Toiminta

Sammatin aluetoimikunnan tavoitteena on sammattilaisten asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantaminen viemällä eteenpäin Sammatissa tärkeiksi koettuja asioita. Tarkoitus on myös aktivoida sammattilaisia yhteisölliseen toimintaan.
Sammatin aluetoimikunta on muodostunut paikallisten yhdistysten ja järjestöjen edustajista sekä yksityisistä henkilöistä eri puolilta Sammattia, jotka on valittu yhdeksi valtuustokaudeksi (neljäksi vuodeksi) kerrallaan. Sammatin aluetoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja järjestää erikseen kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteittän ja ideoitaan.

Aluetoimikunta kirjaa ja käsittelee kehitysehdotuksia, joita asukkailla ja kesäasukkailla on mahdollisuus jättää sähköpostilla osoitteeseen sammatti.lohja@gmail.com tai jättämällä viestiä Sammatin kirjaston eteisessä sijaitsevaan palautelaatikkoon.

Sammatin aluetoimikunnan toimintaan, pöytäkirjoihin ja tuleviin tapahtumiin voit tutustua näillä sivuilla.
 
Sammatin kirkko                                        © Pekka Hannula     http://taideaitat.blogspot.fi/