Euchalette/Patnubay sa Misa

 

Euchalette
April
Holy Thursday - April 1, 2010
Good Friday - April 2, 2010
Easter Vigil - April 3, 2010
Easter Sunday - April 4, 2010
2nd Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday) - April 11, 2010
3rd Sunday of Easter - April 18, 2010
4th Sunday of Easter (Good Shepherd Sunday) - April 25, 2010
 
March
3rd Sunday of Lent (C) - March 7, 2010
4th Sunday of Lent (C) - March 14, 2010
5th Sunday of Lent (C) - March 21, 2010
Palm Sunday "Alay Kapwa Sunday" - March 28, 2010
 
 
February
5th Sunday in Ordinary Time (C) - February 7, 2010
6th Sunday in Ordinary Time (C) - February 14, 2010
1st Sunday of Lent (C) - February 21, 2010
2nd Sunday of Lent (C) - February 28, 2010

  
January
Mary, Mother of God - January 1, 2010
Epiphany of Our Lord - January 3, 2010
Baptism of Our Lord - January 10, 2010
Sto. Niño - January 17, 2010
3rd Sunday in Ordinary Time - January 24, 2010
4th Sunday in Ordinary Time - January 31, 2010
 Patnubay sa Misa
Abril
Huwebes Santo - Abril 1, 2010
Biyernes Santo - Abril 2, 2010
Sabado Santo - Abril 3, 2010
Pasko ng Muling Pagkabuhay - Abril 4, 2010
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay - Abril 11, 2010
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay - Abril 18, 2010
Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay - Abril 25, 2010
Marso
Ika-3 Linggo ng Kuwaresma (K) - Marso 7, 2010
Ika-4 na Linggo ng Kuwaresma (K) - Marso 14, 2010
Ika-5 Linggo ng Kuwaresma (K) - Marso 21, 2010
Linggo ng Palaspas (Linggo ng Alay Kapwa) - Marso 28, 2010

Pebrero
Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K) - Pebrero 7, 2010
Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K) - Pebrero 14, 2010
Unang Linggo ng Kuwaresma (K) - Pebrero 21, 2010
Ika-2 Linggo ng Kuwaresma (K) - Pebrero 28, 2010


Enero
Maria, Ina ng Diyos - Enero 1, 2010
Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita - Enero 3, 2010
Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon - Enero 10, 2010
Kapistahan ng Panginoong Hesus ang Banal na Sanggol - Enero 17, 2010
Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (K) - Enero 24, 2010
Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K) - Enero 31, 2010