Keele sildade ehitamine - Building language bridges  

 


      Ungari Norra        Eesti           English

Projekti tegevuskava

Projektipäevik UUDIS! NEW!

Piltsõnastik 

1.teema - tutvumine

2.teema - jõulud

3.teema - kool NEW 2008/09!

Töökoosolekud partneritega

Eesti

Norra

Rootsi

Ungari 

 

 

 

 

 

 

Kes on Comenius? Comeniuse programmist.

 

Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani. 

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.

2007 - 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.