Самостална агенција "Биланс" 


Предузетник Љубица Богдановић 

Наша агенција вам пружа брзе и квалитетне рачуноводствене услуге на територији Општине Смедеревска Паланка.
Позовите нас да се договоримо.
Стојимо Вам на располагању.
Агенција БИЛАНС
Власник: БОГДАНОВИЋ ЉУБИЦА ПР
ПИОНИРСКА 1/1
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Тел/факс: +381 (0)26 317956
Матични број: 56778616, ПИБ: 103663249
Број рачуна: 205-83609-06
Шифра делатности: 74120 - Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле; саветодавни послови у вези с порезом
Е-маил: samostalnaagencijabilans@gmail.com


Google Groups
Subscribe to Самостална агенција БИЛАНС
Email:
Visit this group