https://samro.ro
 


CUPRINS
Editorial
Managementul și "Facorii incontrolabili" [prof. O.Nicolescu]
Management Conference MCCS, 3-4 June 2016, Cluj-Napoca
-Newsletter cu colaboratori din filiale
-Atribuțiile colaboratorilor conform deciziei Consiliului Director din 1.02.2016
La zi în PI: Dacă trăiţi cu impresia că educaţia e scumpă încercaţi ignoranţa 
[prof. M. Țîțu]
Concluzii la interviurile din 2014-2015: SAMRO aflat pe puntea dintre mediul academic și mediul de afaceri - (1) [prof. Rodica M. Cândea]
-2016: Filiala Timișoara: Interviu cu Bogdan Ciocan, Director general ELBA SA Timișoara [prof. Marian MOCAN]


Editorial

MANAGEMENTUL ȘI ”FACTORII INCONTROLABILI”

Cred că vremea ”supercaldă”pentru această perioadă a anului ne-a uimit și ne-a frapat pe toți. Ieri, traversând Cișmigiul, m-a șocat albul zarzărilor înfloriți. Imaginea dalbă și proaspătă la zarzărilor - la nici jumătatea lunii martie - nu-mi mai amintesc să o mai fi văzut vreodată în ”scurta” mea existență.

Desigur, mi-a făcut o mare plăcere, dar în acealași timp nu am putut să nu mă gândesc la ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Această ”izbucnire” precoce a naturii, în ciuda frumuseții sale, nu poate fi de bun augur, nici pentru pomi și nici pentru oameni. Este foarte probabil – potrivit ciclului  climatic normal – să revină, cel puțin pentru câteva zile, vremea rece, să avem câteva nopți cu temperaturi sub zero grade și atunci consecințele nedorite nu vor întârzia să apară: cea mai mare parte din recoltă va fi compromisă și noi – populația și economia - vom fi lipsiți, din surse proprii, de o parte apreciabilă din fructele timpurii - zarzăre, piersici, cireșe, vișine, etc., cu consecințe asupra alimentației, costurilor, veniturilor, importurilor, etc.

Ca specialist în management, mi-am pus în mod firesc întrebarea, ce poate să facă managementul entităților care se ocupă de pomicultură, sau chiar managementul la nivel național, într-o asemenea situație. Răspunsul este că nu mare lucru. Probabil, atunci când va veni frigul, pe ici pe colo, după modelul din alte țări, se va încerca să se producă artificial fum cald. Problema în amploarea sa va ramâne nerezolvată, cu consecințele negative de rigoare.

De ce? Pentru că este implicat un factor, în mare măsură incontrolabil. Clima, care atunci când se manifestă la mari și aleatorii intervale de timp, cu valori extreme, pe un mare areal geografic, nu prea lasă loc managementului pentru anticipare, pregătire și aplicare de soluții fezabile și fundamentate economic.

Din fericire, asemenea ”provocări manageriale” sunt rare. Factorii incontrolabili, de genul celor asociați evoluțiilor extreme ale climatului, nu sunt foarte mulți. În schimb, managementul pe toate palierele, începând cu cel național și internațional și ajungând până la cel local și microeconomic este confruntat ciclic -zilnic, saptamanal, lunar, anual etc.- cu numeroși alți factori economico-sociali incontrolabili, sau asa-zis incontrolabili. Din această categorie fac parte inflația, cursul de schimb, dobânzile, prețurile la petrol și gaze, evoluția cererii pentru produse și servicii, ciclul de viață al produselor și serviciilor, ciclurile economice, etc.

Pentru această categorie de factori, de variabile ”incontrolabile”, care se manifestă permanent sau la intervale scurte și care influențează profund viața tuturor cetățenilor și performanțele economico-sociale ale tuturor organizațiilor, managementul are soluții cel puțin parțiale, cu o condiție: apelarea la strategii și politici, la management strategic, fundamentate pe studii și analize riguroase. Depinde însă, de calitatea sistemelor manageriale pe care le construim, de viziunea și competențele leaderilor și managerilor politici, economici, educaționali, științifici și administrativi, pe care îi alegem, sprijinim și/sau pe care îi suportăm,.

Fie ca această primăvară, precoce, ”nebunatică”, generată de factori într-adevăr incontrolabili, să reamintească tuturor și să impulsioneze pe toți cei care se ocupă de management, în a practica un management profesionist, centrat pe previziuni riguroase, care să ne permită să ”stăpânim” la un nivel ridicat, numeroasele variabile care influențează decisiv viața și performanțele tuturor oamenilor și organizațiilor. Se poate face aceasta la fiecare nivel al societății, la care cel național și UE  sunt determinante pentru noi.

Să ne dorim o primăvară normală pe toate planurile !

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte CNIPMMR


Anunțuri

 Management Conference MCCS, 3-4 June 2016, Cluj-Napoca, Romania

We are pleased to invite you to attend the 9th International Management Conference "MANAGERIAL CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY SOCIETY" organized by Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Management. [catalina.crisan <catalina.crisan@econ.ubbcluj.ro>]
The conference will bring together academics, business leaders, and professionals to share their innovative ideas, research results and solutions for the managerial challenges encountered by organizations.
The Conference covers the following areas of interest:
[1] Change Management
[2] Corporate Social Responsibility
[3] Corporate Governance
[4] Enterprise Development
[5] Entrepreneurship and Social Entrepreneurship
[6] Human Resource Management
[7] Innovation Management
[8] Knowledge Management
[9] Labor Management
[10] Logistics
[11] Management best practices
[12] Organizational Behavior
[13] Organic-food and environmental economy
[14] Project Management
[15] Production Management
[16] Service Management
[17] Strategic Management
[18] Quality Management

Important deadlines:
•       21st of March 2016 - Abstract Submission*
•       10th of April 2016  - Full Paper Submission*
•       10th of May 2016 - Acceptance notification of paper presentation. Participants can start to register for the conference.
•       25 th of May 2016 - Conference Fee Payment & Registration
For detailed information please visit the web page of the Conference: www.econ.ubbcluj.ro/mccs

⇨ Vă anunțăm că Newsletterul SAMRO, începând cu acest număr, va avea un nou format care va cuprinde informații de la toate filialele SAMRO, furnizate de colaboratorii din filiale. Se creează astfel premisele unui newsletter mai divers și care să promoveze realizările filialelor.

Newsletterul SAMRO are, conform deciziei Consiliului Director din 1.02.2016, următorii colaboratori din filiale, responsabili cu informarea privind activitățile la nivel local:    

Filiala București – Conf.dr. Andreea Zamfir, email: zamfir_andreea_ileana@yahoo.com

Fililala Cluj        - Conf.dr. Adina Negrușa, email: anegrusa@yahoo.com

Filiala Iași          – Prof.univ.dr. Grigoruța-Maria-Viorica Bedrule, email: vio.grigoruta@gmail.com 

Filiala Sibiu         Prof.univ.dr. Mihail Țîțu, email: mihail.titu@ulbsibiu.ro

Filiala Timișoara – Prof.univ.dr. Doina Dănăiață, email: doina_danaiata@yahoo.com

⇨ De asemenea:

1.     În conformitate cu PCVSAMRO se decide prezentarea în fiecare număr din Newsletter-ul SAMRO a unui interviu cu un profesor membru al organizaţiei (propus succesiv de preşedinţii de filiale în următoarea ordine: București, Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara).

2.     În conformitate cu PCVSAMRO se decide prezentarea in fiecare număr al newsletter-ului SAMRO, a unui interviu cu un manager de companie reprezentativ (propuși succesiv de președinții de filiale în următoarea ordine: Timișoara, Sibiu, Iași, Cluj, București).


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective 

LA ZI ÎN PI: DACĂ TRĂIȚI CU IMPRESIA CĂ EDUCAȚIA E SCUMPĂ ÎNCERCAȚI IGNORANȚA 

Astazi, se trăiește cu impresia că educația este scumpă dar a încercat cineva să dea un preț corect ignoranței ?!  

În amalgamul de reforme și statistici ce poziționează România printre  țările ce se confruntă cu cifre înspăimântătoare când vine vorba de abandonul școlar  există oameni care vin împotriva valului de promisiuni făcute pe hârtie și acționează creând scenarii în care actorii principali sunt oamenii doritori să capete cât mai multe cunoștințe.

Un astfel de scenariu a fost creat la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, la Centrul PatLib din Sibiu, prin prisma faptului că o colecție impresionantă de brevete românești, donată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București, este găzduită, începând cu luna martie a anului 2016, de brevetoteca Centrului.

Brevetoteca este un punct de acces la informația mondială în domeniul brevetelor de invenție și stării tehnice mondiale prin intermediul a șase sisteme de calcul de ultimă generație conectate la bazele de date naţionale şi internaţionale, un punct de interes pentru comunitatea academică și pentru mediul de afaceri. Odată cu sosirea la Sibiu a colecției, cercetătorii sibieni, din mediul academic, dar și din mediul privat vor avea avantajul de a studia şi discuta stadiul tehnicii împreună cu specialiştii și oportunitatea de a avea o situaţie a stadiului tehnicii naţionale. Având la dispoziție colecția integrală de brevete de invenție, inventatorii (și nu numai) vor avea posibilitatea de a identifica, prin comparație cu stadiul tehnicii mondiale, toate posibilităţile de realizare a invenţiilor, de transpunere în practică a ideilor, cu consiliere asupra modului de obţinere a protecţiei drepturilor de proprietate industrială.

Gestul însuflețitor de a deschide și de a transforma obiectul de hârtie în cunoștințe poate compensa carențele celor care până în prezent nu au avut șansa de a avea acces la astfel de informații. În rafturile Brevetotecii noastre, special construită, este găzduită o istorie interesantă a inventicii românești ce așteaptă să fie descoperită de studenți, profesori, oameni de afaceri, cercetători sau pur și simplu oameni curioși, oameni pasionați.

La Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Rectoratul, Centrul PatLib din Sibiu, camera 2, Bulevardul Victoriei nr. 10, telefon și fax +40269430110 ușile vor fi deschise tuturor celor interesați. De ce ? Pentru că vă punem la dispoziție peste 100.000 de brevete de invenție pe suport hărtie în original sau în format electronic, la cerere, deci practic toată colecția de brevete de invenție românești incusiv brevetele Regale de la începuturi și până în prezent.

Pentru a afla mai multe, pentru a fi la curent cu noutățile apărute, vă recomand accesarea site-ului: 

https://www.facebook.com/Centrul-PatLib-Sibiu-Protecția-Proprietății-Intelectuale-1239280319420616/?fref=ts 

 Prof.univ.dr.ing. și dr.ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

Departament Protecția Proprietății Intelectuale și Centrul PatLib din SibiuÎnvățământul de management față în față cu nevoile practicii manageriale

2014-2015

 Idei extrase din interviurile realizate în perioada 2014-2015 la rubrica "Manageri practicieni și învățământul de management"

SAMRO AFLAT PE PUNTEA DINTRE MEDIUL ACADEMIC ȘI MEDIUL DE AFACERI (1)

Demersul nostru a plecat de la convingerea că valoarea unor idei și acțiuni poate crește în urma dialogului cu parteneri de valoare, parteneri atât din lumea academică cât și din lumea afacerilor. Așa au luat naștere interviurile. Chiar dacă nemărturisit, a fost și crezul că rolul școlilor de management nu este doar să ofere cariere, ci și să educe, să construiască viitorul prin pârghiile pe care le au la dispoziție. Implicit, sistemul de învățământ universitar este o parte a societății, care are misiunea de a contribui la construirea viitorului sustenabil al acesteia. Acest lucru se poate realiza numai dacă universitățile vor începe să livreze, pe lângă cunoștințe, și valori.

Am apelat la cei care acum activează pe mai multe redute, cea academică, cea de consultanță și training și cea practică, legătura dintre cunoștințe și nevoile practicii aflându-se în prim plan.

Cercetarea științifică se materializează, în bună măsură, prin articole publicate în jurnale științifice de specialitate care, din cauza ermetismului lor, sunt rareori citite/înțelese de practicieni. Pe de altă parte, cunoștințe se creează și în  mediul managementului aplicat, cunoștințe care însă se regăsesc mai greu în cunoștințele predate la facultate. Apare astfel o barieră cu efecte negative asupra dezvoltării managementului.

Adesea găsim promovat conceptul greșit că universitățile pot fi performante numai dacă sunt bogate. Realitatea este că universitățile sunt bogate și pentru că sunt performante. Ele oferă ceea ce se cere pe piața forței de muncă, la calitatea cerută, iar banii urmează să vină din diferite surse, mai ales private. Universitățile trebuie să fie  creatoare de valoare, să propună noi modele de management care se referă la procesul de management în sine, dar care răspund nevoilor industriei, stakeholderilor principali, societății în general.

În țările post-comuniste are încă loc schimbarea de paradigme privind rolul învățământului superior în management și legarea acestuia  de practica managerială, ne spune un intervievat de origine poloneză care activează în SUA și are o expunere internațională remarcabilă. Problemele sunt de două feluri: de sistem - de exemplu, alocația bugetară acordată per număr de studenți, în loc de alte chei de repartizarea (de exemplu după situația angajărilor la absolvire și a salariilor obținute) și probleme instituționale - managementul universităților nu ia întotdeauna măsuri adecvate pentru a asigura performanța profesorilor și a studenților.

Intervievații sunt unanim de acord că este nevoie ca ambele părți să conștientizeze importanța și beneficiile pe care o mai strânsă colaborare le-ar genera. De exemplu, este fundamentală conectarea mediului universitar la ritmul de înnoire a teoriilor și conceptelor aplicate în afaceri. Doar astfel piața muncii va lua în serios un tânăr absolvent care, deși nu are experientă, are cunoștințe “la zi”. Pe de altă parte, anagajatorii trebuie să conștientizeze faptul că tinerii sunt cei care pot aduce inovație și creativitate în firme. Ei nu sunt o povară (costuri de training, greșeli etc) ci un capital.

Unul dintre intervievați afirmă că firmele ar putea fi favorabile ideii de a oferi universităților informații, studii de caz, contracte de cercetare, facilități pentru realizarea de proiecte (inclusiv de licență, master, specializare, doctorat), pentru susținerea unor pregătiri specifice sau pentru practică, de acordarea de burse, locuri de muncă, material didactic, de participare la manifestări știintifice, acordarea unor premii de excelență etc. În schimb, universitățile ar putea veni în întâmpinarea firmelor cu servicii de consultanță, asistență, expertiză, învățare continuă etc. Împreună pot înființa incubatoare de afaceri, mici ateliere de producție, se pot asocia pentru a oferi servicii către terțe părți, pentru a face acțiuni comunitare (de responsabilitate socială) etc. (va urma) 

Rodica M. Cândea

2016

INTERVIURI REALIZATE ÎNCEPÂND CU LUNA MARTIE 2016  

Am primit prin intermediul dnei prof. Doina Dănăiață, Filiala Timișoara:

Interviu realizat de dl Prof.ing.dr.ec. Marian MOCAN, Decan al Facultății de Management în Producție și Transporturi, Universitatea Politehnică din Timișoara, cu dl Bogdan Cocian, Director General ELBA.

Ca Director General, dl Bogdan Cocian conduce toate diviziile ELBA – Fabrica de Iluminat Tehnic, Fabrica de Iluminat Auto, Fabrica SDV si Laboratoarele. Pentru brandul 100% romanesc, in plin proces de transformare, dl Cocian de asemenea, coordonează activitățile comerciale si de marketing ale companiei. Este membru fondator al asociației Profimat, ce are ca scop dezvoltarea competentelor la nivel regional in domeniul plasturgiei.

Cu o experiență de leadership de peste un deceniu, atât pe plan internațional cat si in Romania, dl Cocian a profesat in domeniul consultantei de strategie si management si in poziții cheie din industria iluminatului. In perioada in care a făcut parte din echipa prestigioasei firme Capgemini Consulting din Paris a condus proiecte globale de transformare si modernizare in domenii, precum automotive, financiar/bancar si administrație publica atât pentru clienți din Europa cat si din America de Nord. Ulterior, cu succes a pus bazele propriei afaceri in domeniul consultantei, având clienți proeminenți din domeniul distribuției de materiale electrice si de iluminat.

Dl Cocian a demarat studiile universitare in cadrul facultății de Automatica si Calculatoare ale UPT. Este absolvent al Ecole Centrale Paris, Specializarea Inginerie Industrială & Project Management. 

1. Domnule Bogdan Cocian, sunteţi managerul general al unei importante companii cu capital românesc din Timişoara. Din această poziţie, cum evaluaţi performanţa managerială în regiunea noastră? Care sunt diferenţele semnificative între managementul unei companii româneşti şi al unei multinaţionale? 

Regiunea Banatului se demarca in mai multe domenii, cel cunoscut de mine in detaliu fiind cel Automotive, unde pot oferi un punct de vedere, cert subiectiv si din prisma informațiilor deținute in prezent.

Pentru a răspunde la întrebare, in preambul este necesar a specifica mai multe elemente: sectorul Automotive in Timisoara se identifica cu prezenta mai multor multinationale de renume, venite in regiune din motive economice. Exista într-adevăr diferențe, dar si multe puncte comune intre managementul din  ELBA si al acestor companii.

Din punct de vedere al diferențelor, mulți dintre competitorii noștri, nu au responsabilitatea comerciala aferenta, respectiv partea de concepție „end to end” a proiectelor. Ca atare, filialele locale sunt in special orientate către industrializare si producție, in timp ce ELBA spre exemplu, dezvolta si produce totul, aici la Timișoara

In acest context, competentele manageriale si in mod direct performantele sunt orientate către obiectivele aferente necesitaților de producție, fără a avea însă obligația gestiunii complete de maniera autonoma a unei afaceri.

O alta diferență importanta, este modul de finanțare. ELBA are avantajul accesării unui capital privat care asigura independenta, flexibilitate  si siguranță. Totodată, acest aspect responsabilizează si eficientizează echipa de management si angajații pentru un mod de lucru cat mai raționalizat si un control riguros al costurilor. De aceea, asigurarea unei direcții strategice corecte este imperativa. Spre deosebire de ELBA, companiile multinaționale au acces la piața de capital care are la rândul sau propriile reguli de joc. 

Pentru a discuta de performanțe manageriale de o maniera concreta este necesara stabilirea unor KPI factuali. Din punctul meu de vedere, acești KPI sunt:

a.    Generarea in mod autonom a cifrei de afaceri si a profitului suplimentar

b.    Generarea unui număr semnificativ de inovații diferențiatoare, cu impact pentru clientul final si generatoare de marja de profit suplimentara

c.     Atragerea, retenția si formarea personalului pe competente cheie.  

Pe aceste trei criterii, consider ca nivelul performantei manageriale poate fi notata cu o nota medie de 5 / 10 astfel:

a.  nota 4 – generarea unor venituri suplimentare este in mod sistematic realizata de către echipa din HQ, mai mult, in numeroase cazuri – profitabilitatea este portata către tarile de origine, prin preturi de transfer la limita legalității, privând statul si comunitatea de aportul de plus valoare in urma impozitării profitului

b. nota 7 – pe partea de inovație, consideram ca exista un aport real pe partea de procese de producție cu un real impact asupra profitabilității, însă cu un aport marginal la nivel de concepție

c.  nota 4 – in domeniul atragerii, formarii si retenției personalului, lucrurile au atins un nivel critic, datorita confortului in domeniu, oferit de posibilitatea recrutării unui personal format de la concurenta, printr-un fenomen comod de indexare a salariilor existente, împingând astfel zona de Vest către un nivel salarial nejustificat de un aport suplimentar de productivitate si coborând sectorul la coada clasamentului in ceea ce privește productivitatea / angajat (cf date Acarom 2014). 

 

2. Se invocă, de multă vreme, o ruptură între doi actori importanți în societate: companiile şi facultățile de profil, în speţă cele economice. Este doar aparentă sau e reală această ruptură şi cum o explicaţi? 

Într-adevăr, putem confirma existenta acestei discrepante intre cerințele noastre ca angajator si nivelul competentelor proaspeților absolvenți. Consideram ca aceasta deficienta de competente are mai multe cauze rădăcină:

a.    Modelul de învățământ romanesc nu incita de facto sau de iure, implicarea directa a sectorului privat in actul pedagogic, de unde si o penurie de competente la nivelul învățământului superior fata de necesitățile pieței

b.    Lipsa fondurilor necesare, alocate învățământului superior pentru a avea la dispoziție resursele imperative pentru a asigura o formare de calitate 

Din fericire, mai multe instituții de învățământ au înțeles acest fenomen si au făcut pași importanți pentru a contracara. Suntem încurajați de aceasta atitudine si ne oferim sprijinul la fiecare ocazie de a colabora. 

3. Care consideraţi că sunt, în prezent, principalele atuuri ale facultăţilor care au si un profil economic şi ale specializărilor de management sau de administrare a afacerilor? Dar punctele lor slabe cele mai sensibile? 

Aceste facultăți au vocația de a crea oameni de inițiativă, cu un simt ridicat al antreprenoriatului, capabili in viitor sa administreze o companie sau afacerea proprie. Si mai important, au posibilitatea sa formeze generații de profesioniști cu o baza puternica in administrarea afacerilor, un domeniu încă insuficient dezvoltat in zona noastră. 

Mai mult, sugestia mea este de a urma modelul occidental aplicat in mai multe instituții de prestigiu din lume, care susțin ca orice inginer, trebuie sa aibă o baza solida de studii economice si administrare a afacerilor, pentru a putea considera ca merita într-adevăr titlul care ii este conferit. 

Instituțiile de învățământ trebuie sa se asigure ca oferă studenților acces atât la formare teoretica temeinică, cat si la oportunități practice de a pune in aplicare cunoștințele, in așa fel încât la absolvire sa ofere pieței de munca un profesionist „testat”, care are așteptări realiste de la mediul de afaceri. 

4. Timişoara şi întreaga regiune de vest şi o bună parte a celei de nord - vest sunt piloni importanţi ai economiei româneşti. Care sunt, în opinia Dvs., principalele riscuri care pot afecta o creştere cu adevărat sustenabilă în regiune. 

a.    Dependenta puternica de 2 sectoare Automotive, respectiv IT reprezinta un risc major ce poate avea efecte catastrofale in viitor (vezi cazuri ca Flint sau Detroit)

b.    Creșterea galopanta a nivelului salarial, impus si de guvern, dar in primul rând de către firmele locale in lipsa de resurse duce la o lipsa de competitivitate pe termen mediu a acestei regiuni. Acest lucru este datorat si faptului ca Regiunea de Vest este puternic orientata către producție, orientare care va avea alte veleități, odată ce ecuația economica va împinge către luarea de decizii structurante de offshoring.

c.     Lipsa specialiștilor afectează de asemenea in mod simțitor domeniul Automotive

5. Care considerati ca trebuie sa fie principalele calitati ale unui manager?

a.    Capabilitatea de a obține rezultate extraordinare cu resurse limitate, pe termen lung

b.    Identificarea angajaților cu potențial si transformarea acestora in adevărați lideri

c.     Capacitatea de a livra rezultate către clienți, acționari, parteneri

d.    Viziunea pe termen lung si tenacitatea de a reuși.
Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse exact așa cum sunt primite de la autori, fără vreo intervenție asupra textului.


Coordonator: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO