Arhiva 2015-2016
               
   Sărbători fericite !
  La Mulți Ani comunitate SAMRO !

CUPRINS

Editorial
Exagerarea rolului articolelor ISI generează multiple efecte negative [prof. Ovidiu Nicolescu]
Anunțuri
Solicitare de lucrări în domeniul Managementului cunoștințelor (TAKE, ECKM, ICICKM) [prof.Constantin Brătianu]
Din activitatea comunității SAMRO
Aniversarea a 20 de ani a
Facultății de Management în Producție și Transporturi de la Politehnica din Timișoara [prof. Constantin Dan DUMITRESCU]
CLUB MDRU: Proiectul “România frumoasă” [Conf. Angelica-Nicoleta Neculăesei]
Seminar Digital Development and Intellectual Property [prof. Mihai Țîțu]
Manageri practicieni și învățământul de management
Interviu cu dl prof. Niță (partea a doua) [prof. Rodica M. Cândea]
Ecouri ale celei de a zecea ediții a Conferinței Internaționale de Management (IMC2016) “Challenges of Modern Management” [prof. Nadia Ciocoiu]
Cealaltă față
Luxemburgul în micro-pastile [prof. Ovidiu Nicolescu]


Editorial

EXAGERAREA ROLULUI  ARTICOLELOR ISI GENEREAZĂ  MULTIPLE EFECTE NEGATIVE 

Prezentul editorial mi-a fost "inspirat" de un recent articol publicat în binecunoscuta revista The Economist, în numărul din 26 noiembrie, intitulat emblematic " All toghether now". Articolul referitor la publicațiile  științifice ale ultimelor două decenii mi-a atras atenția, întrucât mesajul său coincide cu propriile percepții, reflectate în mai multe intervenții efectuate în foruri naționale, inclusiv în fostul Cosiliu Superior al Ministerului Educației și învățământului, din care am făcut parte 11 ani. Factorul comun al acestor intervenții a fost următorul: supracotarea articolelor ISI în evaluările cadrelor didactice și în promovările universitare, face un mare deserviciu științelor, învățământului și specialiștilor respectivi. Faptul că un articol de câteva pagini, care - dacă ne referim la management abordează, utilizând de regulă un instrumentar matematic, un aspect de detaliu al domeniului, fără un impact semnificativ nici asupra științei, nici asupra învățământului și nici asupra practicii manageriale - este supraevaluat și reprezintă un element esențial în deciziile de evaluare și promovare este ilogic si neproductiv.

Rămânând în domeniul managementului, subliniem că știința, învățământul și practica managerială, progresează de "facto" cu manuale didactice actualizate și moderne, cu monografii aprofundate, cu metodologii eficace și eficiente, cu analize manageriale complexe și cu proiecții manageriale riguroase privind evoluțiile viitoare la nivel micro, mezo, macro și mondo sisteme.   

Revenim la articolul din revista The  Economist, care sesizează câteva dintre consecințele și efectele negative majore ale " ISI-izării" evaluărilor și promovărilor științifice și didactice, pe baza examinării a 34 de milioane de studii științifice publicate între 1996 si 2015 :

- partajarea studiilor în cât mai multe "unități minime publicabile"

- multiplicarea inutilă a studiilor publicate, fără să creasca valoarea și aportul științific

- favorizarea lucrărilor triviale din punct de vedere știintific, dar publicabile

- amplificarea numărului de autori; media in  1996 era de 3,2 coautori pe studiu, iar în   2015 s-a ajuns la 4,4.

- directorii de centre de cercetări științifice au ajuns să fie coautori la sute de studii; de exemplu, între 2013 și 2015, 100 dintre cei mai publicați autori (directori) în domeniul fizicii și astronomiei, apăreau, în medie, coautori, fiecare, în 311 studii. 

- în mod similar, specialiștii cei mai renumiți în fiecare domeniu, apăreau în calitate de coautori la sute de studii; spre exemplu, cei mai renumiți cerecetători în fizică și astronomie, în perioada 2013-2015, au apărut în medie, coautori, fiecare, la 280 de studii.

- amplificarea "colosală" a numărului de coautori pentru  anumite studii; spre exemplu, un studiu privind particula "Higgs boson" publicat in Physical Review Letters, are 5154 coautori, care sunt listati pe 24 de pagini din cele 33 pagini ale lucrării.

Ne oprim aici cu semnalările din The Economist. Ele ilustreaza fara îndoială, pe un eșantion reprezentativ (30 milioane studii) și pentru o perioadă reprezentativă (19 ani), că ISI-izarea studiilor, evaluărilor și promovărilor generează multiple efecte negative științifice, didactice - și nu numai.

În  final dorim să precizăm că, potrivit docimologiei ( știinta evaluării) evaluarea în fiecare domeniu, trebuie să fie axată asupra contribuției pe care un element (articol, carte, proiect, analiză etc) o aduce la indeplinirea funcțiilor specifice acestuia.

Studii ISI pe probleme de detaliu, chiar dacă folosesc un aparat matenatic mai mult sau mai puțin sofisticat, nu determină nici progresul științei respective, nici nu îmbunătățește procesul educațional și nici nu rezolvă probleme semnificative ale practicii economico-sociale. Aceste studii pot fi utile în anumite privințe, dar ele nu pot inlocui analizele, lucrările și proiecțiile știintifice, educaționale și pragmatice aprofundate în niciun domeniu.

Industria "ISI-urilor", care a proliferat formidabil in ultimele decenii, trebuie reajustată pe criterii raționale, știintifice, în interesul dezvoltării științelor, învățământului, economiei și societății în ansamblu.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, 

Președinte SAMRO


Anunțuri


Prof.Dr.Dr. Dr.H.C. Constantin Bratianu invită pe cei care sunt interesați de domeniul managementului cunoștințelor să participe cu lucrări la minitrack-urile pe care le coordonează în cadrul urmatoarelor conferințe internaționale: 
TAKE - Theory and Applications in the Knowledge Economy, Zagreb, 12-14 July 2017 (www.take-conference.com)
ECKM - European Conference on Knowledge Management, Barcelona, 7-8 September 2017 (www.academic-conference.org)
ICICKM - International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Learning Organization, Hong Kong, 7-8 December 2017 (www.academic-conference.org).

Pentru informații suplimentara puteți consulta: 


Din activitatea comunității SAMRO

# Pe data de 25.11.2016 Facultatea de Management în Producție și Transporturi, din cadrul Universității Politehnica Timișoara, a sărbătorit 20 de ani de existență

Cu acest prilej, un colectiv de cadre didactice au elaborat un material  complex, cu referire la istoricul,prezentul și perspectivele dezvoltării facultății. Materialul este structurat pe trei perioade distincte, care au marcat evoluția facultății: Înainte de 1996…, Prezentul, Viitorul Facultății de Management în Producție și Transporturi.

Apelând la referințe bibliografice deosebit de valoroase, autorii pun în evidență efortul constant al colectivului de cadre didactice și absolvenți pentru a promova performanțe și o imagine de vârf în activitatea de formare/ instruire a studenților Politehnicii timișorene, în inovare și în cooperare cu mediul de afaceri, cu alte universități din țară și străinătate. În același timp sunt prezentate direcțiile viitoare de dezvoltare a facultății în actuala lume globalizată, caracterizată printr-o economie concurențială, cu puternice oportunități în diversificare.

În acest început de mileniu trei, Facultatea de Management în Producție și Transporturi  este un puternic și important susținător al fructificării oportunităților majore pentru domeniul ”Inginerie și Management” prin implicarea și concentrarea pe ceea ce s-a conturat ca prioritate mondială, și anume: inovarea integrativă inter / trans disciplinară și realizarea concomitentă a progresului sustenabil. Acest mod de abordare și integrare avansată a ingineriei, a managementului, a economiei și a culturii va asigura Facultății de Management în Producție și Transporturi unul din rolurile importante în cadrul Universității Politehnica Timișoara, contribuind prin aceasta la progresul Politehnicii timișorene, și confirmând acum, la trecerea a peste 90 de ani, enunțul Regelui Ferdinand, cu ocazia inaugurării primei clădiri a Școlii Politehnice timișorene:  

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte  într’însa!”.

La constituirea Facultății de Management în Producție și Transporturi nu pot să nu amintesc rolul deosebit de important pe care l-a avut dl prof. Cândea Dan, fapt pentru care îi mulțumesc.

Prof.Univ. Em. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU

Universitatea Politehnica Timișoara


# CLUB MDRU: Proiectul “România frumoasă”

Proiectul „România frumoasă”, iniţiat în cadrul masterului Managementul şi dezvoltarea resurselor umane (MDRU), din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, se derulează sub forma parteneriatului public-privat, fiind susţinut cu ajutorul  unor mici sponsorizări şi al acţiunilor de voluntariat. Un obiectiv secundar, dar nu minor, este acela de a demonstra că lucrurile frumoase pot fi realizate cu resurse financiare şi materiale reduse, contând însă, în cea mai mare măsură, dorinţa de implicare a oamenilor.

Obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele:

- creşterea capacităţii de inserţie a tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii din România;

- creşterea interesului antreprenorial în rândul tinerilor absolvenţi, prin valorificarea oportunităţilor;

- dezvoltarea spiritului comunitar şi a responsabilităţii prin implicarea masteranzilor în organizarea de evenimente instructiv-educative cu valoare pentru propria formare şi în activităţi de interes comunitar.

Obiectivele specifice ale activităţilor propuse vizează:

- dezvoltarea cunoştinţelor practice legate de activitatea firmelor/instituţiilor, prin vizite ale masteranzilor în cadrul acestora, dar şi prin invitarea specialiştilor la seminarii cu teme dedicate;

- cunoaşterea oportunităţilor şi problemelor mediului de afaceri, cu accent pe managementul şi dezvoltarea resurselor umane;

- cunoaşterea posibilităţilor de iniţiere şi dezvoltare a unor afaceri în anumite zone, prin facilităţi naţionale şi/sau europene oferite tinerilor absolvenţi, inclusiv in mediul rural;

- cunoaşterea valorilor spirituale tradiţionale şi accentuarea caracterului profund moral, autentic al acestora.

Proiectul a demarat la data de 26 noiembrie 2016, cu următoarele activităţi: 

Vizită la Primăria Dolheşti, judeţul Suceava

Domnul primar Cristi Bărculescu a prezentat potenţialul turistic al zonei, alte resurse şi idei de afaceri, proiectele derulate sau care urmează a fi iniţiate la nivel local,  precum şi şansele tinerilor în mediul rural. Printre  problemele cu care se confruntă, sesizate cu umor, prin exemple concrete, se numără birocraţiapoliticullipsa accesului la fondurile europene a comunităţilor care nu au anumite facilităţi (apă curentă, canalizare etc.) sau ceva care să prezinte interes pentru circuitul turistic. A evidenţiat necesitatea efortului comun, a coeziunii echipei, a formării şi motivării resurselor umane din administraţiile locale.

Vizită la Romfour Tur S.R.L., Fălticeni

Patronul Andi Stan a prezentat istoricul firmei care oferă servicii complete pe linie de transport internaţional, punând accent pe trăsăturile necesare antreprenorului, printre care pasiunea, puterea de muncă, implicarea totală, perseverenţa, hotărârea, spiritul de sacrificiu. Au fost discutate şi probleme legate de resursele umane, precum motivarea, deficitul de forţă de muncă şi valorile angajatului român. De asemenea,  au fost prezentate elemente legate de responsabilitatea faţă de angajaţi (în jur de 500) şi clienţi. Totul într-un ambient plăcut, destins, primitor, cald, informal. A urmat vizita în toate departamentele, cu explicaţii suplimentare legate de modul specific de funcţionare.

Activităţi culturale:

- vizită la Mănăstirea Probota (ctitorie a domnitorului Petru Rareş);

- vizite la Căminul Cultural Dolheştii Mari (cel mai mare cămin cultural din mediul rural, din ţară) şi la Biserica Cuvioasa Parascheva din Dolheştii Mari (ctitorie a hatmanului Şendrea), unde un grup de colindătoare, un premiant la concursul de bătut toaca şi prezentarea domnului învăţător Vasile Cărăbuş au suscitat interesul şi au stârnit mari emoţii;

- vizită în satul Dolheştii Mici: prezentarea obiceiurilor de iarnă de către Ansamblul folcloric „Străjerii” din Dolheştii Mici (coordonator Gheorghiţă Ciocârlan), un ansamblu care a participat la emisiuni TV folclorice şi la numeroase spectacole şi concursuri  la care a obţinut premii importante. Întâmpinarea cu pâine şi sare de către copii, curtea şi casa veche cu cerdac, costumele populare, pasiunea şi bucuria spectacolului, dar şi implicarea oaspeţilor de către gazde au creat momente de neuitat. 

Parteneri în derularea acestor prime activităţi din cadrul proiectului au fost Romfour Tur S.R.L. (care  a asigurat şi transportul), Primăria Dolheşti din judeţul Suceava şi Ansamblul folcloric „Străjerii” din Dolheştii Mici. În organizarea activităţilor menţionate s-au implicat peste 50 de persoane, a căror motivaţie a fost  bucuria de a dărui. Unii dintre ei au venit deja cu propuneri de activităţi viitoare dedicate masteranzilor.

Masteranzii, la rândul lor, au apreciat valoarea oamenilor, dăruirea lor şi au fost extraordinar de mulţumiţi şi încântaţi de acest gen de evenimente care îmbină latura practică, profesională cu cea cultural-spirituală, fiecare experienţă şi fiecare moment în parte aducând un plus de cunoaştere şi/sau o emoţie. Pe viitor doresc să vină cu idei noi şi să se implice chiar ei în procesul de organizare a activităţilor în cadrul proiectului.

Ca iniţiator al acestui proiect, consider că astfel de activităţi, care dezvăluie o Românie frumoasă, cu oameni frumoşi, îi pot inspira şi convinge pe absolvenţii de studii superioare să rămână în ţară şi să producă ei înşişi schimbări în bine prin ceea ce vor propune şi vor realiza în viitor.  De asemenea, cred că membrii SAMRO se pot implica pe viitor în proiecte care sprijină înţelegerea managementului şi a mediului de afaceri românesc de către tinerii pe care-i putem considera specialiştii şi managerii de mâine. Important este şi cadrul valoric în care livrăm propunerile noastre pentru a produce o schimbare de mentalitate benefică.

Conf. dr. Angelica-Nicoleta Neculăesei, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor  


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


"Seminar on Digital Development and Intellectual Property",

WIPO, New Building, Elveția, Geneva, 21-23 noiembrie 2016

Vă propun în continuare o trecere în revistă a unui eveniment științific internațional de înalt nivel care continuă seria de evenimente desfășurate la nivel internațional în anul 2016 în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale. Sunt evenimente științifice ce continuă crearea și consolidarea culturii proprietății intelectuale la nivel instituțional în contextul fructificării unor relații cultivate de-a lungul anilor cu WIPO, EPO EUIPO, OSIM, ORDA și alte instituții internaționale. În scopul de a îmbunătăți cunoștințele specialiștilor în domeniul protecției proprietății intelectuale, dar și pentru a aduce noi practici și experiențe internaţionale în practica locală, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost reprezentată prin prof. univ. dr. Mihail Aurel Țîțu la un Seminar internațional de importanță majoră ce s-a desfășurat în acest an la WIPO la Geneva în Elveția.

Invitatia nominală transmisă către profesorul Mihail Aurel ȚÎȚU, de către WIPO respectiv de către Domnul Ambasator Ojeda Hector Antonio Casanueva, Ambasador permanent al Misiunii Permanente din Chile în Elveția și la WIPO, a reprezentat o oportunitate de a participa la acest seminar științific internațional de înalt nivel unde au fost schimbate, între țările participante, cazuri de bune practici din domeniul Protecției Proprietății Intelectuale (PPI). Reprezentanții țărilor participante au fost din domeniul academic și de cercetare, organizații private, firme multinaționale, mediul financiar-bancar și nu în ultimul rând din administrația publică dar și din mediul politic.  Prezența la acest Seminar Internațional a doamnei Sylvie Forbin director general adjunct WIPO a oferit un plus de valoare acestui eveniment Științific unde dezbaterile au fost axate pe problematici de mare actualitate în domeniul Capitalului Intelectual. Evenimentul face parte din paleta largă a programelor de dezvoltare, training și de diseminare a informațiilor în care sunt incluse și Centrele PatLib din Europa. Seminarul internațional continuă evenimentele internaționale stiintifice din 2016 de la Helsinki si Tbilisi. Seminarul internațional este înglobat în categoria celor de cercetare-dezvoltare și inovare prin care țările participante au prezentat cazuri de bune practici cu privire la politicile de Proprietate Intelectuala (PI) și nu numai, cazuri de bune practici oferite auditoriului prin intermediul a 3(trei) mese rotunde, a unei sesiuni dedicate dezbaterilor, unde problemele ridicate au fost extrem de pragmatice, educative și constructive.

Prezentarea României a fost realizată, aș putea spune, "in paralel" cu domnul Ignacio L. De Leon de la Washington SUA, expert în Proprietate Intelectuală. A fost o deosebită plăcere să pot conlucra și să pot colabora cu o astfel de personalitate în domeniu. Personalități în domeniul Proprietății Intelectuale din Elveția, SUA, Chile, Nigeria, Marea Britanie, Canada, Venezuela, Guatemala, Caracas, Argentina, Uruguay, China, Belgia, Luxemburg, Costa Rica, și-au prezentat studiile de caz și cazurile de bune practici din țările menționate. A fost o onoare să îi cunosc și să discutam, să ne spunem opiniile și să învățăm ceva nou.

Prezentarea pe care am realizat-o din partea României, a vizat o radiografie detaliată a sistemului de PI din universități, cu studiu de caz pe Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Am insistat pe faptul că încercăm să dezvoltăm, să implementăm o politică de PI în universitate focalizată pe rezultate măsurabile.  Am putut constata modul deosebit de pragmatic în care domeniul PI este implementat în cadrul organizațiilor participante, în universități, politicile de PI pe care le aplică țările participante la acest Seminar Internațional.

Se cuvine să mulțumesc tuturor acelora care au făcut posibilă participarea României, dar și a mea ca expert PI (așa cum a fost formulată invitația), la acest Seminar Internațional. Multumirile trebuie adresate și acelei persoane expert în domeniu PI care s-a gandit și a luat decizia nominalizării. Experiența benefică, educativă și constructivă, lucru care va conduce la un plus de valoare adaugată din toate punctele de vedere pentru România, pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Printre cele mai importante tematici cele legate de Economia bazată pe cunoștințe și universitățile, Proprietatea Intelectuală pentru Universitățile și Instituțiile Academice, Politicir de Proprietate Intelectuală, Suportul oferit de WIPO pentru cei interesați, Actualități în cadrul unor  universități cu privire la proprietatea intelectuală, dar nu numai. Au fost punctate aspectele pozitive realizate la ULBS prin intermediul Centrului PatLib din Sibiu evidențiind și aspectele care necesită îmbunătățiri. Rezumând, temele dezbătute în cadrul întrunirilor au făcut referire la implementarea unei politici de protecție intelectuală în universități și institute de cercetare, organizații care au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatea de cercetare, etc, punctându-se importanța și avantajele unei astfel de acțiuni pentru toate părțile implicate. Totodată, un punct important al prezentărilor și al discuțiilor a fost reprezentat de contribuția WIPO în demersurile de creare și implementare a unor astfel de politici.

Pentru a afla mai multe, pentru a fi la curent cu noutățile apărute, vă recomand accesarea site-ului: https://www.facebook.com/Centrul-PatLib-Sibiu-Protecția-Proprietății-Intelectuale-1239280319420616/?fref=ts

Închei prin a Vă ura tuturor multă sănătate, bucurii și un An Nou 2017 mai bun, cu realizări, cu prosperitate, cu liniște și cu manageri și management așa cum ne dorim ! 

Din partea mea, cu drag, La Mulți Ani 2017 !

Sibiu, 11 decembrie 2016

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Director Centrul PatLib din Sibiu


Manageri practicieni și învățământul de management

Continuăm prima parte a răspunsurilor primite de la dl prof. Constantin Niță, cu următoarele răspunsuri:

6. Cum considerați că s-ar putea dezvolta și folosi relația dintre școlile de management și comunitatea absolvenților acestor școli (alumni).

Dezvoltarea acestui tip de relație depinde foarte mult de calitatea și performanța acestor școli de management. Comunitatea absolvenților devine activă și își poate dori să se implice doar dacă reprezentanții ei au simțit că acea școală a dat valoare dezvoltării lor profesionale. Mai precis, dacă acea școală a avut instrumentele necesare pentru a-i pregăti să performeze în economia reală. Cred că este utilă o astfel de relație deoarece le poate oferi actualilor studenți exemple concrete de dezvoltare profesională.

În cadrul unei astfel de relații pot avea loc diferite tipuri de activități bazate pe interactivitate – sesiuni de lucru, dezvoltarea de proiecte, internship-uri, crearea de studii de caz, simulări de situații de criză.

7. Credeți că în cadrul învățământului de management trebuie avută în vedere și educația la nivel de atitudine?

Cu siguranță, trebuie avută în vedere o astfel de componentă. Menționam că, de multe ori, trebuie să învățăm din greșeli. Antreprenoriatul nu este simplu. Presupune ambiție, viziune și capacitatea de a motiva o echipă să lucreze pentru un obiectiv comun. Pentru a pune în practică aceste elemente, trebuie să ai puterea de a vedea imaginea de ansamblu și de a analiza, în mod obiectiv, plusurile și minusurile proiectului gestionat. În același timp, trebuie să ai un al șaselea simț în relația cu echipa pentru a înțelege nevoile fiecăruia și menține echilibrul în dinamica organizației.  

8.  Relativ la competențele dezvoltate la facultate cu privire la lucrul cu oamenii, la obținerea de performanțe prin oameni, credeți că se face suficient în învățământul de management?

Cred că mai este mult de lucru la acest capitol. Sistemul de învățământ românesc trebuie să facă tranziția către o abordare integrată a materiei predate. Această abordare trebuie să conțină și o responsabilizare a studentului în ceea ce privește viitorul său profesional. Mai precis, studentul trebuie să își asume decizia de a studia un anumit domeniu, respectiv trebuie să fie conștient că acest lucru presupune și lucru individual – de la studiu efectiv, la practică în diverse formule. Performanța nu se poate obține fără muncă, fără experiență. O diplomă nu te transformă în profesionist!

9. Ce părere aveți despre nevoia dezvoltării unor competențe emoționale, de comunicare și de relaționare la viitorii manageri? În general preocuparea pentru dezvoltarea unor competențe sociale.

Un manager nu poate performa pe cont propriu. Are nevoie de echipă și are nevoie să se conecteze la mediul exterior. Are nevoie să relaționeze cu alți manageri, are nevoie să relaționeze cu autoritățile, are nevoie să relaționeze cu piețele externe.

Există oameni cu calități native în ceea ce privește comunicarea, empatia. Însă, chiar și în cazul acestora, este nevoie de exercițiu și cunoștințe pentru a gestiona diferite conflicte sau situații de criză ce pot să apară frecvent în activitatea de zi cu zi.

Societatea actuală se bazează foarte mult pe comunicare, pe interacțiune. De aceea, dezvoltarea acestei laturi emoționale devine primordială pentru un manager preocupat de bunul mers al afacerii pe care o conduce. În plus, dacă interacționezi cu parteneri din culturi diferite, ai nevoie de cunoștințe minime de relaționare pentru că trebuie să ții cont de sensibilitățile celui din fața ta.

10. Ați considera utilă extinderea introducerii în învățământul de management a unor cursuri de Comunicare managerială și de Dezvoltare a competențelor emoționale în management?

Da, pot spune că este esențial să existe această componentă în învățământul de management. Menționam că societatea actuală este extrem de dinamică, bazându-se pe interacțiune și având ca element central schimbul de cunoștințe. În afaceri, organizațiile sunt și ele din ce în ce mai dinamice, fiind oglinda societății. Resursa umană are un rol central în determinarea succesului sau insuccesului unei afaceri. Structurile organizaționale nu mai sunt așa rigide, adaptându-se nevoilor angajaților, respectiv cerințelor pieței. În acest context, oamenii trebuie să fie capabili să se adapteze și să găsească cele mai bune soluții colaborând cu diverși parteneri. De aceea, un bun manager trebuie să fie capabil să gestioneze echipa, astfel încât rezultatele să fie cele așteptate.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, și cele pe care rezulta din perspectiva dvs., în ce direcții credeți că ar fi utilă intervenția SAMRO? Aveți sugestii cu privire la modul în care SAMRO ar putea contribui la reducerea diferenței dintre cunoștințele de management predate în universități și cerințele practicii manageriale?

· Sesiune de lucru tematice – startup-uri, tineri manageri – cum s-au dezvoltat, adaptarea la piață

· Public speaking – sesiuni de dezbatere (argumente pro și contra) pe teme de actualitate, pentru a contribui la creșterea calității discursului în spațiul public

· Parteneriate locale pentru a genera proiecte comune – instituții de învățământ și reprezentanți ai mediului de afaceri (laboratoare universitare - afaceri).


Din actualitatea națională și internațională


Ecouri ale celei de a zecea ediții a Conferinței Internaționale de Management (IMC2016) “Challenges of Modern Management”organizată de Facultatea de Management din ASE București în parteneriat cu SAMRO în 3-4 Noiembrie 2016

Intr-o perioadă în care mobilizarea participanților este foarte dificilă ca urmare a numărului mare de conferințe organizate, Facultatea de Management din ASE București se bucură de faptul că numeroși 

autori din țară, dar și din străinătate, au ales cea de-a 10 ediție a International Management Conference (IMC 2016) ca să își prezinte 

lucrările pentru a obține feedback și a dezvolta relații de colaborare. Datorită faptului că organizatorii sunt exigenți și își propun caevenimentul să devină unul de referință în domeniul managementului nu numai la nivel national, ci și internațional, participanții din afara țării și-au exprimat opiniile pozitive privind modul de organizare a conferinței și calitatea lucrărilor, locul de desfășurare și implicarea membrilor Facultății de Management.

Prof. Miguel González-Loureiro de la Universidad de Vigo –Spania care a participat în calitate de keynote speaker cu tema Challenges of Modern Management: what can be expected from Organizational Neuroscience and Cognitive Science? ne-a transmis gândurile sale frumoase:

“I really enjoyed the 10th IMC event for several reasons.

First, it is a very comfortable space for knowledge exchange. The attendees were willing to share experiences about researching, teaching and other issues related with our privileged profession. Furthermore, the discussion of papers must have given authors some hints of improvement. Second, the organising committee and local colleagues were very friendly and willing to assist at any time. They always wear a smile and no sooner have you entered the faculty, they made you become part of it. And third, the location is virtually in the downtown, with a lot of nice accommodations and plenty of leisure and cultural activities very close.

But above all, I would like to highlight the impressive quality and quantity of networking. Metaphorically, I came at ASE and IMC with the brain of a new-born: only neurons and just some basic synapses as to survive are inside. And I have come back with the brain of a two-old child: with the peak of trillions of synapses and a disparate number of stimulating new ideas and insightful comments. I returned back with tons of new colleagues and friends, one feel will be for life.

I strongly recommend this experience, in particular, to young researchers who need to get an immediate opinion of their ongoing research while getting the point of how others are doing.

In summary, the overall impression for an incomer is that the Bucharest University of Economic Studies and, in particular, the Faculty of Management are formed by a united, cohesive group of scholars. They have a very clear-cut idea on what must be done and are professionally led as for the modern university to initiate and fuel the creation of the required wealth: the ignition of feasible endeavours in the mind of the today’s and tomorrow’s human capital.

Definitely, I will love to come back again to IMC and ASE and shall do it soon.”

A transmis dna prof. Nadia Ciocoiu

ASE București Facultatea de Management, Editor șef al revistei Management and Economics Review


Cealaltă față

Luxemburgul în micro-pastile - prof. Ovidiu Nicolescu

- Culoare verde este copleșitoare pe întreg teritoriul sau chiar și în luna septembrie, sugerând prospețime, nepoluare și buna dispoziție.
- Curățenia, exceptând cartierul gării din capitală unde predomină "nonluxemburghezii", este impresionantă.
- Rețeaua de transport public-natională și locală - este deosebit de densă, funcțională și ... ieftină; cu un card de 4 euro pe zi poți călătorii în toată țara folosind sistemul public de transport auto și feroviar.
- Șantierele de construcții sunt deosebit de  numeroase și curate  nu numai în capitala țării, dar și în localitățile de 4-6000 locuitori (deși ritmul muncii în cadrul lor nu te impresionează).
- Densitatea băncilor internaționale, originare din toate colțurile lumii, în special prin ramurile de investiții, este, în capitală, incredibil de mare.
- Capacitatea  Luxemburgului de a valorifica apartenența la Uniunea Europeană este remarcabilă pe multiple planuri; spre exemplu, în capitala  țării lucrează în structurile U E peste 40 000 de funcționari (desigur de diverse naționalități), care încasează salarii anuale de peste 5 miliarde euro, din care o mare parte în Luxemburg.
- Luxemburgul reprezintă un pol de atracție nu numai pentru" jucătorii" bancari internaționali majori,dar și pentru nu puține corporații internaționale; spre exemplu, grupul Arcelor Mittal, numărul 1 mondial în metalurgie, își  are cartierul general în cel mai frumos palat al capitalei, pe Bulevardul Libertății.
- În ciuda dimensiunii sale reduse (cât un județ mijlociu din România), Luxemburgul posedă numeroase castele, unele originare din secolele IX și X, a căror machete sunt prezentate într-o impresionantă expoziție la Castelul din Clerveau.
- Deși o țară recunoscută ca  poliglotă - în  capitală, un luxemburghez localnic, de regulă, cunoaște 3 limbi - în numeroase localități, inclusiv în orașele turistice  scrise cu majuscule intense pe hartă (Gavenmacher sau Remich ), dacă nu știi germana riști să ai probleme de comunicare, chiar și în restaurantele "de primă mână", din" inima" zonelor turistice.
- Luxemburgul își cultivă și promovează cu obstinație și  performant  ramurile agricole tradiționale -viticultura și creșterea bovinelor - care fac casă bună cu competitivele industrii bancare și informatică (autohtone) generând unul dintre cele mai ridicate standarde de viață din UE. Notă:

Contribuțiile din partea colaboratorilor sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără a interveni asupra textului.Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO