หน้าหลัก

กิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมือง

ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมือง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560


                                       
                                  
                                          
        ข่าวสารประจำวัน  12 มกราคม  2560

เตรียมซ้อมถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ในวันที่ 13 มกราคม  2560 

  
10 มกราคม  2560
เช้าวันนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง อ่าน เขียนและคิดเลขเป็น 
ชั้นป.๑-๓ เพื่อหาแนวทางร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ที่ห้องพาสุข

   
ผลงานเด่น กีฬา
รายการซำสูงคัพ ที่ อ.ซำสูง รางวัลชนะเลิศ รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี วันที่ 23 ธันวาคม 2559
  
 


ร่วมถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
      ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ประทีปโคมไฟ 13  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

    
หน้าเว็บย่อย (1): เครื่องแบบนักเรียน
Comments