เว็บไซต์นี้ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน การปฏิบัติงานของแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย