Berichten

Lenteoverleg 2015

Geplaatst 27 jan. 2015 08:45 door Enno Dijkema   [ 28 jan. 2015 02:21 bijgewerkt ]

Samen voor Europa - samen voor Nederland
Aan het begin van dit jaar zijn we getuige geweest van schokkende gebeurtenissen die schudden aan de grondslag van onze Europese beschaving. Belangrijke waarden als de vrijheid van meningsuiting worden van buitenaf aangevallen en van binnenuit uitgehold. Welk antwoord wordt er van mij en ons als christen verwacht? Wat stellen we er tegenover en welke waarden zijn nog meer in het geding? Laten we ons bevangen door angst en gevoelens van vijandschap of werken we juist aan een veel breder waardencomplex van broederschap, vrede en gerechtigheid?

Na 10 jaar van activiteiten, gezamenlijk en individueel per aangesloten organisatie, treedt de Nederlandse stuurgroep op 26 maart 2015 in gesprek met haar bredere achterban en partners binnen kerk en samenleving om zich opnieuw te oriënteren op haar toekomstige activiteiten. Ideeën worden ontwikkeld over inzet van de christelijke organisaties voor de noden van deze tijd en over mogelijke samenwerkingsvormen.

Onder de naam 'Samen voor Europa' (Together for Europe, Mit Einander für Europa…) werken sinds 2004 meer dan 200 zelfstandige christelijke bewegingen, gemeenschappen, netwerken en organisaties op Europees, nationaal en lokaal niveau samen. Tot deze groeperingen behoren protestante, katholieke, orthodoxe en anglicaanse christenen alsook leden van vrije kerken en gemeenten. De betrokken organisaties dragen een grote rijkdom van christelijke spiritualiteit en gaven in zich. Van daaruit zetten ze zich samen en individueel in op vele maatschappelijke en kerkelijke gebieden. De drie doelen zijn:

SAMEN: bevordering van christelijke samenwerking en opbouw van netwerk
VOOR: maatschappelijke inzet op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor 7 speerpunten (de 7 ja’s, zie achterzijde)
EUROPA: bewustwording van de invloed van Europa op ons dagelijks leven en de christelijke verantwoordelijkheid zout en licht te zijn in Europa


Samenloop 14 juni 2014 Rotterdam

Geplaatst 13 jun. 2014 06:32 door Enno Dijkema   [ 28 jan. 2015 02:19 bijgewerkt ]

Wat is God aan het doen in Rotterdam?
Het stedelijk hart is Rotterdam in de oorlog kwijt geraakt;
op welke plekken is Gods hart gaan kloppen?

Rond deze vragen organiseert Samen voor Europa een samenloop door Rotterdam, met bezoek aan
verschillende locaties in de stad.
 om activiteiten van kerken en bewegingen te zien en om erover te horen,
 om nieuwe ideeën op te doen en
 om nieuwe relaties aan te knopen met mensen uit andere stromingen en bewegingen.
Daarna is er een gezamenlijke lunch in een ‘missionair’ restaurant op het waterfront van Zuid,
waar wij meer verhalen horen over hoe God aan het werk is in de stad.

De samenloop start om10:00 uur in Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5, Rotterdam. Laat je inspireren en kom 14 juni naar Rotterdam!
Download routekaartje en programma onderaan het bericht!

Geniet van een leuke samenloop door een indrukwekkende, bruisende stad, met
 een watertaxi over de rivier (optioneel)
 een bezoek aan de historische Laurenskerk en het bekende Zadkine oorlogsbeeld
 een bezoek aan de Scots International Church
 een wandeling over de Erasmusbrug naar de Koningskerk, en ten slotte,
 een Italiaanse lunch op Trattoria Borgo d’Aneto, met uitzicht over de stad.

Kosten € 15,- inclusief lunch in restaurant, koffie of thee (exclusief watertaxi, zie tip)

TIP: Parkeer gratis bij het restaurant Trattoria Borgo d’Aneto, Nijverheidstraat 2, Rotterdam (Feijenoord, op Zuid) vóór 09:30 uur. Onze gereserveerde watertaxi’s brengen ons naar de noordkant bij het Maritiem Museum. De looptijd naar Gebouw De Heuvel is daar vandaan ongeveer 10 minuten. Reserveer voor een watertaxi via het contact adres/telefoon hieronder. De kosten voor een watertaxi zijn rond de € 5,- p.p.

Aanmelden en informatie E: samenvooreuropa.nederland@gmail.com

Samenloop voor Europa 19 april 2013 Amsterdam

Geplaatst 10 mrt. 2013 06:56 door Enno Dijkema   [ 28 jan. 2015 02:19 bijgewerkt ]

Op 19 april a.s. trekken we voor de derde maal samen op in een historische wandeling. Na Utrecht en Zwolle doen we ditmaal Amsterdam aan. Net als vorige jaren zal er tevens veel ruimte zijn voor kennismaking en dialoog rondom aangeboden thema’s. 

Amsterdam, een derde stad die voor de gang van het christendom in Nederland van grote betekenis is geweest. Jeff Fountain zal weer onze gids zijn langs een aantal christelijk historische plekken in Amsterdam. Jeff is lid van de stuurgroep, jarenlang directeur van Youth with a Mission Europe en oprichter van The Schumancentre for European Studies.

Binnen gebied van oud Amsterdam kunnen wij het verhaal volgen van Europa vanuit de Middeleeuwen, door de Renaissance en de Alteratie (Reformatie) tot de Gouden Eeuw, de Verlichting en de moderne tijdperk.Jeff Fountain zal ons helpen deze stad te zien met nieuwe ogen.

Onderweg zullen we twee korte stops maken, een bij het Scharlaken Koord (hulp aan prostituees) en de tweede bij de oecumenische gemeenschap Oudezijds 100. We zullen de ontmoeting afsluiten met een gezamenlijke maaltijd die verzorgd zal worden door Jeugd met een Opdracht. 

Locatie: Lighthouse, Oudezijds Voorburgwal 63 in Amsterdam
Tijd: 13.00 - 19.00 uur
OV: 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station
Download uitnodiging hieronder

Duizenden Europeanen samen voor Europa

Geplaatst 13 mei 2012 09:01 door Enno Dijkema   [ 21 mei 2012 04:12 bijgewerkt ]

Brussel, 12 mei  –  “De toekomst van Europa staat of valt met de filosofie van relatie en ontmoeting”, aldus Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, in een boodschap gericht tot de vele duizenden deelnemers van de manifestatie ‘Samen voor Europa’ in 22 landen. Europa bestaat bij de gratie van “eenheid in verscheidenheid en gerichtheid op de ander en het andere’, aldus Van Rompuy in zijn videobericht op zaterdag 12 mei.

De voormalige voorzitter van de Europese Commissie en ex-premier van Italië, Romano Prodi, zei in Brussel dat juist de christenen zijn geroepen om als “zachte kracht van Europa” van het fort Europa weer een gemeenschappelijk huis te maken.In 144 Europese steden kwamen deze middag vele duizenden mensen samen, onder wie politieke en religieuze leiders. Om uitdrukking te geven aan hun continentale verbondenheid waren de steden middels satelliet- en internetverbindingen verbonden met een centraal programma in Brussel. In de Gold Hall van het Brusselse Square Meeting Center volgden meer dan duizend personen dit hoofdprogramma van de interconfessionele manifestatie ‘Samen voor Europa’.

Aan de ontmoeting in Brussel, een vervolg op eerdere grote manifestaties van Samen voor Europa in 2004 en 2007 in Stuttgart, participeerde een groep van zestig Nederlanders. Onder hen enkele lokale politici en leden van 12 organisaties (Alpha, Jeugd met een Opdracht, Schumanncentrum voor Europese studies, Charismatisch Werkverband Nederland, Chemin Neuf, Internationale Oecumenische beweging Kerygma Teams, Evangelische Alliantie, Focolare, Emmanuel, Gemeenschap Paus Johannes XXIII, Orde van Franciscaanse Seculieren, Katholieke Charismatische Vernieuwing).

‘Samen voor Europa’ is het product van een samenwerking tussen meer dan 200 katholieke, orthodoxe en protestantse bewegingen en gemeenschappen. In hun slotmanifest gericht aan alle Europese politici en burgers schrijven zij dat Europa “meer eenheid” nodig heeft. “Vrede, voorspoed en rechtvaardigheid verkrijg je alleen in uitwisseling en samenwerking.” De christelijke groeperingen schrijven dat ze dit kunnen zeggen omdat ze in hun gezamenlijke inspanningen “hebben ervaren dat onze verscheidenheid geen verdeeldheid is, maar een rijkdom aan mogelijkheden”. 

Samen voor Europa nam deel aan retraite ‘Wij kiezen voor eenheid’

Geplaatst 2 mrt. 2012 02:10 door Enno Dijkema   [ 2 mrt. 2012 02:16 bijgewerkt ]

“Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bjeen te wonen.” Met deze woorden uit Psalm 133 kwamen van 7 tot 8 februari 2012 zestig mensen van zeer verschillende kerken samen in het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt voor een retraite.  ‘Samen voor Europa’ werd vertegenwoordigd door drie leden van de stuurgroep.

Deze retraite was de derde op een rij in de afgelopen twee jaar. Onder de aanwezigen waren RK-bisschop Gerard de Korte, Peter Sleebos van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Arjan Plaisir, scriba van nationale synode van de PKN en bisschop Vercammen van de Oud Katholieke Kerk, die enkele jaren geleden met ‘Wij kiezen voor eenheid’ zijn begonnen.

Verdieping van de broederschap
Doel van de retraite was de verdieping van de broederschap onder leiders van kerken, koepels, organisaties en bewegingen en het gezamenlijk gebed voor de eenheid. Dat doel is ruimschoots bereikt. Naast getuigenissen van de initiatiefnemers waren er vele momenten van gebed en meditatie en vond er een uitwisseling plaats in groepen.

Wij kiezen voor eenheid
In 2009 onderschreven dertien kerkleiders in Nederland een manifest. Ze komen allen tot dezelfde conclusie: ‘Wij kiezen voor eenheid!’ - zij het met aandacht voor de eigen geschiedenis, gekleurd met persoonlijke belevingen en verschillende accenten en weergegeven in eigen bewoordingen. Daarmee is een proces van verzoening en samenwerking ingezet die in die breedte nog niet eerder plaatsvond. Naast de officiële georgani­seerde oecumene van bijvoorbeeld de Raad van Kerken wil dit vooral de oecumene van het hart bewerkstelligen.

Dag van verootmoediging
De rij retraites van de afgelopen twee jaar zal dit jaar worden gecompleteerd met een grote nationale ‘dag van verootmoediging’ op 6 oktober 2012. In groepen is over dit thema gesproken. Een deelnemer drukte de gevoelens van velen uit: “Je schaamt je voor de lange kerkgeschiedenis. Er is kennelijk een gebrek geweest aan verzoeningsgezindheid.” Ook werd er gesproken over de houding waarmee we de verzoening ingaan: “We moeten vooral ook heel dankbaar zijn voor de verschillende roots, die uiteindelijk vooral te zien zijn als de kronieken van wat God gedaan heeft met iedere afzonderlijke kerk. Ze vormen de rijkdom die we elkaar aan te bieden hebben. De grootheid van Gods Koninkrijk kunnen we alleen met zijn allen samen uitdrukken.”

Na de lof op het samenzijn eindigt dezelfde psalm 133 met:  “Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd.” Een voorproefje daarvan hebben de deelnemers mogen ervaren.

Voorbereidingen van start voor Brussel 12 mei 2012

Geplaatst 17 nov. 2011 03:32 door Enno Dijkema   [ 27 mrt. 2012 12:27 bijgewerkt ]

“Of Europa verenigt zich, of het verdwijnt uit het zicht.” Woorden van Andrea Riccardi, stichter van Sant’Egidio, bij de bijeenkomst van zo’n 100 vertegenwoordigers van katholieke, ortodoxe en protestantse bewegingen. De reden van hun ontmoeting was de voorbereiding van de manifestatie Samen voor Europa in mei 2012.

Van 10 tot 12 november 2011 kwamen leiders en andere afgevaardigden van tal van christelijke bewegingen naar Sassone bij Rome om met elkaar plannen te maken voor de manifestatie 'Samen voor Europa' volgend jaar mei. De activiteiten zullen zich concentreren in de stad Brussel, maar in die periode zullen in meer dan 100 andere steden manifestaties zijn om 'de noodzaak van Europa' duidelijk te maken. Vanuit Nederland was er een delegatie van 7 personen waaronder 3 jongeren. Ze bestond uit vertegenwoordigers van Alpha-cursus Nederland, Focolare, Youth Alpha, Youth for Christ en het Shumancentre.

Eenheid in verscheidenheid
In totaal zijn verspreid over Europa 250 groepen, bewegingen en gemeenschappen betrokken bij het initiatief Samen voor Europa. Dat wil onder de burgers en politici in Europa het besef doen groeien van de kracht en noodzaak van de christelijke boodschap voor de eenheid in verscheidenheid van ons continent. 

Europese gedachte
Riccardi verwees naar de beginvisie van de 'Europese vaders', Schuman, Adenauer en De Gasperi. "Vandaag de dag hebben onze bewegingen in hun vriendschap de taak om als 'Europese broers' deze gedachte opnieuw uit te dragen."

Nederland
Ook in Nederland is de stuurgroep bezig initiatieven voor te bereiden in de periode rond 12 mei 2012. Tevens zal vanuit ons land een delegatie van 30 mensen naar Brussel afreizen. Brussel wordt de derde grote manifestatie van Samen voor Europa na Stuttgart in 2004 en 2007. In 2009 waren op tal van plaatsen in Europa lokale evenementen.

Op verkenning door Zwolle

Geplaatst 28 sep. 2011 12:18 door Enno Dijkema   [ 28 sep. 2011 12:55 bijgewerkt ]

Als moderne Emmaüsgangers 
‘Samenloop’ is de naam die de bedenkers hun initiatief gaven: katholieken en protestanten die samen door een Nederlandse stad wandelen langs plaatsen die voor de geschiedenis van het christendom bepalend zijn geweest; en intussen ‘Emmausgesprekken’ voeren: twee aan twee met elkaar in gesprek gaan over je gelovige bezieling, zoals destijds de twee Emmausgangers uit Jeruzalem na de dood van Jezus. 

Na Utrecht nu Zwolle
Voor de tweede keer vond deze samenloop, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, plaats. Vorig jaar werd de stad Utrecht bezocht. Deze keer was het, op 16 september, de beurt aan Zwolle, ook een stad die voor de ontwikkeling van het christendom in Nederland van grote betekenis is geweest.

Moderne Devotie
Kenner van de Moderne Devotie, Mink de Vries, voerde zo’n 35 vertegenwoordigers en vrienden van nieuwe bewegingen uit de protestantse en rooms-katholieke wereld langs historische plekken in de stad, vooral met aandacht voor de Broeders des Gemenen Levens uit de 14de eeuw en Thomas à Kempis, die lange tijd in Zwolle woonde. Intussen gingen de deelnemers aan de hand van vragen met elkaar in dialoog. 

De 7 ja's
De dialoog had dit keer als thema de 7 ja's: de gemeenschappelijke maatschappelijke speerpunten van Samen voor Europa. Het werd een levendige uitwisseling over wat de deelnemers bezighoudt en bindt.

Gert Jan Segers
Na afloop van de wandeling ging Gert Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, verder in op de aanverwante politieke vraagstukken op Europees niveau. 

Brussel mei 2012

Het wandelinitiatief is een voorbereiding op het evenement van Samen voor Europa op 12 mei 2012 in Brussel en vele andere landen. Aan dit grote internationale, oecumenische project werken meer dan 200 christelijke bewegingen, gemeenschappen, netwerken en organisaties samen. In Nederland zijn hierbij een 40-tal groepen betrokken, waaronder Jeugd met een Opdracht, Focolare, Evangelische Alliantie, Alpha-cursus, Katholieke Charismatische Vernieuwing en de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.

Samenloop voor Europa 16 september 2011 in Zwolle

Geplaatst 10 jul. 2011 04:02 door Enno Dijkema   [ 5 sep. 2011 08:46 bijgewerkt ]

Op 16 september zal voor de tweede maal de 'samenloop voor Europa' plaatsvinden. Vertegenwoordigers en
vrienden van nieuwe bewegingen uit de protestantse en rooms-katholieke wereld 
trekken samen op in een historische wandeling met veel ruimte voor kennismaking en dialoog
rondom de aangeboden thema's.

Jeff Fountain zal weer onze gids zijn langs een aantal christelijk historische plekken in Zwolle, vooral
met aandacht voor de Broeders des Gemeene Leven en Thomas a Kempis. Jeff is lid van de stuurgroep,
jarenlang directeur van Youth with a Mission Europe en oprichter van The Schumancentre for
European Studies, dat opgericht is om studies te doen betreffende de spirituele wortels van Europa
(www.schumancentre.eu).

Tijdens deze wandeling trekken deelnemers als Emmaüsgangers twee aan twee met elkaar op, met veel
ruimte voor kennismaking en dialoog. Dit jaar zal dit gebeuren aan de hand van de 7 gezamenlijke
speerpunten die Samen voor Europa internationaal sinds 2007 heeft opgepakt (de 7 ja's, zie toelichting
verderop in deze uitnodiging).
Na de wandeling worden dezelfde thema’s verder verdiept 
De ontmoeting wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Locatie: Basiliek OLV (Peperbus), Ossenmarkt 41, 8011 MS Zwolle
Tijd: Van 13.00 – 19.00 uur
Parkeren: Parkeergarage Mediamarkt: Maagjesbolwerk 54 in Zwolle
OV: Vanaf station Zwolle neem bus 1 (Stadshagen) of bus 2 (Holtenbroek) en uitstappen bij de eerste 
halte op de Eekwal. Lopen van het station naar de Peperbus is tien minuten.

Derde groot internationaal evenement 12 mei 2012

Geplaatst 22 jun. 2010 07:12 door Enno Dijkema   [ 27 mrt. 2012 12:26 bijgewerkt ]

Op 12 mei 2012 zal voor de derde maal een groot internationaal evenement plaatsvinden voor 'Samen voor Europa' als vervolg op de evenementen in Stuttgart in 2004 en 2007. Anders dan bij de evenementen in Stuttgart wordt 2012 niet op de eerste plaats gekarakteriseerd door een centraal evenement maar door een groot netwerk van lokale evenementen in vele Europese steden. 

Al deze evenementen en activiteiten zullen een uitdrukking geven aan de initiatieven en ervaringen van de samenwerking van de diverse bewegingen en gemeenschappen ten behoeve van de grote uitdagingen in het hedendaagse Europa. 

De lokale activiteiten zullen via internet met elkaar worden verbonden tot één groot evenement uitgespreid over de verschillende steden in Europa. Vooral die steden zullen meedoen waar de samenwerking tussen de bewegingen en gemeenschappen actueel is. 

1-9 of 9