Witam Cię!

POZNAJ SIEBIE!
To rzecz najciekawsza w życiu, czegoś ciekawszego nie znajdziesz. Mówił o tym Sokrates jakieś 2,5 tyś. lat temu, mówił Jezus, Budda i wszyscy wielcy mędrcy. 'Ja' też to mówię. Mówili też, że człowiek po tym Wyzwala się. Kluczem jest Twoja świadomość siebie i uczucia, i ich zgodność, to droga, by poznać Świadomość wszystkiego. Można naprawiać świat... więc co robimy? Najprościej zacząć od siebie, poznać kim się jest i czego naprawdę pragnie. Wychodzi to wtedy, gdy się zupełnie nie sprzeczamy.


    Nazywam się Marcin Kotasiński, osiągnąłem samopoznanie i Wyzwoliłem się, formalnie jestem filozofem.

    Na stronie tej znajdują się moje artykuły omawiające zagadnienia: samopoznania, poznania Świadomości absolutnej (Boga), Prawdy, świadomości, samoświadomości, zgodności rozumu i uczuć, i wiele innych ciekawostek. Artykuły te możesz przeczytać znajdując je w następujących działach:
 

Rozwój świadomości - FILOZOFIA 

Rozwój świadomości - PSYCHOLOGIA

Cognition of Cognition - witryna na WordPress

    Zapraszam do swojej książki "Rozwój duchowy a samoświadomość". Można tu przeczytać pierwszy rozdział (w pierwotnej wersji). Resztę znajdziesz w książce, o czym ma informować zdjęcie okładki po prawej stronie i informacje, które znajdziesz klikając na nie.

    Zapraszam do tej publikacji, dostępna jest pod moim adresem email jako e-Book, w wersji drukowanej na zaczytani.pl lub trzeba poszukać. To wyjątkowa książka o samopoznaniu i introspekcji omawianych od strony praktycznej w sposób czytelny dla wszystkich, w bezpośredniej relacji z Czytelnikiem.

    Warto abyś wiedział, że rozdział drugi opisuje ćwiczenie samoświadomości, pozostałe omawiają zagadnienie ludzkiej świadomości i proces samopoznania. Ostatni rozdział traktuje o mistycznym ćwiczeniu medytacyjnym, otwieraniu czakr (splotów nerwowych) wznoszoną energią (kundalini) przy pomocy silnie skoncentrowanej uwagi. Zagadnienie znane w starożytnej jodze, Jogasutrach i od indyjskich Wyzwolonych. O symbolice czakr i procesie wznoszenia energii w sposób teoretyczny opowiadał C. G. Jung w książce "Psychologia kundalini-jogi". Zapraszam do artykułów na ten temat: Metody poznania siebie - otwieranie czakr uwagą, Medytacja z Absolutem i innych.

    Jeśli jesteś zainteresowany ćwiczeniem samoświadomości - poznawaniem siebie zanim sięgniesz po moją książkę możesz przeczytać artykuły zamieszczone na tej stronie, na przykład Po co nam i czym jest samoświadomość?, Pierwotność ja jestem, czyli o samopostrzeganiu bycia, Co to znaczy "poznawać siebie"? i inne.

    O swojej koncepcji poznania poznania, czyli naukowej teorii samopoznania, piszę w tekstach o tym tytule. Opiera się ona między innymi na pracach J. Piaget'a, J. Sartre'a czy K. Wilber'a. Wyjaśniam w niej jakim mechanizmom i schematom podporządkowana jest nasza zdolność poznawania. To zupełna nowość w nauce. Inne informacje na ten temat możesz znaleźć w starszych artykułach: Ewolucja świadomości (1), (2) i (3), Ewoluowanie ludzkiego umysłu, Typologia podmiotowości ludzkiej (cz. II) i innych.

    Nie mogę zapomnieć o swojej metateorii Prawdy, która jest tutaj publikowana we fragmentach, znajdziesz tu kryterium Prawdy absolutnej, jego rozwinięcie, rozwiązanie antynomii, różnych paradoksów i więcej tekstów w tym temacie.

    Do większych zagadnień, które tutaj jeszcze omawiam należy teoria wielkich cykli koniunkturalnych, która wyjaśnia jak nasz sposób poznawania różnych przedmiotów wpływa na wywoływanie różnych zjawisk, w przypadku ekonomii, kryzysów ekonomicznych. Dzięki niej przewidziałem dwa załamania na rynku akcji z jednym kryzysem i przewiduję największy na około 2021-2023r.

    Zapraszam także do zaznajomienia się z wielką kontrowersją dotyczącą polskiej instytucji naukowej, na bocznym pasku menu pod nazwą "korupcja w polskich uczelniach wyższych"


Proszę odwiedzających, aby poinformowali swoich znajomych o tej stronie i jej tematyce, dziękuję.

Zapraszam też na Facebooka co prościej. 


© Marcin Kotasiński 
Hej! Odwiedzaj mnie na Facebooku dowiesz się, co nowego zrobiłem.