcul ideile valoroase, chiar dacă uneori asta ar duce la modificarea modului în care am fost obișnuiți să abordăm lucrurile.

6. Credeți că un absolvent de învățământ de management poate să devină antreprenor de succes sau trebuie să-și dezvolte competențe suplimentare? Care ar fi acestea?

Managementul și antreprenoriatul nu se suprapun în totalitate. Poți să fii un manager bun și să nu ai ”mindsetul” unui antreprenor. Antreprenoriatul presupune asumare de risc, a porni ceva fără să ai siguranța reușitei. Totuși spirit antreprenorial este necesar a dezvolta tinerilor, pentru că tot mai mult vorbim și de intraprenoriat. Angajatorii își doresc angajați cu inițiativă, ce vin cu idei și soluții noi la problemele care apar. Dar și în această zonă cred că avem mult de lucru. Citeam de curând un articol despre antreprenoriat, Silicon Valley si Universitatea Stanford. Cei de la Stanford spuneau că prima condiție necesară pentru a crea un ecosistem antreprenorial este să îți înveți studenții că este în regulă să greșești, să ai un eșec. Ori, noi de mici suntem învățati că a greși este rușinos și suntem și arătați cu degetul.

Da, cu siguranță cred că pentru a fi antreprenor ai nevoie de abilități specifice, dar mai cred că, în contextul actual în care schimbările se produc cu viteză foarte mare, managerii au nevoie tot mai mult și de abilități antreprenoriale pentru a face față provocărilor și competiției globale.

7. Relativ la competențele dezvoltate la facultate cu privire la lucrul cu oamenii, credeți că se face suficient în învățământul de management?

Nu numai în învățământul de management, dar în general în sistemul nostru de educație, nu punem suficient accent pe lucrul cu oamenii, pe interrelaționare, pe lucrul în echipă. Și, din păcate, acest lucru se vede. Reprezentanții mediului de afaceri ne comunică în mod continuu faptul că pentru a crește angajabilitatea absolvenților noștri trebuie să facem mult mai mult în domeniul competențelor transversale. Acestea au crescut în importanță în detrimentul competențelor cognitive, profesionale. Schimbările rapide care au loc în mediu, cu precădere datorită progresului tehnologic, fac dificilă misiunea noastră, a universităților. Oricât de buni suntem, nu putem să pregătim studenții, să le oferim toate cunoștințele și competențele de care au nevoie pentru întreaga lor viață activă. Asta înseamnă că trebuie să punem accent foarte mare pe dezvoltarea capacității lor de a se adapta și de a învăța continuu. Printre competențele necesare în acest sens, creativitatea, inițiativa, orientarea spre rezultat, gândire critică, capacitate de relaționare, de lucru în echipă, etc devin esențiale.

8. Ați considera utilă extinderea introducerii în învățământul de management a unor cursuri de Comunicare managerială și/sau de Dezvoltare a competențelor emoționale ale managerilor?

Cred că sunt absolut necesare. Oricât de bune pot fi anumite decizii manageriale, ele trebuie ulterior aplicate/implementate de angajați. Lipsa de comunicare eficientă a managerilor nu numai că reduce motivația și implicarea angajaților, dar poate atrage după sine și o aplicare defectuoasă a deciziilor și obținerea unor rezultate sub potential. Dar nu numai despre comunicare este vorba, ci despre o serie de deprinderi/abilități de tip soft-skills. Din punctul meu de vedere, cu cât un manager ocupă o poziție managerială superioară în ierarhie cu atât mai mult crește importanța abilităților transversale în detrimentul celor tehnice.

Prof.univ.dr. MBA Livia Ilie, Prorector Strategie ULBS
Coordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO