https://samro.ro
CUPRINS
Conferința Internațională de la Păltiniș NEWS, CHALLENGES, AND TRENDS IN MANAGEMENT OF KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS -
Un nou eveniment semnificativ pentru SAMRO [prof. O.Nicolescu]
- Premiul Academiei Oamenilor de Știință pentru Tratatul Contribuții la conturarea unui model românesc de management [prof. I.Petrescu]
- Ședința Consiliului Director SAMRO din 15.10.2016 [prof. D.Dumitrașcu]
- Conferința Internațională de Management [prof. I.Popa]
- Apariție de carte [conf. Andreea Zamfir]
Proprietatea intelectuală la ULBS - 11 ani de la START [prof. M.Țîțu]
The 2nd International Scientific Conference SAMRO 2016, "News, challenges and trends in management of knowledge-based organizations" [prof. M.Țîțu]
- A 5-a Conferință Internațională de Management "From management of crisis to management in a time of crisis" [prof. I. Abrudan]
- Cartea "Business Sustainability: Is the Learning Organization one Step Ahead?la Kozminski University din Varșovia [dr. D.Oncică]
- Program on-line "Cum să vorbești bine: cei 10 ucigași de voce, dicție și atitudine" [prof. Rodica M. Cândea]
Global Economic Conditions Snapshot [prof. Rodica M.Cândea]
Interviu cu Florentina Luminița Popescu de la  Universitatea din Craiova [prof. Rodica M.Cândea]


Editorial

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA PALTINIȘ - 

"NEWS, CHALLENGES, AND TRENDS IN MANAGEMENT OF KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS" 

UN NOU EVENIMENT SEMNIFICATIV PENTRU SAMRO

Fiecare"breaslă" de specialiști care se respectă își constituie o organizație profesională națională care acționează pentru dezvoltarea profesiunii respective, pentru creșterea nivelului de pregătire al membrilor și pentru recunoașterea și impunerea profesiunii în societate. Specialiștii în mangement din România au realizat acest pas major acum 10 ani  prin crearea Societății Academice de Management din ROmania - SAMRO

Fără nici o îndoială SAMRO, al cărui prim președinte a fost Prof. Gheorghe Ionescu de la Timișoara, a realizat numeroase acțiuni care au contribuit la dezvoltarea managementului românesc, din care, selectiv, punctăm: 

 • reunirea în cadrul său a peste 210  profesori si conferențiari specializați în management, din cele mai prestigioase universități autohtone
 • mediatizarea prin newsletterul și site-ul SAMRO de acțiuni semnificative și abordări manageriale din România și UE
 • realizarea dicționarelor de management de ansamblu și pe 20 de domenii
 • publicarea Anuarului lucrărilor de management din România(1990-2013)
 • elaborarea și publicarea în ultimii 7 ani a raportului de cercetare" Starea de sănătate a managementului din România"
 • selectarea și publicarea în străinatate a două culegeri cu cele mai bune studii de management elaborate de specialiștii din Romania (2011-2012,2013-2014)
 • organizarea sub egida SAMRO a zeci de conferințe și seminarii cu participare națională și internațională.

În anul 2014 SAMRO a organizat pentru prima dată, la Murighiol,  o conferință internațională de management, numai sub egida sa, la care au fost sustinute 94 de comunicări științifice de specialști din 21 de  țări. O parte din lucrările Conferinței au fost publicate în prestigioasa editură Scientific Publishing House. A fost un real succes, care a contribuit la creșterea prestigiului SAMRO pe plan național și internațional.

După 2 ani, în 14-16 octombrie la Paltiniș, în organizarea Filialei SAMRO de la SIbiu condusă de Prof. Constantin Oprean, se derulează ediția a II-a  a conferinței, sub egida SAMRO - Comunicat de presă 

Dragi colegi, vă așteptăm cu plăcere la această manifestare știintifică, chiar dacă nu  v-ați înscris cu lucrări, fiind o foarte bună oportunitate de a  dezbate probleme manageriale majore, de a inter-relaționa, de a socializa, în cadrul SAMRO. Dorim mult succes  participanților la conferință !

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Președinte CNIPMMR/SAMRO


Din activitatea comunității SAMRO 

⇨ Tratatului Contribuții la conturarea unui model românesc de management a fost premiat de Academia Oamenilor de Știință din România.

"Folosesc și acest prilej pentru a aduce alese mulțumiri celor de 155 de academicieni, profesori, cercetători și practicieni de înalt prestigiu care au trudit la elaborarea Tratatului Contribuții la conturarea unui model românesc de management. Prin strădania noastră comună am așezat managementul românesc la locul ce i se cuvine  în cadrul Managementului european și Managementului comparat internațional și în felul acesta să ținem ridicat stindardul managemntului național pe culmile științei și cunoașterii umane."

Prof.univ.dr. Ion Petrescu⇨ Ședința Consiliului Director din 15.10.2016, Centrul de Perfecţionare Păltiniş - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Cea de a doua Conferinţă SAMRO ce se va desfăşura la Păltiniş constituie totodată un bun prilej pentru întâlnirile de lucru organizate periodic de conducerea SAMRO. Astfel, în data de 15 octombrie va avea loc şedinţa Consiliului Director al SAMRO, a treia din acest an, după întâlnirile de la Sibiu din luna februarie şi de la Oradea din luna mai. În cadrul şedinţei de la Păltiniş vom aborda o serie de subiecte importante pentru SAMRO:

 •    Informare cu privire la principalele activități desfășurate de SAMRO în perioada 28 mai – 14 octombrie 2016, realizată de Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu şi Prof.univ.dr. Dănuț Dumitrașcu;
 •   Informare din partea președinților filialelor SAMRO referitoare la activitățile realizate la nivel de filiale în perioada 28 mai – 14 octombrie 2016 şi propuneri de noi membri;
 •    Probleme organizatorice privind cea de a doua Conferință Internațională SAMRO organizată la Păltiniș, expuse de preşedintele filialei orgaizatoare, Prof.univ.dr. Constantin Oprean;
 •    Analiza implementării „Programului de creștere  a vizibilității SAMRO și de amplificare a comunicării intra și extraorganizaționale”, realizată Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu. În cadrul dezbaterilor, doamna Prof.univ.dr. Rodica Cândea, invitată în cadrul şedinţei ca expert în comunicare şi realizator al newsletter-ului SAMRO va realiza o analiză a site-ului şi a altor vehicule de marketing utilizate de SAMRO;
 •   Informarea domnului prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, privind stadiul pregătirii unor lucrări și rapoarte de cercetare: ”Anuarul știintific de management” – ediția a II-a, „Starea de sănătate a managementului din România 2016” şi a volumului din editura Cambridge Schollars, cu lucrări din cadrul Conferinţei internaţionale CISAMRO 2014;
 •    În final se vor supune discuţiei acţiunile majore cuprinse în planul de activităţi al SAMRO, propuse pentru perioada oct-dec. 2016.

Vom reveni în newsletterul următor cu o prezentare detaliată a deciziilor ce se vor lua în cadrul şedinţei.

Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu - Secretar General SAMRO


⇨ Cea de a zecea ediție a CONFERINȚEI INTERNATIONALE DE MANAGEMENT, cu titlul Challenges of Modern Management se va desfășura în perioada 3-4 noiembrie 2016 la sediul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Conferința este organizată de Facultatea de Management din ASE București.

În fiecare an, la începutul lunii noiembrie, Facultatea de Management organizează în parteneriat cu Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Conferința Internațională de Management. Acest eveniment oferă participanților oportunitatea schimbului de idei cu privire la ultimele noutăți și la provocările din domeniul mediului de afaceri național și internațional. La această manifestare științifică cercetători, dar și practicieni din mediul academic si din cel economic, își pot prezenta opiniile prin intermediul lucrărilor, pot participa la dezbateri și iși pot uni eforturile pentru găsirea celor mai bune soluții și răspunsuri la unele dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă managementul în primele decenii ale secolului XXI.

Lucrarile conferinței sunt publicate în volum cu ISSN care este postat pe site-ul conferinței pentru a asigura o mai mare vizibilitate, precum și în revistele Facultății de Management (www.beman.ase.rowww.mer.ase.rowww.rmci.ase.ro) indexate în baze de date internaționale.

Incepând cu anul 2012, lucrările conferinței au fost trimise pentru evaluare în vederea includerii în Proceedings Citation Index, iar a 6-a ediție a conferinței a fost indexată în ISI Thomson Reuters. Toate edițiile începând cu anul 2012 au fost indexate în REPEC.

Sunt acceptate lucrări ce vizează o mare varietate de aspecte ale managementului, precum: administrarea afacerilor, managementul proiectelor, performanța organizațională, educație și inovare în management, managementul strategic, managementul schimbării și antreprenoriat, managementul resurselor umane, cultură organizațională și etică în afaceri, filosofia managementului și științe sociale aplicate.

Participanții se pot înscrie cu două lucrări, iar taxa de participare este redusă pentru doctoranzi.

Informații detaliate se găsesc pe site-ul conferinței: http://conference.management.ase.ro/, la adresa de email conference@man.ase.ro sau la telefon +4021 319 19 00 /int. 165.

Sperăm să ne revedem și să dezbatem la IMC 2016!

Prof.univ.dr. Ion Popa, Decan - Facultatea de Management,
Academia de Studii Economice București  [e-mail: 
iipopa@yahoo.comion.popa@man.ase.ro
]


⇨ Filiala SAMRO Bucureşti semnalează apariţia cărţii Managementul riscurilor în mediul spitalicesc, scrisă de profesorii Dumitru Constantinescu şi Laura Dincă de la Facultatea de Economia şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova. "Observarea şi analiza atentă a interacţiunilor sistemice din spitalele publice au permis autorilor identificarea principalelor disfuncţionalităţi existente şi pe această bază, formularea de soluţii ce constau în promovarea managementului transversal şi a celui prin procese, într-o abordare globală a procesului de management al riscurilor. Astfel, provocările şi mizele spitalului, universul managementului riscurilor, identificarea, analiza, evaluarea, urmărirea şi controlul riscurilor, cercetarea riscurilor în mediul spitalicesc prin grounded theory sunt principalele teme abordate de către autori în această lucrare." 

Conf.univ.dr. Andreea Zamfir, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Management


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective

Proprietatea intelectuală la ULBS - 11 ani de la START

Preambul

86 de medalii de aur, o medalie de aur alb, 7 medalii de argint, o medalie de argint masiv, 3 medalii de bronz, premii speciale: 83. Acestea sunt motivele pentru care consider că aceste invenții merită atenția noastră. Aceste medalii și premii au adus o valoare deosebită Sibiului și o recunoaștere internațională ce merită analizată și apreciată local, național și internațional. Aceste merite, ce ne fac să fim mândri că suntem sibieni, trebuie conștietizate. În spatele lor se află ani de muncă productivă. Oameni inteligenți, entuziaști și plini de pasiune au adus Sibiul la loc de frunte pe scena internațională.

În loc de Introducere

Esenţa dezvoltării durabile, a societăţii umane este dată de modul de gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale şi informaţionale, în raport cu obiectivele creşterii economice şi asigurarea unei calităţi a vieţii şi a mediului. Economia bazată pe cunoștințe impune tot mai mult intangibilul ca tendinţă principală în vremurile contemporane. În noua economie, ceea ce contează este modelul de gândire adoptat şi creaţia, care reprezintă cheia competitivităţii. Proprietatea asupra ideilor şi modul în care se valorifică potenţialul economic al acestora sunt factorii care influenţează tot mai mult viitorul organizaţiilor şi al companiilor şi tot ea este cea care dă avantajul competitiv pe piaţă. De aceea trebuie evidențiată importanța inovării pentru organizații, dar și modul în care sunt valorificate bunurile intangibile. Globalizarea și emergența societății bazate pe cunoștințe se vor manifesta prin noi câmpuri de forță, care vor transforma proprietatea intelectuală atât în structură cât și în funcționalitate. Astfel, o cultură organizațională orientată spre managementul Protecției Proprietății Intelectuale (PPI) reprezintă cheia succesului care facilitează schimbarea în bine, determinând o flexibilitate ridicată a organizațiilor în noua eră a comunicațiilor și a tehnologiilor moderne, a noilor modele de dezvoltare. 

În articol se dezvoltă în continuare următoarele aspecte: 

1. Preocupări ale mediului academic în domeniul PPI și colaborarea cu mediul de afaceri și mediul financiar - bancar

2. Departamentul Protecția Proprietății Intelectuale de la ULBS și Centrul PatLib din Sibiu - impact și recunoaștere

3. Strategie, competiție și competitivitate

4. Servicii oferite în domeniul PPI

5. Recunoașterea națională

6. Recunoaștere internațională

7. Congresul Internațional PATLIB organizat de European Patent Office

8. Conferința Internațională a World Intellectual Property Organisation

9. Conferințe internaționale în domeniul Proprietății Intelectuale

10. Brevete de invenție cu impact internațional

Articolul poate fi consultat în întregime aici.

Deși invenţiile salveaza vieţi, modifică destine, îmbunătăţesc performanţele unor afaceri, transformă oameni şi instituţii se face prea puţin pentru cei care contribuie la dezvoltarea acestei lumi. La ULBS, în lumea inventicii se păsește cu pași mici dar siguri care în viitor ne vor duce pe noi toți pe culmile succesului. Imaginea prezintă câteva din multiplele realizări în domeniul inventicii, respectiv invenții brevetabile amintite anterior și realizate practic sub forma unor protitipuri cu un efort susținut de-a lungul ultimelor două decenii, cu scopul de a crește vizibilitatea acestui domeniu, dar și anumite merite și distincții primite de inventatori români profesori de la ULBS. Aceste invenții au fost analizate riguros de Jurii internaționale în cadrul celor mai importante Saloane Mondiale de Inventică, unde s-au bucurat de o apreciere însemnată obținând recunoașterea celor mai elevate și importante Comisii de Specialitate la nivel mondial. Premiile și medaliile obținute pe anumite Clase de evaluare pot conchide faptul că rezultatele obținute se încadrează într-o masă critică a celor care fac parte din din elita mondială a inventatorilor, recunoștința internațională dobândită fiind una dintre dintre cele mai marcante realizări (mai multe detalii la: http://ppi.ulbsibiu.ro).

După acești unsprezece ani în care structurile suport în domeniul inventicii funcționează la ULBS, moștenirea, rădăcinile și munca am putea să acceptăm să le rezumăm într-o imagine. Este un sentiment minunat să poți privi într-o imagine un motor al trecutului ce totodată simbolizează viitorul.

Seria de invenții brevetabile ilustrate este rodul muncii, pasiunii și perseverenței ce va rezista, sub forma unei conversații începute cu prezentul și implicit cu viitorul.

Colaborarea cu oameni potriviți, implicarea și dorința de a contribui la bunăstarea generației viitoare reprezintă premizele pentru care invențiile și recunoașterile internaționale și naționale ale școlii universitare sibiene vor dăinui în timp și vor contribui la înălțarea cunoștințelor și a imaginației celor ce le vor putea privi cu ochii minții la rodul muncii unor oameni speciali.

Pentru a afla mai multe, pentru a fi la curent cu noutățile apărute, vă recomand accesarea site-ului: 

https://www.facebook.com/Centrul-PatLib-Sibiu-Protecția-Proprietății-Intelectuale-1239280319420616/?fref=ts

Sibiu, 04 octombrie 2016

Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.mg. Mihail Aurel ȚÎȚU, 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 

Centrul PatLib din Sibiu 


Din actualitatea națională și internațională 

⇨ 
  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu organizează în parteneriat cu Societatea Academică de Management din România: The 2nd International Scientific Conference SAMRO 2016, "News, challenges and trends in management of knowledge-based organizations". Evenimentul se desfăşoară în perioada 14 - 16 octombrie 2016, la Schitul Păltiniș, Centrul de Conferințe "Sfântul Ierarh Andrei Șaguna", județul Sibiu.

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

Conferința Internațională își propune o reuniune la vârf a membrilor Societății Academice de Management din România (SAMRO), a specialiștilor în management din România dar și din țări invitate, pentru a discuta evoluțiile învațământului superior în domeniu, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, favorizarea cooperării elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, dar și promovarea experienţelor manageriale de excelenţă.

Secțiunile conferinței vor constitui un cadru profesional de dezbatere pentru participanții din România, Republica Moldova, China, Franța, Israel, Marea Britanie, Siera Leone, SUA, China.

Conferința va avea ca și teme principale (pentru o mai buna corelație le enunțăm în limba engleză): Management of change – challenges and perspectives; Processes and quality management; Management of knowledge-based organization; Leadership and human resources management; SMEs, entrepreneurship, innovation, social enterprise and clusters; Management of sustainable development.

Adresându-se tuturor categoriilor managementului, conferința internațională vizează dezvoltarea cercetării științifice în domeniu, bazat pe interdisciplinaritate și colaborarea dintre mediul de afaceri și cel universitar. Scopul este stimularea unui climat favorabil managementului în general, creativității, inovării, calității și capitalului intelectual.

La Păltiniș estimăm că vor lua parte la dezbateri peste 90 de participanți cu 68 de lucrări științifice concepute de experți în management, inginerie și management, cercetători științifici, studenți, studenți doctoranzi, factori de decizie, manageri și oameni de afaceri din cele mai diverse domenii care și-au propus identificarea, analiza riscurilor și oportunităților pentru organizațiile moderne și managementului bazat pe cunoștințe.
 Sibiu, 05.10.2016 

Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.mg. Mihail Aurel ȚÎȚU, 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 

Centrul PatLib din Sibiu 


  ⇨ În intervalul 22-24 septembrie 2016 a avut loc la Cluj-Napoca a 5-a Conferință Internațională de Management

Evenimentul a fost organizat la UTCN de Revista de Management și Inginerie Economică, ajunsă în al 15-lea an de la apariție la 60 de numere. "Sufletul" acestei conferințe a fost prof.univ. Ion Abrudan, unul din fondatorii SAMRO.

"Având un titlu oarecum emblematic pentru epoca în care trăim: „From Management of Crisis to Management in a Time of Crisis”, Conferința a adunat 58 de lucrări elaborate de un număr total de 131 de autori. La succesul acestui eveniment au contribuit organizațiile care finanțează apariția revistei, respectiv: Asociația Managerilor și Inginerilor Economiști din România (AMIER) și organizația, inclusă în AMIER, Asociația Conducătorilor de Activități de Doctorat și Excelență în Managementul și Ingineria Afacerilor (ACADEMIA). Conferința a beneficiat de ospitalitatea Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Apreciem că lucrările prezentate ca și discuțiile declanșate de prezentări în cadrul Conferinței la fel ca și toate întâlnirile specialiștilor dintr-un anumit domeniu, au ca și consecință benefică valorificarea energiei sinergice a comunităților de specialiști în conturarea unor soluții de îmbunătățire a realității în care trăim.

Vă așteptăm, cu drag, la următoarea conferință prevăzută a se desfășura în anul 2018. Pentru alte detalii urmăriți Revista de Management și Inginerie Economică."

Prof.univ.dr.ing., ec. Ioan Abrudan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


⇨ Cartea "Business Sustainability: Is the Learning Organization one Step Ahead?", lansată în format electronic

la data de 27 mai 2016 urmează să fie folosită ca lucrare bibliografică de bază pentru un curs despre firmă ca organizație care învață, la Kozminski University din Varșovia (prof. Zbigniew Bochniarz), o școală de business privată. Financial Times, într-o clasificare din 2014, a evaluat această școală de business ca cea mai bună din Polonia și Europa Centrală. 

Subiectul "organizațiilor care învață" (learning organizations) este abordat, ca cercetare aplicată în strânsă corelare cu dezvoltarea durabilă și sustenabilitatea în afaceri, în cartea celor doi membri SAMRO, Dan Oncică și Dan Cândea, "Business Sustainability: Is the Learning Organization one Step Ahead?". Cartea este rezultatul preocupărilor din cadrul Centrului de Eco-Management al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Cei interesați pot citi cartea online sau o pot descărca (gratuit) în format pdf de la adresa  https://sites.google.com/site/bussustlo/

Dr. Dan Oncică⇨ 
Un bun colaborator al Newsletterului SAMRO, dr Andrei Țigănaș, a lansat în 3 octombrie un program on-line pentru "Cum să vorbești bine: cei 10 ucigași de voce, dicție și atitudine".

Andrei este președintele IAA Young Professionals Cluj, asociație a tinerilor profesioniști în comunicare. A lucrat cu posturi precum Pro TV, Radio Guerrilla, Radio Cluj, Napoca FM. A urmat un masterclass online de actorie oferit de Roger Love (expert în vocal mastery) și de Kevin Spacey. 

Programul se adresează managerilor, oamenilor de vânzări, trainerilor și public speakerilor. Vom folosi programul și la cursurile de Competențe Manageriale și Comunicare organizațională din cadrul masterului de Managementul și Ingineria afacerilor și, respectiv, Ingineria și managementul Calității, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Cu siguranță și noi, dascălii, am putea beneficia de un astfel de curs. 
E-bookul gratuit se poate descărca aici.
 Prof.univ.dr. Rodica M. Cândea

Pentru cei interesați: a apărut Global Economic Conditions Snapshot, September 2016 de la MCKINSEY & COMPANY.MANAGERI PRACTICIENI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MANAGEMENT - 2016

SAMRO aflat pe puntea dintre mediul academic și mediul de afaceri 

Dacă din 2014 majoritatea interviurilor au fost făcute cu reprezentanți ai practicii manageriale, iar in 2016 toate interviurile au avut ca interlocutori manageri practicieni, în acest număr al Newsletterului avem un interviu cu un reprezentant al comunitătii academice, pe dna conf. Florentina Luminița Popescu de la  Universitatea din Craiova, Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Redăm mai jos opiniile dânsei la întrebările noastre. 

1.  Cum percepeți utilitatea pentru practica managerială a cunoștințelor de management predate în învățământul de management?

Utilitatea acestor cunoștințe nu poate fi contestată! Dacă îmi este permisă o comparație, aș spune că este similar cu obținerea permisului de conducere: nu este suficient să știm comenzile pentru manevrarea mașinii, trebuie să cunoaștem semnificația semnelor și indicatoarelor rutiere, regulile de circulație și reglementările legale.

Este deja un fapt demonstrat de specialiști, dar și dovedit de experiența personală a fiecăruia dintre noi că putem face lucrurile mai bine, mai eficient, mai corect dacă știm cum ar trebui să procedăm. Iar cunoștințele de management oferite studenților în învățământul de management exact asta fac: îi învață cum să practice un management coerent. Mai mult decât atât, aceste cunoștințe ajută la însușirea unui limbaj comun (un fel de limbă de circulație internațională a managerilor), care permite celor implicați în procese de management din diferite colțuri ale lumii să colaboreze, să comunice, să negocieze, să stabilească contacte sau strategii.

Vă pot spune că am întâlnit studenți care și-au argumentat alegerea unei facultăți economice prin faptul că dețineau o afacere pe care doreau să o dezvolte, însă nu prea știau cum (de altfel, ei s-au dovedit deosebit de interesați de cunoștințele de management predate, făcând corelația între știință și practică cu ușurință).

2.  Unde considerați că se află principalele cauze ale insuficienței adaptării cunoștințelor și deprinderilor obținute în învățământul de management și practica managerială? De unde credeți că ar trebui abordată o schimbare?

În opinia mea, această insuficiență a adaptării cunoștințelor și deprinderilor obținute în învățământul de management la practica managerială provine de la separarea foarte pronunțată între mediul academic (unde dominantă este teoria managerială) și cel economic, al practicii manageriale. Sigur, au fost și sunt încercări de creare a unor punți de legătură prin proiecte comune, colaborări sau consultări dar, după părerea mea, ele nu au dus la rezultatele performante așteptate. Noi, profesorii, cei care transmitem studenților cunoștințele din domeniu, încă ne axăm preponderant pe partea teoretică, științifică. Nu doresc să minimalizez importanța acestor noțiuni sau să generalizez, însă, dacă suntem foarte sinceri cu noi înșine, ar trebui să acceptăm că nu cunoaștem suficient practica managerială! Sau o cunoaștem atât cât ne permit exercițiile, studiile de caz, problemele prezentate în literatura de specialitate. Poate n-ar fi o idee rea organizarea unor training-uri sau stagii de practică pentru profesori! Atunci, cu siguranță cunoștințele transmise studenților ar fi o combinație ideală de teorie cu practică managerială.

3. Ce punct de vedere aveți cu privire la combinația optima dintre cunoștințele teoretice și practice în învățământul de managementul?

Este greu de spus care ar fi combinația optimă, pentru că nu există un etalon la care să ne putem raporta! Mai degrabă aș spune că această combinație optimă ar trebui să poată fi sesizată de către fiecare din absolvenții noștri după finalizarea studiilor, atunci când vor încerca să se integreze într-o organizație. Din punctul meu de vedere, acest optim se realizează atunci când fiecare dintre ei reușește să se adapteze complet și să facă față cerințelor postului ocupat (sau, de ce nu, atunci când își inițiază și dezvoltă propria afacere).

4.  Care sunt mijloacele de dezvoltare a competențelor manageriale practice la care apelați?

În ce mă privește, încerc în permanență să-mi dezvolt aceste competențe deoarece am constatat că interesul studenților crește exponențial atunci când îmbin domeniul oarecum arid al noțiunilor teoretice cu tehnici, metode sau acțiuni din practica managerială.

Pentru a putea face acest lucru particip la diferite conferințe, întâlniri, workshop-uri ale practicienilor din domeniu. Pot să vă spun că informațiile și schimbul de idei de la astfel de evenimente sunt extrem de utile, deoarece sunt abordate probleme concrete ale exercitării managementului și sunt prezentate soluții funcționale ale acestora (de exemplu, cum se face trecerea de la recrutarea pasivă la recrutarea proactivă, cum se realizează onboarding-ul de succes, cum se construiește brandul de angajator, ce înseamnă și cum se poate implementa un plan de echilibrare a balanței work – personal life pentru creșterea implicării salariaților în organizație, care sunt dificultățile liderilor din Generația X în a înțelege și conduce eficient această generație, diagnoza organizațională -cultura și procese de lucru cu oamenii etc). Cred cu tărie că astfel de evenimente ne pot pune la dispoziție cu precizie informații reale și concrete despre practica managerială din organizații, deși, marturisesc că la niciunul dintre evenimente nu am întâlnit niciun alt reprezentant al mediului academic. De asemenea, pe parcursul ultimilor ani, m-am implicat în proiecte de educație managerială și de sprijin al inițiativelor antreprenoriale. Prin intermediul lor am cunoscut oameni cu preocupări și experiențe antreprenoriale diverse, iar colaborarea mi-a permis o înțelegere și cunoaștere mult mai profundă a realității practicii manageriale, pe care o folosesc în sala de curs pentru exemplificarea legăturii teorie – practică managerială.

5.  Credeți că un absolvent de învățământ de management poate să devină antreprenor de succes sau trebuie să-și dezvolte competențe suplimentare. Care ar fi acestea?

Înainte de toate, un absolvent de management trebuie să-și dea seama dacă are calități înăscute de antreprenor! Altfel, oricât de multe competențe ar avea, nu va fi un antrprenor de succes. Dar, pentru a deveni un antreprenor de succes, consider că un absolvent de învățământ de management are nevoie de competențe suplimentare de comunicare și coaching.

6. Cum considerați că s-ar putea dezvolta și folosi relația dintre școlile de management și comunitatea absolvenților acestor școli (alumni).

O propunere ar fi aceea de organizare a unor întâlniri periodice (anuale) între comunitatea absolvenților și reprezentanți ai școlilor de management împreună cu cei care se află încă pe băncile facultății, pentru schimburi de idei, prezentări de cariere, bune practici sau, de exemplu, pentru a încerca identificarea factorilor/deprinderilor de success/insucces dobândiți pe parcursul anilor de studii sau ce anume consideră că ar fi fost util să știe la finalizarea studiilor.

7.  Credeți că în cadrul învățământului de management trebuie avută în vedere și educația la nivel de atitudine?

Da, cred că este importantă atitudinea, dar nu prin ore suplimentare ci prin propria noastră atitudine față de oameni, școală și societate pe care studenții o pot modela. Consider că este important să le spunem că rolul nostru nu este doar acela de a transmite cunoștințe ci și acela de a le facilita dobândirea unei atitudini și comportamente necesare atât pentru dezvoltarea unei cariere, cât și pentru dezvoltarea personală.

8.  Ce părere aveți despre nevoia dezvoltării unor competențe emoționale și sociale la manageri?

Nu știu dacă este necesar să fie introduse cursuri speciale de Comunicare managerială și de Dezvoltare a competențelor manageriale, cred mai degrabă că ele sunt absolut necesare pentru cei care finalizează învățământul de management și exercită funcții de conducere care presupun coordonarea colectivelor umane. Totuși, inteligența emoțională este un element determinant în atingerea obiectivelor personale și, poate că o soluție ar fi introducerea unor cursuri facultative, frecventate de studenții care își identifică această nevoie de dezvoltare a competențelor emoționale.

[Interviul a fost realizat de prof.univ.dr. Rodica M. Cândea]


Notă

Contribuțiile din partea colaboratorilor sunt incluse așa cum sunt primite de la autori, fără a interveni asupra textului.Coordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof.univ.asoc. la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO