2.คลิป VDO พลังคิดสะกิดโลก

คลิป VDO พลังงานคิดสะกิดโลก  ปี 2557
จัดทำคลิป VDO โดยคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)

หมายเหตุ  นักเรียนสามารถแจ้ง Link คลิป VDO เพิ่มเติม ได้ที่ครูกันทิมา ห้องธนาคารความดี
หรือส่งเป็นข้อความเข้ามาที่ Facebook โรงเรียน

ชื่อ faebook : โรงเรียนโสมาภา  นวมินทร์

ทั้งคลิป VDO จาก Website Youtube ก็ได้  หรือ  คลิป VDO จาก facebook ส่วนตัวของนักเรียนก็ได้

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย : ศุภิสรา เลิศธรรมสถิต  3 ส.ค. 2557 18:14 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย : Pasuth Nivasvuttikit  3 ส.ค. 2557 18:16 kansu kanjung
ċ

ดู
รายการ Somapa Tv Guide T1/2555  22 ก.ค. 2557 21:42 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย : Kasidis Monthein  22 ก.ค. 2557 21:45 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย : Heartz Herogamer  22 ก.ค. 2557 21:47 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหรดคลิป VDO โดย gusjang ch  22 ก.ค. 2557 21:49 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย Jack Rom  22 ก.ค. 2557 21:52 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย : Poramet Songprasirth  22 ก.ค. 2557 21:54 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย GIG Kung Gamechanal  22 ก.ค. 2557 21:58 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย : nantasitmet  22 ก.ค. 2557 22:01 kansu kanjung
ċ

ดู
อัพโหลดคลิป VDO โดย Kamolchanok jareonkitti  22 ก.ค. 2557 22:05 kansu kanjung
Comments