Om oss       

 


Sámi Museasearvu - Samisk museumslag er en medlemsorganisasjon for samiske museer og museer i Norge sim arbeider med samisk kulturvern og kulturhistorie.

Siden 2003 har Sametinget haft forvaltningsansvar for de museene som defineres som samiske museer. Til arbeidet på museumssektoren har
Sametinget opprettet et rådgivende faglig organ; Samisk Museumsforum. Mens dette er en statlig institusjon, er Norges Museumsforbund
med Samisk Museumslag derimot en frittstående organisasjon, som skal jobbe for museene i kulturpolitiske sammenhenge.

Den pågående sammenslåingen (konsolideringen) av museer innebærer at antallet vil endres. Samisk Museumslag var fra stiftelsen i 1989 en frittstående organisasjon, men vedtok i 2006 å gå inn som seksjon i Norges Museumsforbund, for å kunne delta i et større fellesskap av museer og å kunne påvirke norsk museumsverden til større oppmerksomhet om samiske spørsmål.