https://samro.ro
CUPRINS
O foarte reușită și polivalentă conferință internațională de management [prof. Ovidiu Nicolescu] 
- Acordarea Medaliei de aur Virgil Madgearu dlui prof. Ovidiu Nicolescu
- Decizii luate la nivelul Consiliului Director SAMRO [prof. Dan Dumitrașcu]
- Informații de la Filiala București:
    1-
„50 de ani de învățământ economic superior la Craiova” [prof.univ.dr.Tudor Nistorescu]
    2The 10th International Management Conference “Challenges of Modern Management” [conf. Andreea Zamfir]
    3- Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Geert Hofstede [prof. Nicoleta Cristache]
Informații la zi în domeniul Proprietății Intelectuale [Rubrică realizată de prof. Mihai Țîțu]
Conferința de la Păltiniș - Gânduri și opinii de la participanți și organizatori
- Conf. Ramona Todericiu 
- Prof. Constantin Brătianu 
- Prof. Dan Cândea 
- Dr.ing. Ion Enoiu
- Prof. Costache Rusu
- Prof. Rodica M. Cândea
- "Gânduri dincolo de hotar" - Analiza desfășurării conferinței (prof. Mihai Țîțu)
Interviu cu dl. prof. Constantin Niță - Prima parte [Realizat de prof. Rodica M. Cândea] 

O FOARTE  REUȘITĂ  ȘI  POLIVALENTĂ  CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ  DE MANAGEMENT


Cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale de management „Challenges of Modern Management”  organizată de facultatea de Management de la ASE sub egida SAMRO, a fost o certă reușită prin multiplele manifestări incorporate sau asociate.

În ceeace privește conferința propriu zisă remarcăm :

-      Au fost participanți din 22  de țări de pe 4 continente, între care menționăm SUA, Franța, Olanda, Spania, Republica Sud Africană, Grecia, Egipt, Polonia, Letonia, Turcia, Marea Britanie ș.a.

-      Atmosfera știintifică elevată a caracterizat derularea conferinței, comunicarea și conectivitatea  fiind deosebit de intense.

-      Cvasitotalitatea universtăților din România au avut reprezentanți semnificativi din domeniul managementului, la care s-au alăturatși un număr apreciabil de manageri de organizații și consultanți în management.

-      S-au prezentat 101 comunicări, din care 3 în plen, iar celelalte  în secțiuni.

-      Conferința a fost structurată pe 5 sectiuni, echilibrate valoric și numeric.

În continuarea conferinței știintifice s-au derulat alte trei evenimente semnificative pentru managementul din România și pentru SAMRO.

a)  Prezentarea în aula ASE, în prezența rectorului universității și a unei numeroase asistențe, a unor elemente semnificative din cel de-al 7-lea raport de cercetare „ Starea de sănătate a managementului din România în 2015”, publicat de Editura Prouniversitaria în 2016. Cele trei intervenții efectuate de autorii lucrării - prof.dr. Ovidiu Nicolescu, prof.dr. Ionuț Popa, prof.univ.dr. Ciprian Nicolescu - au reliefat caracteristicile esențiale ale managementului din România în context internațional și au punctat priorități și modalități majore de modernizare a managementului autohton la nivel național, de companii și consultanței și trainingului managerial.

b) Lansarea Anuarului știintific al lucrărilor de management din România 1990-2015, ediția a II-a , realizat în cadrul SAMRO, care cuprinde cărțile și tezele de doctorat realizate în România pe parcursul a 16 ani, precum și articolele ISI ale membrilor SAMRO, publicate în 2014-2015.

c) Adunarea Generală și Consiliul Director SAMRO, derulate în sala Virgil Madgearu, unde s-au prezentat și analizat aspecte majore ale activității organizației, formulandu-se repere semnificative pentru anul 2017.

În final dorim să remarcăm că cea de-a X-a conferință internațională de management, organizată de facultatea de Management de la ASE, sub egida SAMRO, reprezintă un model și în ceea ce privește implementarea integrală a cerințelor SAMRO privind programul, benerele, afișele, deschiderea conferinței, intervențiile invitaților oficiali, s.a.

Ne exprimăm dorința  ca să fim în măsură să reliefăm constatări științifice și organizatorice similare și la viitoarele conferințe de management ce se vor derula sub egida SAMRO în anul 2017.


Prof. univ.dr. Ovidiu NicolescuDin activitatea comunității SAMRO

# ANUNȚ privind acordarea Premiilor SAMRO

În conformitate cu Programul de creștere  a vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra- și extra- organizaționale” şi cu “METODOLOGIA PENTRU ACORDAREA PREMIILOR SAMRO”, până în data de 20 decembrie 2016, filialele vor comunica propunerile pentru premierea celei mai bune teze de doctorat şi a celei mai bune cărţi de management. Premierea se va realiza în anul 2017, pentru lucrările elaborate în anul 2016.


# Acordarea Medaliei Virgil Madgearu

În ziua de 9 noiembrie în aula ASE București s-a derulat ceremonia acordării MEDALIEI DE AUR VIRGIL MADGEARU profesorului universitar dr OVIDIU NICOLESCU. Decanul Facultății de Management prof. univ. dr. Ionuț Popa a citit Laudatio în care a reliefat performanțele deosebite științifice, didactice și instituționale ale acestuia. În continuare au punctat contribuțiile sale prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele senatului ASE și prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Cei doi au înmânat prof. Ovidiu Nicolescu Medalia de aur personalizată și placheta universității cu menționarea meritelor principale pentru care i s-a decernat titlul. În finalul ceremoniei prof. Ovidiu Nicolescu a rostit o scurtă alocuțiune formulând, pe baza cercetărilor efectuate, patru priorități pentru modernizarea economiei și managementului din România.


# Informare privind activitățile SAMRO realizate în perioada noiembrie 2015 - noiembrie 2016:

    Activităţi sub egida SAMRO

1.     Elaborarea planurilor de activități pentru anul 2016 la nivel de filiale şi la nivel central, din care remarcăm:

2.     Organizarea în data de 19 ianuarie 2016, de Facultatea de Management – ASE București și SAMRO, a Simpozionului dedicat împlinirii a 100 de ani de când Virgil Madgearu susținea primul curs de Management din România, la Academia de Inalte Studii Comerciale si Industriale, cu titlul “Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale”.

3.     Organizarea în diverse centre universitare, de conferinţe sau diverse acţiuni sub egida SAMRO, participarea la acestea a conducerii SAMRO şi a unor membri SAMRO (Galaţi, Sibiu, Oradea, Bucureşti etc);

4.     Pregătirea de către filiala Sibiu şi derularea celei de a doua Conferințe Internaționale organizată de SAMRO în 14-16 octombrie 2016 la Păltiniș.

5.     Decernarea în data de 18.03.2016, a titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, președintelui SAMRO, prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu;

6.     Acordarea diplomei de excelență, Facultății de Științe Economice a Universității din Oradea, cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de învățământ economic în Oradea.

7.     Decernarea titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității "Dunărea de Jos" din Galaţi, profesorului univ. dr. Geert Hofstede.

 

    Elaborarea de lucrări şi rapoarte de cercetare

1.     Pregătirea lucrărilor și rapoartelor de cercetare: Noua ediție a ”Anuarului știintific de management” (finalizată) și  „Starea de sănătate a managementului din România în 2015” (în curs de realizare).

2.     Distribuirea către autori a lucrării ”Challenges, Performances and Tendencies in Organisation Management” editată de World Scientific Publishing din Singapore, ce conține o parte din lucrările conferinței CISAMRO „Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional”, Murighiol, 22-24 iunie 2014.

3.     Definitivarea contractului cu editura internaţională World Scientific din Singapore, privind editarea volumului cu lucrări ştiinţifice selectate în cadrul celei de a doua Conferinţe Internaţionale SAMRO 2016 „News, Challenges and Trends in Management of Knowledge-based Organizations” de la Păltiniş.

 

    Activităţi organizatorice

1.     Pregătirea a trei Ședințe ale Consiliului Director, şi desfăşurarea acestora conform Ordinei de zi, în data de 1.02.2016, în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, în 27.05.2016, în cadrul Universității din Oradea şi în 15.10.2016, în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – Centrul de Perfecţionare Păltiniş;

2.     Pentru fiecare din şedinţele Consiliului Director amintite s-au elaborat liste de decizii luate în cadrul  şedințelor, s-au difuzat către membri şi s-au publicat în cadrul newsletter-ului;

3.     Pregătirea Adunării Generale SAMRO, şi a Şedinţei Consiliului Director din data de 4.11.2016, în cadrul ASE Bucureşti;

4.     Eliberarea legitimațiilor de membru și realizarea de insigne SAMRO, pentru toți membrii organizației, predarea lor către filiale în vederea repartizării către membri;

5.     A fost întocmită de către vicepreședintele SAMRO, prof.univ.dr. Ion Popa,  metodologia de acordare a premiilor SAMRO, pentru teze de doctorat și cărți în domeniul managementului;

6.     A fost întocmită de către președintele filialei București, prof.univ.dr. Cosmin Dobrin lista obligațiilor membrilor SAMRO.

 

    Administrarea resurselor financiare

1.     Elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la nivel de filiale şi la nivel central;

2.     Analiza situației financiare la nivel de filiale, a execuției bugetare din anul 2015, inclusiv analiza plății cotizațiilor, propuneri de excluderi de membri;

3.     Elaborarea, aprobarea și predarea situațiilor și rapoartelor financiare la 31.12.2015.

    Activităţi de promovare

1.     Acțiuni de promovare a SAMRO prin apariția cu regularitate a newsletterului SAMRO, elaborarea şi implementarea “Programului de creștere  a vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale";

2.     Întocmirea unui material de analiză privind implementarea "Programului de creștere  a vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale", elaborarea de măsuri de îmbunătăţire.

 

Prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU – Președinte SAMRO     

Prof.univ.dr. Dănuț DUMITRAȘCU – Secretar General SAMRO


# Pentru asigurarea transparenței deciziilor luate la nivel de Consiliu Director va atașăm următoarele materiale:

    - Ordinea de zi a Adunării Generale SAMRO din 4.11.2016 - București

    - Decizii adoptate de Adunarea Generală SAMRO din 4.11.2016 - București

    - Decizii adoptate de CD în data de 15.10.2016 - Păltiniș

    - Program de creștere a vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării organizaționale interne și externe pentru perioada 2016-2017

    - Obligațiile membrilor SAMRO

[Prof.univ.dr. Dănuț DUMITRAȘCU – Secretar General SAMRO]


# Am primit de la dna conf. Andreea Zamfir următoarele 3 anunțuri de la Filiala București:

    1. În luna octombrie 2016, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova a marcat „50 de ani de învățământ economic superior la Craiova”. Cu acest prilej s-au desfășurat mai multe activități dintre care amintim:

- Pe data de 27 octombrie s-a derulat o întâlnire emoționantă cu profesorii seniori;

- În zilele de 28 și 29 octombrie a avut loc a opta ediție a Conferinței Internaționale Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy;

În data de 28 octombrie a fost oferit titlul de Doctor Honoris Causa unei personalități a vieții economice românești, Florin Georgescu.

Mai multe informații privind conferința științifică pot fi obținute de pe adresa  http://feaa.ucv.ro/conferinta/index.php/en/ 

                                                                                 [Prof.univ.dr. Tudor Nistorescu]


     2. În perioada 3-4 noiembrie 2016 s-a desfăşurat cea de-a 10-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Management organizată de Facultatea de Mangement din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (The 10th International Management Conference “Challenges of Modern Management”). Conferinţa este organizată în parteneriat cu Societatea Academică de Management din România (SAMRO). Detalii privind acest eveniment ştiinţific puteţi găsi la adresa www.conference.management.ase.ro.


    3. Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, la propunerea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, sub egida EFMD (European Foundation for Management Development) şi SAMRO a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Profesorului Geert Hofstede, una dintre cele mai marcante personalităţi mondiale din domeniul managementului.

Cu o teză de doctorat în psihologie socială, a predat cursuri de antropologie organizaţională şi management internaţional la Universitatea din Maastricht, Olanda. Prin publicarea cărţii "Consecinţele culturii" a devenit promotorul cercetării interculturale comparative, ideile sale fiind preluate de întreaga comunitate ştiinţifică.

Prin intermediul cărţilor şi articolelor publicate în jurnale de prestigiu, Geert Hofstede a devenit unul dintre cei mai citaţi autori în Social Science Citation Index. Este membru al Academy of Management şi Academy of International Business în SUA, membru onorific al International Association for Cross-Cultural Psychology,  Doctor Honoris Causa în cadrul a şapte universităţi europene şi Honorary Professor la două universităţi din China. In Mai 2008, celebra revistă Wall Street Journal îl citează printre cei mai influenţi 20 de gânditori în domeniul managementului, fiind singurul european din această listă.

La acest eveniment au participat peste 200 de persoane: profesori din centrele universitare ale României: ASE Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea A.I. Cuza Iaşi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Transilvania Braşov, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Ovidius Constanţa.

Au fost prezenţi membri ai ambasadei Olandei la Bucureşti, reprezentanţi de la Institutul Hofstede, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai comunităţii locale.

[Prof. univ. dr Nicoleta Cristache, Prodecan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor] 


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective

Informații la zi în domeniul Proprietății Intelectuale :

Exploatarea dreptului de autor
    Contractul de comandă
    Contractul de editare

Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU, 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 
Departament Protecția Proprietății Intelectuale și Centrul PatLib din Sibiu


Conferința de la Păltiniș - gânduri și opinii de la participanți și organizatori 

The 2nd International Scientific Conference SAMRO 2016
"News, challenges and trends in management
of knowledge-based organizations"
Păltiniș, County of Sibiu, Romania, 14th to 16th October 2016

                                                                                                    În perioada 14-16 octombrie 2016 a avut loc cea de A II-a Conferință Internațională SAMRO la Păltiniș  "NEWS, CHALLENGES, AND TRENDS IN MANAGEMENT OF KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS", desfășurată sub egida SAMRO și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Pe lâgă memoria imaginilor (Photo Gallery) desprinse din cadrul acestui eveniment, avem și câteva gânduri, impresii și opinii de la participanți, pe care să le adăugăm la mentalul SAMRO. # Conf.univ.dr. Ramona Todericiu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Așa cum era de așteptat, Conferința a fost o manifestare de înaltă  ținută științifică și profesională care a reunit un număr mare de specialiști în management din România și din străinatate care, într-un cadru mai puțin formal au  abordat  probleme  actuale ale managementului organizaţiilor  secolului XXI în contextul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe.

Temele principale ale conferinței: Managementul schimbării provocări şi perspective; Managementul proceselor și al calității; Managementul organizației bazate pe cunoştinţe; Leadership şi managementul resurselor umane; IMM-uri, antreprenoriat, inovare, întreprinderi sociale și clustere; Managementul dezvoltării sustenabile au  constitui un cadru profesional de dezbatere, toate prezentarile si interventiile participantilor prezentand interes si generand dezbateri constructive.

Pentru mine personal a constituit o oportunitate de a-mi face prieteni  noi, de a mă înconjura cu oameni de calitate, de a face schimb de idei și transfer de cunoaștere cu mulți colegi din diferite centre universitare.


# Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, ASE București

O conferință academică este concepută în general ca un forum. Un spațiu deopotrivă fizic și conceptual în care se întâlnesc cei dornici de a schimba opinii și de a învăța unii de la alții printr-un proces interactiv și iterativ de transfer de cunoștințe. Japonezii numesc un astfel de spațiu Ba și subliniază rolul lui dinamic și stimulativ în transferul și crearea de cunoștințe. La limită, un spațiu de dezbateri pentru ideile noi care sunt mai greu percepute și înțelese. Pentru mine, acestea au fost ipotezele care m-au determinat să particip activ înainte și în timpul conferinței la dezbaterile declanșate pe temele conferinței de la Păltiniș.

Cu regret am remarcat că foarte multi dintre cei care ar fi putut adăuga valoare la dezbateri nu au fost prezenți. Unii chiar dacă s-au înscris cu lucrări nu au participat, lucru greu de explicat în virtutea valorilor comune pe care le clamăm și mai ales, a responsabilităților manageriale în structurile academice pe care unii dintre ei le au (directori de departamente, prodecani sau chiar decani).  Generația care va prelua într-un viitor apropiat conducerea societății a lipsit aproape cu desăvârșire. Mă întreb ce vor continua ei dacă nici la aceste evenimente  deosebite și rare nu vor să participe? Probabil că dezvoltarea numerică a societății nu s-a făcut pe baza unei strategii de dezvoltare organică, ci mai degrabă a unor dorințe de consolidare a CV-ului cu astfel de apartenențe.

Conferința de la Păltiniș a fost bine organizată și subliniez și cu această ocazie eforturile deosebite făcute de echipa Universității Lucian Blaga din Sibiu. Dar a lipsit spiritul societății academice prin absența unui număr atât de mare de membri și implicit, a contribuțiilor lor. Valoarea unei conferințe nu se reduce la o listă de lucrări, ci la modul în care prin dezbateri colegiale se pot amplifica și consolida ideile valoroase. Managementul este un domeniu relativ nou în istoria României și pentru consolidarea lui este nevoie de o viziune și o spiritualitate pe care nu le-am întâlnit încă la comunitatea academică pentru care am militat și eu cu ani în urmă la Universitatea de Vest din Timișoara.


# Prof.univ.dr. Dan Cândea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Am fost solicitat să îmi exprim opiniile în legătură cu conferința de la Păltiniș și, deoarece cred în utilitatea feedback-ului pozitiv și negativ ca mijloc de îmbunătățire continuă, am scris, cu bune intenții, cele de mai jos:

Aspecte pozitive și felicitări pentru:

– Organizarea foarte bună a activităților premergătoare și a desfășurării conferinței. 

 Asigurarea tuturor resurselor necesare.

– Locația aleasă: stațiunea Păltiniș, clădirea în care s-au defășurat activitățile, cazarea confortabilă. 

– Atmosfera colegială creată.

 Includerea pe CD-ul conferinței a unei prezentări PPT despre istoricul stațiunii Păltiniș.

– Serviciile firmei de catering.

Aspecte care ar putea fi îmbunătățite:

– Nivelul științific al unor comunicări (nivelul conceptual al unor teme tratate, metodologia de cercetare utilizată, rigurozitatea științifică, nivelul de noutate și posibilitatea de generalizare a rezultatelor).

– Calitatea slide-urilor: conținutul prea mare de informație pe un slide și modul de distribuire a acesteia pe slide (o carență care marchează multe dintre prezentările de la conferințele la care am participat). 

– Nivelul modest de cunoaștere a limbii engleze de către unii participanți. Au existat lucrări comunicate în limba română la o conferință internațională (a cărei limbă oficială a fost declarată limba engleză) și în condițiile în care în sală erau prezenți și străini.

– Rata mare de autori care nu au participat la lucrări.

– Insistența (pentru că s-a întâmplat și la conferința de la Murighiol) de a denumi o temă a conferinței “Management of Sustainable Development” în loc de “Management for Sustainable Development”, ceea ce poate să fie o deficiență conceptuală sau poate să provină din nestăpânirea suficientă a limbii engleze. 


#  Dr.ing. Ioan Enoiu - NATUREVO SRL Bucureşti 

A doua conferinţă internaţională a Societaţii Academice de Management din România a reunit la Păltiniş crema teoriilor de management din Romania. Subiectul a fost extrem de incitant referindu-se la "Noutăţi, provocări şi tendinţe ȋn managementul organizaţiilor bazate pe cunoştinţe".

Profesorul Ovidiu Nicolescu, preşedintele societăţii, a deschis lucrările conferinţei, dar a şi ridicat de la ȋnceput ştacheta la un nivel foarte ridicat. Experienţa acumulată ȋn calitate de cadru didactic, dar mai ales cea legată de conducerea Consiliului naţional pentru intreprinderile private mici şi mijlocii din România, precum şi experienţa internaţională, au făcut ca prezentarea şi provocările domnului profesor să incite ȋntreaga suflare prezentă la conferinţă.

A fost prima dată când pe lângă lucrările prezentate de cadre didactice şi cercetători ȋn domeniul managementului, s-au prezentat şi patru studii de caz privind managementul bazat pe cunoştinţe ȋn patru societăţi comerciale private, din domenii diferite şi cu  abordări competitive ale afacerilor specifice.

Faptul că Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a hotărât să inaugureze centrul de conferinţe "Sfântul ierarh Andrei Şaguna" din Păltiniş situat ȋn domeniile  schitului Paltiniş, a dat conferinţei o notă ȋn plus de spiritualitate.

Primirea călduroasă, organizarea judicioasă a programului, mesele organizate cu gust  şi cu produse gustoase, dar şi dineurile din cele două seri, au asigurat atmosfera necesară pentru apropiere ȋntre participanţi, cunoaştere şi deschidere pentru colaborări viitoare.

Am reţinut ȋn mod deosebit prezentările următorilor participanţi:

- Profesor Lloyd-Reason Lester, cu lucrarea "Entrepreneurs and entrepreneurship education: myths, misconception and the next generation of knowledge-based entrepreneurial leaders";

- Profesor Constantin Niţă care a prezentat "Major Challenges faced by Romanian Economy and Management";

- Profesor Adrian Curaj, cu lucrarea "Orchestrating the Development of Innovation and Entrepreneurial Ecosystems".

A doua conferinţă internaţională de la Sibiu-Păltiniş rămâne ca punct de referinţă prin atragerea ȋn cadrul SAMRO a unor societăţi cu management modern, care să reprezinte modelul către care trebuie să se ȋndrepte cei din tânăra generaţie cu aptitudini antreprenoriale  şi de management, sau de la care se poate pleca ȋn evoluţia modernă  a organizaţiilor bazate pe cunoştinţe. 


Prof.univ.dr. ing. ec. Costache RusuUniversitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iași

Conferința  SAMRO de la Păltiniș din octombrie 2016 s-a caraterizat prin planificare atentă a fiecărui detaliu, printr-o organizare conform  planificării. Prin realizarea materialelor conferinței, prin primirea oaspeților prin amenajarea sălilor, a meslor, toate la cel mai înalt nivel de calitate. A fost remarcabil controlul realizării fiecărui detaliu programat. Ambianta locului a fost de  vis. Evenualele abateri survenite pe parcurs au fost atent abordate pentru ca obiecivele conferinței să se realizeze  optim. 

A existat un dialog  stiintific cu schimb de idei, de informații, de gânduri pentru  viitor. Atmosfera în cadrul conferinței a fost colegială, ca între prieteni, cu depănarea amintirilor ...


Prof.univ.dr. Rodica M. Cândea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Conferința de la Păltiniș a trecut, dar a lasat “urme”. 
Nu mă voi referi în cele ce urmează la "urmele" științifice lăsate de conferință ci la alt fel de "urme", poate mult mai importante pe termen lung.

Această conferință a fost, fără îndoială, aparte, specială. Ce a făcut să fie așa? Poate grupul de oameni care au pus "suflet" în desfășurarea conferinței, sau încărcătura emoțională pozitivă care a mobilizat eforturile organizatorilor și ale participanților. Sau poate soarele, care a încălzit în mod neașteptat atmosfera de afară, să fi fost cauza?

Poate a fost și apropierea de Schit și de locul unde se odihnește filozoful Constantin Noica, vibrațiile Păltinișului, cea mai veche stațiune turistică din România, povestirile "cu tâlc" ale Păltinișului. Vă dau doar un exemplu de astfel de povestire:

“Într-o zi, un țăran ieși pe ogor, la semănat. Un grăunte, rămas pe vârful unui bulgăre de pământ, a început să se laude către altul, aflat adânc sub brazdă: "Vezi tu, frate, zaci acolo luptându-te cu frigul pământului și cu bezna, tânjind după o rază de soare, după lumină și căldură. Eu, frățioare, o duc mult mai bine, în timp ce tu te chinui.

Dar, în clipa aceea, o cioară a coborât pe neașteptate din văzduh și a înghițit grăuntele rămas la vedere. În schimb, fratele său de sub brazdă încolți peste puțin timp și, din micul grăunte, ieși din pământ un spic frumos și trainic. De-abia acum, lumina și căldura soarelui îi făceau cu adevărat bine. Cu vremea, spicul deveni copt și roada lui multă.” [Cele două grăunțe, poveste extrasă din Povestiri cu tâlc aflate pe site-ul Schitului]

Dacă ne gândim bine, metafora celor "două grăunțe" poate avea tâlc chiar și în vremurile noastre ...

Celor nostalgici le recomand vizionarea mai multor imagini de la Conferință și a videoclipului județului Sibiu, (realizat de Dumitru Budrală și adus în atenție de prof. Costache Rusu):  https://www.youtube.com/embed/ qGzRvdtdIHI  

Încheiem acest parcurs de memorie emoțională cu o ANALIZĂ făcută de cel care știe cel mai bine cum s-a "născut" și cum s-a "maturizat" această Conferință de la Păltiniș, dl prof. Mihail Țîțu. ANALIZA are la bază interpretarea chestionarelor completate de participanți.

Și cum orice analiză făcută sincer și cu bună intenție poate fi o sursă de învățăminte, să citim rândurile care urmează cu mintea deschisă.  

Prof.univ. Mihail Țîțu: GÂNDURI DINCOLO DE HOTAR 

Am să încep prin a mulțumi doamnei profesor universitar Rodica Cândea pentru faptul că m-a invitat să scriu aceste rânduri. Sunt câteva rânduri care vor să transmită un gând, o opinie, un mod de a vedea lucrurile cu o corelație între realitatea obiectivă și atitudine. 

Am inițiat demersul organizării aceastei a II-a Conferințe Internaționale SAMRO în Județul Sibiu cu cele mai bune gânduri și cu o dăruire totală. În 2015 la Consiliul Director SAMRO la Craiova am acceptat ca noi, cei de la SAMRO Filiala Sibiu, ULBS, să fim organizatorii. Lucrurile au demarat greu datorită slabei implicări a membrilor SAMRO, atât a celor din Filiala Sibiu cât și a celor din țară, iar acest aspect s-a păstrat până la data desfășurării conferinței cât și după. 

O conferința poate fi de succes cu contribuția tuturor celor care își asumă organizarea. Deși am organizat și alte conferințe și pot spune fără nicio teamă că nu au fost puține aceasta a avut ceva aparte. Acest ceva aparte a fost legat de sloganul, citez, "Descurcă-te singur !" Apreciez implicarea specială a Președintelui SAMRO România și a unor Președinți de Filială lucru pentru care se cuvine să le mulțumesc și să îi asigur de o apreciere specială. Apreciez în mod special implicarea și comunicarea specială cu profesorul universitar Constantin OPREAN care mi-a fost alături în acest demers și care s-a implicat într-un mod profesionist, moral și aș spune foarte apropiat - în ultimii 23 de ani am derulat împreună o mulțime de evenimente, am organizat conferințe, am scris cărți și lucrări, am derulat proiecte de cercetare și am reușit să comunicăm eficient, să ne compatibilizăm și să obținem rezultate remarcabile. 

Celor care au șansa să organizeze în viitor astfel de conferințe le putem oferi suportul și le putem împărtăși din experiența noastră. Era ușor să oferim o sumă de bani unei firme specializate în organizarea unor astfel de evenimente, dar care mai era satisfacția ? Unde era adrenalina ? Da, putem spune că am avut satisfacția lucrului împlinit, ce am făcut am făcut puțin și bun și am aplicat, atât cât a fost posibil uman, principiile managementului calității. Am aplicat ce am învățat în cei 23 de ani de experiență din fabrică, de pe șantier, iar din fabrică, din universitate și din participările pe care le-am avut la nenumăratele conferințe, evenimente din țară și mai ales de peste hotare. 

Nu trebuie să vorbim în ședințe mult ci trebuie să facem lucruri care să aducă plus valoare. Există persoane astăzi care dețin anumite funcții de conducere în SAMRO dar care nu s-au implicat suficient în această organizare și aici nu mă refer la Sibiu. S-a mers pe ideea ca președinții de secțiuni "să aducă" lucrări și implicit participanți străini, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 

Dragi colegi în România se vorbește mult de management, dar unde sunt adevărații manageri ? Acum în afara subiectului, la modul general legat de ce întâmplă astăzi într-o universitate de exemplu: avem curajul să recunoaștem că scara valorilor ține cont de tot felul de lucruri și mai putin de dăruire, de competență, de faptul că "a ști să faci" trebuie corelat cu "vreau să fac"? Consider că nu trebuie să vin eu și să spun anumite aspecte cunoscute de Dumneavoastră, consider că trebuie promovați oamenii muncitori și dedicați, dar cu toții știm asta dar facem puțin în acest sens. 

Analiza Valorii ... Ce-o fi asta ? Consider că lucrurile trebuie spuse așa cum sunt și nu trebuie ascunse, consider că la următoarea conferință interațională SAMRO lucrurile trebuie să stea cu totul și cu totul altfel din partea biroului secțiunilor care trebuie "să aducă" lucrări de calitate și participanți din străinătate. Mai mult, membrii SAMRO trebuie să participe efectiv la conferință și să își susțină lucrările, iar dacă nu, propun să luați măsuri, deși eu nu sunt adeptul cantității ci a calității. Noi cei din biroul Filialei Sibiu care am pus suflet, trudă și multe, multe, nopți nedormite, eu și studenții mei cu care am lucrat și cărora le mulțumesc, avem satisfacția sufletească a lucrului bine făcut și satisfacția sufletesacă că organizarea a fost foarte bună spre excelent, (așa cum se poate vedea din ANALIZA chestionarelor), astfel încât putem concluziona că suntem foarte mulțumiți. 

Vă propun o analiză critică, reală, a implicării șefilor de filiale, a implicării șefilor de secțiuni, dar mai ales a biroului secțiunilor numiți de șefii de filiale și de secțiuni și luare aminte a ce va urma. Vreau să apreciez aici și le mulțumesc foarte mult unor colegi și a unor colegi profesori din Sibiu, București, Timișoara, Cluj, Iași, Rm. Vâlcea, Tg. Jiu, Brașov, Pitești, Alba Iulia, Oradea, care mi-au fost aproape și m-au susținut și pe care m-am putut baza. 

Dacă am greșit vă rog să scuzați greșeala sau greșelile pentru că nu e om care să nu greșească. Nu în cele din urmă, Mulțumesc și Miropoliei Ardealului și Inalt Prea Sfinției Sale, Laurențiu STREZA Arhiepiscop și Mitropolit, pentru absolut tot ce a făcut Domnia Sa, pentru suport, pentru întâlnirile pe care le-am avut, pentru ajutorul dat și pentru bunătate și atitudinea de excepție.

Pentru a putea vedea activitatea susținută pe care o desfășor vă invit să accesați pagina de internet: https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Vă aștept oricând cu mare plăcere la Sibiu și mi-ar face o deosebită plăcere să lucrăm împreună și pe mai departe, în această lume frumoasă a managementului, în care să aplicăm cu toții conceptele japoneze din domeniul calității.

"A recunoaște când un om creează valoare reprezintă o diferență esențială de gândire".

Sibiu, 12 noiembrie 2016

        Cu drag și cu respect,

 Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU 


În contextul temei celei de a doua Conferințe Internaționale SAMRO (Păltinis, 14-16 octombrie 2016), organizațiile bazate pe cunoștințe, a apărut a apărut în mod recurent învățământul de management pus față în față cu practica managerială, chiar dacă nu în mod explicit. În studiile de caz comunicate, în prezentările plenare și în luările de cuvânt ale participanților potențarea reciprocă a celor două sisteme a fost evidentă. Amintim aici cu precădere prezentările dlor profesori Ovidiu Nicolescu, Lloyd-Reason Lester, Adrian Curaj și Constantin Niță. Dlui prof. Constantin Niță i-am solicitat și un interviu, a cărui primă parte o redăm mai jos. 

1.     În ce măsură considerați ca fiind utile pentru practica managerială cunoștințelor de management transmise prin învățământul de management?

Știu că mulți tineri aspiră la poziția de ,,manager” și, de multe ori, fac tot posibilul pentru a arde etape în evoluția profesională. Într-o mare măsură, este o presiune socială de a avansa rapid și de a demonstra că poți ,"conduce" un business.

Personal, cred că este nevoie de timp pentru a dezvolta un parcurs profesional sustenabil care să îți ofere șansa de a avea succes în activitate. În primul rând, cunoștințele teoretice acumulate în școală îți creează o bază în abordarea unor situații de zi cu zi. Se spune că trebuie să învățăm din greșeli. Așa este și în management – este important să cunoaștem diferite modele, diferite studii de caz, astfel încât să putem conștientiza oportunitate acestora și, în același timp, punctele lor slabe.

2.     Unde considerați că se află principalele cauze ale insuficienței adaptării cunoștințelor și deprinderilor obținute în învățământul de management la nevoile practicii manageriale? De unde credeți că ar trebui inițiată o schimbare?

Cred că la momentul trecerii la sistemul capitalist a existat o efervescență în multe sectoare – în educație, în economie, în agricultură etc. Din păcate, această nu a adus doar lucruri bune. Activitatea s-a dinamizat, oamenii au început să maximizeze diverse oportunități. Reversul medaliei a fost dat de faptul că la nivelul societății s-a pierdut viziunea de a privi în perspectivă.

Oamenii doreau rezultate imediate, de multe ori cu efort minim. În timp, experiența a devenit mai importantă decât școala și am ajuns în situația de a avea clivaje importante la nivelul unor domenii care ar trebui să fie puternic interconectate – sistemul de învățământ, economie. Este nevoie de politici corelate, astfel încât cererea și oferta să fie, pe cât posibil, pe aceeași lungime de undă. Mai mult, componenta cercetare-inovare trebuie să aibă un rol central la nivelul acestor politici deoarece reprezintă acel element care poate da plus valoare dezvoltării unei societății.

3.     Ce punct de vedere aveți cu privire la modul de combinare optima a cunoștințelor teoretice cu cele practice, în învățământul de managementul?

Cum spuneam, cred că teoria și practică sunt complementare în învățământul de management. Pentru a răspunde nevoilor din sectorul economic – companii multinaționale sau IMM-uri, este nevoie de un mix în care practica să vină în completarea teoriei academice și științifice. Orele dedicate predării trebuie să fie interactive, iar studenții trebuie să aibă posibilitatea de a pune întrebări și de a-și pune întrebări cu privire la proiecte și situații specifice.

Știu că au început să existe și în România, colaborări între instituțiile de învățământ și diferite companii active pe piața locală. Este un semn bun pentru că, în acest fel, studenții sunt puși să gestioneze situații concrete de management, testându-și capacitățile în condiții adecvate realității pieței.

Soluția optimă stă în dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung care să se bazeze pe crearea unei sinergii între sistemul educațional - cercetare & inovare – mediul de afaceri.

4.     Credeți că un absolvent de învățământ de management poate să devină antreprenor de succes sau trebuie să-și dezvolte competențe suplimentare. Care ar fi acestea?

Consider că statutul de absolvent nu conferă de la sine o recunoaștere a profesionalismului. Poți fi un student eminent, fără a avea experiența vieții reale. Din păcate, mulți absolvenți descoperă că nu au ce le trebuie pentru a performa în economia reală. Acest lucru se întâmplă din cauza lipsei practicii și din cauza neasumării obligației de a fi constant la curent cu ceea ce se întâmplă la nivel social și economic în domeniul în care vrei să activezi.

Pentru a deveni antreprenor de succes ai nevoie de o bază teoretică și de experiență. Evident, există posibilitatea de a reuși din prima. Dar acestea sunt cazuri excepționale și putem să ne uităm la ce se întâmplă în sectorul noilor tehnologii, respectiv la industria excepțională care se dezvoltă în Silicon Valley. Vedem mulți tineri, unii dintre ei renunțând la școală pentru a investi timp și energie într-o pasiune care, în timp, ajunge să se transforme într-o afacere globală. Mulți trec printr-o serie de eșecuri înainte de a cunoaște succesul. Cum spuneam, învățăm din greșeli.

Trebuie să fim conștienți de realitatea în care trăim și să ne calibrăm așteptările în funcție de context. În același timp, este esențial să ai pasiune pentru ceea ce îți propui să duci la îndeplinire. Apoi, trebuie să ai disponibilitatea de a fi deschis în permanență la a învăța și la a asculta.

5.     Referitor la căile de îmbunătățire a colaborării dintre universități și firme, astfel încât absolvenții programelor de învățământ de management să fie cât mai competitivi pe piața muncii, ce credeți că s-ar putea întreprinde?

Este esențială adaptarea la condițiile actuale – dezvoltarea rapidă noilor tehnologii, globalizarea la nivelul operării afacerilor, importanța cercetării și inovării în susținerea unor afaceri globale, migrația forței de muncă.

Deși România avea o recunoaștere a calității sistemului de învățământ, am pierdut trenul în ceea ce privește conectarea acestuia la principalii actori din sistemul economic. Suntem "furnizori de creiere" pentru sectoare importante din alte state. Cei care își doresc să facă cercetare, cu greu aleg să rămână în România pentru că nu au condițiile necesare evoluției profesionale, iar recompensa financiară este insignifianta. În plus, nu își găsesc utilitatea la nivelul pieței muncii. Competitivitatea se dezvoltă la nivelul pieței, însă este nevoie ca statul să își asume obiective clare care să determine direcția de dezvoltare.

(Va urma)


Notă:

Contribuțiile din partea colaboratorilor sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără a interveni asupra textului.Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO