สัมมาปฏิปทา SAMMAPATIPADA

 


จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

For the right practice follows the Buddha’s Teaching

Sammapatipada

สัมมาปฏิปทา

pdf file

 

~ Message from the Trustee 

~ ข่าวสาส์นจากคณะกรรมการ 

~ Hi! Hawke’s Bay

~ Companions on the Path

~ เพื่อนร่วมทาง 

~ Poem: The Echo of Life

~ บทกวี เสียงสะท้อนแห่งชีวิต

~ Financial Statement

DHAMMA NEWSLETTER

August 2009/สิงหาคม 2552

 

 

 

Editor: Phra David

 

  As a volunteer I will or would do our newsletter in the future.    I am really happy  if I can help to bring our community together and closer.     If you have any stories that you would like to put into the newsletter, please let me know or discuss with Luangpoh.

 

With Metta - Phra David

 

           

              ในโอกาสที่ ได้อาสาเข้ามารับหน้าที่ จัดทำจดหมายข่าว  ก็รู้สึกดีใจมาก หากว่าจะมีส่วนช่วยทำให้ชุมชนของเรา  เกิดความอบอุ่น  และเข้มแข็งยิ่งขึ้น  หากท่านมีข่าวคราว และเรื่องราวใดๆ ที่ต้องการสื่อสารให้ทราบในจดหมายข่าว  กรุณาติดต่อที่วัดได้โดยตรง หรือเรียนปรึกษาหลวงพ่อได้

                                               ด้วยเมตตาพระเดวิด